Saglabāt PDF Drukāt

Mājaslapas lietošanas noteikumi

Spēkā ar 1.12.2022

1.Vispārīga informācija

1.1 Šos tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus (turpmāk “Tīmekļa vietnes noteikumi”) nodrošina Admiral Markets AS (AM), un tie attiecas uz informāciju, kas ir pieejama visās AM piederošajās tīmekļa vietnēs, kuras reklamē tās pakalpojumus saskaņā ar Admiral Markets preču zīmi (citas ieguldījumu sabiedrības, kas darbojas Admiral Marketsgrupā) internetā. Šie noteikumi reglamentē šo tīmekļa vietņu izmantošanu, ietverot visas uz valodu balstītas apakšlapas, kas pieder AM.

1.2 Piekļūstot tīmekļa vietnei un to izmantojot, apmeklētājs apliecina un garantē, ka ir iepazinies ar tīmekļa vietnes noteikumiem, tos sapratis un pilnībā piekrīt tiem. Ja esat AM klients vai tikai tīmekļa vietnes apmeklētājs, šie noteikumi papildina un neatceļ nevienu citu līgumu starp jums un AM. Apmeklētājs nedrīkst izmantot šo vietni, ja pret šiem noteikumiem ir kādi iebildumi.

2.Informācija tīmekļa vietnē

2.1 Lai gan AM ir veicis visas pamatotās darbības, lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnē redzamā informācija (tostarp vērtspapīru cenas un informācija par darījumu statistiku) ir precīza un izsmeļoša, AM negarantē informācijas pareizību, kā arī neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanas sekām.

2.2 Vērtspapīru tirgus aptaujas, komentāri, viedokļi un prognozes par vērtspapīru cenām un vispārējās tendences vērtspapīru tirgū atspoguļo AM speciālistu subjektīvo redzējumu. AM neuzņemas atbildību par minētajām aptaujām, komentāriem, viedokļiem un prognozēm, kā arī par iespējamiem zaudējumiem, kas radušies to izmantošanas rezultātā. Aptaujas, piezīmes, atzinumus un prognozes netiek uzskatītas par ieguldījumu ieteikumiem, ja vien nav skaidri norādīts citādi. Apmeklētājam nebūtu jāpieņem lēmumi attiecībā uz ieguldījumiem, pamatojoties tikai uz tīmekļa vietnē redzamajām aptaujām, komentāriem, viedokļiem un prognozēm.

2.3 Šī tīmekļa vietne un viss tās saturs, ieskaitot prognozes un tirgus vai īpašu instrumentu analīzi, ir sagatavots tikai informatīviem un/vai izglītojošiem mērķiem, un paļaušanās uz jebkuru saturu, kas atrodas šajā tīmekļa vietnē vai ir pieejams tajā, ir uz katra paša riska. Šīs tīmekļa vietnes saturs nav uzskatāms par ieteikumu vai piedāvājumu pirkt vai pārdot kādu vērtspapīru vai finanšu instrumentu, vai piedalīties kādā konkrētā tirdzniecības stratēģijā. Apmeklētājam nebūtu jāpieņem lēmumi par ieguldījumiem, pamatojoties tikai uz tīmekļa vietnē redzamajām aptaujām, komentāriem, viedokļiem un prognozēm.

2.4 Ja apmeklētājs atstāj šo tīmekļa vietni, izmantojot šeit iekļauto saiti, un apskata saturu, ko nesniedz Admiral Markets AS, apmeklētājs to dara uz savu risku. Admiral Markets AS nav kontroles pār šo vietņu būtību, saturu un pieejamību.

2.5 Tīmekļa vietne nav adresēta tām personām, kurām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai noteikumiem par pilsonību, dzīvesvietu vai dzīvesvietu ir aizliegts piekļūt tīmekļa vietnei. Personas, kurām ir aizliegts izmantot informāciju šajā tīmekļa vietnē vai kurām ir šaubas par to, vai ir atļauts izmantot šo informāciju, tiek aicinātas pamest tīmekļa vietni.

3.Intelektuālā īpašuma tiesības

3.1 Admiral Markets tīmekļa vietnes kā intelektuālais īpašums ar tajā ietverto materiālu, izņemot preču zīmi, pieder Admiral Markets AS.

3.2 Admiral Markets preču zīmes īpašnieks ir Admirals Group AS. Preču zīmi, kas tiek izmantota vai parādīta tīmekļa vietnē, nedrīkst kopēt vai lietot pilnā, daļējā vai modificētā veidā bez Admirals Group AS iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Admiral Markets preču zīmju izmantošana atļauta tikai tai piederošajām ieguldījumu sabiedrībām.

4.Ierobežojumi

Tīmekļa vietnes apmeklētājs apņemas:

  • nekādā veidā nepublicēt tīmekļa vietnes materiālus, ja nav saņemta AM rakstiska piekrišana;
  • nekādā veidā neizmantot šo tīmekļa vietni veidā, kas kaitē vai var kaitēt šai tīmekļa vietnei;
  • neizmantot šo tīmekļa vietni veidā, kas ietekmē lietotāju piekļuvi šai tīmekļa vietnei;
  • neizmantot šo tīmekļa vietni veidā, kas ir pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem, vai tādā veidā, kas rada vai var nodarīt kaitējumu tīmekļa vietnei;
  • nenodarboties ar datu ieguvi, datu ievākšanu, datu izgūšanu vai citām līdzīgām darbībām saistībā ar šo tīmekļa vietni vai izmantojot šo tīmekļa vietni;
  • neizmantot šo tīmekļa vietni, lai iesaistītos reklāmā vai mārketingā, ja vien šādas tiesības nav piešķīris AM.

