​Beleggen in financiële derivaten | Handelsgids 2020

September 14, 2020 17:39 UTC

De meeste mensen hebben waarschijnlijk wel eens gehoord van aandelen, obligaties of andere traditionele financiële instrumenten zoals grondstoffen of Forex paren. Als we het echter hebben over financiële derivaten, is het heel goed mogelijk dat de meesten niet weten wat dit begrip exact inhoudt.

In dit artikel bespreken we wat financiële derivaten zijn, waarom derivaten worden gebruikt en hoe u kunt handelen in financiële derivaten.

In dit artikel zullen we stapsgewijs de volgende punten bespreken:

 • Wat zijn derivaten?
 • Waarom handelen in financiële derivaten?
 • Soorten financiële derivaten
 • Traditioneel beleggen versus handelen in financiële derivaten

Wilt u direct aan de slag met beleggen in derivaten? Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

Wat zijn derivaten - Oorsprong

De oudste transactie met financiële derivaten dateert uit de Griekse Oudheid en betrof een overeenkomst die de beroemde Griekse filosoof Thales sloot met de beheerders van de lokale olijven plantages. Thales had voorspeld dat de oogst van het volgende jaar goed zou zijn en verzekerde zich aldus rechten op gebruik van de olijven persen door een kleine commissie te betalen.

Het jaar daarop was de oogst inderdaad goed en de vraag naar olijfpersen zo hoog dat Thales een hoge prijs kon stellen voor degenen die er gebruik van wilden maken. Waarom wordt dit beschouwd als een voorbeeld van financiële derivaten? Tales koopt de onderliggende waarde, de olijven persen, niet. Hij betaalt in plaats daarvan een commissie om de gebruiksrechten via een contract veilig te stellen. Hij betaalde in wezen voor een contractueel recht (een derivaat).

Als de oogst niet goed was geweest, zouden zijn verliezen beperkt zijn tot de aanbetaling die hij had betaald. Vele jaren later, in het 18e-eeuwse Japan, verkochten rijst handelaren naast hun oogst ook koop rechten op toekomstige oogsten, tegen een vooraf bepaalde prijs. Deze voorbeelden geven u inzicht in het idee achter derivaten en waarvoor deze gebruikt kunnen worden. In de volgende paragraaf gaan we nader in op wat financiële derivaten zijn.

Wat zijn financiële derivaten

Een derivaat is een financiële garantstelling waarvan de waarde afhankelijk is van of is afgeleid van activum of een groep activa. Het derivaat zelf is een contract tussen twee of meer partijen en de prijsstelling is bepaald op basis van de (schommelingen in de) prijs van het betreffende onderliggende activum.

De meest voorkomende onderliggende activa van financiële derivaten zijn valuta's, aandelen, obligaties, aandelenindexen, grondstoffen (goud, olie) en, sinds een aantal jaar, cryptocurrencies.

Financiële derivaten worden doorgaans gekocht via een broker (de financiële tussenpersoon) zoals Admiral Markets UK Ltd. De meest populaire derivaten zijn CFD's ofwel contracts for difference, futures-contracten en opties. we zullen nu bespreken waarom traders en beleggers deze financiële constructies op grote schaal toepassen.

Waarom werken met financiële derivaten?

Aanvankelijk werden financiële derivaten gebruikt om het hoofd te bieden tegen de soms extreme schommelingen in de prijzen van internationaal verhandelde producten, zoals valuta's of olie.

Financiële derivaten worden hoofdzakelijk gebruikt voor een aantal doeleinden:

 • Om een positie in een bepaalde activa te hedgen.
 • Om te speculeren op de toekomstige prijsontwikkeling van een activum.
 • Om te kunnen profiteren op de waardeontwikkeling; bovendien kunt u bij beleggen in financiële derivaten veelal gebruik maken van de hefboomwerking.
 • Voor portfolio diversificatie.

We zullen deze redenen in de hierop volgende paragrafen in ander detail bespreken.

