Licenca i regulativa

Admirals Europe Limited

Admirals Europe Limited je društvo s ograničenom odgovornošću registrirano prema zakonima Republike Cipar s registracijskim brojem HE310328. Admirals Europe Ltd ovlaštena je i regulirana od strane Ciparske komisije za vrijednosne papire i burzu ("CySEC") s licencom broj 201/13 i ovlaštena je za držanje sredstava klijenata u Europskoj Uniji u okviru relevantne Pomoćne usluge čuvanja i upravljanja financijskim instrumentima, uključujući skrbništvo i povezane usluge u skladu s europskim direktivama o financijskim uslugama, uključujući MiFID II (Direktiva o tržištima financijskih instrumenata).

MiFID II

Direktivu o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II), 2014/65/EU usvojili su Europski Parlament i Vijeće, a stupila je na snagu 3. siječnja 2018. Ona regulira tržišta financijskih instrumenata za pružanje investicijskih usluga i aktivnosti unutar Europskog Gospodarskog Prostora (EEA).

Glavni cilj MiFID-a je uskladiti upravljanje financijskim tržištima unutar EGP (EEA), a time i povećati učinkovitost, poboljšati financijsku transparentnost, povećati konkurenciju i ponuditi veću zaštitu potrošača u investicijskim uslugama. Prema MiFID II, investicijsko društvo može slobodno pružati svoje usluge na području druge države članice ili treće zemlje, pod uvjetom da su takve usluge obuhvaćene ovlaštenjem investicijskog društva. Ovlaštena tvrtka u potpunosti ispunjava europske zahtjeve transparentnosti i dobrog ponašanja, te joj je stoga dopušteno pružati prekogranične usluge.

Financijska sigurnost

Našim klijentima nudimo najvišu razinu povjerenja i zaštite investicije.

Financijska sigurnost