Как работи Forex

Март 17, 2016 16:40 UTC

В началото на търговската си кариера, всички трейдъри имат проблеми, затормозявайки ума си относно това как работи Форекс пазара и търговията, или как действа Форекс търговията за всички. Тези въпроси сочат към сърцевината на проблема за трейдърите - грешния подход към търговията.

Фалшиви мотиви, нереалистични цели, алчност, неуместно бързане, липса на усилия и недостатъчна база от знания са основните причини, поради които много от тези, които се опитват да започнат търговската си кариера със скок оставят разочаровани, с празни ръце и направо с горчив опит.

Преди да направите каквото и да седнете и осъзнайте, колко много има да учите за това как работи Форекс!

Форекс е само една глава в книга от многотомната енциклопедия, която обяснява финансовите пазари. Съществуват още много и други най-различни инвестиционни класове активи, които обаче, няма да са обект на текущата статия.

Задайте си следните въпроси:

-Какво мога да знам за основните принципи на формиране на цената за всеки актив в света?

-Каква е основната структура на търговската индустрия?

-Какво е естеството на международните икономически взаимодействия?

-Какво са ключовите принципи от училищата за фундаментален и технически анализ на пазара?

-Какво са психологическите тънкости да бъдеш търговец?

-Какво всъщност се случва, когато един търговец натиска бутона?

Вижте как търгуват легендарни трейдъри като Джак Швагер и Стив Нисън, в безплатните уебинари, дадени специално за Admiral Markets.

Да започнем от самото начало.

Първо беше търсенето и предлагането на Форекс пазара

В икономиката, търсенето и предлагането е модел, който обяснява ценообразуването в свободен конкурентен пазар. Цената на една стока е в равновесна точка, в която търсеното количество от потребителите е балансирано от количеството, доставено от производителя.

Да кажем, Вие сте някъде там един ден, пазарувайки хранителни продукти. Трябват Ви ябълки и се случва там да има само един доставчик с точното количество на ябълки. Преговаряте, споразумявате за цената и правите размяната: определена сума пари за определно количество от ябълки. Поздравления! Както вие, така и продавачът правите търговия, получавайки това, което искате.

На следващия ден сте отново там и търсите да купите същото количество ябълки, само че сега има двама продавачи, и двамата с нужното Ви количество ябълки. Това означава, че има по-високо предлагане на ябълки, отколкото има търсене за тях. Конкуренцията между продавачите ще бута цената на ябълките надолу, тъй като и двамата осъзнават, че най-вероятно ще отидете при по-евтините ябълки, приемайки всички други неща са равни. Нова цена ще бъде създадена и ще направите сделка с който от продавачите Ви е удобно, възхвалявайки чудото на свободните пазарни сили, които направиха тези ябълки по-евтини за Вас.

Алтернативно, ако този ден бяхте дошли с приятел, който се интересува също от ябълки, но там имаше само един продавач, щеше да има по-голямо търсене за ябълки от предлагането. Продавачът ще узнае това и ще повиши цената на ябълките си, знаейки, че и Вие, и Вашият приятел определено ще купите всички ябълки и все още ще Ви липсват някои.

Това е АВС на икономиката и е от абсолютно жизненоважно значение за Вас, като амбициозен търговец, за да разберете простата логика на това как работи този малък пазар на ябълки, тъй като това ще Ви помогне да разберете как Форекс пазара работи. Най-важното обаче, ако искате да разберете как работи Форекс пазара, е непрестанно да повишавати своите знания и умения и да се обучавате. Вижте как можете да се превърнете от аматьор в трейдър, с безплатния обучителен курс на Admiral Markets.

Нещата ще стават експоненциално по-сложни от тук нататък

Прилагайки сценария на пазара за ябълки на Валутния пазар, всеки път, когато дадена валута се купува, излишък на търсенето е създаден на пазара, изхвърляйки цената от равновесие и тласкайки я по-високо. По същия начин, всеки път, когато дадена валута се продава, излишък на предлагане е създаден, отново изваждайки цената от равновесие и натискайки я надолу. Размерът на въздействието е пряко пропорционален на обема на търговията за сделка. Големите играчи, като националните банки, например може да предизвикат силно неравновесие чрез намеса с предлагане на своята валута. Малките играчи, като търговците на дребно могат само да влияят на пазара все така леко, но все още го правя чрез своите очевидни номера.

