MT4 Supreme lisarakenduse Tick Chart Trader

Antud juhendis leiad installimise- ja kasutamisjuhendid MT4 Supreme Editionile. Allalaadimine on samamoodi nagu MT5 Supreme Editionis. Lihtsalt toimige vastavalt MetaTrader 5 Supreme Editionis näidatud juhistele.

1.Tick Chart Trader tutvustus

Tick Chart Trader on rakendus, mis näitab erinevat tüüpi hinnamuutuste graafikuid, mis võimaldavad klaviatuuri või hiire abil kiiresti tehinguid teha.

Hinnamuutuste graafik koostatakse alates rakenduse käivitumisest. See ei sisalda varasemate hinnamuutuste andmeid.

Lae alla MT4 Supreme lisarakendus ja veendu, et MetaTrader4 platvorm on sel ajal suletud.

Tick Chart Trader aken

MetaTrader 4 taaskäivitamisel avanevad 5 graafikut:

 1. hinnamuutuse graafikud
 2. hinnamuutuste kiirus
 3. ajastatud graafikud
 4. hinnamuutuste küünlad
 5. võrdlusgraafikud.

Rakendus:

 1. võimaldab ülikiiresti positsiooni avada ja sulgeda
 2. lähtub lihtjärjekorrast First In, First Out (FIFO)
 3. toetab klaviatuuri ja hiirt.

2. Graafikud

2.1. Hinnamustri graafikud

Tick Chart Trader võimaldab kasutada hinnamuutuste graafiku funktsiooni. Hinnamuutuste graafikud näitavad kõiki nõudlus- või pakkumishinna muutusi ja nende andmeid uuendatakse pärast igat hinnamuutust. Graafikupunktide vaheline ajavahemik sõltub turu aktiivsusest.

Tick Chart Trader aken

2.2. Hinnamuutuste kiiruse graafik

See näitab kõiki hinnamuutusi; hallid ribad näitavad hinnamuutuste vahelist aega. Aeg on:

 1. jooksev keskmine
 2. arvutatakse mitme hinnamuutuste kohta,
 3. mille arvu määrab tööriistal olev numbriväli.

Näiteks võidakse kuvada viimase viie hinnamuutuse keskmine kiirus.

Mida väiksemad on hallid ribad, seda kiiremini hinnamuutused toimuvad.

2.3. Ajastatud graafikud

Need näitavad eraldi kõiki hinnamuutusi. Graafiku x-telg on jagatud võrdseteks ajaperioodideks. Nii saab graafikult näha suurema aktiivsusega perioode ja ajavahemikke, kus joon püsib uute hinnamuutuste puudumiste tõttu sirgena.

Tick Chart Trader aken

Märkus: See graafik hõlmab sama ajavahemikku nagu eespool esitatud hinnamuutuste graafiku näide.

2.4.Hinnamuutuste küünalde graafik

Sellel kuvatakse traditsioonilised graafikuküülad, kus on kajastatud avamishind, maksimum- ja miinimumhind ning sulgemishind. Erinevus seisneb selles, et küünalde graafik põhineb hinnamuutuste arvul, mitte ajavahemikul.

Näiteks:

 1. kui küünalde graafiku perioodiks on määratud viis hinnamuutust, siis
 2. aktiivse turu korral võib iga küünal vastata ühele sekundile (st viis hinnamuutust mahub ühe sekundi sisse) või
 3. vaikse turu korral võib see vastata tervele minutile (st viie hinnamuutuse toimumiseks kulub 60 sekundit).
Tick Chart Trader aken

Märkus: Küünalde tabelid põhinevad iga hinnamuutuse keskmisel hinnal (st nõudlus- ja pakkumishinna keskmisel).

2.5.Võrdlusgraafikud

Nendel kujutatakse ühe sümboli aktiivsust kõrvutatuna teisega. Võrdlusgraafik näitab praegust keskmist hinda ja sekundhaaval tehtud ajalooülevaadet.

Kahe kõrvutatud sümboliga graafik näitab nende liikumiste korrelatsiooni. Järgmises näites on kahe sümboli vahel tugev positiivne korrelatsioon.

Tick Chart Trader aken

Ka iseendaga kõrvutatud sümboli graafik on kasulik. See näitab praeguse hinna suhet graafikul kujutatud perioodi maksimumi ja miinimum vahemikuga.

3.Kauplemine

Hinnamuutuste graafiku rakenduses kauplemine toimub lihtjärjekorra (FIFO) alusel. Näiteks:

 1. kui teete kõigepealt ostu tehingu ja
 2. seejärel müügi tehingu,
 3. siis müük sulgeb eelnenud ostu.

See toimib ka juhul, kui kasutate sellist kauplemisplatvormi nagu MT4, kus on lubatud maandatud riskiga korraldused.

Hinnamuutuste graafiku rakenduse kauplemisfunktsioon on mõeldud neile, kes soovivad sümboli ühe positsiooni juures kiiresti sisenenda ja väljuda.

3.1.Korralduste tegemine hiirega

Ostu- ja müügikorralduste tegemiseks tuleb klõpsata rakenduse alumises paremas osas olevat nõudlus- või pakkumishinda. Seejärel avaneb hüpikpaneel, kus on valitud ost või müük olenevalt sellest, kumba hinda klõpsati. Lisaks peab rakendus meeles iga sümboliga tehtud viimase tehingu suuruse.