5.Atbildības ierobežojumi

5.1 Nekādā gadījumā AM nav atbildīgs tīmekļa vietnes apmeklētāja priekšā par jebko, kas izriet no šīs tīmekļa vietnes lietošanas vai ir jebkādā veidā saistīts ar to, neatkarīgi no tā, vai uz šādu atbildību attiecas līgums, pārkāpums vai kas cits, tostarp par jebkādu netiešu, izrietošu vai īpašu atbildību, kas izriet vai ir jebkādā veidā saistīta ar šīs tīmekļa vietnes lietošanu.

5.2 Tiek darīts viss iespējamais, lai tīmekļa vietnes darbība būtu vienmērīga. Tomēr Admiral Markets AS neuzņemas atbildību par to, ka tīmekļa vietne īslaicīgi nav pieejama tehnisku problēmu dēļ, kuras nav mūsu pārziņā.

6.Autortiesības

6.1 Informācija, kas ir pieejama tīmekļa vietnēs, ieskaitot dizainu, ir AM intelektuālais īpašums, ja vien nav noteikts citādi. AM ir atļauts piešķirt, nodot un slēgt apakšlīgumu par savām tiesībām un/vai pienākumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem bez paziņošanas vai piekrišanas.

6.2 Tīmekļa vietnē pieejamo aptauju, komentāru, atzinumu, prognožu vai citas informācijas pavairošana, publicēšana vai citāda nodošana trešām personām bez AM iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

6.3 Tīmekļa vietnes diskusiju forumu, tērzētavu un komentāru sadaļas dalībnieki drīkst iesniegt tikai tādus materiālus, kas ir viņu pašu autora īpašums vai kurus viņi drīkst iesniegt, pamatojoties uz kādām citām tiesībām.

7.Sīkfaili

7.1 Vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Sīkfails ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja cietajā diskā. Sīkfaila teksta faili sastāv no cipariem un burtiem. Sīkfaili tiek saglabāti īpašās datora vai mobilās ierīces atmiņas vietās. Admiral Markets ieguldījumu sabiedrību tīmekļa vietnēs tiek izmantoti divu veidu sīkfaili.

7.2 AM izmanto sīkfailus, lai uzlabotu lietotāju pieredzi, padarītu vietni darbīgu, iespējotu vietnes drošību un sniegtu uzņēmumam mārketinga informāciju par vietnes apmeklētājiem. AM neizmanto sīkfailus, lai apkopotu personu identificējošu informāciju par jums – sīkfaili, kurus mēs izmantojam, neapkopo tikai anonīmu informāciju, lai optimizētu mūsu pakalpojumus un neapkopo personisko informāciju.

7.3 AM tīmekļa vietnēs tiek izmantoti divu veidu sīkfaili:

  • Pastāvīgie sīkfaili noteiktu laiku saglabā failu apmeklētāja datorā. Vietne izmanto pastāvīgos sīkfailus, lai pārraudzītu apmeklētāja navigāciju vietnē un apkopotu statistikas datus. Pastāvīgie sīkfaili arī ļauj AM izsekot un atlasīt mērķauditoriju pēc to lietotāju atrašanās vietas un interesēm, kuri piekļūst AM tīmekļa vietnei (- ām), kā arī uzlabot piedāvāto pakalpojumu pieredzi. Daži no šiem pastāvīgajiem sīkfailiem ir trešās puses sīkfaili no tīmekļa analīzes uzņēmumiem un citām trešām pusēm, kas iesaistītas, lai pārraudzītu jūsu navigāciju vietnē. Pastāvīgos sīkfailus var noņemt, izpildot interneta pārlūkprogrammas “Help” failā sniegtos norādījumus. AM pastāvīgos sīkfailus izmanto statistikas vajadzībām.
  • Sesijas sīkfaili ir īslaicīgi un pazūd, kad apmeklētājs iziet no vietnes vai aizver pārlūkprogrammu. Sesijas sīkfailus var izmantot, lai iespējotu noteiktas vietnes funkcijas, piemēram, pieteikšanos pakalpojumam vai produktam. Lai pilnībā izmantotu tīmekļa vietni, apmeklētājam ir jāpiekrīt sesijas sīkfailu izmantošanai.

7.4 Sīkfailu atspējošana vienmēr ir iespējama neatkarīgi no tā, vai vēlaties akceptēt sīkfailus savā tīmekļa pārlūkprogrammā. Ja nevēlaties akceptēt sīkfailus, varat iestatīt, lai pārlūkprogramma tos atspējotu automātiski vai informētu jūs ikreiz, kad vietne pieprasa pievienot sīkfailu. Lūdzu, skatiet tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzības funkciju, lai veiktu nepieciešamos iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumi un funkcijas var tikt ierobežotas, neakceptējot sīkfailus.

8.Reglamentējošie tiesību akti un jurisdikcija

8.1 Šos noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem, un visi strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem, tiek iesniegti Harju apgabaltiesai.