Salvează PDF Tipărește

POLITICA DE EXECUTARE A ORDINELOR

Valabilă începând din 01.09.2019


Admiral Markets Cyprus Ltd este înființată (Certificat de încorporare nr. HE 310328) în Republica Cipru prin Departamentul de înregistrare a companiilor și administrator oficial. Admiral Markets Cyprus Ltd este autorizată și reglementată de Cyprus Securities and Exchange Commission (Licența nr. 201/13) și operează în conformitate cu Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II).

1. Introducere

1.1 Ca urmare a implementării Directivei privind Piețele Instrumentelor Financiare (MiFID II) în Uniunea Europeană și transpunerea acesteia în Cipru prin Legea 87 (I) / 2017, Compania este obligată să ofere clienților săi și potențialilor clienți Politica de executare a ordinelor.

2. Dispoziții generale

2.1 Politica se aplică în ceea ce privește relația companiei cu clienții de retail și cei profesionali (cu excepția clienților clasificați pe post de Contrapartidă Eligibilă).

2.2 Prezenta Politică de executare a ordinelor va stipula termenii, condițiile și principiile pe baza cărora Admiral Markets Cyprus Ltd va primi și transmite ordinele aferente instrumentelor financiare ale clienților de retail și profesionali.

2.3 Admiral Markets Cyprus Ltd va lua toate măsurile rezonabile pe baza resurselor disponibile pentru a oferi cea mai bună recepție și transmisie în vederea executării ordinelor clienților.

2.4 În legătură cu tranzacțiile cu instrumentele financiare cotate de Admiral Markets Cyprus Ltd, Clientul trebuie să înțeleagă că tranzacționarea nu are loc pe piața reglementată sau în cadrul Facilității Multilaterale de Tranzacționare. Toate ordinele clienților sunt direcționate automat cătreo entitate de executare pe care Compania a evaluat-o pentru a oferi cea mai bună executare, prin care Admiral Markets Cyprus Ltd va acționa ca agent.

2.5 Toți clienții Admiral Markets Cyprus Ltd sunt obligați să se familiarizeze cu aceste reguli și să se asigure că principiile specificate sunt acceptate de clienți. În același timp, Admiral Markets Cyprus Ltd va respecta, în măsura posibilului, aceste Reguli atunci când primește și transmite Ordine.

3. Tipuri de ordine

Clientului i se oferă opțiunea de a plasa către Admiral Markets Cyprus Ltd următoarele Ordine transmise spre executare:

3.1 Clientul plasează un „ordin la piață”, care este un ordin executat instantaneu la prețul primit din partea entității de executare.

3.2 Clientul plasează un "ordin în așteptare”, care este un ordin care urmează să fie executat ulterior la prețul specificat de Client. Entitatea de executare va monitoriza ordinul în așteptare și când prețul oferit de entitate atinge prețul specificat de Client, ordinul va fi executat la acel preț. Sunt disponibile următoarele tipuri de ordine în așteptare: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

3.3 Un ordin de deschidere sau de închidere confirmat nu poate fi anulat sau modificat de către Client. Ordinele pot fi plasate, executate, modificate sau eliminate doar în timpul tranzacției. Clientul nu are dreptul să modifice sau să elimine ordine de tipul Stop Loss, Take Profit și ordine în așteptare dacă prețul a atins nivelul de execuție a ordinului.

3.4 Admiral Markets Cyprus Ltd are dreptul de a restricționa temporar sau permanent tipurile de ordine care pot fi plasate cu privire la un anumit instrument financiar, chiar dacă entitatea unde este tranzacționat instrumentul financiar respectiv oferă o varietate mai mare de tipuri de ordine acceptate.

4. Instrucțiuni specifice de la clienți

4.1 Dacă un client oferă instrucțiuni specifice cu privire la executarea totală sau parțială a Ordinului clientului, Ordinul va fi transmis pentru executare conform acestor instrucțiuni. Furnizarea de instrucțiuni specifice clientului către Admiral Markets Cyprus Ltd poate împiedica Admiral Markets Cyprus Ltd să respecte principiile și procedurile prevăzute în reguli, care vizează producerea celui mai bun rezultat posibil pentru clienți.

