Proces založení účtu

Než si u nás založíte účet a začnete obchodovat, žádáme Vás, abyste se seznámili se smlouvami a dalšími dokumenty, které se vztahují k Admiral Markets Cyprus Ltd. Tyto dokumenty slouží k informování o našich právních povinnostech a našich obecných obchodních praktikách. Naše Všeobecné obchodní podmínky a další důležité dokumenty najdete v části Důležité Dokumenty na našem webu. Můžete si také vyžádat kopii těchto dokumentů tak, že nám zavoláte na tel. číslo +357 22205973, nebo nám pošlete e-mail na hello@admiralmarkets.com.

Chcete-li si otevřít obchodní účet, prosím registrujte se do Dashboard.

Dokumenty potřebné pro fyzické osoby:

 1. Kopie Vašeho platného dokladu totožnosti s fotografií (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 2. Potvrzení adresy (např. účet za energie, úřední dopis, atd.). Dokument, který není starší než 3 měsíce a obsahuje Vaši úplnou adresu bydliště.
 3. Smlouva o založení účtu - automaticky vytvořena prostřednictvím Vašeho kabinetu tradera, jakmile je Vaše žádost o založení reálného účtu dokončena.
  1. Vezměte prosím na vědomí, že pro účely KYC (know-your-customer) může Admiral Markets Cyprus Ltd. požadovat, abyste předložili další dokumenty v případech, kdy jsou výše uvedené dokumenty považovány za nedostatečné.

Dokumenty potřebné pro právnické osoby EU a EEA:

 1. Cestovní pas nebo občanský průkaz osoby, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby;
 2. Výpis z obchodního rejstříku nebo potvrzení o zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku nebo notářský přepis obsahující:

  - název právnické osoby, obor činnosti, sídlo a adresa společnosti;
  - registrační číslo a datum registrace;
  - jména, místa bydliště a rodná čísla členů správní rady;
  - datum vydání dokumentu;
  Pozor! Předložené dokumenty nesmí být starší 6. měsíců.

Pokud je právnická osoba registrována jinde, než je uvedeno výše, musí předložit následující:
- Memorandum a/nebo společenská smlouva;
- Registrační certifikát z obchodního rejstříku;
- Dokument potvrzující oprávnění zástupců právnické osoby (v závislosti na právech oprávněných zástupců);
- Aktuální účet za energie potvrzující sídlo společnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že zástupci společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd mají právo vyžádat si další dokumenty (jako je notářsky ověřená plná moc, účet za energie, výpisy z bankovních účtů atd.), pokud je to nezbytné k provedení kontroly klienta v rámci prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.

Dokument popisující smluvní podmínky služeb nabízených společností Admiral Markets Cyprus Ltd.

Před otevřením obchodního účtu byste měli přezkoumat, porozumět a přijmout veškeré následující dokumenty:Dokumenty s klíčovými informacemi


Dokumenty s klíčovými informacemiDalší dokumentyArchiv předešlých dokumentů