Forex Мнения: Трите Forex мнения, с които трябва да сте запознати

Admirals

FOREX пазарът, или известен още като FX Пазар, Foreign Exchange Пазар, или Валутен Пазар, е глобален децентрализиран пазар, на който се търгуват валути. Това включва всички аспекти на покупката, продажбата и обмяната на валути, на определен валутен курс. Валутният пазар, подпомага международната търговия и инвестициите, като позволява да се обменя валутата на една страна, срещу тази на друга.

Валутният пазар, също така поддържа онлайн търговията за:

1. Капиталови печалби от спекулативни сделки, или облагодетелстване от разликата и флуктоацията на валутните курсове по един от следните начини:

 • Покупки ниско и продажби високо на валутна двойка, при възприемане, че базовата валута (тази от лявата страна на валутната двойка), ще поскъпва, спрямо валутата към която се котира (тази отдясно).
 • Продажба високо и покупка ниско, при възприемане, че базовата валута, ще поевтинява спрямо валутата, към която се котира.

2. Стабилни доходи от кери търговия или облагодетелстване от разликите в страните, ползващи двете валути от валутната двойка, като основни. Това се постига по един от двата начина:

Коя е най-добрата форекс стратегия?

 • Купува се валутна двойка, при която основния лихвен процент в страната на базовата валута (тази от ляво), е по-висока от лихвата в страната ползваща неосновната валута (тази в дясно на валутната двойка).
 • Продажбата на валутната двойка при която лихвата в страната ползваща котираната валута, е по-ниска от тази в страната на неосновната валута (тази от дясно).

И в двата случая, трейдърът може да печели, следствие на разликата в лихвите, чрез начисляване на суап. Forex търговията е най-ликвидният финансов пазар в света, с дневен търгуван обем от над 5 трилиона долара.

Тествайте търговията на Forex пазара, без риск от реална загуба на капитал, с безплатна демо сметка от Admirals.

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Ето и основните Forex мнения – трите най-важни от тях, които някога можете да срещнете.

Forex мнение #1: Всеки се нуждае от Forex диверсификация

Всеки се нуждае от известна експозиция към Forex пазара, както и да разбира как функционира и кои са движещите сили на пазара. Това важи дори и за трейдърите, които не търгуват активно Forex.

Харесва ви, или не, вие сте изложени на валутни рискове. Всеки актив е деноминиран в определена валута. Например, дори и да сте се представили много добре на българска фондово борса, през последната една година и факта, че повишението на индексът SOFIX е над 50% за посочения период, когато деноминирате това представяне в долари, то се понижава. А причината – спада на еврото (съответно лева), спрямо долара, през последната една година. Така вашата доходност, реализирана на БФБ, измерена през деноминирани в долари стоки и услуги, се понижава съществено. А такива стоки ползвате много и ежедневно... Като се започне с масовите стоки, като горива, предвид на факта, че петролът се търгува в долари на международните пазари и се премине към потребителска електроника, основната част от която се произвежда в Азия, в страни с обвързани към долара валути.

За да се предпазите, имате нужда от това, да държите инвестициите и спестяванията си, във валути, които се очаква да запазват стойността си, или да поскъпват в дългосрочен план. Защото добра инвестиция, деноминирана в грешна валута, може да се превърне в лоша инвестиция и обратното.

Дори дългосрочните инвеститори на финансовите пазари имат нужда от Forex Диверсификация

Точно както мъдрите инвеститори, диверсифицират в различен тип активи и сектори, така и вие е добре да диверсифицирате в различен вид валути, особено в такива с висока вероятност за поскъпване в дългосрочен план. Дори и дългосрочните пасивни инвеститори, които не търгуват често с валути, могат да защитят и повишат благосъстоянието си, като насочат част от инвестициите си към инструменти, деноминирани в най-перспекитвините валути.

В допълнение, валутите могат да са отличен избор за дългосрочна инвестиция, защото валутите нерядко, се отличават с по-стабилни дългосрочни трендове, в сравнение с акциите.

