Co to jest hossa?

Jitanchandra Solanki

Czy wiesz, że na początku 2021 r. rynek zakończył swoją najdłuższą hossę w historii?

Od recesji finansowej po 2008 r. do okresu po pandemii w 2020 r. Nasdaq 100 odnotował wzrost o ponad 800%, a niektóre akcje, takie jak Amazon, wzrosły o nawet 5000%!

Oczywiście nie wszystkie rynki radziły sobie tak dobrze. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z hossą i jakie strategie należy wtedy wykorzystać. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej! 

Co to jest hossa?

Mówiąc najprościej, hossa to okres, w którym rynek doświadcza regularnego wzrostu ceny - kupujący kontrolują rynek i są bardziej dominującą stroną.

 • Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd definiuje hossę jako „Czas, w którym ceny akcji rosną, a nastroje na rynku są optymistyczne. Ogólnie rzecz biorąc, hossa ma miejsce, gdy następuje wzrost o 20% lub więcej w szerokim indeksie rynkowym w okresie co najmniej dwóch miesięcy.”

Większość inwestorów preferuje rynek byka, ponieważ duża część zarządzających funduszami i portfelami emerytalnymi jest ustawiona na pozycjach długich. Oznacza to, że są oni skupieni na kupowaniu aktywów i jest to tylko jeden z powodów, dla których hossa może trwać naprawdę długo.

Hossa może powstać na każdym rodzaju instrumentu finansowego, takim jak akcje, indeksy, towary, waluty, obligacje i inne. Dostęp do szerokiej gamy instrumentów jest przydatny w dywersyfikacji ryzyka na rynkach byka.

Dzięki platformie transakcyjnej MetaTrader 5 dostarczanej przez Admirals możesz przeglądać ceny tysięcy instrumentów z różnych klasach aktywów, w czasie rzeczywistym. Kliknij w poniższy baner, aby rozpocząć bezpłatne pobieranie już dziś: 

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Różnica między rynkiem byka i niedźwiedzia?

Rynki byka to okresy, w których aktywa finansowe zyskują na wartości wraz ze wzrostem cen. Rynki niedźwiedzia to okresy, w których aktywa finansowe tracą na wartości wraz ze spadkiem cen. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd definiuje bessę jako spadek o „20% lub więcej w ciągu co najmniej dwóch miesięcy”. Zasadniczo przeciwieństwem hossy jest bessa.

Wyższe ceny podczas hossy faktycznie służą jako samospełniająca się przepowiednia, ponieważ przyciągają coraz więcej inwestorów, którzy również chcą czerpać korzyści z rosnących cen. To napędza dalszy optymizm, przyciągając jeszcze więcej kapitału i dalej podnosząc ceny.

Podczas bessy sytuacja jest odwrotna. Spadające ceny napędzają jeszcze większy pesymizm, powodując gwałtowne, trwałe spadki aktywów. Ludzie, mając tendencję do paniki, gdy ceny spadają, zwykle podejmują irracjonalne decyzje. Najbardziej znanymi rynkami niedźwiedzi były bańka technologiczna z 2000 r., kryzys na rynku nieruchomości w 2008 r. oraz pandemia koronawirusa w 2020 r. - dwa ostatnie przedstawiono na poniższym wykresie.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. SP500, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 22 maja 2005 r. do 21 kwietnia 2021 r. Sporządzono 21 kwietnia 2021 r. o 10:44. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Więcej informacji na temat handlu indeksem giełdowym S&P można znaleźć w artykule Inwestowanie na giełdzie amerykańskiej.

Zarys historyczny hossy

W historii było wiele rynków byka, które trwały przez różne okresy czasu. Niektóre hossy mają charakter długotrwały, co oznacza, że ​​mogą trwać od 5 do 25 lat. Boom na rynku nieruchomości w latach 2002-2007 - znany również jako bańka mieszkaniowa - był hossą, która rozwinęła się po obniżeniu stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych w celu pobudzenia inwestycji. Po osiągnięciu szczytu w 2007 roku, giełda weszła w okres recesji i bessy.

