Tirgus kapitalizācija un tās nozīme tirdzniecībā un investīcijās

Admirals

Ja esat viens no tiem, kurš seko līdzi ekonomikai, finanšu jaunumiem un akciju tirgum, tad pavisam noteikti esi saskāries ar jēdzienu “tirgus kapitalizācija.” Lielākajai daļa no jums ar šī jēdziena lietošanu nevajadzētu būt problēmām, bet visiem tiem, kuri pavisam nesen ir sākuši interesēties par finanšu tirgiem, obligāti vajadzētu iepazīties ar šī jēdziena būtību un lietojumu.

Lai lasītajam sniegtu priekštatu par šo terminu, šajā rakstā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

Kas ir tirgus kapitalizācija?

Tirgus kapitalizācija ir uzņēmuma apgrozībā esošo akciju kopējā tirgus vērtība. Tā tiek aprēķināta, reizinot uzņēmuma kopējo akciju skaitu ar vienas akcijas pašreizējo tirgus cenu.

Pieņemsim, ka uzņēmuma X kopējais akciju skaits ir 500 000, un vienas akcijas cena tirgū ir 100 ASV dolāri (USD). Tas nozīmē, ka uzņēmuma X tirgus kapitalizācija ir 50 milj. USD - aprēķins ir pavisam vienkāršs: 500 000 x 100 = 50 000 000.

Uzņēmuma tirgus kapitalizācija norāda uz uzņēmuma vērtību akciju tirgū.

Pirms uzņēmuma akcijas tiek laistas publiskā apgrozībā, kas ir zināms kā sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO), investīciju bankas izmanto īpašu uzņēmuma vērtēšanas paņēmienu, lai noteiktu tā vērtību un akciju skaitu jeb to, cik akcijas tiks piedāvātas iegādei un par kādu cenu. 

Piemēram, ja uzņēmums, kura IPO vērtību investīciju banka ir noteikusi 100 milj. USD apmērā, tas var pieņemt lēmumu emitēt 10 milj. akciju, kur vienas akcijas cena ir 10 USD, vai arī emitēt 20 milj. akciju par vienas akcijas tirgus vērtību 5 USD. Jebkurā gadījumā, 100 milj. USD būs maksimālā robeža akciju kopējai emisijai. 

Kas nosaka tirgus kapitalizāciju?

Kā tika noskaidrots iepriekš, tirgus kapitalizāciju aprēķina no diviem mainīgajiem:

 • kopējais akciju skaits un;
 • vienas akcijas cena biržā.

Mainoties kādam no šiem lielumiem, mainās arī uzņēmuma tirgus kapitalizācija.

Publiski kotēto uzņēmumu akciju vērtība tirgū nepārtraukti mainās, un to nosaka akciju pieprasījums un piedāvājums tirgū. Ņemot vēra, ka publisko uzņēmumu akciju vērtība tirgū mainās visas dienas garumā, arī uzņēmuma tirgus kapitalizācija ir mainīga.

Otrs mainīgais lielums ir kopējais apgrozībā esošo akciju skaits, tas nemainās tik bieži cik akciju cena tirgū, tomēr arī šis lielums var mainīties, piemēram, uzņēmumam emitējot jaunas akcijas, palielinot apgrozībā esošo akciju skaitu vai atpērkot akcijas no investoriem, tādā veidā apgrozībā esošo akciju skaitu samazinot.

Lai kurš no šiem diviem scenārijiem piepildītos, mainoties apgrozībā esošo akciju skaitam, mainās uzņēmuma tirgus kapitalizācija.

Akciju dalīšanas piemērs

Akciju dalīšana ir process, kad akcijas tiek dalītas noteiktā proporcijā, lai mazinātu akciju tirgus vērtību un padarītu akcijas pieejamākas investoriem. 

