Uložit PDF Tisk

Nabídka nulové komise pro akcie a CFD akcie

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Platné od 13. července 2021

1. Všeobecné podmínky

1.1. Nabídka nulové komise je součástí následujících provozních společností: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admirals AU Pty Ltd (dále také "Admirals") pro klienty (dále jen "účastníci") v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.V závislosti na provozní společnosti klient přijme tuto nabídku s příslušnou právní dokumentací jako všeobecné obchodní podmínky/zásady jednotlivých právních subjektů Admirals.

1.2. Participants of the offer have the opportunity to trade Stock CFDs on their Trade.MT4 and Trade.MT5 account types with no transaction commission; or to invest Stocks with no transaction commission on their Invest.MT5 account type (hereafter “Offer”) on a daily basis. The no commission terms are set up for all Trade.MT4, Trade.MT5 and Invest.MT5 Live accounts from the date of the start of the Offer. All new and existing clients will take part in the Offer automatically, no additional registration is required.

1.3. Obchodní den začíná v 00:00:00 a končí ve 23:59:59 v časovém pásmu platformy MetaTrader, což je východoevropský čas (EET).

2. Podmínky účtu Trade.MT4

2.1. Nabídka se vztahuje na první 3 (tři) obchody. Obchod: otevření a uzavření stejné pozice. Na všechny následující obchody se uplatní standardní komise. Další poplatky mohou být uplatněny podle specifikace kontraktu.

2.2. Nabídka se vztahuje na všechny CFD akcie amerických a evropských trhů.

2.3. Každé částečné uzavření pozice se počítá jako samostatný obchod a snižuje denní limit obchodů bez komisí.

2.4. Jakákoli pozice na CFD akciích otevřená před začátkem nabídky bude podléhat komisi (protože byla účtována na 2 strany v době, kdy byla pozice otevřena). Tato provize nebude kompenzována, pokud bude pozice uzavřena v průběhu nabídky.

2.5. Pokud je pozice otevřena v období nabídky, bude provize za její uzavření 0 (nula) i po skončení nabídky.

3. Podmínky účtu Trade.MT5

3.1. Nabídka se vztahuje na prvních 6 (šest) jednostranných obchodů. Jednostranný obchod je otevření nebo uzavření jakékoli pozice. Na všechny následující obchody se uplatní standardní provize. Další poplatky se mohou uplatnit podle specifikace kontraktu.

3.2. Nabídka je způsobilá pro CFD akcie z trhů USA, Velké Británie a EU. CFD ETF a CFD akcie z japonských a australských burz nejsou do nabídky zahrnuty.

3.3. Každé částečné uzavření pozice se počítá jako samostatný obchod a snižuje denní limit obchodů bez poplatků.

3.3. Každé částečné uzavření pozice se počítá jako samostatný obchod a snižuje denní limit obchodů bez komisí.

4. Podmínky účtu MT5

4.1. Nabídka se vztahuje na první jednostranný obchod. Jeden jednostranný obchod je otevření nebo uzavření jakékoli pozice. Na všechny následující obchody se uplatní standardní komise. Další poplatky se mohou uplatnit podle specifikace kontraktu.

4.2. Nabídka je způsobilá pro akcie z trhů USA, Spojeného království a EU. ETF a akcie z japonských a australských burz nejsou do nabídky zahrnuty.

4.3. Každé částečné uzavření pozice se počítá jako samostatný obchod a snižuje denní limit obchodů bez komisí.

4.4. Každé částečné uzavření pozice se počítá jako samostatný obchod a snižuje denní limit obchodů bez komisí.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Admirals si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit nabídku a tyto podmínky bez předchozího upozornění. Jakékoli změny nabídky budou účastníkům oznámeny co nejdříve. Společnost Admirals v žádném případě nenese odpovědnost za důsledky jakýchkoli změn, doplňků, pozastavení, zrušení nebo ukončení nabídky.

5.2. Admirals si vyhrazuje právo změnit limity obchodů bez poplatků nebo seznam nástrojů, na které se tato nabídka vztahuje, jakož i další podmínky těchto obchodních podmínek.

5.3. Účastí v nabídce každý účastník prohlašuje a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které Admirals shromažďuje a používá ke zpracování automatizovanými a/nebo neautomatizovanými prostředky.

5.4. Admirals nenese žádnou odpovědnost za škody, ztráty nebo zklamání, které utrpí účastník, který se zúčastní nabídky.

5.5. V případě jakéhokoli sporu nebo nesprávného výkladu výše uvedených platných smluvních podmínek bude takový spor nebo nesprávný výklad řešen způsobem, který společnost Admirals uzná za vhodný. Rozhodnutí společnosti Admirals je konečné a závazné.

5.6. Účastí v nabídce každý účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, porozuměl jim a souhlasí s nimi, stejně jako s klientskou smlouvou a všemi ostatními všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Admirals, a že s nimi souhlasí.

5.7. Nabídka není a neměla by být vykládána jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství. Kromě toho nic z toho, co je obsaženo v nabídce, nepředstavuje výzvu, doporučení nebo schválení společnosti Admirals nebo jakékoli třetí strany k nákupu nebo prodeji jakýchkoli finančních instrumentů.

5.8 Bez ohledu na překlad těchto obchodních podmínek je v případě rozporu mezi oběma jazyky závazné anglické znění.


Varování před rizikem: Obchodování s cennými papíry nebo CFD (rozdílové smlouvy) na marži s sebou nese riziko a nemusí být vhodné pro všechny investory. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu rovnající se nebo vyšší než celá vaše investice. Proto byste neměli investovat nebo riskovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služeb společností Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admirals AU Pty Ltd, vezměte prosím na vědomí všechna rizika spojená s obchodováním.