Непрекъснато променящото се търсене и предлагане на валутите е това, което правят тиковите Форекс графики.

Тествайте търговията на валутните пазари, без риск от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Философията на балансиране на цените е от ключово значение за разбирането как работи онлайн Форекс търговията, тъй като всички икономически събития в света са свързани с пазара само от гледна точка на това колко те влияят върху търсенето и предлагането на даден актив. Или, трябва да се отбележи, колко много те влияят на прогнозираното предлагане и търсене на даден актив.

С помощта на пазара на ябълки, като пример, ако един от продавачите на ябълки фалира през този сезон, и Вие, и Вашият приятел определено може да очаквате цената на ябълките да се вдигне още преди да сте се появили на пазара.

Начертайте умствена карта на индустрията преди да се изгубите

Как работи Форекс, може да бъде най-добре представено като непрекъснато променящия се океан. Има изобилие от риба в този океан. От големи до малки, в зависимост от тяхната покупателна сила. Има няколко милиарда морски чудовища като националните банки, мултинационални компании, хедж фондове и т.н. Тяхната парична политика и търговски решения създават най-големите вълни, изхвърляйки цените от равновесие най-силно. Има средноголеми риби - частни инвеститори, фирми, нуждаещи се от хеджиране, частни банки и т.н. Има още по-малки играчи - финансови посредници, по-малки банки и малките инвеститори. Повечето от гореспоменатите участници на пазара имат директен достъп до Междубанковия Forex - пазарното място, където цялата магия на валутната обмяна се случва. Те могат да се възползват, просто защото те са над определен праг на средствата им под ръка. Това означава, че те могат да търгуват помежду си без посредници.

Най-малкият играч - наистина, планктона на финансовия океан - плаващ наоколо, опитвайки се да оцелее достатъчно дълго, за да порасне голям е Форекс трейдъра на дребно - Вие. Покупателната сила на случайния търговец обикновено е толкова незначително малка в сравнение с големите риби, че той се нуждае от Форекс брокер, или банка, за да си осигури финансова ливъридж сметка за търговия и действителния достъп до пазара чрез търговски сървъри.

Разбирането как работи Форекс пазара работи е само една позиция от мащаба на нещата, които ще Ви вдъхновят за толкова необходимата предпазливост при търговия.

Какво прави всеки от тези с правомощията, които имат?

Форекс е валутния пазар, както трябва да сте наясно от сега, и валутитe, за разлика от повечето други търгуваеми активи, са икономически инструменти толкова, колкото те са икономически показатели. Грубо казано, ако страните бяха компании - валутите биха били техните акции.

Политиците в централните банки са най-големите хора, променящи паричното предлагане, което прави техните решения по паричната политика, основен фактор, който влияе върху цената във Форекс търговията и как тя работи.

Най-очевидният и прост пример ще бъде за лихвените проценти, определени от националната банка на всяка страна в света. Тъй като щатския долар, еврото, британската лира и японската йена са най-търгуваните валути в света, Фед, Европейска централна банка, Банката на Англия и Японската централна банка са съответно най-големите риби в океана.

Разбирането как това може да се отрази на икономиката ще Ви помогне да разберете, как работи Форекс пазарът?

Когато лихвените проценти се увеличават, а те могат да го направят само с думата на националната банка, става по-скъпо за всички риби в морето да заемат тази валута от тази банка. За миг, това води до недостиг в предлагането на валутата и избутва цената й нагоре. Което е хубаво нещо, нали? Кой не би искал силна национална валута?

Е, не съвсем. Краткосрочно, това означава по-малко пари, за да играят за развитието на бизнеса, по-малко излишни доходи за домакинствата и, в крайна сметка, по-бавен темп на икономически растеж. Не е толкова добре. Все пак, това забавя инфлацията и забавя неизбежното натрупването на дълг. Което, в дългосрочен план, е нещо много добро.

