Saglabāt PDF Drukāt

DARĪJUMU IZPILDES POLITIKA

Spēkā ar 01.09.2019


Admiral Markets Cyprus Ltd ir reģistrēts (reģistrācijas apliecība Nr. HE 310328) Kipras Republikas Uzņēmumu reģistrā. Admiral Markets Cyprus Ltd finanšu pakalpojumu atļauju ir izsniegusi un to uzrauga Kipras Vērtspapīru un biržas komisija (licences Nr. 201/13), un tā darbojas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus direktīvu (MiFID II).

1. Ievads

1.1 Pēc Finanšu instrumentu tirgus direktīvas (MiFID II) ieviešanas Eiropas Savienībā un tās ieviešanas Kiprā ar Likumu 87 (I)/2017, Uzņēmumam saviem klientiem un potenciālajiem klientiem ir jānodrošina Darījumu izpildes politika (turpmāk - Darījumu izpildes politika”).

2. Vispārīgie noteikumi

2.1 Politika ir piemērojama un attiecināma uz Uzņēmuma attiecībām ar klientiem ar statusu "privāts klients" unklientiem ar statusu "profesionāls klients" (izņemot Klientus, kuri ir klasificēti kā Atbilstošie darījumu partneri/Eligible Counterparty).

2.2 Šī Darījumu izpildes politika nosaka noteikumus, nosacījumus un principus, uz kuriem balstoties Admiral Markets Cyprus Ltd vajadzētu saņemt un nodot darījumu izpildes orderus (“Orderus”) ar finanšu instrumentiem, klientiem ar statusu "privāts klients" un "profesionāls klients."

2.3. Admiral Markets Cyprus Ltd veiks visus pamatoti nepieciešamos pasākumus, balstoties uz pieejamajiem resursiem, lai nodrošinātu vislabāko klientu Orderu izpildi un nodošanu.

2.4. Attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem, kuru kotāciju nodrošina Admiral Markets Cyprus Ltd, Klientam ir jāsaprot, ka tirdzniecība nenotiek regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. Visi Klientu darījumi tiek automātiski novirzīti uz Izpildes vietu, kuru Uzņēmums ir novērtējis, kā tādu, kura nodrošina labāko izpildi un kurā Admiral Markets Cyprus Ltd darbojās kā Aģents.

2.5. Visiem Admiral Markets Cyprus Ltd klientiem ir jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un jāpārliecinās, ka Noteikumos noteiktie principi ir pieņemami klientiem. Kamēr Admiral Markets Cyprus Ltd, ciktāl tas ir iespējams, ievēro šos Noteikumus, saņemot un pārsūtot Orderus.

4. Darījumu izpildes veidi

Klientam tiek sniegta iespēja ar Admiral Markets Cyprus Ltd izpildīt šādus Orderus, nosūtīšanai izpildei:

3.1. “Tirgus ordera” izpilde nozīmē, ka Klients nosūta rīkojumu par darījuma tūlītēju izpildi par tā brīža Izpildes vietas noteikto cenu.

3.2. “Atliktā darījuma” jeb ordera izpilde nozīmē, ka klients dod rīkojumu par darījuma vēlāku izpildi, par Klienta orderī norādīto cenu. Izpildes vieta gādās par Atliktā darījuma izpildi - kad izpildes vietas sniegtā cena sasniegs Klienta Atliktajā darījuma orderī norādīto cenu, klienta orderis tiks izpildīts. Ir pieejami šādi Atliktie darījumi jeb orderi: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

3.3. Apstiprinātu klienta rīkojumu par darījuma atvēršanu vai slēgšanu Klients nevar atcelt vai mainīt. Orderis var tikt izvietots, izpildīts, mainīts vai noņemts tikai tirdzniecības laikā. Klientam nav tiesību mainīt vai noņemt Stop Loss, Take Profit un Atliktos darījumus jeb orderus, ja cena ir sasniegusi ordera izpildes līmeni.

3.4. Admiral Markets Cyprus Ltd ir tiesības uz laiku vai patstāvīgu laiku ierobežot pieejamo Orderu izpildes veidus, kuri var būt pieejami jebkuram finanšu instrumentam, pat ja vieta, kurā tiek tirgots konkrētais finanšu instruments, piedāvā lielāku pieejamo Orderu izpildes veidu klāstu.

4. Īpašie norādījumi no klientiem

4.1. Ja klients sniedz īpašus norādījumus par Ordera pilnīgu vai daļēju izpildi, Orderim vajadzētu tikt nosūtītam izpildei, ievērojot Klienta sniegtos norādījumus. Klienta specifisko norādījumu sniegšana Admiral Markets Cyprus Ltd var traucēt Admiral Markets Cyprus Ltd ievērot principus un procedūras, kuras noteiktas Noteikumos, kuru mērķis ir sniegt labāko iespējamo rezultātu klientiem.

