Ava kauplemiskonto

Enne kauplemiskonto avamist palume tutvuda Admiral Markets AS teenuste tingimustega ning kauplemiskonto avamise protseduuridega, mis sisaldavad informatsiooni juriidilise vastutuse ja ettevõtte üldtingimuste kohta.

Enne kauplemiskonto avamist tuleb läbida kauplemiskonto avamise protseduur, milles abistab Teid Admiral Markets AS-i esindaja. See sisaldab vajalike dokumentide esitamist ja andmete kontrollimist ning lõppeb kauplemiskonto avamisega. Konto avamise protseduuri läbimiseks logige sisse Kaupleja Kabinetti ning esitage järgnevad dokumendid:

Eraisikutele vajalikud dokumendid:

 1. Dokumendi koopia - pass, ID kaart või juhiluba;

Juriidilistele isikutele vajalikud dokumendid:

 1. Täidetud ja allkirjastatud Ärikliendileping;
 2. Juriidilise isiku nimel tegutseva isiku isikuttõendav dokument;
 3. Registrikaardi väljatrükk Äriregistrist;
 4. Dokumendid, mis kinnitavad juriidilise isiku omanike struktuuri ning sisaldavad andmeid tegelike kasusaajate kohta. Juhime tähelepanu, et tegelik kasusaaja saab olla ainult eraisik.
 5. EMIR - tehingute raporteerimisvorm

Euroopas ja Euroopa Majanduspiirkonnas registreeritud juriidilistele isikutele vajalikud dokumendid:

 1. Täidetud ja allkirjastatud Ärikliendileping;
 2. Juriidilise isiku nimel tegutseva isiku isikuttõendav dokument;
 3. Kehtiva registrikaardi väljatrükk, sertifikaat (Certificate of Incorporation or Certificate of Organisation) või notariaalne kinnitus, mis sisaldab:

  - juriidilise isiku nime, aadressi, tegevusala;
  - registrinumbrit ja registreerimise kuupäeva;
  - juhatuse liikmete nimesid, elukoha aadresse ning isikukoode;
  - dokumendi väljastamise kuupäeva;
  NB! Esitatud dokumendid ei tohi olla vanemad kui 6 kuud.

 4. EMIR - tehingute raporteerimisvorm

Kui juriidilised isikud on registreeritud mõnes muus registris, tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:
- Asutamisleping ja/või põhikiri;
- Kohaliku registri poolt väljastatud registreerimise kinnitus või sertifikaat;
- Dokument, mis kinnitaks juriidilise isiku esindaja/esindajate esindusõigust;
- Viimane kommunaalarve tegevuskoha kinnitamiseks.

Juhime tähelepanu, et Admiral Markets AS-i esindajatel on õigus küsida täiendavaid dokumente (nagu notariaalsed volikirjad, kommunaalarved, pangakonto väljavõtted jt), kui need on vajalikud täpsema teabe saamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.


Admiral Markets AS-i teenuse osutamisega seotud dokumendid

Palume enne kliendilepingu sõlmimist tutvuda ja nõustuda Admiral Markets AS-i teenuste tingimuste ja alljärgnevate dokumentidega:Finantsinstrumentide põhiteabe dokumendid

1. jaanuarist 2018 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1286/2014 (nn PRIIPs määrus). Määruse kohaselt võib teatud investeerimistooted teha tavainvestorile kättesaadavaks üksnes juhul, kui tootja on nende investeerimistoodete kohta koostanud ja kättesaadavaks teinud investorile olulist teavet andva põhiteabedokumendi (key information document ehk KID).Investorite Teabe PõhidokumendidMuud dokumendid: