Salvează PDF Tipărește

Documente informative importante pentru investitori referitoare la fondurile OPCVM

Ultima actualizare: 15 mai 2021


Furnizori de ETF-uri pe OPCVM-uri

Riscul de piață este un risc de scădere a valorii investițiilor din cauza evoluțiilor economice sau a altor evenimente care afectează întreaga piață. Ca urmare a riscului de piață, Clientul poate suferi pierderi din cauza mișcării generale negative a prețurilor pe piața valorilor mobiliare sau a unui anumit segment al acesteia. Mișcarea adversă a prețurilor poate fi cauzată, de exemplu, de indicatori economici slabi ai statului sau ramurii economice respective, de mediul economic instabil sau de o instabilitate prezentă în piața de valori mobiliare aferentă.

Prin încheierea unei tranzacții cu un ETF OPCVM în urma serviciilor furnizate de Admirals, vei fi încheiat un acord care, oferindu-ți detalii despre site-urile de mai jos, Admirals a respectat orice obligație de a îți furniza documentele informative importante pentru astfel de ETF-uri OPCVM. Îți asumi responsabilitatea de a contacta emitentul ETF-ului relevant înainte de a dobândi orice deținere într-un ETF OPCVM în care documentele informative importante nu sunt disponibile pe site-urile web menționate.

Disclaimer

Scopul acestei pagini este de a oferi clienților Admirals documentele informative importante pentru investitori (denumite în continuare „KIID-uri”) pentru ca aceștia să poată achiziționa fonduri tranzacționate la bursă (denumite în continuare „ETF-uri”) de la Admirals. Informațiile conținute în KIID-uri, precum și toate celelalte documente, rapoarte, articole și publicații pentru investitori care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web, au fost compilate de furnizori terți și, nici Admirals, nici afiliații săi, nu oferă vreo garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește acuratețea, totalitatea sau corectitudinea KIID-urilor.

KIID-urile și celelalte conținuturi afișate și cu trimitere la această pagină web nu constituie materiale de cercetare ("research") și nu iau în considerare circumstanțele sau nevoile particulare ale unor persoane specifice care ar putea să le citească. Nici informațiile furnizate, nici vreo opinie exprimată nu constituie o ofertă de vânzare sau de cumpărare de ETF-uri, valori mobiliare sau investiții și nici nu ar trebui interpretate ca atare în nicio jurisdicție în care o astfel de ofertă sau solicitare ar fi ilegală. Nici Admirals, nici oricare dintre afiliații săi nu își asumă nicio răspundere pentru orice pierdere directă sau consecință care rezultă din utilizarea oricărei informații conținute în KIID-uri, precum și a tuturor celorlalte documentații, rapoarte, articole și publicații pentru investitori ce fac parte din secțiunea aferentă.