Konta papildināšana un izmaksa

Zemāk atradīsi tabulu ar piedāvātajām iespējām, kā ieskaitīt un izskaitīt līdzekļus no Admirals Europe Ltd tirdzniecības konta.

Depozīti Komisijas Depozīts
Bankas pārskaitījums 4
Bez maksas Depozīts
Visa un MasterCard 5
Bez maksas Depozīts
Klarna. 6
Klarna
Bez maksas Depozīts
Skrill 7
Bez maksas Depozīts


Ar tirdzniecību saistītās komisijas
Komisijas Informācija par komisiju likmēm un minimālajām komisijām atrodama sadaļā Līgumu specifikācijas


Iekšējie pārskaitījumi
Starp klienta nodalītajiem tirdzniecības kontiem:
Konti ar vienu un to pašu bāzes valūtu Bezm.
Konti ar atšķirīgām bāzes valūtām 1% no summas
Starp klienta atsevišķajiem maciņiem, maciņu, tirdzniecības kontu un Admiral Markets Card:
Maciņiem, maciņu un kontu ar vienādu bāzes valūtu Bezmaksas
Maciņiem, maciņu un kontu, maciņu un karti, kontu un karti ar dažādām bāzes valūtām 2 5 bezmaksas pārskaitījumi, pēc tam 1% apmērā no summas (min. 1 EUR)


Papildu komisijas
Reālā vai demo konta atvēršana Bezm.
Neaktivitātes maksa (spēkā no 01.09.2017.) 1 10 EUR (mēnesī)
Valūtas konvertācijas komisija 3 0.3%

1  Neaktivitātes maksa: summa, kas tiks piemērota tirdzniecības kontiem, kuros nav izpildīti darījumi pēdējo 24 mēnešu laikā un tie netiek lietoti, lai turētu atvērtus darījumus. Summa tiks piemērota tikai tad, ja konta bilance ir lielāka par 0.

2  limits diennaktī katram klientam

3  Tirgojot akcijas, ETF, akciju un ETF CFD, kas tiek kotēti valūtās, kas nav jūsu konta bāzes valūta, tiek piemērota konvertācijas maksa 0,3% apmērā un minimālā maksa 0,01 vienības vērtībā no jūsu konta bāzes valūtas. Fiksētā konvertācijas maksa attiecas uz faktiskās peļņas un zaudējumu segšanu, kā arī uz jebkādām sadalēm vai pakalpojumu maksām.

4  Bankas transfēru noguldījumus apstrādā Bank Pekao SA, kuru uzrauga Polijas Finanšu uzraudzības iestāde, un LHV Bank, kuru uzrauga Igaunijas Finanšu uzraudzības iestāde.

5  Visa un MasterCard iemaksas apstrādā Checkout Ltd un Decta Ltd, ko uzrauga Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestāde.

6  Klarna iemaksas apstrādā Klarna Bank AB, ko uzrauga Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde, un Sofort GmbH, ko uzrauga Federālā finanšu uzraudzības iestāde (BaFin).

7  Skrill iemaksas apstrādā Skrill Ltd (daļa no Paysafe Payment Solutions Ltd), kuru uzrauga Īrijas Centrālā banka.


Admirals Europe Ltd (iepriekš Admiral Markets Cyprus Ltd) Maksājumu Noteikumi un Nosacījumi

Spēkā no 23.11.2023

*Atsauce uz Admirals Europe Ltd vienmēr tiek interpretēta kā "Admirals Europe Ltd (iepriekš Admiral Markets Cyprus Ltd")

Šie noteikumi un nosacījumi (turpmāk "Noteikumi") attiecas uz visiem Admirals Europe Ltd klientu pārskaitījumiem, lai pārskaitītu vai noņemtu naudas līdzekļus (turpmāk "Maksājumi") no klienta tirdzniecības konta, kas ir atvērts Admirals Europe Ltd.

Iesniedzot pieprasījumu par maksājuma veikšanu Admirals Europe Ltd, katrs klients apstiprina, ka viņš ir izlasījis, saprot un piekrīt ievērot šos Noteikumus un izvēlēto maksājuma metodi Dashboard panelī. Attiecībā uz jautājumiem, ko nenosaka šie Noteikumi, tiek piemēroti Admirals Vispārējie noteikumi un Nosacījumi.

1. Maksājumi

1.1 Klients var veikt Maksājuma pieprasījumus jebkurā laikā, un Admirals Europe Ltd tos pieņems, ja klients vienmēr ievēro gan Admirals Europe Ltd. Biznesa noteikumus, gan arī Maksājuma noteikumus.

1.2 Depozīti tiks pārskaitīti uz klienta tirdzniecības kontu vienas darba dienas laikā no (09:00 -18:00) pēc tam, kad summa ir ienākusi Admirals Europe Ltd bankas kontā.

