Saglabāt PDF Drukāt

Galvenais Informatīvais Dokuments Investoram attiecībā uz UCITS Fondiem

Pēdējo reizi atjaunināts, 2021. gada 15. maijā


UCITS ETF Nodrošinātājs

Tirgus riski ir saistīti ar tādas situācijas iestāšanos, kurā investors var ciest zaudējumus no vērstpapīru cenas samazinājuma, dēļ vispārējām negatīvām cenu izmaiņām visā tirgū vai kādā konkrētā sektorā. Negatīvu cenu kustību var izraisīt, piemēram, attiecīgās valsts vai ekonomikas nozares sliktie ekonomiskie rādītāji, nestabila ekonomiskā vide vai nestabils vērtspapīru tirgus u.c.

Veicot darījumu UCITS ETF, izmantojot Admirals sniegtos pakalpojumus,jūs būsiet slēdzis vienošanos par to, ka, nodrošinot jūs ar informāciju par mājas lapas vietni, kas ir atrodama zemāk, Admirals no savas puses būs izpildījis savas saistības par jūsu nodrošināšanu ar Galvenajiem Informatīvajiem Dokumentiem Investoram (turpmāk - KIID) attiecībā uz UCITS ETF. Ja KIID nav atrodami norādītajās vietnēs, pirms jebkādas intereses izrādīšanas par UCITS ETF, Jūs pats uzņematies atbildību un apņematies sazināties ar attiecīgā ETF emitentu.

Atruna

Šīs lapas mērķis ir sniegt Admirals klientiem informāciju par Galvenajiem Informatīvajiem Dokumentiem Investoram (KIID), lai tiem no Admirals būtu iespēja iegādāties biržā tirgotos fondus (turpmāk - ETF). KIID saturošo informāciju, kā arī visu citu ieguldītāju dokumentāciju, ziņojumus, rakstus un publikācijas, kurām var piekļūt, izmantojot šo tīmekļa vietni, ir apkopojuši trešās puses pakalpojumu sniedzēji. Ne Admirals, ne tā saistītie uzņēmumi nesniedz jebkādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz KIID sniegtās informācijas precizitāti vai atbilstību.

KIID un cits saturs, kas tiek atspoguļots un ir saistīts ar šo tīmekļa vietni, nav uzskatāms par pētnieciska rakstura, un tajā netiek ņemti vērā īpaši apstākļi vai vajadzības konkrētām personām, kuras šo informāciju var lasīt. Nedz sniegtā informācija, nedz paustais viedoklis nav uzskatāms par piedāvājumu veikt ieguldījumus, pirkt vai pārdot jebkuru ETF, vērstpapīru - to arī nevajadzētu uzskatīt par tādu nevienā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums vai lūgums būtu uzskatāms par nelikumīgu. Ne Admirals, ne kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot jebkādu KIID saturošu informāciju, kā arī visu citu ieguldītājam paredzēto dokumentāciju, ziņojumus, rakstus un publikācijas, kas ietvertas šeit.