Save PDF Print

Vigtige dokumenter med investorinformation om UCITS-fonde

Sidst opdateret den 15. maj 2021


Udbydere af UCITS ETF`er

Market risk is a risk of investments declining in value because of economic developments or other events that affect the entire market. As a result of market risk, the Client may suffer losses due to the overall adverse price movement in the securities market or in a certain segment thereof. Adverse price movement may be caused, for instance, by poor economic indicators of the relevant state or branch of the economy, unstable economic environment, or unstable securities market.

Ved at indgå en transaktion med en UCITS ETF efter de tjenester, som Admirals leverer, har du indgået en aftale om, at Admirals ved at give dig oplysninger om nedenstående websteder har opfyldt enhver forpligtelse til at give dig KIID`er for sådanne UCITS ETF`er. Du påtager dig ansvaret for at kontakte den relevante ETF-udsteder, inden du erhverver en interesse i en UCITS ETF, hvor KIID`er ikke er tilgængelige på de anførte websteder.

Ansvarsfraskrivelse

Formålet med denne side er at give Admirals` kunder dokumentationen med central investorinformation (i det følgende benævnt "KIID`er"), så de kan købe børshandlede fonde (i det følgende benævnt "ETF`er") fra Admirals. Oplysningerne i KIID`erne samt al anden investordokumentation, rapporter, artikler og publikationer, der kan tilgås via denne webside, er blevet udarbejdet af tredjepartsleverandører, og hverken Admirals eller dets tilknyttede selskaber giver nogen erklæring eller garanti, udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller korrektheden af KIID`erne.

KIID`erne og det øvrige indhold, der vises og linkes til på denne webside, udgør ikke forskning og tager ikke hensyn til særlige omstændigheder eller behov hos specifikke personer, der måtte læse det. Hverken de givne oplysninger eller udtalelser udgør et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe ETF`er, værdipapirer eller investeringer, og bør heller ikke fortolkes som sådan i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ville være ulovlig. Hverken Admirals eller nogen af dets tilknyttede selskaber påtager sig noget som helst ansvar for direkte tab eller følgetab som følge af enhver brug af oplysninger i KIID`erne samt al anden investordokumentation, rapporter, artikler og publikationer, der er indeholdt heri.