Piemēram, uzņēmumam izziņojot akciju dalīšanu attiecībā 1:2, akciju skaits tiek dubultots, savukārt to vērtība samazināta uz pusi. Tas nozīmē, ja investoram pirms akciju dalīšanas dienas piederēja 1000 uzņēmuma X akcijas, tad dalīšanas dienā investora akciju skaits tiek dubultots, un tas pieaug no 1000 akcijām ieguldījumu portfelī līdz 2000 akcijām - bet cena tiek samazināta uz pusi.

Šo procesu parasti veic uzņēmumi, kuru akciju vērtība tirgū ir sasniegusi noteiktu slieksni un, lai samazinātu to vērtību un padarītu akcijas pievilcīgas investoriem, uzņēmums var pieņemt lēmumu par akciju dalīšanu.

Svarīgi gan pieminēt, ka akciju dalīšanas rezultātā tirgus kapitalizācija nemainās, jo akciju dalīšana notiek proporcionāli ar to cenas samazināšanu.

Zemāk atradīsiet piemēru no uzņēmuma Google, kurš, lai nodrošinātu tirgus likviditāti un padarītu akcijas pievilcīgākas investoriem veica akciju dalīšanu:

Avots: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, Alphabet #GOOG, W1 sveču cenas grafiks, datu diapazons no 2012. gada 27. maija līdz 2020. gada 15. maijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Grafikā augstāk varam redzēt, ka Google akciju vērtības pieaugums aizsākās 2012. gada augustā īsi pēc tam, kad cenai izdevās caursist pretestības līmeni pie 650 USD atzīmes par vienu akciju. 

Cenas pīķis tika sasniegts jau 2014. gada februārī, īsi pirms uzņēmums veica akciju dalīšanu attiecībā 1:2. Toreiz Google vienas akcijas vērtība bija sasniegusi 1228 USD un, lai uzlabotu likviditāti un akciju pieejamību, tika veikta akciju dalīšana uz pusi, samazinot akciju vērtību un proporcionāli palielinot akciju skaitu, nemainot tirgus kapitalizāciju.

Akciju cena 

Viens no visizplatītākajiem mītiem ir tas, ka uzņēmuma akciju cena atspoguļo to, cik liels, veiksmīgs vai vērtīgs ir uzņēmums. Bet tas ne vienmēr atbilst īstenībai. Patiesībā tirgus kapitalizācija var sniegt daudz precīzāku priekšstatu par uzņēmuma panākumiem un vērtību.

Salīdzināsim divus piemērus:

Uzņēmums A:

 • Vienas akcijas cena = $100
 • Apgrozībā esošo akciju skaits = 100,000
 • Tirgus kapitalizācija = $10 milj.

Uzņēmums B:

 • Vienas akcijas cena = $50
 • Apgrozībā esošo akciju skaits = 500,000
 • Tirgus kapitalizācija = $25 milj.

Šis piemērs parāda, ka neraugoties uz to, ka uzņēmuma A vienas akcijas cena ir augstāka nekā uzņēmumam B, uzņēmums A tomēr ir mazāk vērtīgs kā uzņēmums B, kura vienas akcijas cena ir zemāka, bet tirgus vērtība jeb kapitalizācija ir ievērojami augstāka.

Tirgus kapitalizācijas gradācija

Investori tradicionāli gradē uzņēmumus kategorijās:

 • zemas kapitalizācijas (small-cap) uzņēmumi
 • vidējas kapitalizācijas (mid-cap) uzņēmumi un;
 • augstas kapitalizācijas (large-cap) uzņēmumi.

Tiesa pavisam nesen industrijas standartā ir veikti nelieli uzlabojumi, precizējot uzņemuma gradāciju, pievienojot jaunas kategorijas, un proti:

 • mega kapitalizācijas (mega-cap) uzņemumi;
 • mikro kapitalizācijas (micro-cap) uzņemumi un;
 • nano kapitalizācijas (nano-cap) uzņemumi.

Zemāk atradīsiet tabulu, kurā atspoguļots, kā šīs dažādās kategorijas tiek definētas.

Kategorija Tirgus kapitalizācijas diapazons
Mega-Cap vairāk nekā $200 mld.
Large-Cap no $10 mld. līdz $200 mld.
Mid-Cap no $2 mld. līdz $10 mld.
Small-Cap no $300 milj. līdz $2 mld.
Micro-Cap no $50 milj. līdz $300 milj.
Nano-Cap mazāk nekā $50 milj.

Ko tas var nozīmēt potenciālajam investoram?

Tirgus kapitalizācija var sniegt norādi par uzņēmuma kopējo vērtību, kā arī sniegt priekštatu par potenciālo risku un atlīdzības līmeni, ņemot vērā tirgus kapitalizāciju un citus faktorus.

Zemas tirgus kapitalizācijas uzņēmumi 

Ieguldījumi uzņēmumos ar zemu tirgus kapitalizāciju var būt saistīti ar augstāku riska līmeni, nekā veicot ieguldījumus uzņēmumos ar augstu tirgus kapitalizāciju un garu vēsturi akciju tirgū.

No otras puses, uzņēmumiem ar zemu tirgus kapitalizāciju var būt lielāks potenciāls izaugsmei un tātad arī peļņai no kapitāla pieauguma ilgtermiņā, tiesa šo faktoru nevar ņemt vērā kā norādi investīcijām, jo ir daudz un dažādi faktori, kuri ir jāizvērtē pirms izvietot savus līdzekļus akciju tirgū.

Riski, kas ir saistīti ar zemas kapitalizācijas uzņēmumiem izriet arī no tirgus konkurences aspekta, tie var būt mazāk aizsargāti tirgus vai ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, kā arī to resursi ir daudz ierobežotāki, lai absorbētu tirgus satricinājumus īslaicīgas vai ilgstošas krīzes apstākļos.

No otras puses, ja investors ir veicis pareizu izvēli investīcijām, izvēloties uzņēmumu ar lielu potenciālu, tad atdeve pret uzņemtajiem riskiem var attaisnoties, nesot ļoti lielu peļņu ilgtermiņā.

Viens no uzskatāmākajiem piemēriem ir Amazon. 1997. gadā, kad uzņēmuma akcijas pirmo reizi tika kotētas biržā, vienas akcijas vērtība bija 18 USD, ar tirgus kapitalizāciju aptuveni 438 milj. USD.

Uzņēmums spēja izveidot efektīvu biznesa modeli, kurš ļāva tam attīstīties un kļūt par e-komercijas līderi. 2021. gada janvārī Amazon akcijas jau tika tirgotas par aptuveni 3140 USD, tirgus kapitalizācijai sasniedzot 1.565 triljonus USD.

Atruna: Admirals Meta Trader 5, Amazon D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2011. gada 22. decembra līdz 2020. gada 8. oktobrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati neatspoguļo nākotnes veiktspēju.

Noteikti vajadzētu arī ņemt vērā to, ka cena uzņēmumiem ar mazu tirgus kapitalizāciju var būt daudz nepastāvīgāka un pakļauta lielākām tirgus svārstībām, tomēr augstais ieguldījumu risks var sniegt lielāku peļņas potenciālu. Šie aspekti padara uzņēmumus ar mazu tirgus kapitalizāciju par gana pievilcīgiem īstermiņa treideriem, kuri vēlas nopelnīt uz īstermiņa cenas izmaiņām tirgū.

Augstas tirgus kapitalizācijas uzņēmumi

Uzņēmumi ar augstu tirgus kapitalizāciju parasti ir ar garu vēsturi, un visbiežāk tie ir savas nozares līderi, kuru biznesa modelis ir diversificēts, lai pasargātu uzņēmumu no iespējamām krīzēm, iestājoties tirgus lejupslīdei - šo uzņēmumu akcijas mēdz dēvēt arī par “blue chip” akcijām.

Investīcijas šajos uzņēmumos tiek uzskatītas par mazāk riskantām, jo uzņēmumi ir ar garu vēsturi akciju tirgū, tie ir mazāk pakļauti konkurences riskiem, laika gaitā nostiprinot savas pozīcijas savā segmentā.