4.2. Slēdzot līgumu par ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu papildpakalpojumu sniegšanu klientiem ar statusu "privāts klients" un saņemot norādījumus no klienta, atsaucoties uz šī dokumenta 4.1 punkta Noteikumiem, Admiral Markets Cyprus Ltd brīdina klientu, ka saņemot no klienta specifiskus norādījumus, tas var liegt Admiral Markets Cyprus Ltd pilnībā īstenot noteikumos par labāko darījumu izpildi atrunāto apņemšanos, lai sasniegtu labāko rezultātu, izpildot attiecīgos Orderus.

4.3. Admiral Markets Cyprus Ltd ir tiesības uz laiku vai patstāvīgu laiku ierobežot pieejamo Orderu izpildes veidus, kuri var būt pieejami jebkuram finanšu instrumentam, pat ja vieta, kurā tiek tirgots konkrētais finanšu instruments, piedāvā lielāku pieejamo Orderu izpildes veidu klāstu.

5. Svarīgi faktori labākajai darījumu izpildei

5.1. Admiral Markets Cyprus Ltd veic visus nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu saviem klientiem vislabāko iespējamo rezultātu, ņemot vērā šādus faktorus,kad tiek izpildīti Klientu Orderi pret Uzņēmuma kotētajām cenām:

5.1.1 Kopējā atlīdzība (finanšu instrumenta cenas un ar izpildi saistīto izmaksu summa, ieskaitot visus klienta izdevumus, kuri ir tieši saistīti ar Ordera izpildi, piemēram, tirdzniecības vietas komisijām, klīringa un norēķinu maksām un visām citām piemērotajām maksām, kuras tiek maksātas trešajām personām, kuras ir iesaistītas Ordera izpildē);

5.1.2. Izpildes un norēķinu ātrums;

5.1.3. Izpildes un norēķinu iespējamība;

5.1.4 Darījuma un transakcijas veidu un izmēru, un tā tirgus ietekmi;

6. Labākās izpildes kritēriji

6.1 Admiral Markets Cyprus Ltd noteiks iepriekšminēto Labāko izpildes faktoru relatīvo nozīmi, izmantojot savu vērtējumu un pieredzi, ņemot vērā tirgū pieejamo informāciju, un ievērojot turpmāk aprakstītos kritērijus:

 • Klienta raksturojums, tostarp ievērojot Klienta kategoriju, kurai tas atbilst attiecīgajam statusam - klients ar statusu "privāts klients" vai "profesionāls klients";
 • Klienta Ordera raksturojums;
 • Finanšu instrumenta raksturojums uz kuru attiecas attiecīgais Orderis:
 • Orderu izpildes vietu raksturojums, uz kurām var novirzīt šo orderi.

6.2 Klientiem ar statusu "privāts klients" vislabāko iespējamo darījuma izpildes rezultātu nosaka kopējās atlīdzības izteiksmē. Kopējā atlīdzība ir finanšu instrumenta cenas un ar izpildi saistīto izmaksu summa, ieskaitot visus klienta radītos izdevumus, kas ir tieši saistīti ar Ordera izpildi, piemēram, tirdzniecības vietas komisijas, klīringa un norēķinu maksas, un visas citas piemērotās maksas, kuras tiek maksātas trešajām personām, kuras ir iesaistītas Ordera izpildē.

6.3 Klientiem ar statusu "Profesionāls klients" labākais iespējamais rezultāts arī tiek noteikts kopējās maksas izteiksmē. Ja, pamatojoties uz konkrētu Orderi, Admiral Markets Cyprus Ltd būs pamats uzskatīt, vai klients paziņos, ka saistībā ar darījuma dabu vai citiem ar klientu saistītiem faktoriem, citi faktori, piemēram, izpildes un norēķinu iespējamība un ātrums, ir lielāki, Admiral Markets Cyprus Ltd var Orderu izpildē ņemt vērā šos faktorus. Šādā gadījumā Admiral Markets Cyprus Ltd novērtēs, vai darījuma izpilde, pamatojoties uz kopējo samaksu, nodrošinās ātru un pilnīgu darījuma izpildi. Ja tas nevarēs tikt nodrošināts, Admiral Markets Cyprus Ltd izvērtēs, vai darījuma daļēja izpilde, pamatojoties uz kopējo samaksu, būs labvēlīgāka klientam nekā pilnīga darījuma izpilde, pamatojoties uz norēķinu un izpildes iespējamības kritēriju. Ja nē, Admiral Markets Cyprus Ltd izmantos darījumu izpildes un norēķinu kritēriju. Admiral Markets Cyprus Ltd novērtēs arī izpildes laika (ātruma) potenciālo negatīvo ietekmi uz klientu un ar to saistītā kaitējuma riska apmēru. Ja šīs negatīvās ietekmes apjoms pārsniegs ieguvumus, kuri sasniedzami, pamatojoties uz kopējo samaksu, tiks izmantots ātruma kritērijs.

