MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader

Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme Edition versijā. Vienkārši izpildi instrukcijas norādes savā MetaTrader 5 Supreme Edition.

1.Tick Chart Trader pārskats

Tick chart trader ir aplikācija, kura parāda tiku grafiku vairākos plašos stilos, kas ļauj ātri veikt tirdzniecību, izmantojot klaviatūru vai peli.

Tick chart sastādīts no brīža, kad aplikācija ir ieslēgta. Tas nedod pieeju iepriekšējiem tiku datiem.

Lejupielādējiet MT4 Supreme Edition un pārliecieties, ka MetaTrader4 ir izslēgts, kamēr veicat instalāciju.

Tick chart trader logs

Kad, pēc instalācijas, jūs no jauna atvērsiet MetaTrader 4, aplikācija sniegs piecus grafika stilus:

 1. tick charts
 2. tick speed
 3. timed charts
 4. tick candles
 5. versus charts.

Piemērošanu arī:

 1. nodrošina strauji pozīciju atvēršanu un iziešanu
 2. uses a First In, First Out (FIFO) basis
 3. atbalsta, tastatūru un peli.

2. Grafiks

2.1. Tick charts

Tirgotājs tiku grafikss ļauj tiku grafikss funkcionalitāti. Tiku grafikss parādīt katras izmaiņas piedāvājuma vai jautājiet cenu un atjaunināt to ķeksīti datus ikreiz, kad tiek mainīta vai nu piedāvājuma vai jautājiet cenu. Laiks starp katru punktu diagrammā var atšķirties atkarībā no tā, cik aktīvs tirgus ir.

tick chart trader logs

2.2. Tick speed chart

Šis parāda katru tiku, un pelēkie bāri ataino laiku starp tikiem. Laiks ir:

 1. slīdošo vidējo
 2. aprēķināts balstoties uz tiku skaitu, un
 3. norāda Skaitliska lauka rīkjoslā.

Piemēram, tas var atainot vidējo ātrumu pēdējiem pieciem tikiem.

Jo mazāki ir pelēkie bāri, jo ātrāka tiki parādās.

2.3. Timed charts

Tie rāda katru individuālu tiku. Grafika x ass ir sadalīts vienāda laika periodos. Šādā veidā, grafikā var attēlot pārrāvumi starp periodiem, ja rindas ir plakana trūkuma dēļ jaunu tiku aktivitāte.

tick chart trader logs

Note: this chart covers the same period as the tick chart example above.

2.4.Tick candles grafiks

Šis parāda tradicionālās sveces ar Open, High, Low un Close cenām. Atšķirība ir tā, ka tiku sveču grafikts ir balstīts uz tiku skaitu, nevis uz konkrētu laiku.

Piemēram:

 1. ja periods tiku sveces grafikā ir iestatīts uz pieciem tikiem, tad
 2. katra svece spēj reprezentēt vienu sekundi, ja tirgus ir aktīvs (t.i. tas aizņem vienu sekundi, lai noformētos pieci tiki), vai
 3. tā var reprezentēt pat minūti, ja tirgus ir kluss (t.i. tas var aizņemt 60 sekundes, lai noformētos pieci tiki).
tick chart trader logs

Note: candle charts are based on the mid price of each tick (i.e. the average of the bid and ask).

2.5.Versus charts

Šis parāda aktivitāti starp diviem simboliem, kuri ir vilkti viens pret otru. Pretējie grafiki parāda pašreizējo vidējo cenu un vēsturiskos uzņēmumus, katrai sekundei.

Grafiks ar diviem simboliem vilktiem vienam pret otru, parāda korelāciju to kustībā. Piemērā zemāk, ir spēcīga, pozitīva korelācija strap diviem simboliem.

tick chart trader logs

Grafiks ar simboliem pret sevi ir tikpat noderīgs. Tas parāda esošo cenu attiecībā pret augstāko-zemāko cenas diapazonu, izvēlētajā periodā.

3.Tirdzniecība

Tirdzniecības piemērojot tiku trader, izmantojot FIFO metodi. Piemēram:

 1. ja jums izvietot pirkšanas ordera, un
 2. ievietojat pārdot rīkojumu pēc tam, tad
 3. pārdot noslēdz iepriekšējo perkot.

Šis pat strādā gadījumos, kad izmantojiet tirdzniecības platformu kā MT4, kura atļauj hedžēt pozīcijas.

Tirdzniecības funkcionalitāte iekš tick trader aplikācijas ir veidota priekš cilvēkiem, kuri vēlas ātri atvērt un aizvērt pozīcijas, sākot no vienas pozīcijas katrā simbolā.

3.1.Izvietot orderus ar peli

Jūs varat izvietot buy un sell orderus, noklikšķinot uz bid un ask cenas, aplikācijas apakšējā-labajā stūrī. Pop-up panelis parādīsies ar buy vai sell jau-izvēlētu, atkarībā no tā, kuru izvēlējāties, bid vai ask cenu. Aplikācija atceras iepriekšējā darījuma izmēru, kuru jūs izmantojāt, katram simbolam.

Jūs varat atvērt un aizvērt pozīcijas, uzspiežot uz position/profit marker aplikācijas augšējā labajā stūrī.

Šis iepriekš-aizpildītais rīcības panelis ar orderi, kurš aizver jūsu pozīciju. Piemēram:

 1. ja esat buy pozīcijā ar 0.30 lotēm, tad
 2. panelis būs jau aizpildīts ar sell orderi uz 0.30 lotēm.

