Pénzügyi Biztonság

Ügyfél betét elkülönítése

Az FCA szabályozásának megfelelően az összes ügyfélvagyon a cég vagyonától elkülönítve, egy EU által felügyelt pénzintézetben van tárolva. Ez biztosítja azt, hogy ügyfeleink vagyona azonosítható, bármikor elérhető számukra és nem használjuk saját célra. Ezenkívül az Egyesült Királyság fizetésképtelenségi törvénye az ügyfelek befektetéseit védi, és ezért a vállalkozás általános hitelezői számára nem áll rendelkezésre, ha a cég csődbe kerül.

Az Admiral Markets az FCA követelményeivel összhangban napi szinten ellenőrzi az ügyfelek befektetéseit. Ez a folyamat biztosítja, hogy az elkülönített bankszámlákon tartott fedezetek mindig pontosan tükrözzék az ügyfelek befektetett vagyonát. Az ügyfelek kereskedési számlájának teljes értékét ügyfél pénzként kezeljük. Az Admiral Markets-et az FCA szabályozza, és havonta be kell nyújtanunk azügyfél-pénzeszköz-visszatérítést (CMAR) a szabályozóhoz.

Az Admiral Markets által lefolytatott vizsgálatot mely az ügyfelek pénzének és az ezzel kapcsolatos munkafolyamatoknak az ellenőrzését jelenti, évente felülvizsgálják az FCA-nak jelentő auditorok.

Ha az a bank, amelyetügyfelek elkülönítettpénzének tárolására használnak felszámolásra kerül, az esetleges veszteségeket az ügyfelek megosztják a csődbe jutott banknál tartott teljes összeg arányában. a Prudential Regulation Authority (PRA) által, az FSCS fedezi ügyfelenként legfeljebb 85 000 font értékben (https://www.fscs.org.uk/). Az európai bank felszámolása miatt elveszített pénzeszközök ügyfelenként 100 000 euró összegig fedezhetők a betétbiztosítási rendszer keretében

A pénzügyi szolgáltatások kompenzációs rendszere (FSCS)

Az FSCS azon pénzügyi szolgáltató cégek ügyfeleinek védelmében létezik, amelyek kudarcot vallottak. Az FSCS legfeljebb 85 000 font kártérítést fizethet, ha egy vállalkozás az ügyfelek elkülönített pénzének terhére veszteséges kereskedést folytat. Ezenkívül 85 000 font kártérítést fizet, ha egy PRA által szabályozott bank, amelyet ügyfelek elkülönített pénzének tárolására használnak felszámolásra kerül.

Betét biztosítási rendszerek

A betétbiztosítási rendszerek (DSG) korlátozott összegben térítik meg azokat a betéteseket, akiknek bankja kudarcot vallott. Az EU szabályai szerint a betétbiztosítási rendszerek a betétesek megtakarításait 100 000 euró összegű betétek garantálásával védik meg.

Európában nemzeti szinten szervezik őket, bár a minimumszabályokról EU-szinten megállapodtak. Az EU szabályai szerint ilyen rendszerek révén betétesekként 100 000 eurót garantálnak. Néhány tagállamban több rendszer működik, amelyeket különféle bankcsoportok szerveznek, például takarékpénztárak, szövetkezeti bankok, állami szektorbeli bankok vagy magánbankok.