Защо това е водещо Forex мнение?

На първо място, защото фундаментът, който движи валутите, се променя много по-бавно, отколкото този, свързан с индивидуалните компании. Процесът на промяната на относителната разлика, между разлчинте икономики, е много по-бавен, отколкото този свързан с индивидуална компания. Дори, нещо повече, за разлика от акциите валутните двойки не се движат заедно в една и съща посока, нито пък реагират по един и същ начин на икономическите новини, в сравнение с глобалните индекси. На практика, някои валутни двойки се движат в противоположна посока, на като цяло „мечи пазар" за индексите и останалите глобални финансови активи. Това ги прави много подходящ инструмент за хеджиране на портфейлите от акции, както и в моменти на скъсяване на световните индекси, или акции.

И докато, все повече хеджфонд мениджъри, започват ясно да отчитат необходимостта от наличието на валутно хеджиране на своите портфейли, това все още не е осъзнато напълно от глобалната инвестиционна общност. В други световни региони, като Япония например, с дълга история на слаби валути, Forex търговията, е масово практикувано явление от средната класа, в усилията й да съхрани стойността на своите спестявания. Например средната японска домакиня, е толкова въвлечена във валутната търговия, че сумарното им въздействие върху валутния пазар е сериозен феномен.

Защитете капитала си от прекомерна волатилност, с възможностите за Защита от Волатилност на платформата за търговия MT4 Supreme Edition на Admirals.

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Ключов фактор: преди да вложите време и средства в търговията, пробвайте инвеститорските си умения, без риск от реална загуба на капитал с безплатна демо сметка.

Forex мнение #2: Forex пазарът има потенциално по-добро съотношение риск-доходност

Forex търговията, или инвестирането, предлага едно от най-добрите съотношения доходност/риск на финансовите пазари АКО (голямо АКО тук) знаете как да я експлоатирате правилно.

Наличието на ливъридж, увеличава печалбите и загубите, като създава потенциал за значителни печалби АКО правилно се управляват рисковете от загуби и се прилага качествен „паричен мениджмънт". Например при ливъридж 100:1, 1% промяна във валутната двойка, в желаната от вас посока, ще ви генерира 100% доходност, или вие ще удвоите капитала си. Разбира се, трябва да споменем, че ако не управлявате добре риска, който поемате 1% движение в противоположната на вашата посока, при ползване на подобен ливъридж, ще доведе до 100% загуба, или ще загубите целия инвестиран капитал.

Ето защо, да разберете какви са рисковете свързани с валутната търговия, е критичен момент, за успеха ви на валутните пазари. Рискът и „мъни мениджмънта", и правилното им контролиране, е това, което отличава професионалистите, от тези които си губят парите на финансовите и форекс пазарите. Правилното контролиране на риска, това, което ще ви позволи, да минете през всички етапи на обучение и на практика е един от най-добрите „форекс съвети", които трябва да спазвате.

Forex Пазарите, често предоставят сигнали за внимание, свързани с другите финансови пазари

Forex пазарът, често реагира на променящите се условия на пазарите, преди останалите финансови пазари, което дава „предупреждение" за инвеститорите, за потенциална промяна на тренда. Има определени валути, които имат склонността да се движат в същата посока като акциите, или индустриалните суровини, докато други се приемат като „острови на спасението" и се движат в противоположна посока, отразяващи, по-малката склонност в инвеститорите да поемат рискове. Когато тези традиционни корелации, бъдат нарушени, налице може да е сериозно „предупреждение" за инвеститорите, за промяна на настоящия тренд на финансовите пазари. От това пък, инвеститорите, могат да се възползват преждевременно, като застраховат портфейлите си, или пък заемат позиции, за да се облагодетелстват от новите трендове.

