Uložit PDF Tisk

Podmínky použití Webové stránky

Platné od 1.12.2022

1.Obecné informace

1.1 Tyto Podmínky využití Webové stránky (dále jen "Podmínky Webu") jsou poskytovány Admiral Markets AS (AM) a platí pro informace, které jsou k dispozici na všech webových stránkách vlastněných AM, které propagují služby pod značkou Admirals (ostatní investiční společnosti operující v rámci Admirals Group) na Internetu. Tyto podmínky upravují použití webových stránek, včetně všech jazyků, do kterých jsou pod stránky AM přeloženy.

1.2 Přístupem a používáním webové stránky návštěvník prohlašuje a zaručuje, že on nebo ona si přečetl/a Podmínky použití webové stránky, porozuměl/a jim a plně je přijímá. Pokud jste klient AM nebo pouze návštěvník webové stránky, tyto podmínky jsou dodatkem a neruší jiné dohody mezi Vámi a AM. Návštěvník nesmí tyto stránky používat, má-li jakékoliv námitky k těmto podmínkám.

2.Informace na Webové stránce

2.1 I když AM učinila všechny přiměřené kroky, aby zajistila na webové stránce přesné a vyčerpávající informace (včetně cen cenných papírů a informací týkajících se statistiky transakcí), AM negarantuje správnost informací a ani není zodpovědná za důsledky využívání těchto informací.

2.2 Průzkumy, komentáře, názory a předpovědi týkající se cen cenných papírů a obecných trendů na trhu s cennými papíry odrážejí subjektivní pohled odborníků AM. AM není zodpovědná za uvedené průzkumy, komentáře, názory a předpovědi nebo škody plynoucí z těchto informací. Průzkumy, komentáře, názory a předpovědi si nelze vykládat jako investiční doporučení, ledaže je výslovně uvedeno jinak. Návštěvník by neměl činit jeho/její investiční rozhodnutí pouze na základě techto průzkumů, komentářů, názorů a předpovědí uvedených na webové stránce.

2.3 Tato webová stránka a celý její obsah, včetně předpovědí a trhů nebo specifické analýzy instrumentů byly připraveny pro informační a vzdělávací účely a spoléhání se na jakýkoliv takový obsah je na Vaše vlastní riziko. Obsah na této webové stránce není zamýšlen jako doporučení nebo pobídka k nákupu nebo prodeji cenného papíru nebo finančního produktu nebo vybízení k účasti na jakékoliv obchodní strategii. Návštěvník by se neměl rozhodovat pouze na základě průzkumů, komentářů, názorů a předpovědí uvedených na webové stránce.

2.4 Jestliže návštěvník opustí webovou stránku skrze odkaz v ní obsaženém a zobrazí si obsah, který nebyl poskytnut Admiral Markets AS, návštěvník tak činí na vlastní riziko. Admiral Markets AS nemá žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek.

2.5 Webová stránka není adresována takovým osobám, kterým je dle platných zákonů a nařízení zakázána dle jejich občanství nebo trvalého bydliště. Osoby, pro které jsou informace na této webové stránce zakázány, nebo které jsou na pochybách, zda si mohou tyto informace zobrazit, požadáme, aby webovou stránku opustili.

3.Práva k duševnímu vlastnictví

3.1 Webové stránky Admirals a jejich obsah jako duševní vlastnictví, mimo ochranné známky, patří Admiral Markets AS.

3.2 Vlastník ochranné známky Admiral Markets je Admirals Group AS. Ochranná známka, která je využívána nebo je zobrazena na webové stránce, nemůže být zkopírována nebo použita zcela, částečně ani v upravené verzi bez předchozího písemného souhlasuAdmirals Group AS. Využití ochranné známky Admirals je dovolenou pouze jejím vlastním investičním společnostem.

4.Omezení

Návštěvník stránky nesmí:

  • zveřejnit jakýkoliv materiál webové stránky v libovolném médiu bez písemného souhlasu AM;
  • využívat tuto webovou stránku jakýmkoliv způsobem, který by poškodil tuto stránku;
  • využívat tuto webovou stránku jakýmkoliv způsobem, který by měl dopad na přístup uživatele na tuto stránku;
  • využívat tuto webovou stránku v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo způsobem, který by způsobil škodu stránce;
  • získávat jakákoliv data, nesmí sbírat data, extrahovat data nebo jiné podobné činnosti ve vztahu k této stránce nebo při používání této stránky;
  • využívat tuto webovou stránku nebo jakoukoliv reklamu nebo marketing, ledaže bylo toto právo uděleno AM.

