Saglabāt PDF Drukāt

Bez komisijas maksas piedāvājums akcijām un akciju CFD

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēkā no 2021. gada 13. jūlija

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Piedāvājumu bez komisijas maksas organizē šādas juridiskās personas: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets Pty Ltd (turpmāk arī Admirals) klientiem (turpmāk arī "Dalībnieki") saskaņā ar šeit izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.Atkarībā no operatīvā uzņēmuma klients apņemas šo Piedāvājumu veikt ar attiecīgo juridisko dokumentāciju kā katras Admirals juridiskās personas vispārējiem darbības noteikumiem/noteikumiem un nosacījumiem.

1.2. Participants of the offer have the opportunity to trade Stock CFDs on their Trade.MT4 and Trade.MT5 account types with no transaction commission; or to invest Stocks with no transaction commission on their Invest.MT5 account type (hereafter “Offer”) on a daily basis. The no commission terms are set up for all Trade.MT4, Trade.MT5 and Invest.MT5 Live accounts from the date of the start of the Offer. All new and existing clients will take part in the Offer automatically, no additional registration is required.

1.3. Tirdzniecības diena sākas plkst. 00:00:00 un beidzas plkst. 23:59:59 MetaTrader platformas laika zonā, kas ir Austrumeiropas laiks (EET).

2. Trade.MT4 konta tipa noteikumi

2.1. Piedāvājums tiks piemērots pirmajiem 3 (trim) darījumiem. Apgriešanās darījums ir vienas un tās pašas pozīcijas atvēršana un slēgšana. Standarta komisijas maksa tiks piemērota visiem nākamajiem darījumiem. Var tikt piemērotas citas komisijas maksas saskaņā ar Līguma specifikāciju.

2.2. Piedāvājums attiecas uz visiem ASV un Eiropas tirgu akciju CFD.

2.3. Jebkura pozīcijas daļēja slēgšana tiek uzskatīta par atsevišķu darījumu un samazina bez komisijas maksas darījumu dienas limitu.

2.4. Jebkurai akciju CFD pozīcijai, kas atvērta pirms Piedāvājuma sākuma, tiks piemērota komisijas maksa (jo tā tika iekasēta par 2 pusēm laikā, kad pozīcija tika atvērta). Šī komisijas maksa netiks kompensēta, ja pozīcija tiks slēgta Piedāvājuma laikā.

2.5. Ja pozīcija ir atvērta Piedāvājuma periodā, komisijas maksa par tās slēgšanu būs 0 (nulle) arī pēc Piedāvājuma beigām.

3. Trade.MT5 konta tipa noteikumi

3.1. Piedāvājums tiks piemērots pirmajiem 6 (sešiem) vienpusējiem darījumiem. Vienpusējs darījums ir jebkuras pozīcijas atvēršana vai slēgšana. Standarta komisijas maksa tiks piemērota visiem nākamajiem darījumiem. Var tikt piemērotas citas komisijas maksas saskaņā ar Līguma specifikāciju.

3.2. Piedāvājums attiecas uz akciju CFD no ASV, Apvienotās Karalistes un ES tirgiem. ETF CFD un Japānas un Austrālijas biržu akciju CFD nav iekļauti Piedāvājumā.

3.3. Jebkura pozīcijas daļēja slēgšana tiek uzskatīta par atsevišķu darījumu un samazina bez komisijas maksas darījumu dienas limitu.

3.4. Tikai Piedāvājuma laikā veiktajiem darījumiem tiks piemēroti darījumi bez komisijas maksas. Uz Piedāvājuma laikā atvērto pozīciju slēgšanu attieksies Admirals parastās komisijas maksas likmes pēc Piedāvājuma beigām.

4. Invest.MT5 konta tipa noteikumi

4.1. Piedāvājums tiks piemērots pirmajam 1 vienpusējam darījumam. Viens vienpusējs darījums ir jebkuras pozīcijas atvēršana vai slēgšana. Standarta komisijas maksa tiks piemērota visiem nākamajiem darījumiem. Var tikt piemērotas citas komisijas maksas saskaņā ar Līguma specifikāciju.

4.2. Piedāvājums ir piemērots ASV, Apvienotās Karalistes un ES tirgu akcijām. Piedāvājumā nav iekļauti Japānas un Austrālijas biržu ETF un akcijas.

4.3. Jebkura pozīcijas daļēja slēgšana tiek uzskatīta par atsevišķu darījumu un samazina bez komisijas maksas darījumu dienas limitu.

4.4. Tikai Piedāvājuma laikā veiktajiem darījumiem tiks piemēroti darījumi bez komisijas maksas. Uz Piedāvājuma laikā atvērto pozīciju slēgšanu attieksies Admirals parastās komisijas maksas likmes pēc Piedāvājuma beigām.

5. Beigu noteikumi

5.1. Admirals patur tiesības atcelt vai grozīt Piedāvājumu un šos Noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Par jebkādām izmaiņām Piedāvājumā Dalībnieki tiks informēti pēc iespējas ātrāk. Admirals nekādos apstākļos neuzņemas atbildību par jebkādām sekām, kas izriet no jebkādām Piedāvājuma izmaiņām, grozījumiem, apturēšanas, atcelšanas vai izbeigšanas.

5.2. Admirals patur tiesības mainīt bez komisijas maksas darījumu limitus vai to instrumentu sarakstu, uz kuriem attiecas šis piedāvājums, kā arī citus šo Noteikumu un nosacījumu nosacījumus.

5.3. Piedaloties Piedāvājumā, katrs Dalībnieks apliecina un piekrīt, ka Admirals var apstrādāt viņa personas datus, kas savākti un izmantoti, lai tos apstrādātu ar automatizētiem un/vai neautomatizētiem līdzekļiem.

5.4. Admirals neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem, traumām vai vilšanos, ko cietis kāds dalībnieks, kurš piedalās Piedāvājumā.

5.5. Jebkāda strīda vai nepareizas interpretācijas gadījumā attiecībā uz iepriekš izklāstītajiem piemērojamajiem Noteikumiem un nosacījumiem, šāds strīds vai nepareiza interpretācija tiks atrisināta, kā Admirals uzskata par piemērotu. Admirals lēmums ir galīgs un saistošs.

5.6. Piedaloties Piedāvājumā, katrs dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem Noteikumiem un nosacījumiem, kā arī klientu līgumam un visiem pārējiem Admirals vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un piekrīt tiem.

5.7. Piedāvājums nav un nav uzskatāms par juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu konsultāciju. Turklāt nekas no Piedāvājumā ietvertā nav uzskatāms par Admirals vai jebkuras trešās personas aicinājumu, ieteikumu, apstiprinājumu vai piedāvājumu pirkt vai pārdot jebkādus finanšu instrumentus.

5.8. Neatkarīgi no šo Noteikumu un nosacījumu tulkojuma valodas, abu valodu nesakritības gadījumā saistošs ir teksts angļu valodā.


Risk warning: Trading in securities or CFDs (contracts for difference) on margin carries a risk and may not be suitable for all investors. There is a possibility that you may sustain a loss equal to or greater than your entire investment. Therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. Before using Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admirals AU Pty Ltd services, please acknowledge all of the risks associated with trading.