Топ 10 причини защо да Forex пазара е най-добрия финансов пазар в света

Възможност за потенциални печалби и в двете посоки: Точно толкова лесно е да се търгува с валута при понижаващи се пазари, колкото и при повишаващи се

Еднакво лесно е да се търгува с валути, както по тренда, така и срещу него. За разлика от акциите (и другите финансови инструменти), при форекс търговията, инвеститорите могат да печелят, както когато пазарът се движи нагоре, така и когато се движи надолу. Това е голямо предимство на Forex пазара. По време на низходящ тренд, когато цените се движат надолу, на форекс пазара е далеч по-лесно за инвеститорите да се облагодетелства от понижението в котировките на една валута. За сравнение, често на финансовите пазари има правила за „възходящ тик", за да могат да се скъсяват определени активи. Не са редки ситуациите, когато някои активи не могат да се скъсяват и са само в „режим покупка", което не дава възможност инвеститорите да се възползват и да печелят при поевтиняването на съответния актив.

Като пример можем да дадем популярния напоследък български фондов пазар. В момента инвеститорите се облагодетелстват от ръста в цените на активите, търгувани на БФБ. Те обаче, трябва да си припомнят ситуацията от преди няколко години, когато безучастно наблюдаваха спада в цените на акциите, без възможност да се облагодетелстват от него, заради липсата на къси продажби.

Трябва да припомним също така, че често в моменти на панически разпродажби, много от борсите забраняват късите продажби. Подобно явление, бе нерядко срещано на китайския фондов пазар, само преди няколко години, когато цените на акциите се движиха стремглаво надолу.

Ниската корелация на Forex към останалите финансови пазари

С други думи, предвид на описаната обратна корелация между някои валути и посоката на фондовите пазари, на Forex пазара винаги има валутна двойка, която е в „бичи цикъл", дори и при масов спад на всички финансови пазари.

В допълнение трябва да отбележим, че глобализацията и еднаквата политика на централните банки по света, направи за инвеститорите, почти невъзможно да се скрият в някой финансов актив, различен от валута, при трудни за финансовите пазари времена. Корелацията между различните класове активи на финансовите пазари, е по-висока от всякога.

При валутната търговия обаче, различните валутни двойки се движат в различна посока, при различни пазарни обстоятелства. Така, че пред вас винаги ще има възможност да се облагодетелствате от пазара, независимо от случващото се на световните финансови пазари.

Как да анализирате финансовите пазари с помощта на корелациите?

Forex търговията предлага най-гъвкавите часове на търговия, както и най-добрата ликвидност

Forex пазарът е отворен 24 часа на ден, 5.5 дни в седмицата. Търговията започва в неделя от 5.15 P.M. EST и продължава до 5:00 P.M. EST в петък. Така, че търговията е изключително удобна за хората, които имат различна професия от тази на професионалните трейдъри. Те могат да търгуват в свободното си време, като пазарът винаги ще е отворен за тях. Ликвидността е друг сериозен плюс на форекс търговията. За разлика от търговията с други финансови инструменти, където ликвидността, често е проблем, а откриването и закриването на позиции, може да е свързана със сериозна ликвидна премия, валутната търовия, няма проблем с ликвидността. Винаги ще можете да откривате и закривате позиции при пазарни котировки, независимо от обема и капитала, който искате да инвестирате.

Голямата ликвидност на FX пазара, прави изключително трудна манипулацията му. Колкото повече продавачи и купувачи има на един пазар, толкова по-трудно е за малък брой от пазарните участници, да манипулират посоката му, за да се облагодетелстват от определено въздействие.

Търгуваният обем от над 5 трилиона долара на ден, при валутните двойки, сам по себе си е гаранция за справедливи котировки.

Липсата на централизация

На фондовите пазари, често има един пазарен участник, специализирал се в покупката и продажбата на акциите на една компания – така нареченият „маркет мейкър". Форекс пазарът е децентрализиран и няма подобни участници, които биха могли да въздействат върху цената и посоката на движение на поддържания от тях актив.