Jednak najdłuższy okres hossy w historii przypada na lata od 2009 do marca 2020 r., co przedstawia poniższy wykres. Rekordowa passa trwała prawie 11 lat. W tym czasie indeks giełdowy S&P 500 zyskał ponad 400%, a poszczególne akcje radziły sobie jeszcze lepiej. Wielu analityków twierdzi, że było to największe wydarzenie naszych czasów związane z budowaniem dobrobytu, ponieważ zyski na giełdzie wyniosły prawie 20 bilionów dolarów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. SP500, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 22 maja 2005 r. do 21 kwietnia 2021 r. Sporządzono 21 kwietnia 2021 r. o 10:46. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Hossa zakończyła się w marcu 2020 roku podczas pandemii koronawirusa, podczas której od 19 lutego 2020 do 23 marca 2020 indeks giełdowy S&P 500 spadł o 33,9%. Była to krótkotrwała bessa, która faktycznie zmieniła się w początek rynku byka z minimów z marca 2020 roku. Hossa została potwierdzona, gdy indeks wzrósł do rekordowego poziomu 18 sierpnia 2020 roku.

Źródło: CNBC, 21 kwietnia 2021 r

Oznacza to również, że od końca 2020 roku na giełdzie znowu zaczął panować rynek byka. Dlatego nauczenie się, jak zidentyfikować kluczowe cechy byczych rajdów jest jednym z pierwszych kroków w kierunku czerpania z tego korzyści. Zanim weźmiemy pod lupę niektóre możliwe strategie handlowe i inwestycyjne w tej sytuacji, przyjrzyjmy się, jak rozpoznać, że znajdujemy się akurat w trwałym trendzie wzrostowym.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Jak rozpoznać hossę?

Rynek byka ma podobne cechy do fazy ekspansji w cyklu gospodarczym. Jest to najbardziej pożądane miejsce dla inwestorów, ponieważ zazwyczaj odzwierciedla biznes i firmy osiągające stabilne zyski przy niskim bezrobociu. Ponieważ pomaga to konsumentom wydawać i inwestować więcej, giełda zwykle odnotowuje wyższe zyski w tym okresie.

Niektóre z kluczowych cech definiujących hossę obejmują:

 • Rynek akcji rośnie o co najmniej 20% w ciągu dwóch miesięcy lub dłużej. Wraz ze wzrostem cen zachęca to większą liczbę inwestorów do kupowania, co dodatkowo napędza dalszy wzrost.
 • Spadające bezrobocie. Wraz ze wzrostem optymizmu i coraz większymi funduszami od udziałowców, firmy zazwyczaj rozszerzają działalność i zatrudniają więcej osób, co obniża stopę bezrobocia.
 • Rajd o fundamentalnych mocach. Zazwyczaj hossa rozwija się z powodu akomodacyjnej polityki pieniężnej banków centralnych. Na przykład najdłuższa hossa w historii od 2009 do marca 2020 była napędzana rekordowo niskimi stopami procentowymi i tanim pieniądzem.

Traderzy i inwestorzy mogą również skorzystać z analizy technicznej, aby potwierdzić potencjał rynku byka. Na przykład wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, które są szeroko stosowane przez uczestników rynku, pomagają znaleźć długoterminową średnią cen i mogą potwierdzić długoterminowe trendy.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. SP500, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 22 maja 2005 r. do 21 kwietnia 2021 r. Sporządzono 21 kwietnia 2021 r. o 10:53. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Na długoterminowym tygodniowym wykresie indeksu giełdowego S&P 500 pokazanym powyżej, aktywność cenowa pomiędzy dwiema pionowymi zielonymi liniami pokazuje najdłuższy okres byka w historii. Zaczął się on w 2009 roku, ale dopiero w 2012 roku wykładnicze średnie kroczące: 50-okresowa (czerwona), 100-okresowa (zielona) i 200-okresowa (niebieska,) zaczęły rosnąć i oddzielać się od siebie.