7. Izpildes vietas

7.1 Izpildes vietas ir vienības, kurās tiek izpildīti darījumu Orderi. Finanšu instrumentu darījumu veikšanai, Admiral Markets Cyprus Ltd darbosies kā Aģents, tāpēc Izpildes vieta būs kāda (-s) trešā (-s) finanšu iestāde (-s).

7.2. Admiral Markets Cyprus Ltd darījumu Orderu Izpildes vieta ir Admiral Markets AS, kas iegūst tiešās likviditātes un cenu plūsmas no vairākiem likviditātes nodrošinātājiem.

7.3. Klients apzinās, ka ar finanšu instrumentiem veiktie darījumi ar Admiral Markets Cyprus Ltd, netiek veikti atzītā biržā, bet drīzāk tiek izpildīti ārpus biržas (OTC) un tādējādi klients var tikt pakļauts lielākiem riskiem nekā veicot darījumus regulētā tirgū.

7.4. Admiral Markets Cyprus Ltd būtiski paļaujas uz iepriekšminēto Izpildes vietu, ņemot vērā minētos faktorus un to nozīmīgumu. Uzņēmuma Admiral Markets Cyprus Ltd politika ir uzturēt šādas iekšējās procedūras un principus, lai tā darbības tiktu veiktas atbilstoši Klientu labākajām interesēm un, strādājot ar viņiem, nodrošinātu Klientu iespējami labāko darījumu izpildes rezultātu.

8. Šīs politikas pārskatīšana un grozīšana

8.1 Admiral Markets Cyprus Ltd regulāri un vismaz reizi gadā novērtē, vai tirdzniecības vietu, brokeru un pieņemto Noteikumu izvēle ir pietiekama, lai sasniegtu klientiem vislabāko rezultātu darījumu Orderu izpildē.

8.2 Veicot novērtējumu Admiral Markets Cyprus Ltd pārskata:

 • vai labāku rezultātu klientam būtu iespējams sasniegt, Orderi izpildot citā tradicionālajā tirdzniecības vietā vai pārsūtot Orderi citiem brokeriem izpildei;
 • vai tirdzniecības vietā, kur norēķinu iespējamība ir visaugstākā, tiek nodrošināts klientam vislabākais darījuma izpildes rezultāts.

8.3 Brokeru izvērtējums tiek veikts ievērojot šādus kritērijus:

 • ievērojot Noteikumu 3. daļā norādītos principus;
 • brokera izmantotās tirdzniecības vietas;
 • brokera izpratne par Admiral Markets Cyprus Ltd klientu vēlmēm un prioritātēm;
 • kādus citus pakalpojumus, piemēram, konsultācijas un analīzi, brokeris var piedāvāt Admiral Markets Cyprus Ltd klientiem;
 • vai Admiral Markets Cyprus Ltd ir pazīstams ar attiecīgo brokeri un vai mums ir pārliecība par šī brokera uzticamību;
 • kā tiek formulēti brokera labākie izpildes noteikumi un kā klienti tiek informēti par šiem noteikumiem.

8.4. Visi noteikumu grozījumi tiek publicēti Admiral Markets Cyprus Ltd vietnē https://admiralmarkets.com/lv?regulator=cysec. Grozījumi stājās spēkā no publicēšanas dienas vietnē.

9. Klienta piekrišana

9.1. Nodibinot biznesa attiecības ar Klientu, Admiral Markets Cyprus Ltd ir jāsaņem Klienta iepriekšēja piekrišana šai politikai. Admiral Markets Cyprus Ltd ir arī jāsaņem klienta iepriekšēja skaidra piekrišana, pirms tas izpilda vai pārsūta savu Orderi izpildei ārpus regulēta tirgus vai MTF (Multilateral Trading Facility). Uzņēmums Admiral Markets Cyprus Ltd var iegūt iepriekš minētās piekrišanas vispārējas vienošanās veidā.

9.2. Šī Orderu izpildes politika ir daļa no mūsu Noteikumiem un nosacījumiem, kas ir līgumā nostiprināta vienošanās starp Uzņēmumu un tā klientiem, un ir iekļauts tajos kā atsauce.