Алтернативно, когато лихвените проценти са озрязани всички риби в морето отиват и заемат повече пари. За миг, излишък на паричното предлагане е създаден и цената на валутата отива надолу. Краткосрочно, това означава, разширение на бизнеса, увеличени домакински разходи и развиваща се икономика. Звучи наистина добре? Е, отново, не съвсем. Колкото повече пари се заимстват, толкова повече пари се дължат. Дългосрочно натрупания банков кредит надвисна върху главата на всеки като една голяма буря и имаме финансова криза в нашите ръце. Отново. Това се нарича макроикономически цикъл.

Това представлява кулминационната точка като цяло на всички икономики от капиталистически тип. Националните банки непрекъснато се опитва да балансира везните, като периодично повишават и намаляват лихвените проценти. Това се нарича микроикономически цикъл. Тези икономически цикли са много подобни на циклите в изменението на климата - бавни, неудържими и много опасни за рибите, които не могат да ги видят, че идват.

Форекс търговия, как работи тя? Анализът е ключа

Анализът не е само ключ към успеха в търговията, анализа, до известна степен, е търговията. Единственото нещо, което кара Форекс търговията наистина да работи.

Двете основни школи на анализ на пазара са Фундаменталния и Техническия.

Фундаменталният анализ е еволюирала форма на финансов одит, само по скалата на една страна или, понякога, на планетата. Това е най-старата форма за прогнозиране на цената, която изследва в една икономика: текущия етап в цикъла, свързани събития, бъдещата прогноза, и претегленото възможно въздействие върху пазара.

Фундаменталният анализ се занимава с БВП на страната и нивото на безработицата, лихвените проценти и експортните количества, война, избори, природни бедствия, икономически напредък и така нататък. Въздействието се претегля по отношение на влиянието върху търсенето и предлагането. Например последния напредък в технологиите за добив на шистово масло са обещаващи за стабилното и увеличаващо се предлагане на петрол сега и в близко бъдеще, което накара цените на петрола да паднат до дъното си за повече от 10 години през зимата на 2014-15.

Фундаменталният анализ изисква разбиране на международната икономика, занимава се с фактори, които все още са необясними от пазара и работи за инвестирането и дългосрочната търговия.

Недостатъкът на този тип анализ е елемента на несигурност, който толкова много входове създават.

Предимството на фундаменталния анализ е, че когато се прави правилно той прогнозира основните движения на цените, които могат да спомогнат за генерирането на печалба за продължителен период от време.

Техническият е по-младата форма на анализ на пазара, която се занимава само с две променливи: времето и цената. И двете са строго количествено измерими, отчиени от пазара и са неоспорими факти. Ето защо за много Форекс търговията работи по-добре, когато изследваме графиките, а не правейки икономически проучвания.

Дали ще чертаете нива на подкрепа и съпротива, идентифицирате ключови нива, прилагате техническите индикатори или сравнявате свещни формации - Вие разбирате как работи онлайн Форекс търговията, без да се вглеждате в причините за търсенето и предлагането. Техническият анализ може да се използва както за краткосрочни, така и за дългосрочни търговски цели. Това е единственото нещо на разположение за търговците с бърз стил като скалперите, които правят тяхната печалба от дневната Forex волатилност, а не от следене на тренда.

Силата на техническия подход е анализирането на количествената информация точно, както е взета под внимание от пазара - под формата на определена цена в определен час. Недостатъкът е, че тя вече е засегнала пазара. За да се доверите на резултатите от техническия анализ трябва да се абонирате за идеята, че ценовите формации в миналото могат да имат ефект върху ценовите формации в бъдещето, което за много фундаменталисти изглежда нелепо.

Или казано по-просто, фундаменталния анализ е икономическия детектив с елементи на бъдеще прогнозиране, докато техническия анализ е визуалната ценово-времева археология, съчетана със статистика.

Съдбата благоприятства подготвените

Липсата на подготовка е и причината, поради която толкова много от амбициозните търговци се провалят преди те изобщо да успеят да разберат как работи Форекс търговията.