1.3 Admirals Europe Ltd apstrādā naudas izņemšanu no klienta tirdzniecības konta tajā pašā darba dienā, ja paredzētais pieprasījums par naudas līdzekļu izņemšanu ienācis pirms 18:00. Pieprasījumi par naudas izņemšanu, kas saņemti uz Admirals Europe Ltd Ltd pēc 18:00 darba dienās, brīvdienās, valsts vai svētku dienās, tiks apstrādāti nākamajā darba dienā.

1.4 Admirals Europe Ltd nepieņem un neapstrādā Maksājumus uz vai no klientam nepiederošiem (trešo pušu) kontiem.

1.5 Līdzekļu izņemšanas gadījumā Admirals Europe Ltd patur tiesības izpildīt pieprasījumu uz to pašu banku, starpniekbanku un uz to pašu kontu, ko klients izmantoja, veicot sākotnējo vai jebkuru iepriekšējo Maksājumu, neatkarīgi no izvēlētas naudas izņemšanas metodes, kurai klients devis priekšroku.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd patur tiesības ieturēt Maksājumu izpildi un pieprasīt papildu dokumentus jebkurā brīdī, lai pārbaudītu maksājumu avotu, vai arī, ja tas Admiral Markets Cyprus Ltd ir nepieciešams citu iemeslu dēļ.

2. Papildu maksājumu detaļas

2.1 Konkrētāka informācija, kas attiecas uz Maksājumiem (piemēram, maksājumu limiti, laika grafiki u.c.) ir parādīta Deshboard panelī, iesniedzot Maksājuma pieprasījumu, bet katrs klients ir pilnībā atbildīgs, pirms jebkura maksājuma pieprasījuma, ņemt vērā šādu informāciju.

3. Nepareizi vai kļūdaini maksājumu pieprasījumi

3.1 Klients tiek aicināts izvairīties no neprecizitātēm Maksājuma pieprasījumā. Turklāt gadījumā, ja klients ir veicis kļūdainu vai nepareizu Maksājumu pieprasījumu, Admirals Europe Ltd nav pienākuma atgūt Maksājumu no Maksājumu pakalpojumu sniedzēja, nedz atmaksāt klientam jebkuras maksas, izmaksas vai citus izdevumus, kas radušies. Klients ir atbildīgs par kompensāciju Admirals Europe Ltd par izmaksām vai zaudējumiem, kas radušies, sakarā ar kļūdainu vai nepareizu Maksājuma pieprasījumu.

4. Komisijas

4.1 Ja bāzes valūta klienta tirdzniecības kontā atšķiras no bāzes valūtas pārskaitāmajiem līdzekļiem, pārskaitāmā summa tiks konvertēta uz bāzes valūtu klienta tirdzniecības kontā. Admirals Europe Ltdsaņēmēja bankas dienas maiņas kurss, kur maksājums bija veikts, tiks izmantots līdzekļu konvertācijai.

4.2 Ja papildu bankas pakalpojumu maksa attiecas uz pārskaitījumu (no saņēmēja bankas vai starpniekbankas), summa tiks atskaitīta no līdzekļiem, kas jāpārskaita. Tā rezultātā, klients var saņemt mazāku summu, nekā sākotnēji bija paredzēts. Admirals Europe Ltdnav atbildīgs par jebkādu maksu par pakalpojumiem, ko uzliek par pārskaitījumiem citas bankas.

4.3 Ja pārskaitījums, kas saistīts ar debeta pakalpojumu maksu (proti, pārskaitījums kā pakalpojuma maksas tips, piemēram, "visas maksas sedz saņēmējs" vai "dalītās izmaksas"), būs veiktas ārpus Admirals Europe Ltd bankas konta, maksa tiks atskaitīta no summas, kas jāpārskaita uz klienta tirdzniecības kontu.

4.4 Piemērojamās komisijas ir ieturētas klienta tirdzniecības konta bāzes valūtā, piemēram, ja konta bāzes valūta ir EUR, komisija būs EUR, ja konta bāzes valūta ir GBP, komisija būs GBP.

4.5 Lūdzu, ņemiet vērā, ka tirdzniecībā var būt papildu maksas, kas ir saistītas ar pozīcijas pārnešanu (piemēram, mijmaiņas darījumi vai procentu maksas) attiecībā uz visiem instrumentiem turētiem pa nakti un kredīta/debeta dividenžu korekcijas pozīcijām akciju un indeksu CFD, saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izveidoti Līguma specifikācijas sadaļā Admirals Europe Ltd’ mājas lapā.

5. Vietējā likumdošana

5.1 Likumi un noteikumi attiecībā uz finanšu pakalpojumiem un valūtas operācijām var ievērojami atšķirties dažādos reģionos, katrs klients ir pilnībā atbildīgs par atbilstību jebkuriem vietējiem noteikumiem, jo īpaši par jebkuru piemērojamo nodokļu saistībām.

