Řízení rizika pro obchodování Forexu a CFD

Řízení rizika pro obchodování Forexu a CFD

Zjistěte, jak je pro úspěšné obchodování na Forexu a CFD důležité správné řízení rizik.

Forex i rozdílové smlouvy (CFD) se obchodují s využitím pákového efektu, který obchodníkům umožňuje přístup k větším pozicím za menší počáteční vklad. Pákový efekt sice umožňuje obchodníkům zvětšit jejich potenciální zisky, ale stejně tak zvětšuje i potenciální ztráty, a tudíž výrazně zvyšuje rizika spojená s obchodováním.

Kromě pákového efektu existuje mnoho dalších rizik obchodování na Forexu a CFD. Existují však také různé kroky, které mohou obchodníci podniknout, aby tato rizika co nejvíce minimalizovali. V tomto článku vás provedeme základy řízení rizik při obchodování na Forexu a CFD - ukážeme vám nejen jeho důležitost, ale také praktické způsoby, jak můžete při svém obchodování implementovat strategie řízení rizik na Forexu.

Než začnete obchodovat Forex nebo CFD na živých trzích, doporučujeme následující:

 • Chcete-li se dozvědět více o řízení rizik na Forexu a CFD, přečtěte si celou tuto příručku.
 • Trénujte obchodování na bezrizikovém demo účtu
 • Prozkoumejte sekci Vzdělávání na našich webových stránkách, abyste se o obchodování dozvěděli co nejvíce.

Co je to řízení rizik?

Obecná obchodní rizika

Při obchodování jsou samozřejmě příležitosti k zisku spojeny s riziky. Řízení rizik na forexu spočívá v identifikaci těchto rizik ve snaze minimalizovat je a co nejvíce se tak chránit před nevýhodami obchodování.

Proto můžeme identifikovat čtyři klíčové fáze každé strategie řízení obchodních rizik:

 • Identifikujte rizika;
 • Analyzujte tato rizika;
 • Najděte řešení, jak tato rizika minimalizovat;
 • Důsledně spravujte a aplikujte tato řešení na své obchodování.

Vytvoření a implementace správné strategie řízení rizik je zásadní, pokud doufáte, že budete na forexovém trhu úspěšní.

Pákový efekt

Pákový efekt je jedním z největších lákadel obchodování na Forexu a CFD a je snadné pochopit proč. Při zodpovědném používání je pákový efekt neuvěřitelně užitečným nástrojem, který obchodníkům umožňuje zvětšit jejich potenciální zisk. Jak jsme však poznamenali na začátku, tento zvětšující efekt se vztahuje také na potenciální ztráty, a proto by se pákový efekt měl vždy používat s opatrností.

Příklad fungování pákového efektu: pokud máte obchodní účet s pákovým efektem 1:100, znamená to, že můžete otevřít pozici v hodnotě 10 000 USD s marží pouhých 100 USD. Jinými slovy, za každý 1 dolar na vašem obchodním účtu můžete získat přístup k forexové pozici ve výši 100 dolarů.

Čím vyšší pákový efekt použijete, tím menší marži potřebujete na účtu k otevření pozice a tím rychleji získáte zisk nebo ztratíte kapitál. Obchodníci, zejména začátečníci, by si měli před zahájením obchodování dobře rozmyslet, jaká úroveň pákového efektu jim vyhovuje.

Naučte se obchodovat na demo účtu Admirals bez rizika

Naučte se obchodovat na demo účtu Admirals bez rizika

Založit si demo účet

Nepřesné ohodnocení trhu

Forexové trhy a trhy CFD podléhají neustálým cenovým pohybům. Navíc každý příkaz, který obchodníci zadají, začíná v záporných hodnotách kvůli spreadu (rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou).

Vzhledem k tomu není divu, že váš odhad trhu nebude vždy správný. Někdy přijdete o obchody, a tedy i o kapitál.

Výši ztráty však můžete kontrolovat tak, že pro každý obchod vždy nastavíte stop loss na maximální přijatelnou ztrátu. Nicméně mějte na paměti, že příliš úzké nastavení stop loss může vést k uzavření vašeho příkazu v důsledku minimálního pohybu trhu.

Nezapomeňte, že ne každý obchod vede k zisku.

