Zapisz w PDF Drukuj

Dokumenty zawierające Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące funduszy UCITS

Ostatnia aktualizacja 15 maja 2021 r.


Dostawcy funduszy UCITS

Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku wartości inwestycji ze względu na rozwój sytuacji gospodarczej lub inne zdarzenia mające wpływ na cały rynek. W wyniku ryzyka rynkowego Klient może ponieść straty w związku z ogólnym niekorzystnym ruchem cen na rynku papierów wartościowych lub w określonym jego segmencie. Niekorzystne zmiany cen mogą być spowodowane np. złymi wskaźnikami ekonomicznymi danego państwa lub gałęzi gospodarki, niestabilnym otoczeniem gospodarczym lub niestabilnym rynkiem papierów wartościowych.

Zawierając transakcję z funduszem UCITS ETF zgodnie z usługami świadczonymi przez Admirals, zawarłeś umowę, zgodnie z którą Admirals wypełnił wszelkie zobowiązania dotyczące dostarczenia Ci KIID dla funduszy UCITS ETF. Bierzesz na siebie odpowiedzialność za skontaktowanie się z odpowiednim emitentem ETF przed nabyciem jakichkolwiek udziałów w UCITS ETF, w przypadku gdy KIID nie są dostępne na podanych stronach internetowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Celem tej strony jest dostarczenie klientom Admirals Dokumentacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów (zwanej dalej "KIID"), w celu umożliwienia im nabycia funduszy ETF (zwane dalej "ETF") od Admirals. Informacje zawarte w dokumentach KIID, a także we wszystkich innych dokumentach dla inwestorów, raportach, artykułach i publikacjach, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, zostały opracowane przez zewnętrznych dostawców i ani Admirals, ani jego podmioty stowarzyszone nie składają żadnych oświadczeń, ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności, kompletności lub poprawności dokumentów KIID.

KIID oraz inne treści wyświetlane i linkowane na niniejszej stronie nie stanowią badań, a także nie odnoszą się do szczególnych okoliczności lub potrzeb konkretnych osób, które mogą je czytać. Ani podane informacje, ani wyrażone opinie nie stanowią oferty sprzedaży oraz zachęty do kupna jakichkolwiek funduszy ETF, papierów wartościowych lub inwestycji. Nie powinny być one tak interpretowane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta lub nakłanianie byłoby nielegalne. W żaden sposób Admirals oraz żaden z jego podmiotów stowarzyszonych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z wykorzystania informacji zawartych w KIID, jak również wszelkiej innej dokumentacji inwestora, raportów, artykułów i publikacji zawartych w niniejszym dokumencie.