Vklady a výběry

Níže naleznete tabulku s možnostmi vkladu a výběru finančních prostředků z Vašeho obchodního účtu u Admiral Markets Cyprus Ltd.

Vklady Komise a poplatky Vklad
Bankovní převod 4
Zdarma Vklad
Visa a MasterCard 5
Zdarma Vklad
Klarna. 6
Klarna
Zdarma Vklad
Skrill 7
Zdarma Vklad


Poplatky spojené s obchodováním
Komise Sazby komise a minimální hodnoty komisí naleznete ve Specifikaci kontraktů


Interní transfer
Mezi samostatnými obchodními účty klienta:
Účty se stejnou základní měnu Zdarma
Účty s odlišnými základními měnami 1% z částky
Mezi samostatnými peněženkami, peněženkou, obchodním účtem a Admirals Card:
Peněženky, peněženka a účet se stejnou základní měnou Zdarma
Peněženky, peněženka a účet, peněženka a karta, účet a karta s různými základními měnami 2 5 bezplatných převodů, poté 1% z dané částky (min. 1 EUR)


Další poplatky
Založení reálného nebo demo obchodního účtu Zdarma
Poplatek za neaktivitu (platný od 01.09.2017) 1 10 EUR (za měsíc)
Poplatek za převod měny 3 0.3%

1  Poplatek za nečinnost - částka účtovaná obchodním účtům, na kterých nebyly provedeny žádné transakce za posledních 24 měsíců a které se nepoužívají k držení otevřených pozic. Poplatek je účtován pouze v případě, že zůstatek na účtu je větší než nula.

2  limit za 24 hodin na klienta

3  Na obchody s akciemi, ETF, CFD na akcie a CFD na ETF, které jsou kótovány v jiné měně, než je základní měna vašeho účtu, se vztahuje poplatek za konverzi ve výši 0,3 %, přičemž minimální poplatek činí 0,01 jednotky základní měny vašeho účtu. Pevný konverzní poplatek se vztahuje na vypořádání skutečných zisků a ztrát, jakož i na případné výplaty nebo poplatky za služby.

4  Vklady bankovním převodem zpracovává Bank Pekao SA regulovaná polským úřadem pro finanční dohled a LHV Bank regulovaná estonským úřadem pro finanční dohled.

5  Vklady Visa & MasterCard zpracovávají společnosti Checkout Ltd a Decta Ltd regulované britským úřadem Financial Conduct Authority.

6  Vklady "Klarna" zpracovává Klarna Bank AB regulovaná Švédským úřadem pro finanční dohled a Sofort GmbH regulovaná Spolkovým úřadem pro finanční dohled (BaFin).

7  Vklady Skrill zpracovává společnost Skrill Ltd (součást Paysafe Payment Solutions Ltd) regulovaná Irskou centrální bankou.


Admirals Europe Ltd (previously named as Admiral Markets Cyprus Ltd) Payments Terms and Conditions

Platné od 23.11.2023

*Reference to Admirals Europe Ltd shall always interpreted as "Admirals Europe Ltd (previously named as Admiral Markets Cyprus Ltd")

Tyto pravidla a podmínky (dále jen "Podmínky") se vztahují na veškeré transakce provedené klienty Admirals Europe Ltd, nebo na vklady a výběry finančních prostředků (dále jen "Plateb") z obchodního účtu klienta, který byl otevřen u Admirals Europe Ltd.

Po podání žádosti o provedení platby u Admirals Europe Ltd každý klient potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a souhlasí s těmito podmínkami a konkrétními podmínkami použitého způsobu platby zvoleného v kabinetu tradera. Pro záležitosti, na které nejsou stanovené tyto podmínky, platí obchodní podmínky Admirals Europe Ltd.

1. Platby

1.1 Klient může kdykoli podat žádost o platbu a společnost Admirals Europe Ltd ji přijme za předpokladu, že klient vždy dodržuje obchodní podmínky i platební podmínky společnosti Admirals Europe Ltd.