Avatud positsiooni sulgemiseks tuleb klõpsata rakenduse ülemises paremas osas asuvat positsiooni/kasumi märgist.

Seejärel täidetakse tehingupaneel positsiooni sulgemiseks vajaliku korralduse andmetega. Näiteks:

 1. kui teil on pikk positsioon 0.30 lotti,
 2. täidetakse 0.30 müügikorraldusega.

Enne korralduse tegemist on siiski võimalik tehingupaneeli sisu muuta. Näiteks:

 1. teil on võimalik klõpsata nõudlushinda, et avada tehingupaneelil müügikorraldus ja siis
 2. muuta see enne tehingu sooritamist ostukorralduseks.

Paneeli saate sulgeda ilma tehingut tegemata, kui klõpsate paneelist väljapoole jäävat ala.

3.2.Korralduste tegemine klaviatuuriga

Klaviatuuril kasutatakse tehingute tegemiseks klahve B, S ja C.

 1. B vastab pakkumishinna klõpsamisele ja see avab tehingupaneelil ostukorralduse.
 2. S vastab nõudlushinna klõpsamisele ja see avab paneeli müügikorralduse.
 3. C vastab positsiooni/kasumi märgise klõpsamisele.

Pärast mõne nimetatud klahvi vajutamist, saate:

 1. muuta korralduse andmeid või
 2. vajutada tühikuklahvi, mis toimib samuti nagu nupu Place order klõpsamine.

Nupult Place order mahu väljale liikumiseks saate kasutada standardset klaviatuuri otseteed shift+tab. Paneeli saate sulgeda ilma tehingut tegemata, kui vajutate klahvi Esc.

3.3.Kiire korralduste tegemine klahviga Ctrl

Eriti kiireks korralduste sisestamiseks saate kasutada klahvi Ctrl. Selle valiku sisselülitamiseks tuleb mõnel eespool kirjeldatud viisil avada tehingupaneel.

Tehingu sisestamine ei ole vajalik. Võite klahvi Ctrl kasutamise sisse lülitada ja seejärel teingupaneeli sulgeda.

Ctrl klahvi vajutamine on samaväärne tehingupaneeli avamise ja nupu Place order vajutamisega ilma eeltäidetud andmeid muutmata.

Teiste sõnadega:

 1. klahvikombinatsioon Ctrl+C või Ctrl+klõps positsiooni/kasumi märgusel sulgeb senise avatud positsiooni
 2. klahvikombinatsioon Ctrl+B või Ctrl+klõps nõudlushinnal esitab uue müügikorralduse viimatu kasutatud tehingumahuga
 3. klahvikombinatsioon Ctrl+S või Ctrl+klõps nõudlushinnal esitab uue müügikorralduse viimati kasutatud tehingumahuga.

4.Valikud ja seaded

Rakenduse valikute ja seadete muutmiseks saate kasutada akna alumises vasakus nurgas olevaid vahendeid.

4.1.Ajaloo pikkus

Ajaloo pikkuse seade mõjutab kahte asja:

 1. graafikul kujundatud hinnamuutuste arv (või võrdlusgraafiku korral sekundite arv)
 2. graafikul mittekujutatud salvestatud hinnamuutuste ajaloo maht.

Näiteks:

 1. kui ajaloo pikkuseks määratakse 100 ja
 2. graafikul on praegu EUR/USD, siis
 3. näitab tarkvara ainult viimast 100 hinnamuutust, kuid
 4. salvestab piiramatul arvul EUR/USD hinnamuutusi.

Sel juhul saate kasutada 100 asemel väärtust 200, et näha pikemat EUR/USD ajalugu (eeldusel, et 200 hinnamuutuse andmed on laekunud). Samas salvestab tarkvara mittekuvatavate sümbolite (nt GBP/USD) kohta ainult viimased 100 hinnamuutust.

4.2.Graafiku peatamine

Nupp Pause peatab graafiku joonistamise. Tarkvara jätkab hinnamuutuste andmete kogumist ning uuendab jooksvat hinda ja positsiooni/kasumi märgist.

4.3.Lae alla

Nupp Download võimaldab CSV-failina alla laadida kogu valitud sümboli kohta olemas oleva hinnamuutuste ajaloo, milles on näidatud kuupäev, nõudlus- ja pakkumishinnad.

5.Lisateave

Külastage meie Youtube`i lehekülge, kus on võimalik vaadata veebikoolitusi ja tutvustusi.

Riskihoiatus:

Admirals pakub lisarakendusi tasuta ja need põhinevad platvormi MT4 tehnoloogial Expert Advisor. Sarnaselt kõigi ekspertnõustamise rakendustega toimivad need ainult siis, kui MetaTrader on loonud ühenduse interneti ja meie serveritega. Admirals on nende tehnilist töökindlust põhjalikult testinud ja on selles veendunud. Sellegipoolest ei saa tehnoloogia puhul kunagi tõrkeid täielikult välistada. Seetõttu on oluline, et te mõistaksite täielikult kõigi lisarakenduste ja laienduste tööpõhimõtet. Selleks tuleks nende kasutamist Admirals demokontoga põhjalikult harjutada. Admirals ei vastuta tehnilistest probleemidest tingitud kahjumi või muu kahju eest.