Bezpečnost finančních prostředků

Pokud obchodujete u Admirals, máte přístup k finančním bezpečnostním opatřením a a zásadám péče o zákazníky.

Oddělení finančních prostředků klienta

V souladu s pravidly CySEC, jsou veškeré finanční prostředky klienta odděleny od naších vlastních aktiv v regulované instituci v EU. Je tedy zajištěno, že finanční prostředky klienta jsou vždy k dispozici a za žádných okolností je nemůžeme použít. Toto uspořádání kontrolují a ověřují naši auditoři.

Fond odškodnění investora (ICF)

Účelem ICF je zajistit nárok krytých klientů na odškodnění prosřednictvím fondu odškodnění investora, pokud jsou splněny nezbytné předpoklady. Fond odškodnění investora (ICF) vyplácí krytému klientovi náhradu až do výše 20 000 EUR. Přečtěte si více o zásadách odškodnění investora.

Ochrana záporného zůstatku

V případě úpadku účtu vyplácíme profesionálního klienta v souladu s našimi zásadami ochrany záporných zůstatků do výše 50 000 EUR na klienta. Naši retailoví klienti mají úplnou a bezpodmínečnou ochranu před úpadkem účtu a jsou krytí bez omezení.

Spravedlivě se zákazníky

U Admirals jsou Vaše zájmy vždy na prvním místě. Při poskytování investičních a doplňkových služeb zcela dodržujeme požadavky CySEC, abychom jednali čestně, spravedlivě a profesionálně a především v souladu s nejlepšími zájmy našich klientů.

Také je pro nás velmi důležité, aby byl náš tým vždy obeznámen s aktuálním vývojem, který by mohl ovlivnit kvalitu našich služeb.

Kyprské pojištění až do výše 100 000 EUR

S účinností od 1. března 2021 byla vytvořena pojistná smlouva na ochranu finančních prostředků našich klientů pro klienty Admiral Markets Cyprus Ltd *. Od této chvíle budou mít vaše peníze výrazně vyšší úroveň ochrany, a to až 100 000 EUR!

Pojistné výhody se automaticky rozšíří na klienty Admiral Markets Cyprus Ltd, aniž byste museli podnikat jakékoli kroky a nebyly přidány žádné další poplatky ani náklady.

Toto nové pojištění je součástí naší plné nabídky zabezpečení, spolu s oddělenými peněžními účty klientů u největších bank na světě (bez kyperských bank), ochranou záporného zůstatku účtu v celé EU pro retailové klienty (podle regulace CFD v EU) a naše další Zásady ochrany záporného zůstatku účtu týkající se rizik obchodování CFD pro profesionální klienty.

Co je pokryto:

 • Pouze způsobilé cenné papíry a hotovost klientů Admiral Markets Cyprus Ltd v případě platební neschopnosti.

Co není pokryto:

 • Investiční / obchodní výkon NENÍ zahrnut. Pákové produkty jsou vysoce spekulativní a nesou vysoké riziko ztráty z obchodování. Obchodujte zodpovědně!

Přidali jsme pojistný certifikát zde.

To je ještě jeden způsob, jak my v Admiral Markets Cyprus Ltd jdeme o jeden krok navíc, abychom zajistili ochranu vašich peněz. Standardní ochrana klienta prostřednictvím ICF (Investor Compensation Fund) je omezena až na 20 000 EUR na krytého klienta, ale vaše bezpečnost je naší prioritou, proto chceme poskytovat nejlepší možnou dostupnou ochranu.

* Více než 99% všech našich klientů bude pojištěno prostřednictvím pojistné smlouvy. Abychom byli přesní, na některé klienty se vztahovat nebude, například:

 • Společnost zapsaná do obchodního rejstříku jiná než malý podnik (v tomto kontextu se za „malý podnik“ považuje partnerství, právnická osoba, sdružení nezapsané v obchodním rejstříku nebo vzájemné sdružení s ročním obratem nižším než 1 mil. USD).
 • Partnerství (jiné, než jak je uvedeno výše).
 • Vzájemné sdružení (jiné, než jak je uvedeno výše).
 • Zahraniční instituce poskytující finanční služby.
 • Systém kolektivního investování nebo kdokoli, kdo je provozovatelem nebo správcem takového systému.
 • Důchodový nebo penzijní fond.
 • Nadnárodní instituce, vláda nebo ústřední správní orgán.
 • Krajský, regionální, místní nebo obecní úřad.
 • Osoba, která je podle názoru pojistitelů odpovědná za nebo bude přispívat k úpadku společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd.
 • Osoba, jejíž nárok vyplývá z transakcí, v souvislosti s nimiž byla usvědčena z trestného činu praní peněz.