Beleggen in financiële derivaten - hedging

Een belangrijke toepassen van financiële derivaten is hedging.Trading is naar haar aard risicovol. De kans op winst en het risico op verlies zijn onlosmakelijk verbonden. De meest werkbare hedging vertaling is 'risicodekking'. Deze strategieën hebben tot doel het risico van een bepaalde trade of belegging af te dekken, bijvoorbeeld door te investeren in een andere activa, welke negatief gecorreleerd is.

Hedging strategieën zijn er op geënt de risico's die met koersveranderingen die de trader niet heeft voorzien gepaard gaan, te verminderen of elimineren. Het idee is de ongunstige effecten van een trade die zich tegen u keert volledig of gedeeltelijk te compenseren - bijvoorbeeld zowel een koop- als een verkoop positie op hetzelfde of een sterk gecorreleerd financieel derivaat plaatsen.

Laten we dit aan de hand van een voorbeeld ophelderen. Stel, de aandelenmarkten tonen aanzienlijke dalingen. U houdt een aandelenportefeuille die u niet van de hand wilt doen omdat u de activa voor en redelijke prijs heeft ingekocht en bijvoorbeeld geniet van dividenduitkeringen. U zou in dit geval het risico op (verdere) koersdalingen kunnen afdekken door een positie in een gecorreleerd instrument te houden.

Het risico houdt in dit voorbeeld verband met scherpe koersdalingen op de internationale aandelenbeurzen. U zou dit risico kunnen afdekken door een koop positie op de belangrijke beursindex te plaatsen. Een beursindex vertegenwoordigt de samengestelde waarde van een groep aandelen uit een bepaalde sector, land of geografische regio. Bij toepassing handel in financiële derivaten zoals CFDs en futures kan men namelijk profiteren van zowel de stijgende als de dalende prijs bewegingen. Door short selling kan men inspelen op een prijsdaling.

Dit maakt beleggen in financiële derivaten bij uitstek geschikt is om de risico blootstelling op bepaalde investeringen af te dekken.

Beleggen in financiële derivaten - speculatie

Naast hedging kunnen de meeste financiële derivaten worden gebruikt om te speculeren op toekomstige prijsontwikkeling. Een handelaar verwacht bijvoorbeeld dat de Amerikaanse aandelenmarkt zal dalen, maar hoe kan hij hiervan profiteren? Door te handelen in derivaten trachten traders winsten te genereren in het geval dat de trade zich in de door hen beoogde richting ontwikkeld.

Beleggen in financiële derivaten - winstgroei

Een van de belangrijkste redenen dat handelen in financiële derivaten zo geliefd is onder traders is misschien wel de mogelijkheid tot toepassing van de hefboomwerking. De broker biedt handelaren in dit geval de mogelijkheid met een relatief kleine inleg ( de marge) een positie van grotere, onderliggende waarde in te nemen.

Dit is aantrekkelijk omdat men tevens kan genieten van de (hogere) met deze positie geassocieerde winsten. Dit biedt uitkomst voor traders die hun handelsaccount sneller willen opbouwen. Let wel, de kans op hogere winsten gaat gepaard met de kans op grotere verliezen.

Soorten financiële derivaten

De derivatenmarkt is de afgelopen decennia enorm gegroeid en biedt thans vele verschillende soorten financiële derivaten die voor diverse doeleinden kunnen worden ingezet. Veruit de meeste financiële derivaten, zoals CFD's, worden verhandeld op OTC (over the counter) markten, zoals CFD's of op aandelenmarkten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gestandaardiseerde futures contracten.

Aangezien OTC derivaten tussen private partijen worden verhandeld, brengt dit dit type handel additionele risico's met zich mee die voortvloeien uit de hoedanigheid dat deze partij niet gereguleerd is. Zo zou de tegenpartij bijvoorbeeld failliet kunnen gaan en niet in staat zijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Om deze reden is het verstandig om te beleggen in derivaten via een betrouwbare, gereguleerde financiële tussenpersoon

Admiral Markets UK Ltd is een FCA gereguleerde broker en cliënten genieten als zodanig bescherming van de Compensatieregeling voor financiële diensten (FSCS).

De derivaten die op de beurs worden verhandeld, zijn op hun beurt zeer strikt gereguleerd en gestandaardiseerd. Het nadeel is echter dat ze vaak een veel hogere initiële investering vereisen dan otc- derivaten, waardoor ze moeilijker toegankelijk voor 'retail' traders.