5.Omezení odpovědnosti

5.1 V žádném případě není AM zodpovědná za návštěvníka webové stránky, za cokoliv, co plyne z jeho využití této webové stránky, ať už tato odpovědnost plyne ze smlouvy nebo přečinu nebo něčeho jiného, včetně jakékoliv přímé, následné nebo zvláštní odpovědnosti plynoucí z Vašeho používání této stránky.

5.2 Vynakládáme veškeré usilí, aby webová stránka fungovala pořád a hladce. Nicméně Admiral Markets AS není zodpovědná za dočasně nedostupné webové stránky z technických důvodů, které jsou mimo naši kontrolu.

6.Autorská práva

6.1 Informace dostupné na webové stránce, včetně designu, jsou duševním vlastnictvím AM, ledaže je uvedeno jinak. AM je oprávněna přiřadit, převést a subdodávat práva anebo povinnosti dle těchto podmínek bez jakéhokoliv oznámení nebo souhlasu.

6.2 Bez předchozího písemného souhlasu AM je zakázáno kopírování, zveřejňování nebo předání průzkumů, komentářů, názorů, prognóz nebo dalších informací dostupných na webové stránce třetím osobám.

6.3 Účastníci v diskuzních fórech, chatovacích místnostech či sekci komentářů na webové stránce musí předložit pouze takové materiály, na které mají autorská práva nebo které jsou oprávněni předložit na základě jiného práva.

7.Cookies

7.1 Webová stránka obsahuje cookies. Cookie je malý textový soubor, který je uložen na pevném disku uživatele webové stránky. Textové soubory Cookies obsahují čísla a písmena. Cookies soubory jsou uloženy do speciálního místa paměti ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení. Existují dva typy cookies, které webové stránky investičních společností Admirals mají.

7.2 AM používá cookies pro zlepšení uživatelské zkušenosti, ke správnému fungování webové stránky, umožňuje bezpečnost stránky a poskytuje podniku marketingové informace o návštěvnících stránky. AM nevyužívá cookies ke sběru osobních identifikačních informací - cookies, které používáme, sbírají pouze anonymní informace k optimalizaci našich služeb a nesbíráme osobní informace.

7.3 Na webové stránce AM jsou využívány dva typy cookies:

  • Dlohodobé cookies ukládají soubor v počítači návštěvníka po určité časové období. Webová stránka využívá dlouhodobé cookies ke sledování pohybu návštěvníka na webu a ke sběru statistických údajů. Dlouhodobé cookies umožňují AM sledovat a cílit polohu a zájmy uživatele, který má přístup na webové stránky AM a zlepšit zkušenost s našimi nabízenými službami. Některé z těchto dlouhodobých cookies jsou cookies třetích stran ze společností zabývajících se analýzou webu a dalších třetích stran, které nám pomáhají minitorovat Vaši navigaci na webové stránce. Dlouhodobé cookies můžete odstranit dle instrukcí v nápovědě ve Vašem internetovém prohlížeči. AM používá dlouhodobé cookies pro statistické účely.
  • Dočasné cookies zmizí, když návštěvník opustí webovou stránku nebo zavře internetový prohlížeč. Dočasné cookies mohou být využity k povolení určité funkce stránky jako je žádost o službu nebo produkt. Aby mohl návštěvník plně využívat webovou stránku, musí přijmout dočasné cookies.

7.4 Zakázání cookies je vždy možnost, ať už jste cookies přijali či ne ve Vašem internetovém prohlížeči. Pokud nechcete cookies přijmout, můžete nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby je automaticky vypnul, nebo aby Vás informoval o každé události, když webová stránka vyžaduje přidat cookies. Přečtěte si prosím nápovědu Vašeho internetového prohlížeče, kde se dozvíte, jak prohlížeč nastavit. Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce nebo služby nemusí být bez přijetí cookies dostupné.

8.Rozhodné právo a soudní pravomoc

8.1 Tyto podmínky se řídí a jsou vykládány dle zákonů Estonské republiky a veškeré spory plynoucích z těchto podmínek jsou předávány na Harju krajský soud.