Velké tržní pohyby

Trh je neustále ovlivňován zprávami, názory, trendy a politickými rozhodnutími, přičemž ceny často reagují v řádu milisekund. Dva příklady událostí, které mohou ovlivnit trh:

 • Centrální banka oznámí zásadní rozhodnutí o úrokových sazbách, což může během několika sekund způsobit mezery v cenovém grafu.
 • Profesionální hráč na trhu využívá velké finanční prostředky k záměrnému vyvolání výrazného posunu na určitém trhu.

I když aktivně sledujete trh, není možné znát každou změnu dříve, než k ní dojde. Proto, jak jsme zmínili v předchozí části, vždy, nastavte stop loss, který za vás obchod automaticky uzavře, když je to nutné.

Pamatujte, že stop loss vám nepomůže zcela se vyhnout ztrátě, ale pomůže ji minimalizovat.

Tržní gapy

Tržní mezery jsou významné změny ceny, které se v cenovém grafu projevují jako mezery v ceně. Obvykle k nim dochází, když je trh uzavřen, ale otevřené trhy mohou také reagovat na neočekávané zprávy takovým způsobem, že způsobí uzavření obchodních příkazů daleko od požadované hranice.

Proč je to důležité? Protože i automatické mechanismy, jako je stop loss, mohou provádět příkazy pouze při nejbližší dostupné kotaci. Nejlépe to ilustruje příklad.

Níže uvedený graf měnového páru GBP/USD ukazuje neobvykle velkou mezeru těsně po víkendu v únoru 2022. Uvnitř mezery nejsou žádné ceny, což znamená, že pokud by byl v této mezeře umístěn stop loss, nebylo by možné, aby byl aktivován před další dostupnou tržní cenou.

Tržní gapy

Zdroj: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD M15 Graf. Rozsah dat: 24. února 2022 - 28. února 2022. Datum zachycení: 5. srpna 2022. Upozornění: minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Z hlediska obchodování na Forexu představuje znázorněná mezera v tomto grafu záporný skluz. Takto velká mezera však samozřejmě může působit i opačným směrem a způsobit pozitivní skluz, kdy získáte větší zisk, než by vám přinesl požadovaný take profit.

Nástroje pro řízení rizik

Stop loss - znejte své hranice

Výběr "správného" stop lossu je téma, které se probírá v nesčetných článcích a zprávách, ale pravdou je, že neexistuje žádné zlaté pravidlo pro všechny obchodníky nebo všechny obchody. Musíte zvolit vhodný stop loss pro vás a váš obchod. Zde je několik otázek, které byste měli při tomto rozhodování zvážit:

 • Jaký je časový rámec obchodu?
 • Jaká je cílová cena a kdy očekáváte, že jí dosáhnete?
 • Jaká je hodnota vašeho účtu a aktuální zůstatek?
 • Máte již nějaké volné pozice?
 • Odpovídá velikost vašeho příkazu velikosti vašeho účtu, zůstatku na účtu, časovému rámci a aktuální situaci na trhu?
 • Jaká je obecná nálada na trhu (např. volatilita, nervozita, očekávání dalších zpráv)?
 • Jak dlouho bude tento trh otevřený? Blíží se víkend, nebo je trh přes noc zavřený?

Protože neexistuje žádné obecné pravidlo pro limit stop loss, doporučujeme experimentovat na bezplatném demo účtu, abyste zjistili, co vám nejlépe vyhovuje, aniž byste riskovali kapitál. Na bezrizikovém demo účtu můžete trénovat obchodování a testovat různé příkazy stop loss na různých místech v různých scénářích.

Na trzích Forex a CFD se mohou cenové nabídky rychle měnit, zejména když na trhu panuje nejistota nebo volatilita. Inteligentně umístěný stop loss obvykle reaguje mnohem rychleji, než by to dokázal člověk, což z něj dělá jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení obchodních rizik.

Trénujte příklady obchodů a otestujte stop limity v různých scénářích na našem demo účtu zdarma. Naučte se obchodovat bez rizika.

Na našich obchodních účtech Forex a CFD můžete snadno vytvořit stop loss při otevření příkazu a také zpětně přidat nebo upravit stop loss pro stávající pozici. Navíc díky exkluzivnímu doplňku MetaTrader Supreme Edition pro MetaTrader 4 a MetaTrader 5 mají klienti Admirals přístup k mini terminálu, který poskytuje další možnosti nastavení stop lossů.

