Išsaugoti PDF Spausdinti

Investicinės įmonės licencija

Įmonės informacija

1. Įmonė

1. 1. „Admiral Markets Cyprus“ Ltd. (toliau – Įmonė) yra įgaliota ir reguliuojama Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (toliau – CySEC) kaip Kipro investicijų įmonė (toliau – CIF), siūlanti šiame dokumente nurodytas paslaugas ir veiklą, atitinkančią Investicinių paslaugų teikimo, investicinės veiklos vykdymo, reguliuojamų rinkų veikimo ir kitų susijusių klausimų įstatymo Nr. 144 (I) / 2007su pakeitimais (toliau – įstatymas) nuostatas.

1. 2. Įmonės CIF licencijos numeris: 201/13.

1. 3. Įmonė yra įregistruota Kipre pagal Įmonių įstatymą, registracijos numeris: HE 310328.

1. 4. Įmonės registracijos adresas: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nikosija, Kipras.

2. Investicinės paslaugos

2. 1. Pagal CIF licenciją Įmonė gali siūlyti šias investicines paslaugas:

a) Pavedimų, susijusių su viena ar daugiau toliau išvardytų finansinių priemonių, priėmimas ir perdavimas.

b) Pavedimų vykdymas klientų vardu.

c) Portfelio valdymas.

3. Papildomos paslaugos

3. 1. Pagal CIF licenciją Įmonė gali siūlyti šias papildomas paslaugas:

a) Finansinių priemonių saugojimas ir administravimas klientų sąskaita, įskaitant saugojimą ir susijusias paslaugas, tokias kaip grynųjų pinigų ar užstato valdymas.

b) Valiutos keitimo paslaugos, kai šios paslaugos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu.

4. Finansinės priemonės

4. 1. Pagal savo CIF licenciją Įmonė gali siūlyti aukščiau išvardutas investicines paslaugas, susijusias su tam tikromis finansinėmis priemonėmis, kurios turi tą pačią reikšmę, kokia jai suteikta įstatymo 2 dalyje:

a) Perleidžiami vertybiniai popieriai.

b) Pinigų rinkos priemonės.

c) Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai.

d) Pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai, apsikeitimo sandoriai, išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir visos kitos išvestinių finansinių priemonių sutartys, susijusios su vertybiniais popieriais, valiuta, palūkanų normomis ar pajamingumu arba kitomis išvestinėmis priemonėmis, finansiniais indeksais ar finansinėmis priemonėmis, už kurias galima atsiskaityti fiziškai arba grynaisiais.

e) Pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai, apsikeitimo sandoriai, išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir visos kitos išvestinių finansinių priemonių sutartys, susijusios su biržos prekėmis, kurios turi būti apmokėtos grynaisiais arba gali būti apmokėtos grynaisiais vienos iš šalių pasirinkimu (išskyrus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar nutraukimo įvykio).

f) Pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai, apsikeitimo sandoriai ir visos kitos išvestinių finansinių priemonių sutartys, susijusios su biržos prekėmis, už kurias galima fiziškai atsiskaityti, jeigu jomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir (arba) MTF.

g) Pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai, apsikeitimo sandoriai, išankstiniai sandoriai ir visos kitos išvestinių finansinių priemonių sutartys, susijusios su biržos prekėmis, už kurias gali būti fiziškai atsiskaityta, jeigu kitaip nenurodyta aukščiau esančioje dalyje, ir nėra skirtos komerciniams tikslams, turinčios kitų išvestinių finansinių priemonių savybių, ar, be kita ko, yra apmokamas ir atsiskaitoma per pripažintus tarpuskaitos namus arba joms yra nustatytas reguliarus maržos reikalavimas.

h) Išvestinės priemonės kredito rizikai perduoti.

i) Finansiniai susitarimai dėl kainų skirtumo.

j) Pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai, apsikeitimo sandoriai, išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir visos kitos išvestinių finansinių priemonių sutartys, susijusios su klimato kintamaisiais, krovinių gabenimo tarifais, apyvartiniais taršos leidimais ar infliacijos normomis arba kita oficialia ekonomine statistika, už kurias turi būti atsiskaitoma grynaisiais arba gali būti atsiskaitoma grynaisiais pagal pasirinkimo sandorį vienos iš šalių (išskyrus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar sutarties nutraukimo įvykio), taip pat bet kuri kita išvestinių finansinių priemonių sutartis, susijusią su turtu, teisėmis, pareigomis, indeksais ir priemonėmis, kurie nėra paminėti šioje dalyje ir kurie turi kitų išvestinės finansinės priemonės savybių, atsižvelgiant į tai, ar, inter alia, jomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ar MTF, yra apmokamos ir atsiskaitoma per pripažintus tarpuskaitos namus arba arba joms yra nustatytas reguliarus maržos reikalavimas.