Er is is zoals gezegd een ruim aanbod aan financiële derivaten. Echter, de meest verhandelde derivaten zijn:

 • CFD's
 • Futures contracten
 • Forward contracten (termijncontracten)
 • Opties

In de hierop volgende paragrafen bespreken we de belangrijkste kenmerken van deze soorten derivaten.

Handelen in financiële derivaten - CFD's

Het type financiële derivaten waarin thans het meest gehandeld wordt zijn de CFD's

CFD's zijn derivaten wat inhoudt dat de prijsstelling is gebaseerd op de waarde van de onderliggende activa. Wanneer u zich toelegt op beleggen in dit type derivaten moet u begrijpen dat u in feite een contract met de broker aangaat en niet de activa zelf verwerft.

De prijs ofwel koers van deze financiële derivaten is niet willekeurig. Het weerspiegelt de waarde van de prijs van het onderliggende instrument. Bij het handelen in CFD's op aandelen bijvoorbeeld, bestaan de onderliggende activa uit de aandelen van een bepaald bedrijf. Wanneer de waarde van het betreffende aandeel verandert zal de handelaar, afhankelijk van de door hem ingenomen positie, winst maken ofwel verlies lijden.

Deze vorm van trading bestaat uit het kopen of verkopen van een contract en dus niet het onderliggende instrument zelf. Uw winst of verlies bestaat uit het verschil tussen de entry -waarde en de waarde van het actief op het moment dat u de positie sluit. Het voordeel hiervan is dat u met behulp van handelen in deze derivaten long (kopen) en short kunt gaan (verkopen) en kunt inspelen op zowel op- als neerwaartse marktbewegingen.

Een van de redenen waarom beleggen in dit soort derivaten dermate populair is, ligt in het gegeven dat de constructie op een breed scala aan instrumenten kan worden toegepast. U kunt handelen in financiële producten zoals indices, grondstoffen, obligaties, cryptocurrencies, futures en aandelen zonder dat u hier bezit van hoeft te nemen. Dit brengt enkele belangrijke voordelen met zich mee, denk aan:

 • Mogelijkheid om zowel long als short te gaan
 • Mogelijkheid tot toepassing van hedging technieken
 • Toepassing van de hefboomwerking
 • U neemt niet daadwerkelijk bezit van het instrument, dit biedt een vergaande mate van flexibiliteit. Wanneer men ervoor kiest te beleggen in derivaten kan men in vele gevallen bijvoorbeeld in kleinere handelsvolumes investeren.
 • In de regel gelden er voor deze vorm van handelen in derivaten lagere transactie kosten.

Wilt u zelf beginnen met CFD derivative trading? Met het GRATIS demo account van Admiral Markets UK Ltd kunt u experimenteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Zelf beleggen
in Derivaten

 

Handelen in financiële derivaten - Futures

Een andere geliefde vorm van beleggen in derivaten is futures trading. Het eerste futures contract werd reeds in 1851 opgesteld en geregistreerd bij de Chicago Board of Trade (CBOT).De futures trading markt vindt haar oorsprong in de grondstoffenindustrie. Met name boeren, mijnwerkers en olieproducenten voelden de noodzaak om de risico's die fluctuaties in prijs met zich mee brengen, te beperken.

Zolang zij niet wisten welke prijs ze in de toekomst voor hun product zouden kunnen krijgen, wisten zij niet wat hun inkomsten zouden zijn. Indien de prijs waartegen zij de producten kunnen verkopen lager uitvalt dan geanticipeerd, kan dit voor financiële problemen zorgen. Om dit te voorkomen werden deze financiële derivaten geïntroduceerd.

De eerste futures contracten werden onderhandeld ten behoeve van landbouwproducten. Jaren later, in de '70-er jaren volgde andere grondstoffen - denk aan futures goud, futures olie en cocoa futures. In de afgelopen decennia is het animo voor beleggen in derivaten sterk toegenomen en zo ook futures trading.

Futures contracten zijn een type financiële derivaten. Dat wil zeggen dat zij een bepaald onderliggend financieel product of grondstof betreffen. Thans kan men handelen in futures op valuta, aandelen, indices, cryptocurrencies en uiteraard grondstoffen.