Tomēr, jūs varat izmanīt saturu rīcības panelī, pirms izvietojat orderi. Piemēram:

 1. jūs varat uzklikšķināt uz bid cenas, lai pirms-aizpildītu rīcībās paneli ar sell orderi, tad
 2. mainīt to uz buy orderi, pirms pozīcijas izlikšanas.

Jūs varat aizvērt paneli, neizvietojot nevienu pozīciju, klikšķinot jebkur ārpus tā.

3.2.Izvietot pozīcijas ar tastatūru

Jūs varat tirdzniecība ar klaviatūras taustiņiem B, S un C.

 1. B ir līdzīgi, kā uzspiest uz ask, un tā iepriekš-aizpildītā rīcības panelī uz buy orderi.
 2. Sir līdzīgi, kā uzspiest uz bid, un tā iepriekš-aizpildītā rīcības panelī uz sell orderi.
 3. C ir vienādi kā uzspiest uz position/profit marker.

Pēc tam nospiežot vienu no šīm pogām, var vai nu:

 1. mainīt ordera detaļas, vai
 2. nospiediet atstarpes taustiņu, nevis klikšķiniet uz pogas Place order.

Var pārvietot no pogas vietā ordera apjomu lauku, izmantojot standarta klaviatūras īsinājumtaustiņu kombinācija shift + tab. Panelis var aizvērt, neuzliekot tirdzniecībai, nospiežot Esc-taustiņu.

3.3.Izmantojiet taustiņu ctrl, lai ātri izvietotu orderus

Priekš īpaši-ātras ordera izpildes, jūs varat izmantot ctrl taustiņu. Jums ir nepieciešams, lai šo opciju ieslēgtu, izmantot jebkuru iepriekšminēto iekārtu, rīcības paneļa atvēršanai.

Jums nav nepieciešams veikt tirdzniecību. Jūs varat ieslēgt funkciju ctrl un pēc tam atcelt rīcības paneli.

Izmantojot ctrl taustiņu, ir tā pat kā atvērt tirdzniecības paneli un nospiest uz Place order pogas, nemainot iepriekš-aizpildītos iestatījumus.

Citiem vārdiem sakot:

 1. nospiežot taustiņu kombināciju ctrl + C vai ctrl + clicking uz position/profit marker, aizvērs jūsu esošo atvērto pozīciju
 2. nospiežot taustiņu kombināciju ctrl + B vai ctrl + clicking uz ask cenas, tas izveido jaunu buy orderi, izmantojot pēdējo tirdzniecības izmēru
 3. nospiežot taustiņu kombināciju ctrl + B vai ctrl + clicking uz bid cenas, tiek izveidots jauns sell orderis, izmantojot pēdējo tirdzniecības izmēru.

4.Iespējām un iestatījumiem

Var mainīt iestatījumu lietojumprogramma, izmantojot logu apakšējā kreisajā stūrī.

4.1.Vēstures garums

Vēstures garumā iestatījums kontrolē divas lietas:

 1. tiku skaits, kas ir atainots uz grafika (vai sekunžu skaits, apgriezta grafika gadījumā)
 2. tiku ierakstītās vēstures apjoms, priekš simboliem, kuri nav korekti atainoti.

Piemēram:

 1. ja vēstures garums ir iestatīts uz 100, un
 2. jūs pašlaik aplūkojat EUR/USD, tad
 3. programma parādīs pēdējos 100 tikus, bet
 4. tas ierakstīs neierobežotu skaitu tiku, priekš EUR/USD.

Šajā gadījumā, jūs varat mainīt vērtību no 100 līdz 200, lai redzētu lielāku EUR/USD vēsturi (ja 200 tiki ir jau saņemti). Programma saglabās pēdējos 100 tikus, citiem simboliem, kuri nav atainoti (piemēram, GBP/USD).

4.2.Apturēt grafiku

Pauzes poga aptur grafika zīmēšanu. Programma turpina ievākt tikus, kā arī atjauno esošo cenu un position/profit marker.

4.3.Lejupielādēt

Poga Download lejupielādē visu pieejamo tiku vēsturi, izvēlētajā simbolā, kā CSV failu, kurš parādā laiku, bid un ask cenas.

5.Info

Apmeklējiet mūsu YouTube kanālu, kas pārstāv live tirdzniecība ierakstus, konsultācijas no Admiral Markets UK Ltd.

Riska Atruna:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šos papildinājumus bez maksas nodrošina ārējs tehnisko pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz ekspertu padomdevēju tehnoloģiju MT4 un MT5. Tāpat kā visi eksperta padomdevēji (EA) papildinājumi, tie ir aktīvi tikai tad, kad jūsu MetaTrader ir izveidojis savienojumu ar internetu un mūsu serveriem. Lai gan EA ir rūpīgi pārbaudīti, un to tehniskajai uzticamībai vajadzētu būt pietiekamai, nekad nevar pilnībā izslēgt nepareizu darbību. Pārliecinieties, ka pilnībā izprotat visu papildinājumu un paplašinājumu funkcionalitāti, piemēram, plaši praktizējot to lietošanu demo kontā. Pirms EA`s izmantošanas jums jāapzinās, ka Admirals nav atbildīgs par zaudējumiem vai citiem kaitējumiem, kas radušies EA`s izmantošanas rezultātā.