4.2 La încheierea unui acord pentru furnizarea de servicii de investiții sau servicii de investiții auxiliare către un client de retail și primirea instrucțiunilor menționate la clauza 4.1 din reguli, din partea unui client de retail, Admiral Markets Cyprus Ltd va avertiza clientul că instrucțiunile specifice primite de la client pot împiedica Admiral Markets Cyprus Ltd, în ceea ce privește conținutul instrucțiunilor relevante, să ia măsurile pe care le-a dezvoltat și le-a implementat în regulile pentru cea mai bună executare a ordinelor clientului pentru a obține cel mai bun rezultat în executarea ordinelor relevante.

4.3 Admiral Markets Cyprus Ltd are dreptul de a restricționa temporar sau permanent tipurile de ordine posibile care pot fi plasate cu privire la un anumit instrument financiar, chiar dacă entitatea unde este tranzacționat instrumentul financiar respectiv oferă o varietate mai mare de tipuri de ordine acceptate.

5. Factori importanți pentru cea mai bună executare a ordinelor

5.1 Admiral Markets Cyprus Ltd va lua toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clienții săi, ținând cont de următorii factori atunci când execută ordinele clienților contra prețurilor cotate ale Companiei:

5.1.1 Toate aspectele (suma prețului instrumentului financiar și a costurilor legate de execuție, inclusiv toate cheltuielile suportate de client, care sunt direct legate de executarea ordinului, cum ar fi comisioanele entității de tranzacționare, comisioane de compensare și decontare și orice alte taxe plătite terților implicați în executarea Ordinului);

5.1.2 viteza de executare și decontare;

5.1.3 probabilitatea executării și soluționării;

5.1.4 tipul și dimensiunea ordinului și a tranzacției și impactul acesteia pe piață;

6. Cele mai bune criterii de executare

6.1 Admiral Markets Cyprus Ltd va determina importanța relativă a celor mai buni factori de executare de mai sus, utilizând judecata și experiența sa comercială în lumina informațiilor disponibile pe piață și luând în considerare criteriile descrise mai jos:

 • Caracteristicile Clientului, inclusiv clasificarea Clientului ca retail sau profesional;
 • Caracteristicile ordinului Clientului;
 • Caracteristicile instrumentelor financiare care fac obiectul ordinului respectiv;
 • Caracteristicile entităților de executare către care poate fi direcționat acel ordin.

6.2 Pentru clienții de retail, cel mai bun rezultat posibil este determinat luând în calcul valoarea totală. Valoarea totală este suma prețului instrumentului financiar și a costurilor legate de executare, inclusiv toate cheltuielile suportate de client, care sunt direct legate de executarea ordinului, cum ar fi comisioanele entității de tranzacționare, comisioanele de compensare și decontare și orice alte taxe plătite terților implicați în executarea Ordinului.

6.3 Pentru clienții profesionali, cel mai bun rezultat posibil este, de asemenea, determinat în termeni de valoare totală. În cazul în care, rezultând dintr-un anumit ordin, Admiral Markets Cyprus Ltd are motive să creadă sau clientul declară că, datorită naturii ordinului sau a factorilor care îi aparțin, sau alți factori, precum probabilitatea și rapiditatea executării și decontării, au o semnificație mai mare, Admiral Markets Cyprus Ltd va lua în considerare astfel de factori în executare. În acest caz, Admiral Markets Cyprus Ltd va evalua dacă executarea tranzacției pe baza unei valori totale ar asigura executarea rapidă și completă a tranzacției. În cazul în care acest aspect nu este asigurat, Admiral Markets Cyprus Ltd va evalua dacă executarea parțială a Ordinului pe baza unei plăți totale ar fi mai benefică pentru client decât executarea integrală a ordinului pe baza criteriilor probabilității de executare și decontare. În caz contrar, Admiral Markets Cyprus Ltd va utiliza criteriul de executare a tranzacției și decontării. Admiral Markets Cyprus Ltd va evalua, de asemenea, impactul negativ potențial al timpului de execuție (viteza) pentru client și amploarea riscului asociat de daune. Dacă o astfel de pagubă depășește câștigurile realizabile pe baza unei valori totale, ca fi utilizat criteriul vitezei.