1.2 Jakmile částka dorazí na bankovní účet Admirals Europe Ltd, budou vklady připsány na obchodní účet klienta do jednoho pracovního dne mezi hodinami (09:00–18:00).

1.3 Admirals Europe Ltd zpracovává výběry finančních prostředků z obchodního účtu klienta ve stejný pracovní den za předpokladu, že byla žádost o výběr finančních prostředků podána před 18:00. Žádosti o výběry, které obdrží Admirals Europe Ltd po 18:00 nebo o víkendech a státních svátcích, budou zpracovány následující pracovní den.

1.4 Admirals Europe Ltd nepřijímá ani nezpracovává platby směřující k cizím účtům (třetí osobě).

1.5 V případě výběru finančních prostředků si společnost Admirals Europe Ltd vyhrazuje právo provést totožnou žádost také bance nebo zprostředkující bance s účtem, který klient použil při provedení počáteční nebo jakékoliv předchozí platby, bez ohledu na zvolený, či klientem preferovaný způsob.

1.6 Admirals Europe Ltd si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit provádění plateb a vyžádat si další dokumenty pro kontrolu zdroje plateb, pokud to považuje za nutné.

2. Další platební údaje

2.1 Konkrétnější podrobnosti týkající se plateb (např. platební limity, časové harmonogramy atd.), se po odeslání žádosti o platbu zobrazí v kabinetu tradera a každý klient nese výlučnou odpovědnost za zaznamenání těchto údajů před provedením jakýchkoliv žádostí o platbu.

3. Chybné nebo nesprávné žádosti o platbu

3.1 Doporučujeme dbát na jakékoliv nepřesnosti v žádosti o platbu. Navíc v případě, že klient podal chybnou nebo nesprávnou žádost o platbu, není společnost Admirals Europe Ltd povinna požadovat vrácení platby od poskytovatele platebních služeb ani vracet klientovi poplatky nebo jiné náklady, které v průběhu procesu vznikly. Klient odpovídá za odškodnění společnosti Admirals Europe Ltd, za jakékoliv náklady nebo škody vzniklé v důsledku chybné nebo nesprávné žádosti o platbu.

4. Poplatky

4.1 Pokud se měna obchodního účtu klienta liší od měny v převodu finančních prostředků, převede se částka na měnu obchodního účtu klienta. K převodu prostředků bude použit denní směnný kurz banky příjemce Admirals Europe Ltd, kam byla platba směřována.

4.2 Pokud by se na převod vztahovaly jakékoli další poplatky (od přijímající nebo zprostředkující banky), bude částka odečtena z převedených finančních prostředků. V důsledku toho může klient obdržet částku nižší, než bylo původně zamýšleno. Admirals Europe Ltd nenese odpovědnost za žádné poplatky účtované v transakcích jinými bankami.

4.3 V případě převodu, který vyžaduje odečtení poplatků za služby (tj. druh poplatku za převody, například „Všechny poplatky příjemci“ nebo „Sdílené náklady“), Admirals Europe Ltd odečítá tyto poplatky z částky, která má být připsána na obchodní účet klienta.

4.4 Příslušné poplatky jsou účtovány ve stejné měně, která je použita na obchodním účtu klienta - tj. pokud je měna obchodního účtu EUR, poplatky budou účtovány v EUR, pokud je měna obchodního účtu GBP, poplatky budou účtovány v GBP.

4.5 Vezměte prosím na vědomí, že obchodování může zahrnovat dodatečné poplatky, které se vztahují k rolloverům (např. swapy nebo úrokové sazby), za pozice u instrumentů držených přes noc a dividend na CFD akciích a CFD indexech, v souladu s podmínkami v části Specifikace smlouvy na webových stránkách Admirals Europe Ltd.