To był początek długoterminowego trendu wzrostowego. Od tego czasu średnie kroczące utrzymują się w tej samej konfiguracji. Dlatego też wśród inwestorów szeroko stosowane są te wskaźniki trendu. Mogą nie tylko zapewnić potencjalne poziomy wejścia - jak widać po ich wielokrotnych odbiciach w przeszłości - ale także pomogą nam trzymać się trendu.

Strategie inwestycyjne podczas hossy

Istnieje wiele strategii tradingowych i inwestycyjnych, które mogą być stosowane w warunkach rynku byka. Przyjrzyjmy się kilku różnym stylom.

Kup i trzymaj

Najpopularniejszym stylem inwestowania w okresie hossy jest „kup i trzymaj”. Polega to na zakupie aktywa i trzymaniu go tak długo jak to tylko możliwe. Inwestorzy tego typu zazwyczaj trzymają inwestycje przez co najmniej kilka miesięcy, a nawet przez lata. Dzieje się tak, ponieważ hossa zwykle występuje w tym samym czasie, co faza ekspansji w cyklu biznesowym i gospodarczym.

Inwestorzy mogą jednak jeszcze bardziej zawęzić wybór inwestycji. Korzystając z rotacji sektorów, mogą wykorzystać wzrost na szerszej giełdzie, a także dodatkowe paliwo ze strony sektorów, na które jest popyt. Na przykład w fazie ekspansji dobrze radzą sobie takie sektory, jak nieruchomości, produkty drugiej potrzeby i technologie.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. #IYR, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 21 maja 2006 r. do 21 kwietnia 2021 r. Sporządzono 21 kwietnia 2021 r. o 10:56. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Powyższy tygodniowy wykres cen przedstawia historyczne wyniki funduszu ETF iShares US Real Estate. Celem tego funduszu jest zapewnienie inwestorom ekspozycji na amerykańskie firmy zajmujące się nieruchomościami i REIT-ami (fundusze powiernicze), które bezpośrednio inwestują w nieruchomości.

Podczas najdłuższej w historii hossy od 2009 do 2020 roku, ETF-y również doświadczyły solidnego trendu wzrostowego, a wykładnicze średnie kroczące z 50, 100 i 200 okresów, potwierdziły hossę ustawiając się w odpowiedniej kolejności. 

Poniższy tygodniowy wykres przedstawia fundusz Technology Select Sector SPDR, którego celem jest zapewnienie inwestorom ekspozycji na spółki notowane w indeksie S&P 500 zajmujące się sprzętem technologicznym, pamięcią masową, oprogramowaniem, półprzewodnikami, usługami IT i nie tylko.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. #XLK, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 24 lipca 2005 r. do 21 kwietnia 2021 r. Sporządzono 21 kwietnia 2021 r. o 11:00. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Na powyższym wykresie wyraźnie widać, o ile gładszy był trend podczas hossy w latach 2009-2020. Analizując sektor, inwestorzy mogą dowiedzieć się, które firmy mogą osiągać lepsze wyniki podczas hossy.

Dzięki rachunkowi Admirals Invest.MT5 możesz inwestować zarówno w akcje, jak i fundusze ETF z 15 największych giełd na całym świecie! Aby rozpocząć, kliknij w poniższy baner:

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Swing trading podczas hossy

Swing Trading to metoda, w której trader kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe i utrzymuje transakcje przez kilka dni, a w niektórych przypadkach przez kilka tygodni. Ten styl jest znany jako podążanie za trendami i może być przydatny na rynkach byka, które wykazują bardziej charakterystyczne cechy trendowe.

Zazwyczaj swing traderzy używają kombinacji analizy technicznej i analizy fundamentalnej. Niektóre z najczęściej używanych wskaźników w przypadku tego typu tradingu obejmują Stochastic Oscillator i Relative Strength Index (RSI).