Deze derivaten worden verhandeld op beurzen waar alle contracten zijn gestandaardiseerd. Dit betekent in feite dat elk contract dezelfde specificaties kent, ongeacht welke partijen betrokken zijn. De contracten kennen een vaste opzet en vorm en factoren zoals kwaliteit, kwantiteit en afwikkelingsdata zijn gestandaardiseerd. Iedereen die bijvoorbeeld olie futures verhandelt op de New York Mercantile Exchange, moet er rekening mee houden dat één contract 1.000 vaten van de West Texas Intermediate olie (WTI) van een bepaald kwaliteitsniveau betreft.

Bovendien volgen ook de aanduidingen een vast vorm. Om het beleggen in deze derivaten te vergemakkelijken hebben de meeste futures contract codes van 5 karakters:

 • De eerste twee karakters identificeren het product
 • Het derde karakter refereert aan de maand
 • De eerste twee karakters identificeren het product
 • Het derde karakter refereert aan de maand
 • De laatste twee duiden op het jaar

Willekeurige WTI olie futures zouden bijvoorbeeld als volgt aangeduid kunnen worden:

 • CLX20 of CLX21
 • CL = ruwe olie,
 • X = november (U kunt een lijst van de letters en nummers die voor bepaalde maanden worden gebruikt terug vinden op de website van de futures markets waaraan het betreffende contract is geregistreerd )
 • 20 = Jaar 2020, 21 = 2021

Hoewel de standaardisatie duidelijkheid schept zijn er uiteraard ook nadelen verbonden aan het hebben van een vaste vervaldatum of het feit dat de contractgrootte niet aanpasbaar is. Zoals u uit ons bovenstaande voorbeeld heeft kunnen afleiden is de contractgrootte doorgaans aanzienlijk. In het geval van de voorvernoemde olie futures was 1 contract het equivalent van 1.000 vaten olie.

Bij traditionele vormen van futures trading is het niet mogelijk om kleinere handelsvolumes te verhandelen. Dit is een belangrijke reden waarom vele beleggers en traders ervoor kiezen futures te verhandelen via de eerder genoemde constructie: CFD derivative trading.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. CrudeOilUS_K0 dagelijkse garfiek. Data over de periode van 16 december tot en met 13 april 2020. Data verkregen uit analyse 14 april 2020. Houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Handelen in financiële derivaten - Termijncontracten

De zogenaamde forward- of termijncontracten zijn een categorie financiële derivaten inhoudende een overeenkomst tussen twee partijen om een bepaald onderliggend activum op een vastgestelde datum in de toekomst te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Termijncontracten kunnen worden gebruikt als voor speculatie of om risico's (op prijsschommelingen) te ondervangen.

In tegenstelling tot de eerder besproken gestandaardiseerde futures, kan de vorm en inhoud van dit type contract worden aangepast. Zo kunnen partijen het te verhandelen instrument, het volume en de vervaldatum specificeren. Forward contracten worden in de doorgaans als OTC producten verhandeld.

De markt voor forward contracts is in de afgelopen jaren exponentieel gegroeid nu vele grote bedrijven beleggen in de derivaten gebruiken om rente- en valutarisico's af te dekken. Aangezien forward contracts tussen private partijen worden opgemaakt en deze doorgaans niet openbaar worden gemaakt, is de omvang van deze markt moeilijk in te schatten.

Zoals u uit het bovenstaande kunt afleiden zijn forward contracten, in tegenstelling tot futures, niet gereguleerd. Het grote nadeel hiervan is dat het risico op wanbetaling of problemen bij nakoming groter zijn en beleggen in dit type derivaten niet erg toegankelijk is voor de particuliere belegger.

Opties

Een andere populaire vorm van beleggen in derivaten is optiehandel. Opties geven de handelaar het recht maar niet de verplichting om het onderliggende activum tegen een op een vastgestelde vervaldatum, tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen. De tegenpartij is wel verplicht te leveren als de houder van de optie besluit zijn recht in te roepen en ontvangt hiervoor een premie.