6. Kļūdas maksājumu sistēmas darbībā

6.1 Katram klientam jāņem vērā tiešsaistes maksājumu sistēmas traucējumu raksturīgā neaizsargātība pret traucējumiem, kavēšanos, kas, jo īpaši, var būt saistīta ar Maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Klientam tiek stingri ieteikts atjaunināt savu anti-vīrusu programmatūru un pastāvīgi pārbaudīt vīrusus savā datorā.

6.2 Nekādos apstākļos Admirals Europe Ltd nav atbildīgs par jebkādiem kavējumiem, darbības traucējumiem un/vai zudumiem no maksājumu sistēmas un/vai jebkuru citu tehnisko sistēmu, kas pieder vai kuru vada Maksājumu pakalpojumu sniedzējs un/vai attiecībā uz šādu kavēšanos rezultātiem, darbības traucējumiem un/vai zudumiem.


Izņemšana Komisijas Līdzekļu izņemšana
Bankas pārskaitījums 1
1 bezmaksas līdzekļu izmaksas pieprasījums mēnesī, 1 EUR / 6 CHF / 25 PLN / 1 500 HUF / 10 BGN / 150 CZK / 25 RON / 50 SEK Izņemt
Visa un MasterCard 2
1 bezmaksas līdzekļu izmaksas pieprasījums mēnesī,1%, min. 1 EUR / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / RON / SEK Izņemt
Skrill 3
1 bezmaksas līdzekļu izmaksas pieprasījums mēnesī, 1%, min. 1 EUR / USD Izņemt

1  Bankas pārvedumus attiecībā uz līdzekļu izņemšanu apstrādā Bank Pekao SA, ko uzrauga Polijas Finanšu uzraudzības iestāde, un EcommBX Ltd, ko uzrauga Kipras Centrālā banka.

2  Līdzekļu izmaksas ar Visa un MasterCard apstrādā Checkout Ltd un Decta Ltd, ko uzrauga Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestāde.

3  Līdzekļu izmaksas ar Skrill apstrādā Skrill Ltd (daļa no Paysafe Payment Solutions Ltd), kuru uzrauga Īrijas Centrālā banka.


Admirals Europe Ltd (iepriekš Admiral Markets Cyprus Ltd) Maksājumu Noteikumi un Nosacījumi

Spēkā no 23.11.2023

*Atsauce uz Admirals Europe Ltd vienmēr tiek interpretēta kā "Admirals Europe Ltd (iepriekš Admiral Markets Cyprus Ltd")

Šie noteikumi un nosacījumi (turpmāk "Noteikumi") attiecas uz visiem Admirals Europe Ltd klientu pārskaitījumiem, lai pārskaitītu vai noņemtu naudas līdzekļus (turpmāk "Maksājumi") no klienta tirdzniecības konta, kas ir atvērts Admirals Europe Ltd.

Iesniedzot pieprasījumu par maksājuma veikšanu Admirals Europe Ltd, katrs klients apstiprina, ka viņš ir izlasījis, saprot un piekrīt ievērot šos Noteikumus un izvēlēto maksājuma metodi Dashboard panelī. Attiecībā uz jautājumiem, ko nenosaka šie Noteikumi, tiek piemēroti Admirals Vispārējie noteikumi un Nosacījumi.

1. Maksājumi

1.1 Klients var veikt Maksājuma pieprasījumus jebkurā laikā, un Admirals Europe Ltd tos pieņems, ja klients vienmēr ievēro gan Admirals Europe Ltd. Biznesa noteikumus, gan arī Maksājuma noteikumus.

1.2 Depozīti tiks pārskaitīti uz klienta tirdzniecības kontu vienas darba dienas laikā no (09:00 -18:00) pēc tam, kad summa ir ienākusi Admirals Europe Ltd bankas kontā.

1.3 Admirals Europe Ltd apstrādā naudas izņemšanu no klienta tirdzniecības konta tajā pašā darba dienā, ja paredzētais pieprasījums par naudas līdzekļu izņemšanu ienācis pirms 18:00. Pieprasījumi par naudas izņemšanu, kas saņemti uz Admirals Europe Ltd Ltd pēc 18:00 darba dienās, brīvdienās, valsts vai svētku dienās, tiks apstrādāti nākamajā darba dienā.

1.4 Admirals Europe Ltd nepieņem un neapstrādā Maksājumus uz vai no klientam nepiederošiem (trešo pušu) kontiem.

1.5 Līdzekļu izņemšanas gadījumā Admirals Europe Ltd patur tiesības izpildīt pieprasījumu uz to pašu banku, starpniekbanku un uz to pašu kontu, ko klients izmantoja, veicot sākotnējo vai jebkuru iepriekšējo Maksājumu, neatkarīgi no izvēlētas naudas izņemšanas metodes, kurai klients devis priekšroku.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd patur tiesības ieturēt Maksājumu izpildi un pieprasīt papildu dokumentus jebkurā brīdī, lai pārbaudītu maksājumu avotu, vai arī, ja tas Admiral Markets Cyprus Ltd ir nepieciešams citu iemeslu dēļ.

