MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader

I denna guiden hittar du installations- och användningsinstruktioner för MT4 Supreme Edition. Installationsprocessen och användningen är densamma i den nya MT5 Supreme Edition. Alltså använd helt enkelt instruktionerna som beskrivs i din MetaTrader 5 Supreme Edition.

1.Översikt av tick chart trader

Tick Chart Trader är ett program som visar tick charts i många olika stilar och som gör det möjligt att handla snabbt med hjälp av antingen tangentbordet eller musen.

Ett tick diagram sammanställs från den tidpunkt då programmet börjar köras. Det ger inte tillgång till tidigare tick data.

Download MT4 Supreme Edition och se till att MetaTrader 4 är stängt under installationsprocessen.

Tick Chart Trader window

När du öppnar MetaTrader 4 igen efter installationen kommer programmet att erbjuda fem olika diagramstilar:

 1. tick charts
 2. tick speed
 3. timed charts
 4. tick candles
 5. versus charts.

Programmet kan också:

 1. ger extra snabb ingång och utgång av positioner
 2. använder First In, First Out (FIFO) princip
 3. stöder tangentbord och mus.

2. Diagram

2.1. Tick charts

Tick chart trader aktiverar funktionen för tick chart. Tick charts visar varje förändring i köp- eller säljpriset och uppdaterar sina tick data när det sker en förändring i antingen köp- eller säljpriset. Tiden mellan varje punkt på diagrammet kan variera beroende på hur aktiv marknaden är.

tick chart trader window

2.2. Tick speed chart

Här visas varje tick och gråa bars som anger tiden mellan tickarna. Tiden är:

 1. a rolling average
 2. beräknat över antalet av ticks, och
 3. specificeras av det numeriska fältet i toolbar.

Den kan till exempel visa den genomsnittliga hastigheten för de senaste fem tickarna.

Ju mindre de gråa bars är, desto snabbare visas tickarna.

2.3. Timed charts

Dessa visar varje enskilt tick. Diagrammets X-axel är indelad i lika långa tidsintervaller. På så sätt kan diagrammet visa utbrott av aktivitet mellan perioder där linjerna är platta på grund av brist på nya ticks.

tick chart trader window

Observera: detta diagram täcker samma period som tick chart i exemplet ovan.

2.4.Tick candles chart

Här visas traditionella candles, med en Open, High, Low och Close. Skillnaden är att tick candle chart är baserat på ett antal ticks, snarare än en tidsperiod.

Till exempel:

 1. om perioden för tick candle chart är inställd på fem ticks, då
 2. varje candle kan representera en sekund om marknaden är aktiv (d.v.s. det tar en sekund för fem ticks att ske), eller
 3. det kan vara så mycket som en minut om marknaden är lugn (d.v.s. det tar 60 sekunder för fem ticks att ske).
tick chart trader window

Obs: candle charts är baserade på mellanpriset för varje tick (d.v.s genomsnittet av bid och ask).

2.5.Versus charts

Dessa visar aktiviteten på en symbol mot en annan, plottad mot varandra. Den versus diagrammet visar aktuella medelpriser och historik snapshots görs varje sekund.

Ett diagram med två olika symboler som ställs mot varandra, visar korrelationen mellan deras rörelser. I exemplet nedan finns det en stark positiv korrelation mellan de två symbolerna.

tick chart trader window

Ett diagram där en symbol jämförs med sig själv är lika användbart. Det visar det aktuella priset i förhållande till det högsta och lägsta intervallet för den period som diagrammet omfattar.

3.Handel

All handel via tick trader programmet sker enligt FIFO-principen. Till exempel:

 1. om du placerar en köporder, och
 2. därefter placerar en säljorder, så
 3. stänger säljordern det tidigare köpordern.

Detta fungerar även när du använder en tradingplattform som MT4, som tillåter hedged orders.

Tradingfunktionaliteten i programmet för tick trader är designad för personer som vill ha snabba in- och utgångar från en position av varje symbol.

3.1.Placera order med musen

Du kan lägga köp- och säljorder genom att klicka på köp- och säljpriserna längst ner till höger i programmet. En popup-panel dyker upp, där köp eller försäljning är förvald, beroende på om du klickade på köp- eller säljpriset. Programmet kommer också ihåg storleken på den senaste handeln som du gjorde för varje symbol.

Du kan stänga en öppen position genom att klicka på positions-/vinstmarkören uppe till höger i programmet.