Многобройни книги са написани за психологията на трейдъра, как да се избегнат капаните, в които умът на търговеца може да се подхлъзне. Отново, отново и отново - проблемът е подхода и е лесно да се бърка, когато всичко е ново. Изтеглете безплатно, една от най-добрите книги за форекс търговия на българския позара - "100% Форекс".

Някои Форекс брокери, поради естеството на тяхната дейност, често рекламират Форекс, като псевдонаучна хазарта атракция, която е основно като обръщане на монета само че с малко по-добри методология, е по-забавно, много по-престижно е и е шанс да направите много пари много бързо.

В резултат на такъв маркетинг, новодошлите идват с малко или никакво обучение, очаквайки да направят състояние от 10$ с няколко решителни кликвания на мишката. Те скачат в пазара изпълнени с надежда и пазара ги изплюва обратно веднага раздразнени и с празни джобове. По-голямата част от валутните търговци губят пари и бизнес модела на техния брокер е добре коригиран към тази тенденция. Това не е нито добро, нито лошо - това е причината, благодарение на която съществува пазара. Всеки път, когато Вие затворите с печалба, някой друг трябва да е затворил със загуба.

Как работи Форекс търговията от практическа гледна точка?

Валутната стойност се измерва чрез това колко от друга валута с нея може да се купи. Това се нарича ценова оферта. Винаги има две цени в ценова оферта - купува (bid) и продава (ask). Цената продава, се използва при покупката на валута, докато цената купува, когато продавате. Имайте предвид, че цената продава на всеки финансов инструмент по всяко време е по-висока от цената купува. Така, една банка винаги ще купува от Вас валута по-евтино и ще я Ви я продава малко по-скъпо. Банките могат да направят това, тъй като те винаги са стоят на високо място над търговеца при договарянето. Разликата между bid и ask се нарича спред.

И двете цени се обявяват на участниците на пазара почти мигновено по всяко време, освен когато пазарът е затворен. Един търговец получава котировки чрез интернет от брокерска фирма, в която има търговска сметка за него. От своя страна, брокерът получава ценови оферти от неговите доставчици на ликвидност - банките.

Най-общо казано, колкото повече ликвидност, толкова по-тесен спред, толкова по-добре за всички. Обикновено търговията е в ход, протича добре и ликвидността е в изобилие. Въпреки това, има моменти, както по време на големи новини, когато се появят ценови гапове, дължащи се на значителни ценови промени при най-краткия период от време.

Останалото е проста Форекс механика.

В действително едно щракване на мишката върху платформа за търговия се извършва. Когато, например, се пуска поръчка за покупка на двойката EUR/USD, част от средствата от сметката на търговеца се използва за закупуването на базовата валута от двойката - еврото и продажба на котируемата валута в двойката - щатския долар. Брокерът прави това и се нарича: поставяне на поръчка за покупка. Ордерът се поставя или в рамките на брокера (Маркет Мейкър) или се изпраща директно до Форекс междубанковия пазар (ECN изпълнение), където са големите риби. Важно е да се разбере, че един търговец може да направи поръчка за продажбата на валута, която не "притежава".

На следващо място, в зависимост от стратегията за търговия, трейдъра изчаква докато закупената валута повиши стойността си, в сравнение с продадената такава. Когато натрупаната печалба е задоволителна за търговеца, той закрива ордера и брокерът прави обратната съвкупност от сделки: продава евро и купува долари.

Обратен процес се извършва, когато търговеца пуска поръчка за продажба.

Понятията за покупка и продажба във Форекс може да бъде объркващи в началото, тъй като във всяка търговска сделка една валута се разменя за друга, което означава, че винаги има купуване и продаване при всяка сделка. За начинаещият търговец, може да е по-лесно да мисли за една валутна двойка като абстрактен финансов инструмент, за който цената се определя от пазара.

Сега Вие сте информирани от основните движещи сили на пазара, основната му структура по отношение на ключовите играчи, двете основни школи на анализ на пазара и как работи Форекс търговията, от практическа гледна точка.

Вижте още:

Форекс стратегия без загуба?

Форекс индикатори, с които всеки трябва да е запознат

Как да сте печеливш на форекс пазара дългосрочно?

Печеливша ли е форексъ търговията

Avatar-Admirals
Admirals Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.