Finansiālās garantijas

Tirgojot kopā ar Admirals, jums ir piekļuve mūsu stingrajai finansiālā nodrošinājuma kārtībai un klientu aprūpes politikai.

Klienta līdzekļu sadalījums

Saskaņā ar CySEC noteikumiem, visu klientu nauda tiek turēta pilnīgi izolēti no mūsu pašu aktīviem ES reglamentētā kredītiestādē. Tas nodrošina, ka klientu līdzekļi ir pieejami viņiem visu laiku, un mēs tos nevaram izmantot jebkādiem citiem mērķiem. Šo kārtību kontrolē un pārbauda mūsu auditori.

Investoru kompensācijas fonds (ICF)

ICF fonda mērķis ir nodrošināt klientu naudas aizsardzību pret ICF dalībniekiem, izmantojot kompensācijas izmaksu, ja tiek izpildīti nepieciešamie priekšnosacījumi. Investoru kompensācijas fonds (ICF) apdrošinātajam klientam izmaksā kompensāciju līdz 20,000.00 EUR. Lūdzu izlasiet pilnībā Investoru kompensācijas politika.

Negatīvās bilances aizsardzība

Atbilstoši mūsu Negatīvās bilances aizsardzības politikai, klientiem ar statusu “Profesionāls klients” mēs kompensējam konta deficītu līdz pat 50 000€ apmērā vienam klientam. Mūsu klienti ar statusu “Privāts klients” saņem pilnīgu aizsardzību pret konta deficītu katram kontam bez maksimālo izmaksu ierobežojuma.

Godīga klientu apkalpošana

Pie Admirals jūsu intereses vienmēr ir pirmajā vietā. Mēs pilnībā pakļaujamies CySEC prasībām darboties godīgi, profesionāli un saskaņā ar mūsu klientu labākajām interesēm, sniedzot investīciju un papildu pakalpojumus.

Mēs arī pārliecināmies, ka mūsu komanda vienmēr iet kopsolī ar jauniem attīstības virzieniem, lai varētu uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti.

Kipras klientu līdzekļu apdrošināšana līdz 100 000 EUR

Sākot ar 2021. gada 1. martu, ir stājusies spēkā jauna Admirals Europe Ltd klientu* līdzekļu aizsardzības apdrošināšanas politika. No minētā datuma, jūsu līdzekļiem tiks nodrošināts ievērojami augstāks aizsardzības līmenis t.i. līdz 100 000 EUR!

Jaunā klientu līdzekļu apdrošināšanas politika tiks automātiski attiecināta uz Admirals Europe Ltd klientiem, bez nepieciešamības iesniegt papildu dokumentus un bez jebkādām papildu maksām, vai izmaksām par pakalpojumu.

Šī jaunā klientu līdzekļu apdrošināšanas politika papildinās mūsu jau īstenotos drošības pasākumus t.i. nošķirot klientu līdzekļus un turot tos atsevišķos pasaulē lielāko banku kontos (kuri nav Kipras banku konti), nodrošinot Negatīvas konta bilances aizsardzību klientiem ar statusu “privāts klients” (saskaņā ar ES CFD regulu), kā arī nodrošinot mūsu Negatīvas konta bilances aizsardzību CFD tirdzniecībā klientiem ar statusu “profesionāls klients.”

Uz ko netiek attiecināta aizsardzība:

 • Tikai attiecināms uz noteiktiem vērtspapīriem un Admirals Europe Ltd klientu naudu, maksātnespējas gadījumā.

Uz ko tiek attiecināta aizsardzība:

 • Netiek attiecināts uz investīciju/tirdzniecības darījumiem - produkti ar sviras finansējumu jeb kredīplecu ir spekulatīvi un ietver augstu risku zaudēt naudu. Tāpēc tirgo atbildīgi!

Esam pievienojuši Apdrošināšanas sertifikātu šeit.

Šis ir vēl viens papildu uzlabojums mūsu klientu līdzekļu aizsardzībā. Admirals Europe Ltd klientiem pieejamā Standarta līdzekļu aizsardzība, izmantojot ICF (Investora kompensācijas fondu) ir līdz 20 000 EUR - tomēr mums klientu drošība ir prioritāra, tāpēc vēlamies jums nodrošināt labāko iespējamo līdzekļu aizsardzību.

* Vairāk nekā 99% mūsu klientu saņems līdzekļu apdrošināšanu. Tomēr būs maza daļa klientu uz kuriem šī aizsardzība netiks attiecināta, tie būs klienti, kuri atbildīs šādiem nosacījumiem:

 • Reģistrēts uzņēmums, kurš nekvalificējas kā mazais bizness (šajā kontekstā “mazais bizness” tiek uzskatīts par partnera kompāniju, uzņēmuma struktūru, neinkorporētu apvienību vai savstarpēju apvienību, kuras gada apgrozījums nepārsniedz 1 milj. USD)
 • Partnera kompānija (ne tāda, kā norādīts informācijā augstāk)
 • Savstarpējā apvienība (ne tāda, kā norādīts informācijā augstāk)
 • Aizjūras finanšu pakalpojumu sniedzēju institūcijas
 • Kolektīvo ieguldījumu shēma vai ikviens, kurš ir šādas shēmas operators vai pilnvarnieks
 • Pensiju fonds
 • Supranacionāla institūcija, valdība vai centrālās varas administratīva iestāde
 • Provinciāla, reģionāla, vietēja vai pašvaldības iestāde
 • Persona, kura pēc apdrošinātāja ieskatiem ir atbildīga par, vai gūst labumu no Admirals Europe Ltd.maksātnespējas iestāšanās
 • Persona, kuras prasība izriet no darījumiem, kuri saistīti ar klienta apsūdzībām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu