Spremi PDF Ispis

Ključni dokumenti s informacijama za ulagače koji se odnose na UCITS fondove

Posljednje ažuriranje 15. svibnja 2021


UCITS ETF Poslužitelji

Tržišni rizik rizik je smanjenja vrijednosti ulaganja zbog gospodarskih kretanja ili drugih događaja koji utječu na cjelokupno tržište. Kao rezultat tržišnog rizika, Klijent može pretrpjeti gubitke zbog sveukupnog nepovoljnog kretanja cijena na tržištu vrijednosnih papira ili u određenom njegovom segmentu. Nepovoljno kretanje cijena može biti uzrokovano, na primjer, lošim ekonomskim pokazateljima relevantne države ili grane gospodarstva, nestabilnim ekonomskim okruženjem ili nestabilnim tržištem vrijednosnih papira.

Ulaskom u transakciju s UCITS ETF-om prateći usluge koje pruža Admirals, sklopit ćete ugovor gdje su vam pruženi detalji na web lokacijama u nastavku i gdje je Admirals ispoštovao bilo koju obvezu da vam pruži KIID-ove za takve UCITS ETF-ove. Preuzimate odgovornost da kontaktirate relevantnog izdavatelja ETF-a prije nego što steknete bilo kakav interes u UCITS ETF-u gdje KIID-ovi nisu dostupni na navedenim web mjestima.

Disclaimer

Svrha ove stranice je pružiti Admirals-ovim klijentima Dokumentaciju o ključnim informacijama za investitore (u daljnjem tekstu „KIID-ovi“) kako bi od Admiralsa mogli kupiti sredstva kojima se trguje na burzi (u daljnjem tekstu „ETF-ovi“). Informacije sadržane u KIID-ovima, kao i sva druga dokumentacija za investitore, izvještaji, članci i publikacije kojima se može pristupiti putem ove web stranice, prikupili su pružatelji usluga treće strane, a niti Admirals niti njegova povezana društva ne daju nikakve izjave ili jamstva, izričite ili implicirane , što se tiče točnosti, cjelovitosti ili ispravnosti KIID-ova.

KIID-ovi i ostali sadržaji prikazani i povezani na ovoj web stranici ne predstavljaju istraživanje i ne uzimaju u obzir nikakve posebne okolnosti ili potrebe određenih osoba koje ih mogu pročitati. Niti dane informacije, niti bilo koje izraženo mišljenje ne predstavljaju ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupnju bilo kojeg ETF-a, vrijednosnih papira ili ulaganja, niti bi se trebali smatrati takvima u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj bi takva ponuda ili traženje bilo nezakonito. Niti Admirals niti bilo koja njegova pridružena društva ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za bilo koji izravni ili posljedični gubitak koji proizlazi iz bilo koje upotrebe bilo kojih informacija sadržanih u KIID-ima, kao i sve ostale ovdje sadržane dokumentacije, izvještaji, članci i publikacije za investitore.