Založte si demo účet

Objem obchodu

Je důležité si uvědomit, že některé z vašich obchodů povedou ke ztrátám. To je naprosto normální, ani ti nejúspěšnější obchodníci na světě nezískají z každého obchodu.

Proto je důležité, abyste se nikdy příliš neupínali k jednomu obchodu, bez ohledu na to, jak moc si myslíte, že jste si jisti jeho výsledkem.

Volba finanční páky

O pákovém efektu a jeho možných výhodách a nevýhodách jsme již hovořili. Podstatou je, že volba příliš vysoké páky může výrazně zvýšit vaše riziko. To může mít za následek, že vaše obchodní výsledky budou zničeny několika negativními obchody.

Než začnete obchodovat, dobře si rozmyslete, s jakou úrovní pákového efektu se cítíte dobře. Stejně jako v případě stop lossů neexistuje správná odpověď na otázku, jaká úroveň pákového efektu je nejlepší, protože to závisí zcela na konkrétním obchodníkovi.

Ujistěte se, že jste si vybrali takovou úroveň pákového efektu, která je pro vás ta správná.

Vnější faktory

Nezapomeňte ve svých strategiích řízení rizik na Forexu zohlednit vnější faktory. Existuje řada příkladů faktorů, které nemůžete ovlivnit a které mohou narušit vaše obchodování, jako např:

 • výpadky proudu a/nebo internetového připojení
 • odvedení pozornosti prací v denním zaměstnání.

Vyzkoušejte naši kalkulačku obchodníka a různé obchodní scénáře.

Vyzkoušet obchodní kalkulačku

Služby s přidanou hodnotou

Možná již víte, že Admirals již léta poskytuje svým klientům oceňovaný přístup na finanční trhy, ale věděli jste, že poskytujeme také bezpečnostní opatření a nástroje pro řízení rizik na Forexu bez dalších nákladů?

Margin Call

Margin Call je automatický spouštěč, který vás upozorní, když váš účet dosáhne nízké úrovně marže, což vám může pomoci včas se rozhodnout, zda obchod uzavřít.

Zůstatek na Vašem účtu bude v MetaTrader 4 nebo MetaTrader 5 zvýrazněn červeně, pokud klesne Vaše výška marže na 100%.

Stop out

Stop out je automatický spouštěč pro uzavření obchodu po dosažení úrovně stop out. To vám může pomoci chránit se před většími ztrátami na otevřených trzích následujícími způsoby:

 • Neustálým sledováním úrovně marže a její aktualizací v reálném čase.
 • Uzavřením všech otevřených pozic na účtu Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 nebo Zero.MT5 na určité úrovni marže.

Stop out nechrání před skluzem, protože není okamžitý a je pouze spouštěčem pro uzavření pozice za nejbližší dostupnou cenu. Proto se cena, při které je stop out realizován, může lišit od ceny, při které je stop out spuštěn.

Když je aktivován stop out, otevřené kontrakty (nebo obchody) se uzavírají jeden po druhém, počínaje obchodem s největší ztrátou. Po uzavření obchodu se marže na účtu přepočítá na základě všech zbývajících otevřených obchodů. Pokud váš účet opět dosáhne úrovně stop out, bude uzavřen další otevřený obchod nesoucí největší ztrátu atd.

Řízení rizik v případě mimořádných událostí

Dne 15. ledna 2015 Švýcarská centrální banka nečekaně zrušila vazbu švýcarského franku na euro. Následovaly panické obchody, které způsobily obrovský přebytek na jedné straně trhu, což vedlo k velkému nedostatku likvidity a téměř znemožnilo obchodování. Protože po určitou dobu prakticky neexistovala likvidita, docházelo k velkým zpožděním stop lossů, které byly daleko od jejich zamýšlených cílových hodnot. To vedlo ke značným odmítnutím a ztrátám a také k záporným zůstatkům na účtech nespočtu obchodníků.