7. Entități de executare

7.1 Entitățile de executare sunt entitățile unde sunt plasate ordinele. În scopul plasării ordinelor pentru instrumentele financiare, Admiral Markets Cyprus Ltd va acționa ca agent, prin urmare o a treia instituție financiară va fi entitatea de execuție.

7.2 Entitatea de executare a Admiral Markets Cyprus Ltd este Admiral Markets AS, care preia lichiditatea directă și fluxurile de prețuri de la mai mulți furnizori de lichiditate.

7.3 Clientul recunoaște că tranzacțiile cu instrumente financiare introduse către Admiral Markets Cyprus Ltd nu sunt efectuate pe o bursă recunoscută, ci mai degrabă sunt efectuate pe o bursă over-the-counter (OTC) și, ca atare, pot expune clientul la riscuri mai mari decât tranzacțiile reglementate de burse.

7.4 Admiral Markets Cyprus Ltd se bazează semnificativ pe entitatea de execuție de mai sus, pe baza factorilor menționați mai sus și a importanței lor relevante. Politica Admiral Markets Cyprus Ltd este de a menține astfel de proceduri și principii interne pentru a acționa în interesul clienților săi și pentru a le oferi cel mai bun rezultat posibil atunci când se ocupă de aceștia.

8. Revizuirea și modificarea acestei Politici

8.1 Admiral Markets Cyprus Ltd va evalua în mod regulat și cel puțin o dată pe an dacă alegerea entităților de tranzacționare, a brokerilor și a regulilor adoptate sunt adecvate pentru a obține cel mai bun rezultat pentru clienți în executarea ordinelor.

8.2 În timpul evaluării, Admiral Markets Cyprus Ltd va revizui următoarele:

 • dacă un rezultat mai bun pentru clienți ar putea fi obținut prin executarea Ordinelor în cadrul altor entități tradiționale de tranzacționare sau prin transmiterea Ordinelor către alți brokeri sau brokeri suplimentari;
 • dacă entitatea de tranzacționare în care probabilitatea de decontare este mai mare oferă în general clientului cel mai bun rezultat.

8.3 Evaluarea brokerilor se va baza pe următoarele considerente:

 • principiile specificate în secțiunea 3 a Regulilor;
 • entitățile de tranzacționare utilizate de broker;
 • conștientizarea și înțelegerea brokerului cu privire la dorințele și prioritățile clienților Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • ce alte servicii, cum ar fi sfaturi și analize, le poate oferi brokerul clienților Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • dacă Admiral Markets Cyprus Ltd este familiarizată cu brokerul și are încredere în acesta;
 • modul în care sunt formulate regulile de cea mai bună execuție ale brokerului și modul în care clienții sunt informați cu privire la acestea.

8.4 Orice modificare a Regulilor va fi publicată pe site-ul Admiral Markets Cyprus Ltd la www.admiralmarkets.com.cy . Modificările vor fi aplicabile de la data publicării pe site

9. Consimțământul clientului

9.1 La stabilirea unei relații de afaceri cu Clientul, Admiral Markets Cyprus Ltd este obligată să obțină acordul prealabil al Clientului cu privire la această Politică. Admiral Markets Cyprus Ltd este, de asemenea, obligată să obțină consimțământul expres prealabil al Clientului înainte ca acesta să execute sau să transmită Ordinul său de executare în afara unei piețe reglementate sau a unui MTF (Multilateral Trading Facility). Admiral Markets Cyprus Ltd poate obține acordurile de mai sus sub forma unui acord general.

9.2 Prezenta Politică de executare a ordinelor face parte din Termenii și condițiile noastre, care reprezintă un acord contractual obligatoriu între Companie și Clienții săi și este încorporat în aceasta prin referință.