Źródło: Admirals MetaTrader 5. #XLK, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 22 kwietnia 2007 r. do 21 kwietnia 2021 r. Sporządzono 21 kwietnia 2021 r. o 11:05. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Na powyższym wykresie ETF Technology Sector Fund SPDR ETF we wczesnych fazach hossy rozpoczętej od 2009 r. wszystkie trzy średnie kroczące przecięły się ustawiając w odpowiedni sposób dopiero na koniec 2010 roku. Następnie rozpoczęły wzrost i jednocześnie potwierdziły trend wzrostowy.

Swing traderzy często posiłkują się oscylatorami, takimi jak oscylator stochastyczny, do poszukiwania wyprzedanych warunków rynkowych. Uważa się, że te warunki mają miejsce, gdy linie stochastyczne (czerwona i niebieska) znajdą się poniżej poziomu 20 na tym wskaźniku.

Ponieważ swing traderzy zazwyczaj trzymają transakcje przez kilka dni lub tygodni, mogą rozważyć skorzystanie z kontraktów różnic kursowych (CFD), aby to zrobić. Dzieje się tak, ponieważ kontrakty CFD pozwalają inwestorom spekulować na ruchach cen w górę lub w dół z wykorzystaniem efektu dźwigni finansowej. Oznacza to, że możesz potencjalnie kontrolować większą pozycję przy mniejszym depozycie własnym.

Kontrakty CFD na akcje
i ETF-y

Handluj kontraktami CFD na akcje
i ETF-y w Admirals

Hossa i daytrading

Daytraderzy uwielbiają passy byków, ponieważ zapewniają one silne, kierunkowe ruchy w ciągu dnia. Daytrading polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów w ciągu jednego dnia handlowego i utrzymywaniu ich co najwyżej do końca dnia. Inwestorzy jednodniowi zazwyczaj handlują na wykresach o niższych ramach czasowych, takich jak wykres 5-minutowy lub nawet 1-minutowy.

Chociaż daytrading jest jedną z bardziej popularnych metod handlu na rynkach byków, jest również najtrudniejszy dla początkujących. Dzieje się tak, ponieważ rynki mają tendencję do bardzo szybkich zmian, zwłaszcza w niższych ramach czasowych. Analiza rynku i podejmowanie decyzji handlowych w bardzo krótkim czasie wymaga pewnej praktyki.

Inwestorzy jednodniowi mogą skupić się na akcjach o wysokiej jakości w dobrze prosperujących sektorach. Inną opcją jest handel całym indeksem giełdowym za pośrednictwem kontraktów CFD. Pozwala to na handel również poza tradycyjnymi godzinami otwarcia giełdy, dzięki czemu instrument jest mniej podatny na ekstremalne luki.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. NQ100, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 czerwca 2005 r. do 21 kwietnia 2021 r. Sporządzono 21 kwietnia 2021 r. o 11:09. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Na przykład, powyżej znajduje się długoterminowy, miesięczny wykres cen CFD na indeks giełdowy Nasdaq 100, który wyraźnie pokazuje długoterminowy trend byka. Indeks Nasdaq 100 mierzy wyniki 100 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie Nasdaq i koncentruje się na technologii.

Ponieważ akcje spółek technologicznych są zwykle bardzo popularne, indeks działa jako sektor sam w sobie. Ta kombinacja czynników zwyżkowych może być idealna dla inwestorów jednodniowych, którzy szukają silnych, kierunkowych ruchów w ciągu dnia. Chociaż nie każdy dzień będzie wykazywał trend i będzie oferował odpowiednią charakterystykę, 15-minutowy wykres poniżej indeksu Nasdaq 100 CFD dostarczony przez Admirals pokazuje silny okres zwyżkowy między 1 a 2 lutego 2021 r.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. NQ100, wykres M15. Zakres danych: od 29 stycznia 2021 r. do 3 lutego 2021 r. Sporządzono 21 kwietnia 2021 r. o 11:12. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Na powyższym 15-minutowym wykresie trend wzrostowy potwierdzają wykładnicze średnie kroczące z 20 okresów (niebieska), 50 okresów (czerwona) i 100 okresów (zielona). Wizualizują one bycze nastawienie rynku w ciągu dnia. Traderzy mogą następnie korzystać z technicznych wskaźników handlowych, takich jak oscylator stochastyczny, aby zidentyfikować miejsca wyprzedaży poniżej poziomu 20, które będą możliwymi obszarami do zajęcia pozycji długich. 

