Uložit PDF Tisk

Dokumenty s klíčovými informacemi pro investory týkající se fondu SKIPCP

Naposledy aktualizováno 15. května 2021


Poskytovatelé SKIPCP ETF

Tržní riziko je riziko, že klesne hodnota investic kvůli ekonomickému vývoji nebo ostatním událostem, které ovlivňují celý trh. V souvislosti s tržním rizikem může klient utrpět ztráty kvůli celkovému nepříznivému cenovému pohybu na trhu cenných papírů nebo v určitém segmentu tohoto trhu. Nepříznivý cenový pohyb může být způsoben například slabými ekonomickými indikátory relevantního státu nebo odvětví ekonomiky, nestabilním ekonomickým prostředím nebo nestabilním trhem cenných papírů.

Uzavřením transakce s ETF SKIPCP na základě služeb poskytovaných společností Admirals se zavazujete, že poskytnutím údajů o níže uvedených internetových stránkách společnost Admirals splnila veškerou povinnost poskytnout Vám KIID pro tyto ETF SKIPCP. Přebíráte odpovědnost za to, že před získáním jakéhokoli podílu v ETF SKIPCP, u kterého nejsou KIID na uvedených internetových stránkách k dispozici, kontaktujete příslušného emitenta ETF.

Upozornění

Účelem této stránky je poskytnout klientům Admirals dokumentaci s klíčovými informacemi pro investory (dále jen "KIID"), aby mohli od Admirals nakupovat burzovně obchodované fondy (dále jen "ETF"). Informace obsažené v KIID, stejně jako veškerá další dokumentace pro investory, zprávy, články a publikace, které jsou přístupné prostřednictvím této webové stránky, byly sestaveny poskytovateli třetích stran a Admirals ani její přidružené společnosti neposkytují žádné výslovné ani implicitní prohlášení nebo záruku ohledně přesnosti, úplnosti nebo správnosti KIID.

KIID a další obsah zobrazený a odkazovaný na této webové stránce nepředstavuje výzkum a nezohledňuje konkrétní okolnosti nebo potřeby konkrétních osob, které si jej mohou přečíst. Poskytnuté informace ani vyjádřené názory nepředstavují nabídku k prodeji ani výzvu k nabídce nákupu jakýchkoli ETF, cenných papírů nebo investic a neměly by tak být vykládány v žádné jurisdikci, kde by taková nabídka nebo výzva byla nezákonná. Společnost Admirals ani žádná z jejích přidružených společností nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo následné ztráty vyplývající z použití jakýchkoli informací obsažených v KIID, jakož i veškeré další dokumentace pro investory, zpráv, článků a publikací zde obsažených.