2. Papildu maksājumu detaļas

2.1 Konkrētāka informācija, kas attiecas uz Maksājumiem (piemēram, maksājumu limiti, laika grafiki u.c.) ir parādīta Deshboard panelī, iesniedzot Maksājuma pieprasījumu, bet katrs klients ir pilnībā atbildīgs, pirms jebkura maksājuma pieprasījuma, ņemt vērā šādu informāciju.

3. Nepareizi vai kļūdaini maksājumu pieprasījumi

3.1 Klients tiek aicināts izvairīties no neprecizitātēm Maksājuma pieprasījumā. Turklāt gadījumā, ja klients ir veicis kļūdainu vai nepareizu Maksājumu pieprasījumu, Admirals Europe Ltd nav pienākuma atgūt Maksājumu no Maksājumu pakalpojumu sniedzēja, nedz atmaksāt klientam jebkuras maksas, izmaksas vai citus izdevumus, kas radušies. Klients ir atbildīgs par kompensāciju Admirals Europe Ltd par izmaksām vai zaudējumiem, kas radušies, sakarā ar kļūdainu vai nepareizu Maksājuma pieprasījumu.

4. Komisijas

4.1 Ja bāzes valūta klienta tirdzniecības kontā atšķiras no bāzes valūtas pārskaitāmajiem līdzekļiem, pārskaitāmā summa tiks konvertēta uz bāzes valūtu klienta tirdzniecības kontā. Admirals Europe Ltdsaņēmēja bankas dienas maiņas kurss, kur maksājums bija veikts, tiks izmantots līdzekļu konvertācijai.

4.2 Ja papildu bankas pakalpojumu maksa attiecas uz pārskaitījumu (no saņēmēja bankas vai starpniekbankas), summa tiks atskaitīta no līdzekļiem, kas jāpārskaita. Tā rezultātā, klients var saņemt mazāku summu, nekā sākotnēji bija paredzēts. Admirals Europe Ltdnav atbildīgs par jebkādu maksu par pakalpojumiem, ko uzliek par pārskaitījumiem citas bankas.

4.3 Ja pārskaitījums, kas saistīts ar debeta pakalpojumu maksu (proti, pārskaitījums kā pakalpojuma maksas tips, piemēram, "visas maksas sedz saņēmējs" vai "dalītās izmaksas"), būs veiktas ārpus Admirals Europe Ltd bankas konta, maksa tiks atskaitīta no summas, kas jāpārskaita uz klienta tirdzniecības kontu.

4.4 Piemērojamās komisijas ir ieturētas klienta tirdzniecības konta bāzes valūtā, piemēram, ja konta bāzes valūta ir EUR, komisija būs EUR, ja konta bāzes valūta ir GBP, komisija būs GBP.

4.5 Lūdzu, ņemiet vērā, ka tirdzniecībā var būt papildu maksas, kas ir saistītas ar pozīcijas pārnešanu (piemēram, mijmaiņas darījumi vai procentu maksas) attiecībā uz visiem instrumentiem turētiem pa nakti un kredīta/debeta dividenžu korekcijas pozīcijām akciju un indeksu CFD, saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izveidoti Līguma specifikācijas sadaļā Admirals Europe Ltd’ mājas lapā.

5. Vietējā likumdošana

5.1 Likumi un noteikumi attiecībā uz finanšu pakalpojumiem un valūtas operācijām var ievērojami atšķirties dažādos reģionos, katrs klients ir pilnībā atbildīgs par atbilstību jebkuriem vietējiem noteikumiem, jo īpaši par jebkuru piemērojamo nodokļu saistībām.

6. Kļūdas maksājumu sistēmas darbībā

6.1 Katram klientam jāņem vērā tiešsaistes maksājumu sistēmas traucējumu raksturīgā neaizsargātība pret traucējumiem, kavēšanos, kas, jo īpaši, var būt saistīta ar Maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Klientam tiek stingri ieteikts atjaunināt savu anti-vīrusu programmatūru un pastāvīgi pārbaudīt vīrusus savā datorā.

6.2 Nekādos apstākļos Admirals Europe Ltd nav atbildīgs par jebkādiem kavējumiem, darbības traucējumiem un/vai zudumiem no maksājumu sistēmas un/vai jebkuru citu tehnisko sistēmu, kas pieder vai kuru vada Maksājumu pakalpojumu sniedzējs un/vai attiecībā uz šādu kavēšanos rezultātiem, darbības traucējumiem un/vai zudumiem.