Tento druh extrémně vzácné události se nazývá černá labuť. Ve společnosti Admirals se snažíme poskytovat jasné a otevřené informace, které vám pomohou připravit strategii řízení obchodních rizik. V případě Černé labutě však - není šance se připravit! V případě se Švýcarskou centrální bankou se jasně ukázaly dvě věci:

 • Nepředvídatelné události mohou vést ke změnám, které vše zásadně změní.
 • I centrální banky mohou změnit názor.

Události typu černá labuť bohužel nelze naplánovat ani vypočítat. Obecně tedy platí, že pro úspěšné obchodování na Forexu a CFD nikdy neriskujte více peněz, než si můžete dovolit ztratit v případě nejhoršího scénáře.

Regulace

Naše obchodní činnost je povolena a regulována různými regulačními orgány.

Analyzujte minulé výsledky pro porozumění budoucích rizik

Jedním ze způsobů, jak zvýšit své šance vyhnout se mnoha rizikům obchodování na Forexu a CFD, o kterých jsme hovořili, je poučit se z historických obchodů. Rozumným krokem je věnovat čas analýze dokončených obchodů a vést si obchodní deník.

Analýza vašich minulých obchodů na Forexu vám poskytne užitečné informace o rizicích a osobních slabinách a pomůže vám poučit se z chyb. Můžete se například dozvědět:

 • Jste zběhlí v obchodování na základě zpráv nebo jste využili strategii řízení rizik na Forexu, kterou byste měli dále prozkoumat.
 • Máte obecně negativní výsledky ze zneužití určitého nástroje nebo rozpoznáte nedostatky spojené s vaší současnou strategií řízení rizik na Forexu.

Vzdělávací možnosti jsou nekonečné, ale pointa se nemění - analyzování Vašich minulých obchodů může pozitivně ovlivnit budoucí obchody. Klíčem k úspěšnému obchodování je vědět Vaše silné a slabé stránky.

Pokročilé funkce zásuvného modulu MetaTrader Supreme Edition, jako je sekce Analýza obchodů, vám pomohou analyzovat vaše historické obchody s řadou rozsáhlých informací.

Naučte se obchodovat na demo účtu Admirals bez rizika

Založit si demo účet

Dívejte se z větší perspektivy

Trhy Forex a CFD nabízejí mnoho příležitostí k zisku jak na dlouhých, tak na krátkých pozicích. Nezapomeňte však, že mohou přinést i velké ztráty, pokud nepraktikujete efektivní řízení obchodních rizik.

Identifikace vašich slabých stránek a jejich správné řízení vám může pomoci omezit vaše ztráty, protože i kdybyste 9 z 10 případů dosáhli zisku, stačí jedna ztráta, abyste všechny tyto zisky okamžitě odstranili.

Víme, že psychologické faktory spojené s prohranými obchody mohou být pro začátečníky skličující, ale je důležité pochopit, že prohra je součástí celkové zkušenosti s obchodováním. Místo toho, abyste se těmito ztrátami zabývali, měli byste se zamyslet nad tím, jaká ponaučení si z nich můžete vzít. Před uskutečněním prvního živého obchodu je zásadní pochopit:

 • Ztráty jsou nevyhnutelné
 • Jak psychicky zvládnout ztráty ještě předtím, než se objeví.

Tento článek slouží jako přehled řízení obchodních rizik a nabízí vysvětlení spolu s užitečnými protiopatřeními pro obecná rizika obchodování na Forexu a CFD. Admirals však neposkytuje investiční nebo finanční poradenství, proto:

 • Využijte tyto základní informace ke zlepšení osobního řízení rizik.
 • Mějte na paměti, že tyto informace vám pomohou pouze omezit rizika - nelze je zcela odstranit.

Zdokonalení vhodných strategií řízení obchodních rizik a jejich důsledné uplatňování může výrazně zlepšit poměr zisku a ztráty pro úspěšné obchodování.

Řízení rizik pro obchodování Forexu a CFD
Identifikace rizika

Rozpoznejte možná rizika při obchodování s finanční pákou.

Volba metody

Zapracujte na Vaší strategii řízení rizika, která bude sedět Vašim obchodním preferencím.

Kontrolní opatření

Průběžně kontrolujte otevřené pozice a opatření, která jste si stanovili.

Neustálé používání

Aplikujte strategie, které jste vyvinuli v řízení obchodů nepřetržitě.