Miks valida Admirals?

Admirals on rahvusvaheliselt tunnustatud kaubamärk, mille investeerimisühingud on internetipõhiste kauplemisteenuste osutajad Forex valuutaturul, samuti teistel finantsturgudel, kus saab kaubelda väärismetallide, aktsiate-, toormete-, futuuride-, indeksite- ja digitaalsete valuutade CFD-dega.

Meie soov pakkuda kõige paremini funktsioneerivat tarkvara ja tagada kõrget kvaliteeti annab meie klientidele võimaluse saada osa parimast kauplemiskogemusest. Admirals kasutab välisuaudiitorite teenuseid, et tagada oma tegevuse ja siseeeskirjade nõuetele vastavus.

Globaalne esindatus

Alates asutamisest 2001. aastal, on Admirals Group järjepidevalt laiendanud ettevõtte tegevust üle kogu maailma ning on tänaseks kasvanud globaalseks ettevõtteks. Oleme Admiralsis veendunud, et esindatus paljudes geograafilistes regioonides võimaldab meil pakkuda klientidele kvaliteetset teenust ning kliendituge - kus iganes soovitakse kaubelda.


Finantsjärelvalve luba ja litsentsid

Tegevusluba omava ettevõttena on Admirals eelkõige tunnustatud tänu heale mainele, teenuste kõrgele kvaliteedile, finantsstabiilsusele ning investorikaitsele.

Jordaania Väärtpaberikomisjon (JSC)

Admiral Markets AS Jordan Ltd on Jordaania Hašimiidi Kuningriigis, registreerimisnumber 57026, Jordaania Väärtpaberikomisjoni (JSC) poolt volitatud ja reguleeritud investeerimistegevuse korraldamiseks. Admiral Markets AS Jordan Ltd veebilehel olev teave ei ole suunatud ühegi riigi või jurisdiktsiooni elanikele, kus selline info levitamine või kasutamine oleks vastuolus kohalike seaduste või määrustega.

Ühendkuningriigi Finantsjärelvalve amet (FCA)

Admiral Markets UK Ltd tegevust reguleerib Ühendkuningriigi Finantsjärelvalve amet (FCA), FCA registreeringu number: 595450, tulenevalt FCA CASS põhimõtetest hoitakse klientide vahendid ettevõtte omavahenditest eraldi pangakontol. Admiral Markets UK Ltd on Admirals Group AS-i (Eesti) sõsarettevõte.

Eesti Finantsinspektsioon

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA tegevusluba № 4.1-1/46), mis annab õiguse osutada investeerimis- ja kõrvalteenuseid Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riikides.

CySEC Küprosel

Admiral Markets Cyprus Ltd-le on andnud loa ja seda reguleerib Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjon (CySEC) ehk Küprosel investeerimisteenuseid pakkuvate ettevõtete järelevalveorgan litsentsi numbriga 201/13. Palun klõpsake siia, et näha meie litsentsi täielikku sisu, sealhulgas investeerimis- ja lisateenuseid, mida Admiral Markets Cyprus Ltd on volitatud osutama, samuti finantsinstrumente, millega on lubatud tegeleda. Admiral Markets Cyprus Ltd on Admirals Group AS-i (Eesti) sõsarettevõte, kes tegutseb meie White Label teenusepakkujana.

Austraalia Finantsteenuste Litsents (AFSL)

Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) omab Austraalia Finantsteenuste Litsentsi (AFSL) ja õigust osutada finantsteenustega seotud ärilis teenuseid Austraalias, mida hõlmab AFSL nr 410681. Admiral Markets Pty Ltd veebisaidil olev teave ei ole suunatud ühegi riigi või jurisdiktsiooni elanikele, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus kohalike seaduste või määrustega.

MiFID II Euroopas

Finantsinstrumentide turgude direktiiv 2014/65/EU (MiFID II) võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt ning see jõustus 3. jaanuaril 2018. MiFID II reguleerib finantsinstrumentide turu teenuste pakkumist Europpa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Majanduspiirkonnas.

Direktiivi MiFID II peamine eesmärk on ühtlustada finantsturge Euroopa Majanduspiirkonnas ning seeläbi tõsta finantsturgude efektiivsust, suurendada läbipaistvust, kasvatada konkurentsi ning pakkuda investoritele paremat kaitset.

MiFID kohaselt võib investeerimisühing osutada oma teenuseid vabalt mõne teise liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil, tingimusel, et sellised teenused on kaetud investeerimisühingu loaga. Volitatud ettevõte vastab täielikult üleeuroopalistele läbipaistvuse ja hea käitumise nõuetele ning seetõttu on tal lubatud osutada piiriüleseid teenuseid. Meie investeerimisühingud Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS ja Admiral Markets Cyprus Ltd vastavad täielikult MIFID II kohaldatavatele nõuetele.


Paindlikud kauplemiskontode tingimused

Kauplemiskontodele saab sissemakseid teha enamikes rahvusvaluutades, mis konverteeritakse hiljem ümber (GBP, EUR, USD, CHF või muu kehtiv valuuta). Lisaks, kui soovite kaitsta oma kapitali valuuta kõikumise eest, võib teil olla korraga mitu kauplemiskontot erinevates valuutades. See annab meie klientidele võimaluse kanda raha ühelt kontolt teisele mugava siseülekandega otse Kaupleja Kabineti.

Koolitused ja analüütika

Admiralsis on meie eesmärgiks abistada kliente läbimõeldud ning ratsionaalsete kauplemisotsuste tegemisel. Seetõttu pakume klientidele erinevaid koolitusmaterjale - näiteks seminarid ja veebikoolitused, mis on loodud kauplemisoskuste arendamiseks ning võimaluste tutvustamiseks kauplemisel valuutade või muude finantsinstrumentidega. Lisaks oleme välja andnud kauplemisteemalisi raamatuid. Õppematerjale tuleb pidevalt juurde. Sealt võite leida ka laias valikus turuanalüüse, et paremini finantsturgudel orienteeruda.

Klienditugi

Admirals pakub klientidele tugiteenust läbi telefoni ja reaalajas sõnumitele vastamise, kõikide tehniliste ja organisatsiooniliste küsimuste osas. Klienditoe detailid leiate Võta meiega ühendust lehel.

Turvalisus ja tarkvara

Selleks, et tagada klientidele turvaline ja mugav juurdepääs maailma finantsturgudele, asuvad meie serverid suurimate likviidsuspakkujate juures. Lisaks pakume kauplemiseks usaldusväärseimat ja populaarseimat platvormi, MetaTrader 4 ja [link]MetaTrader 5[/link].

Need platvormid töötas välja kauplemistarkvara globaalne turuliidrer MetaQuotes Software Corp.

Aruanded

Admiral Markets AS ja Admirals Group AS aastaaruanded ning vahearuanded on kättesaadavad Admirals Group AS-i veebilehel.