De meest voorkomende soorten optiecontracten zijn: call en put.

 • Call opties betreffen het recht om te kopen en stellen de houder in staat om een activum gedurende een bepaalde periode tegen een vastgestelde prijs te kopen.
 • Met putopties kan de houder het onderliggende instrument tot aan de vervaldatum tegen een afgesproken prijs verkopen.

Elke optie heeft een specifieke vervaldatum. Op die dag moet de houder zijn definitieve beslissing om zijn rechten al dan niet uit te oefenenen gemaakt hebben. We onderscheiden hierin twee soorten opties. De Europese optie en de Amerikaanse optie. Volgens het Europese optie model kan het recht alleen op de vervaldatum worden uitgeoefend. Houders van een Amerikaanse optie kunnen hun recht op elk moment vóór de vervaldatum inroepen. De vastgestelde prijs van de optie staat bekend als de uitoefenprijs.

Voor het kopen van een optie betaalt men een premie per aangekocht contract. Bij het kopen van opties is het risico dat de koper neemt beperkt tot de betaalde premie. Immers, de optie houdt een recht doch geen verplichting in. De kans op winst is in theorie onbeperkt.

De verkoper van de optie is er echter wel toe gehouden aan zijn verplichting te voldoen. Dit brengt in feite een onbeperkt risico met zich mee. De verkoper zal aldus extra voorzichtig moeten zijn met dit soort investeringen.

De waarde van de premie is in feite de som van twee componenten:

Waarde van de premie = intrinsieke waarde + tijdswaarde

De intrinsieke waarde kan worden gedefinieerd als het bedrag dat kan worden verkregen als het optierecht wordt uitgeoefend. De tijdswaarde betreft het verschil tussen premie en intrinsieke waarde.

Beleggen in financiële derivaten vs. directe investeringen

Hoewel beleggen in derivaten enkele overeenkomsten met traditionele vormen van investeren kent, zijn er enkele specifieke kenmerken die beiden handelsvormen onderscheiden. De belangrijkste verschillen tussen handelen in derivaten ofwel derivative trading en bijvoorbeeld het kopen en houden van fysieke aandelen zijn:

Voordelen beleggen in derivaten

 • Bij beleggen in derivaten kan men zowel long als short gaan (dat wil zeggen kopen of verkopen) hetgeen inhoudt dat men zich kan positioneren voor op- en neerwaartse schommelingen in de marktprijs.
 • Traders die handelen in derivaten nemen geen bezit van de onderliggende waarde waarop het derivaat is gebaseerd. De houder sluit in plaats daarvan een contract met de broker of een tegenpartij. Enige winsten of verliezen worden opgemaakt uit het prijsverschil tussen de beurswaarde op het moment van het openen van de positie en de marktwaarde op het moment dat men de positie sluit.
 • Bij beleggen in derivaten kan men gebruik maken van de financiële hefboomwerking. Aangezien investeringen soms relatief bescheiden winsten opleveren, wordt vaak een relatief hoge hefboomfactor gebruikt. Middels toepassing van leverage trading (ofwel handelen met hefboom) kan men potentiële winsten met de gekozen factor vergroten.

Een van de redenen dat deze handelsvorm dusdanig populair is, is de hefboomwerking. De broker biedt handelaren in dit geval de mogelijkheid met een relatief kleine inleg een positie van grotere, onderliggende waarde in te nemen.

Dit is aantrekkelijk omdat men tevens kan genieten van de (hogere) met deze positie geassocieerde winsten. Dit biedt uitkomst voor traders die hun handelsaccount sneller willen opbouwen. Let wel, de kans op hogere winsten gaat gepaard met de kans op grotere verliezen. Lees meer over handelen met hefboom in ons artikel ' Wat is het hefboomeffect in beleggen en hoe werkt leverage trading'.

Nadelen beleggen in derivaten

Naast voordelen heeft handelen in derivaten heeft ook enkele nadelen:

 • Omdat u de activa niet daadwerkelijk bezit kan het zo zijn dat u bepaalde rechten misloopt. In het geval van stock derivative trading heeft u bijvoorbeeld geen stemrecht bij een algemene vergadering van aandeelhouders.
 • Bepaalde vormen van handelen in derivaten zijn niet gereguleerd en het risico dat men te maken krijgt met een tekortkoming in nakoming van de tegenpartij of het slachtoffer wordt van Forex scams is aldus vele malen groter.

Zelf beleggen in derivaten - trading software voor derivative trading

Bent u enthousiast en wilt u zelf beginnen met beleggen in derivaten ofwel derivative trading? Dit kan in slechts twee eenvoudige stappen:

MetaTrader is de meest gebruikte en gevierde trading platform en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd. Het platform biedt bovendien een scala aan hulpmiddelen en functies die uw trading activiteiten kunnen ondersteunen, waaronder een uitgebreid aanbod trading tools voor zowel traders die vertrouwd zijn met programmeertaal en zij die op zoek zijn naar pasklare oplossingen.

Via dit platform kunnen traders gebruik maken van 'trading robots' die zijn geprogrammeerd met behulp van de MQL4 (MetaQuotes 4) -taal voor MetaTrader 4 of de MQL5 (MetaQuotes 5) -taal voor MetaTrader 5.

Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteiten maar is verrassend gebruiksvriendelijk. Admiral Markets biedt traders zowel toegang tot het MetaTrader 4 als het MetaTrader 5 handelsplatform en stelt bovendien verschillende versies van de software beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor verschillende besturingssystemen en apparaten.

Probeer MetaTrader 5 Mac, MetaTrader 5 Windows of de Android os iOS trading apps. Wij bieden verschillende uitvoeringen van de MetaTrader trading software, kies uit:

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is exclusief beschikbaar voor cliënten van Admiral Markets en kan worden toegepast op zowel MT4 als MT5. Het pakket omvat ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

Zodra u uw live- of demo trading account heeft geopend en uw gratis Admiral Markets MetaTrader platform heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen met het beleggen in zilver. Indien u meer wilt weten over het MetaTrader 5 download en installatieproces verwijzen wij u naar de handleiding op onze website. Kiest u voor MetaTrader 4, gebruik dan onze MT4 download- en installatie gids.

Handelen in derivaten bij Admiral Markets?

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod (welke aandelen beschikbaar zijn) de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Het kunnen identificeren van de beste aandelen om te kopen is slechts een deel van de equatie. De handelscondities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen u rendementen sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Raadpleeg voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1,- afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2020. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf starten met beleggen in derivaten

Wilt u zelf aan de slag met beleggen in derivaten? Het is raadzaam allereerst te oefenen op een risicovrij demo account. Zo kunt u experimenteren met verschillende manieren van beleggen in derivaten zonder dat u uw kapitaal op het spel zet.

Met een demo account kunt u de financiële markten risicovrij en in real time navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform.

Met een live trading account kunt u tevens daadwerkelijk beleggen in derivaten uw derivative trading orders op de markt plaatsen.

Admiral Markets is de perfecte partner als u aan de slag wilt met handelen in derivaten. Admiral Markets is een multi -award winnende, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-makelaar, naast de optie om te beleggen in goud kunt u bij ons handelen in ruim 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste trading platformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5.

Naast uitstekende handelsvoorwaarden en concurrerende trading spreads bieden wij superieure trading software, technische hulpmiddelen en uitgebreide financiële educatie. Daarnaast hebben wij een Nederlandstalig team van experts die klaarstaan om u te assisteren en ondersteunen met het openen en managen van uw trading account.

Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

Links naar Gerelateerde Trading Artikelen

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Informatie over de technische analyse

De in dit artikel opgenomen data betreft aanvullende informatie met betrekking tot analyse, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Let, alvorens u investeringsbeslissingen neemt, alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is puur voor informatieve doeleinden gepubliceerd en kan op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing moet door elke klant afzonderlijk worden genomen. Admiral Markets is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade welke voortvloeit uit een dergelijke beslissingen, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Deze analyses zijn voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke opinies en schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet wordt geschaad, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld ter preventie en voor het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband hiermee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere scenario's of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admiral Markets is publiek beschikbaar op de website van Admiral Markets.
 9. Handel in leveraged (hefboom) producten -inclusief contracts for difference- is speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.
Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.