Detta fyller handelspanelen med en order som stänger din position. Till exempel:

 1. om du har lång på 0,30 lot, då
 2. panelen kommer att vara förfylld med en säljorder på 0,30.

Du kan dock ändra innehållet i handelspanelen innan du placerar ordern. Till exempel:

 1. du kan klicka på budpriset för att fylla panelen med en säljorder, och sedan
 2. ändra den till en köporder innan du placerar affären.

Du kan stänga panelen utan att placera ett bud genom att klicka någonstans utanför den.

3.2.Placera order med ett tangentbord

Du kan handla med ett tangentbord med hjälp av B, S och C tangenter.

 1. B är likvärdigt med att klicka på ask och det förfyller handelspanelen för en köporder.
 2. S är detsamma som att klicka på budet och panelen fylls i förväg för en säljorder.
 3. C motsvarar att klicka på positions-/vinstmarkören.

När du trycker på en av dessa knappar kan du antingen:

 1. ändra order uppgifterna, eller
 2. trycka på mellanslag i stället för att klicka på knappen Placera order.

Du kan flytta från knappen Placering av order till volymfältet med hjälp av standardkortkommandot shift+tab. Du kan stänga panelen utan att placera ett bud genom att trycka på tangenten Esc.

3.3.Placera snabba order med hjälp av ctrl-tangenten

För extra snabb orderinmatning kan du använda ctrl-tangenten. Du måste aktivera detta alternativ genom att använda någon av ovanstående möjligheter för att öppna dealernpanelen.

Du behöver inte placera en handel. Du kan aktivera alternativet ctrl och sedan avsluta handelspanelen.

Att använda ctrl-tangenten motsvarar att öppna handelspanelen och klicka på knappen Placera order utan att ändra de förinställda inställningarna.

Med andra ord:

 1. om du trycker på ctrl+C eller ctrl+klickar på positionen/vinstmarkören stänger du din nuvarande öppna position
 2. om du trycker på ctrl+B eller ctrl+klickar på ask priset, då placerar du en ny köporder med hjälp av den senaste budstorleken
 3. om du trycker på ctrl+s eller ctrl+klickar på bid priset, då placerar du en ny säljrder med hjälp av den senaste budstorleken.

4.Egna inställningar

Du kan ändra alternativ och inställningar i programmet med hjälp av kontrollerna i fönstrets nedre vänstra hörn.

4.1.Historielängd

Historielängd inställingen kontrollerar två saker:

 1. ticks antalet som visas på diagrammet (eller antalet sekunder om det rör sig om versus diagram)
 2. volymen av tick historiken som registrerats för symboler som för närvarande inte visas.

Till exempel:

 1. om historielängden är satt till 100, och
 2. du tillfälligt tittar på EUR/USD, då
 3. programvaran endast visar de senaste 100 tickarna, men
 4. den kommer att registrera ett obegränsat antal ticks för EUR/USD.

I det här fallet kan du ändra värdet från 100 till 200 för att se mer av EUR/USD-historiken (förutsatt att 200 ticks har tagits emot). Programvaran kommer dock endast att lagra de senaste 100 tickarna för alla andra symboler som inte visas (som GBP/USD).

4.2.Paus diamgram

Knappen Pause avbryter ritningen av diagrammet. Programmet fortsätter att samla in ticks och uppdaterar det aktuella priset och positions-/vinstmarkören.

4.3.Ladda ner

Knappen Download hämtar hela den tillgängliga tick-historiken för den valda symbolen som en CSV-fil som visar datum, köp- och säljpriser.

5.Mer info

Besök gärna vår YouTube kanal, som innehåller live trade inspelningar, tutorials och spellistor med extension-highlights från Admiral Markets UK Ltd.

Disclaimer:

Observera att dessa tillägg tillhandahålls kostnadsfritt av en extern teknisk tjänsteleverantör, baserat på Expert Advisor-tekniken i MT4 och MT5. Som med alla expert advisors (EA) plugins är dessa endast aktiva när din MetaTrader har upprättat en anslutning till internet och våra servrar. Även om EA:s har testats grundligt och deras tekniska tillförlitlighet bör vara tillräcklig, kan felfunktioner aldrig helt uteslutas. Se till att du helt och hållet förstår funktionaliteten hos alla tillägg och utvidgningar, t.ex. genom att öva på att använda dem flitigt på ett demokonto. Du bör innan du använder EA:erna bekräfta att Admirals inte är ansvarig för förlust eller annan skada som orsakas av din användning av EA:erna.