Išsaugoti PDF Spausdinti

Pagrindiniai investuotojo informacijos dokumentai, susiję su KIPVPS fondais

Atnaujinta 2021 m. gegužės 15 d.


KIPVPS ETF teikėjai

Rinkos rizika yra rizika, kad investicijos sumažės dėl ekonominių pokyčių ar kitų įvykių, turinčių įtakos visai rinkai. Dėl rinkos rizikos klientas gali patirti nuostolių dėl bendro neigiamo kainų judėjimo vertybinių popierių rinkoje ar tam tikrame jos segmente. Neigiamą kainų judėjimą gali sukelti, pavyzdžiui, prasti atitinkamos valstybės ar ekonomikos šakos ekonominiai rodikliai, nestabili ekonominė aplinka ar nestabili situacija vertybinių popierių rinkoje.

Sudarydami KIPVPS ETF sandorį, naudodamiesi „Admirals“ teikiamomis paslaugomis, jūs susitariate, kad, suteikdama jums išsamią informaciją apie toliau pateiktas svetaines, „Admirals“ įvykdė savo pareigą teikti jums tokių KIPVPS ETF KIID. Jūs prisiimate atsakomybę susisiekti su atitinkamu ETF emitentu, prieš įsigydami bet kokį KIPVPS ETF, jeigu to KIID nėra nurodytose svetainėse.

Atsakomybės apribojimas

Šio puslapio tikslas yra pateikti „Admirals“ klientams pagrindinius investuotojų informacijos dokumentus (toliau – KIID), kad jie galėtų nusipirkti biržoje prekiaujamų fondų (toliau – ETF) iš „Admirals“. Informaciją, esančią KIID, taip pat visus kitus investuotojų dokumentus, ataskaitas, straipsnius ir publikacijas, su kuriomis galima susipažinti per šį tinklalapį, sudarė trečiųjų šalių teikėjai ir nei „Admirals“, nei jos partneriai nepateikia jokių aiškių ar numanomų garantijų, dėl KIID tikslumo, išsamumo ar teisingumo.

KIID ir kitas turinys, pateikiamas šiame tinklalapyje ar su juo susietas, nėra tyrimas ir čia nėra neatsižvelgiama į konkrečias aplinkybes ar konkrečių asmenų, kurie gali tai skaityti, poreikius. Nei pateikta informacija, nei pareikšta nuomonė nėra pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokius ETF, vertybinius popierius ar investuotu, ir taip neturėtų būti aiškinamas jokioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas ar prašymas būtų neteisėtas. Nei „Admirals“, nei jos partneriai neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsirandančius dėl bet kokios informacijos, esančios KIID, taip pat dėl visų kitų čia pateikiamų investuotojų dokumentų, ataskaitų, straipsnių ir publikacijų.