По-редки слипъджи при Forex търговията

Слипиджът е гореща тема в момента, като все повече се говори за „автоматизирани форекс роботи". Колкото по-слабо ликвиден е един пазар, толкова по-голяма е вероятността за наличието на подобно явление, което е „убийствено" за инвеститорите и особено тези търгуващи на марджин. Всички видяхме какво се случи с цената на среброто през този месец, която загуби около 8% от стойността си само в рамките на няколко минути, инициирайки огромни загуби за инвеститорите. На форекс пазара обаче, вероятността за случването на подобни събития е далеч по-малка, поради няколко основни причини:

 • Валутният пазар работи без прекъсване 24 часа на ден, пет дни в седмицата. Обикновено среда за слипиджи е налице, когато пазарът е затворен, а се случи значително събитие, което да въздейства силно върху цената на един актив;
 • Няма специалисти контролиращи цените;
 • Търгуват се много по-големи обеми, отколкото при акциите.

Или с други думи, въпреки, че слипиджи се наблюдават на форекс пазара, подобни на тези при британския паунд, или швейцарския франк, като цяло те са далеч по-рядко срещани явления. Нещо повече, някои брокери, като Admirals, ви дават възможност да се застраховате срещу крайна волатилност, с настройки за Защита от Волатилност. Така, вие може да настроите максималния размер на допустим слипидж, при който да търгувате, или вашите оферти за прибиране на печалбите, или ограничаване на загубите да са активни.

Най-малкият стартов капитал и транзакционни разходи

Forex търговията, се отличава с един от най-ниските прагове за стартиране на търговията, както и с най-ниските комисиони за трейдърите. За разлика от повечето финансови пазари, не е необходимо да разполагате с хиляди левове, за да започнете да инвестирате. Това е така, благодарение на традиционното изискване за маржин, обикновено в размер на 1%, или дори по-малко. Това позволява на инвеститорите да откриват позиции, в размер, многократно превишаващ размера на собствения им капитал. По този начин, както вече споменахме, се екстраполират не само печалбите, но и загубите. Например марджин от 1% означава:

 • За всеки 1 долар, който подлагате на риск, контролирате позиция от 100 долара
 • За всеки 1 000 долара, контролирате 100 000 долара
 • За всеки 1% промяна в цената, на търгуваната от вас двойка, вие печелите 100%, или губите целия инвестиран капитал

Основна част от процеса на обучение, е свързан с това, как да минимизирате рисковете от големи загуби, както и да увеличите шансовете си за печалби. Това включва, да се научите да ограничавате загубите рано и до малки размери и да позволявате на печалбите си да се развиват до пълния си потенциал. Така, можете да сте успешен във форекс търговията, дори и да сбъркате в основна част от вашите сделки.

Отговорът на въпроса – „Какъв капитал е необходим, за да започнете да търгувате на форекс пазара?", е едва 200 евро. Повечето професионалисти обаче, ще ви посъветват, да започнете с по-голяма сума, за да повишите шансовете си за успех и да поемате по-разумни по размер рискове.

Ключови моменти: не търгувайте на Forex пазара без защита от волатилност и защита от негативен баланс. Защото в противен случай, има шанс да загубите повече от размера на търговската ви сметка.

Forex мнение #3: Можете да изкарвате пари от Forex търговията, ако знаете как да търгувате правилно

Може да успеете във forex търговията или forex инвестирането ако се учите и практикувате това, което ще посочим.

Forex търговията, изисква време и усилия, както всеки друг бизнес. Някои от водещите обучителни forex програми и книги, могат да ви дадат насока по пътя към успешната търговия, като се поучите от опита на други, минали по трудния път на началото. Но дори и ако сте преминали най-добрите курсове, или сте прочели най-добрите книги, отново ще имате нужда от практика. Практиката ще ви научи как правилно да интерпретирате потока от информация, както и как да се застраховате от валутни рискове.