5. Místní legislativa

5.1 Vzhledem k tomu, že zákony a předpisy týkající se finančních služeb a peněžních operací se mohou v jednotlivých regionech výrazně lišit, je každý klient odpovědný za dodržování všech místních předpisů, zejména případných daňových povinností.

6. Porucha platebních systémů

6.1 Každý klient by si měl uvědomit případnou možnost selhání, zpoždění a/nebo narušení online platebních systémů, zejména těch, které mohou být spojeny s poskytovatelem platebních služeb. Důrazně klientovi doporučujeme, aby průběžně aktualizoval svůj antivirový software a kontroloval, zda jeho počítač neobsahuje viry.

6.2 Za žádných okolností nenese Admirals Europe Ltd odpovědnost za zpoždění, selhání a/nebo výpadek platebních systémů a/nebo jiných technických systémů, které patří nebo jsou provozovány poskytovatelem platebních služeb a/nebo za následky v případě zpoždění, selhání a/nebo výpadku.


Výběry Komise a poplatky Výběr financí
Bankovní převod 1
1 žádost o bezplatný výběr každý měsíc, 1 EUR / 6 CHF / 25 PLN / 1 500 HUF / 10 BGN / 150 CZK / 25 RON / 50 SEK Výběr
Visa a MasterCard 2
1 žádost o bezplatný výběr každý měsíc, 1 %, min. 1 EUR / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / RON / SEK Výběr
Skrill 3
1 žádost o bezplatný výběr každý měsíc, 1 %, min. 1 EUR / USD Výběr

1  Výběry bankovním převodem zpracovává Bank Pekao SA regulovaná polským úřadem pro finanční dohled a EcommBX Ltd regulovaná kyperskou centrální bankou.

2  Výběry Visa & MasterCard zpracovává společnost Checkout Ltd regulovaná britským úřadem Financial Conduct Authority.

3  Výběry Skrill zpracovává společnost Skrill Ltd (součást Paysafe Payment Solutions Ltd) regulovaná Irskou centrální bankou.


Admirals Europe Ltd (previously named as Admiral Markets Cyprus Ltd) Payments Terms and Conditions

Platné od 23.11.2023

*Reference to Admirals Europe Ltd shall always interpreted as "Admirals Europe Ltd (previously named as Admiral Markets Cyprus Ltd")

Tyto pravidla a podmínky (dále jen "Podmínky") se vztahují na veškeré transakce provedené klienty Admirals Europe Ltd, nebo na vklady a výběry finančních prostředků (dále jen "Plateb") z obchodního účtu klienta, který byl otevřen u Admirals Europe Ltd.

Po podání žádosti o provedení platby u Admirals Europe Ltd každý klient potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a souhlasí s těmito podmínkami a konkrétními podmínkami použitého způsobu platby zvoleného v kabinetu tradera. Pro záležitosti, na které nejsou stanovené tyto podmínky, platí obchodní podmínky Admirals Europe Ltd.

1. Platby

1.1 Klient může kdykoli podat žádost o platbu a společnost Admirals Europe Ltd ji přijme za předpokladu, že klient vždy dodržuje obchodní podmínky i platební podmínky společnosti Admirals Europe Ltd.

1.2 Jakmile částka dorazí na bankovní účet Admirals Europe Ltd, budou vklady připsány na obchodní účet klienta do jednoho pracovního dne mezi hodinami (09:00–18:00).

1.3 Admirals Europe Ltd zpracovává výběry finančních prostředků z obchodního účtu klienta ve stejný pracovní den za předpokladu, že byla žádost o výběr finančních prostředků podána před 18:00. Žádosti o výběry, které obdrží Admirals Europe Ltd po 18:00 nebo o víkendech a státních svátcích, budou zpracovány následující pracovní den.

1.4 Admirals Europe Ltd nepřijímá ani nezpracovává platby směřující k cizím účtům (třetí osobě).

1.5 V případě výběru finančních prostředků si společnost Admirals Europe Ltd vyhrazuje právo provést totožnou žádost také bance nebo zprostředkující bance s účtem, který klient použil při provedení počáteční nebo jakékoliv předchozí platby, bez ohledu na zvolený, či klientem preferovaný způsob.