Jak rozpocząć handel

Aby handlować na rynku byka na wybranej klasie aktywów, wykonaj poniższe czynności:

 • Otwórz platformę handlową MetaTrader 5 dostarczoną przez Admirals. Możesz rozpocząć jej bezpłatne pobieranie tutaj.
 • Otwórz okno Rynek, wybierając opcję Widok z górnego menu (ewentualnie Ctrl+M na klawiaturze).
 • W oknie Rynek kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Symbole. Tutaj możesz wyszukiwać spośród ponad 3000 instrumentów dostępnych do handlu za pośrednictwem Admirals. Zacznij wpisywać nazwę instrumentu, który Cię interesuje, a pojawi się lista dostępnych do handlu aktywów.
 • Wybierz odpowiedni instrument i naciśnij OK, aby dodać symbol do listy w oknie Rynek. Następnie aby wyświetlić wykres ceny instrumentu, przeciągnij nazwę symbolu z okna Rynek na wykres.
 • Aby otworzyć okno zlecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres i wybierz Handel, a następnie Nowe zlecenie (ewentualnie F9 na klawiaturze). Otworzy się okno Zlecenie. Teraz możesz wprowadzić własne parametry wejścia, stop loss i take profit, a także wielkość pozycji.
Zrzut ekranu przedstawiający platformę handlową MetaTrader 5 dostarczoną przez Admirals z biletem handlowym otwartym na wykresie.

Dlaczego warto handlować i inwestować z Admirals?

Handluj i inwestuj z renomowaną spółką, która jest autoryzowana i regulowana przez m.in.: UK Financial Conduct Authority (FCA), Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), wśród innych znanych organów nadzoru finansowego.

 • Uzyskaj dostęp do wielu klas aktywów, w tym ponad 3000 akcji i funduszy ETF!
 • Doładuj swoją platformę transakcyjną MetaTrader 5 całkowicie BEZPŁATNIE, aktualizując ją do platformy Supreme Edition, aby uzyskać dostęp do wskaźnika Technical Insight Lookup.
 • Otwórz rachunek inwestycyjny Invest.MT5, aby kupować akcje, udziały i fundusze ETF z 15 największych giełd na świecie.
 • Otwórz konto handlowe Trade.MT5, aby handlować za pośrednictwem kontraktów CFD i potencjalnie czerpać zyski z rosnących i spadających rynków akcji, funduszy ETF, indeksów, towarów, walut i nie tylko!

Czy wiesz, że możesz przetestować wszystkie te usługi i funkcje za pomocą rachunku demo? Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek już dziś!

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex i CFD, oferujący handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform handlowych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handel już dziś!

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendację dotyczącą jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem dla jakichkolwiek bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak kupić akcje Coca-Cola?
Coca Cola, dzięki swojemu flagowemu produktowi, pozostaje niekwestionowanym liderem wśród napojów bezalkoholowych. Ciekawe jest to, że firma nie wystąpiła nawet o patent na produkcję swojego ulubionego napoju. Receptura coca-coli jest oczywiście pilnie strzeżona, a firma odniosła dzięki świetnym zab...
Jak kupić akcje Disneya?
The Walt Disney Company jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Parki tematyczne, filmy i produkcje telewizyjne firmy zdobyły niezwykłą popularność zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych na całym świecie. Dzięki globalnemu zasięgowi oraz zdolności do ciągłej ewolucji oraz adaptacji...
Spółki związane ze sztuczną inteligencją: które akcje AI wybrać w 2024 roku
Wyścig firm zajmujących się sztuczną inteligencją trwa w najlepsze, a firmy konkurują ze sobą w opracowywaniu inteligentnych maszyn, będących w stanie pracować i współdziałać z ludźmi. Sprawdź, na czym polega inwestowanie w akcje AI i na które spółki warto zwrócić uwagę w 2024 roku. Spis treści...
Więcej