В началото, не се опитвайте да сте „лош имитатор" на професионалистите. Вместо това, се фокусирайте върху това да научите основите на форекс търговията и да се превърнете в добър начинаещ трейдър. Това означава да откриете и използвате правилните форекс стратегии и стилове, които в най-голяма степен отговарят на вашия рисков профил и поставени цели. Добре е да прекарате достатъчно време, в спокойно изучаване на графиките и да се научите да избягвате прибързани решения (базирани на краткосрочни графики), които не са добре обмислене и не отговарят на вашата стратегия и план за търговия.

Forex не бива да е по-рисков от който и да било друг финансов пазар

Forex пазарът, си е спечелил репутацията на това, че е твърде рисков, следствие на комбинацията от следните фактори:

1. Начинаещите инвеститори, които не са си „направили домашното" и не са разбрали по правилен начин, рисковете свързани с форекс търговията и ползването на голям ливъридж, често губят своите средства.

2. Forex брокерите, често не предоставят достатъчна по обем и адекватна обучителна информация на своите клиенти, които да им дадат повече яснота относно рисковете свързани с търговията с ливъридж.

Вие обаче, можете да намалите рисковете. Ето как:

 • Регулирани Forex брокери, като Admirals, ви позволяват да настроите размера на ползван ливъридж, в зависимост от вашите конкретни нужди и склонност към риск.
 • Повишите своите знания за форекс пазара, като прочетете някои от най-добрите книги в областта, според оценките на експертите, или се възползвате от някое от нашите безплатни обучения.
 • Използвате форекс платформи за търговия, като например Supreme Edition, приложение към MetaTrader 4, което ви позволява да намалите рисковете в търговията. Възползвайте се от възможностите за Защита от Волатилност на Admirals, както и от политиката за защита от негативен баланс.

Ключови моменти: Трябва да се обучите, преди да се впуснете в света на форекс търговията. Помнете обучението ще ви помага в практиката. Колкото повече знаете, толкова в по-голяма степен ще сте застраховани от елементарни грешки, които да ви струват капитала.

Изкарването на пари от форекс търговия, може да е по-лесно, отколкото от търговията с акции и други традиционни финансови инструменти, особено при мечи пазари. Важно е обаче, да си „напишете домашното" и да разберете как функционира форекс пазарът, особено когато ползвате ливъридж. Част от това домашно е, да се научите да бъдете по-консервативен, по-стриктен, по-дисциплиниран, както и да ползвате по-прости стратегии и планове за търговия. Често простите неща, са именно тези, които стоят в основата на успеха на великите трейдъри.

Отворете реална сметка за търговия в Admirals

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

С правилната подготовка и дисциплина, практикуване на форекс търговията и планирането на риска и паричния мениджмънт, може да ви превърне в успешен трейдър на Forex пазара. В допълнение на валутните пазари, има начини да симулирате реалната си търговия, както и да тествате търговските си стратегии и правила, при това без опасност от реална загуба на капитал. Това можете да направите с някои от безплатните форекс-симулатори и с откриване на безплатна демо сметка.

Успешна търговия!

Предупреждение за риск: Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати. Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admirals UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.

ТОП СТАТИИ
Психология на търговията: Топ 7 съвета на професионалистите
Едно от най-важните умения, което трябва да притежавате, за да имате успешна кариера на финансовите пазари е да можете да контролирате емоциите си. Това умение е част от психология на търговията. За да Ви помогнем да се справите с тази аспект на трейдинга съставихме списък със седем от най-важните с...
Какво е социална търговия?
След като сте попаднали на термина социална търговия (social trading), то вероятно вече сте разбрали колко голяма е вселената на търговията на финансовите пазари. Може би още повече, вероятно сте завладяни от този свят и искате да участвате, но нямате достатъчно време или опит. Тогава сте на правилн...
Основните грешки във Forex търговията и как да не ги допускате
Всички хора, които се присъединяват към редиците на финансовите трейдъри, правят това с намерение да печелят пари, обаче само много малка част от тях всъщност успяват. Какво спира толкова много и което е различното в търговията на малцинството, които се превръщат в успешни търговци на финансовите па...
Виж Всички