1.6 Admirals Europe Ltd si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit provádění plateb a vyžádat si další dokumenty pro kontrolu zdroje plateb, pokud to považuje za nutné.

2. Další platební údaje

2.1 Konkrétnější podrobnosti týkající se plateb (např. platební limity, časové harmonogramy atd.), se po odeslání žádosti o platbu zobrazí v kabinetu tradera a každý klient nese výlučnou odpovědnost za zaznamenání těchto údajů před provedením jakýchkoliv žádostí o platbu.

3. Chybné nebo nesprávné žádosti o platbu

3.1 Doporučujeme dbát na jakékoliv nepřesnosti v žádosti o platbu. Navíc v případě, že klient podal chybnou nebo nesprávnou žádost o platbu, není společnost Admirals Europe Ltd povinna požadovat vrácení platby od poskytovatele platebních služeb ani vracet klientovi poplatky nebo jiné náklady, které v průběhu procesu vznikly. Klient odpovídá za odškodnění společnosti Admirals Europe Ltd, za jakékoliv náklady nebo škody vzniklé v důsledku chybné nebo nesprávné žádosti o platbu.

4. Poplatky

4.1 Pokud se měna obchodního účtu klienta liší od měny v převodu finančních prostředků, převede se částka na měnu obchodního účtu klienta. K převodu prostředků bude použit denní směnný kurz banky příjemce Admirals Europe Ltd, kam byla platba směřována.

4.2 Pokud by se na převod vztahovaly jakékoli další poplatky (od přijímající nebo zprostředkující banky), bude částka odečtena z převedených finančních prostředků. V důsledku toho může klient obdržet částku nižší, než bylo původně zamýšleno. Admirals Europe Ltd nenese odpovědnost za žádné poplatky účtované v transakcích jinými bankami.

4.3 V případě převodu, který vyžaduje odečtení poplatků za služby (tj. druh poplatku za převody, například „Všechny poplatky příjemci“ nebo „Sdílené náklady“), Admirals Europe Ltd odečítá tyto poplatky z částky, která má být připsána na obchodní účet klienta.

4.4 Příslušné poplatky jsou účtovány ve stejné měně, která je použita na obchodním účtu klienta - tj. pokud je měna obchodního účtu EUR, poplatky budou účtovány v EUR, pokud je měna obchodního účtu GBP, poplatky budou účtovány v GBP.

4.5 Vezměte prosím na vědomí, že obchodování může zahrnovat dodatečné poplatky, které se vztahují k rolloverům (např. swapy nebo úrokové sazby), za pozice u instrumentů držených přes noc a dividend na CFD akciích a CFD indexech, v souladu s podmínkami v části Specifikace smlouvy na webových stránkách Admirals Europe Ltd.

5. Místní legislativa

5.1 Vzhledem k tomu, že zákony a předpisy týkající se finančních služeb a peněžních operací se mohou v jednotlivých regionech výrazně lišit, je každý klient odpovědný za dodržování všech místních předpisů, zejména případných daňových povinností.

6. Porucha platebních systémů

6.1 Každý klient by si měl uvědomit případnou možnost selhání, zpoždění a/nebo narušení online platebních systémů, zejména těch, které mohou být spojeny s poskytovatelem platebních služeb. Důrazně klientovi doporučujeme, aby průběžně aktualizoval svůj antivirový software a kontroloval, zda jeho počítač neobsahuje viry.

6.2 Za žádných okolností nenese Admirals Europe Ltd odpovědnost za zpoždění, selhání a/nebo výpadek platebních systémů a/nebo jiných technických systémů, které patří nebo jsou provozovány poskytovatelem platebních služeb a/nebo za následky v případě zpoždění, selhání a/nebo výpadku.