No otras puses, ņemot vērā, ka ieguldījumi augstas kapitalizācijas uzņēmumos ir saistīti ar mazākiem riskiem, arī potenciālā atdeve var būt mazāka, jo to izaugsmes potenciāls var būt lēnāks nekā uzņēmumiem ar zemu tirgus kapitalizāciju.

Zemāku risku un vienmērīgākas izaugsmes dēļ, uzņēmumi ar lielu tirgus kapitalizāciju var būt risinājums investoriem, kuri meklē ilgtermiņa investīciju iespējas.

Tāpat investoriem no uzņēmumiem ar augstu tirgus kapitalizāciju ir potenciāls saņemt labākus dividenžu piedāvājumus, kas var dod potenciālu investoriem, kuri dod priekšroku ieņēmumu investīciju stratēģijai.

Ar ko sākt?

Viens no labākajiem veidiem, lai sāktu akciju tirdzniecību, ir izmantot tās priekšrocības, kuras sniedz demo (mācību) tirdzniecības konts.

Kas ir demo konts?

Demo konts ir viens no labākajiem veidiem, lai apgūt investīciju un tiešsaistes tirdzniecības pamatus. Brokeri parasti piedāvā iespēju ātri atvērt Demo kontu, ar kura palīdzību varat trenēties pirkt un pārdot izejvielas vai citus finanšu instrumentus, kā arī pierast pie tirdzniecības programmas. Demo konta iespējas ir tādas pašas kā reālajā tirdzniecības kontā, tikai nauda nav īsta un nepastāv risks zaudēt savus privātos līdzekļus, kamēr vēl tikai mācaties.

Demo konta priekšrocības

Demo (mācību) tirdzniecības konts sniedz iespēju piekļūt finanšu tirgiem un simulēt reālo tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem. Citiem vārdiem sakot, demo kontā ir iespējams pārbaudīt sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju, atvērt tirdzniecības darījumus ar sevis izvēlētajiem finanšu instrumentiem, nepakļaujot riskam savus privātos līdzekļus.

Tirgojot ar virtuālajiem līdzekļiem demo kontā, ir iespējams apgūt ne tikai tirdzniecību ar akcijām, bet arī valsts obligācijām, valūtu pāriem, digitālajām valūtām, izejvielām (piemēram, metāliem vai WTI un Brent jēlnaftu)kā arī ETF un akciju tirgus indeksiem.

Tirdzniecība ar virtuālajiem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos un plašais finanšu instrumentu klāsts, ir viena no tām priekšrocībām, kāpēc Admirals demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji.

Ja vēlies pārliecināties kā strādā demo konts, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un sāc tiešsaistes tirdzniecību pāris minūšu laikā!

Tirgo bezriska demo kontā

Praktizē tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem

 

Nepieciešama palīdzība demo konta atvēršanai? Droši noskaties zemāk atrodamo video instrukciju, vai apmeklē mūsu YouTube kanālu, kur atradīsi ar citu noderīgu informāciju!

Brīvā apgrozījuma (free float) tirgus kapitalizācija

Atšķirībā no kopējās tirgus kapitalizācijas, kuras aprēķinā ir iekļautas visas uzņēmuma akcijas t.i. slēgtās akcijas - personāla akcijas, uzņēmuma mātes kompānijai piederošās akcijas, valstij piederošās akcijas u.tt. - brīvā apgrozījuma (free float) tirgus kapitalizācija tiek aprēķināta, ņemot vērā tikai tās uzņēmuma akcijas, kuras brīvi tiek tirgotas biržā. 

Akciju indeksu vērtības noteikšana izmantojot brīvā apgrozījuma tirgus kapitalizācijas un akciju cenas svērto metodi

Brīvā apgrozījuma tirgus kapitalizācija plaši tiek izmantota aprēķinot lielāko akciju tirgus indeksu vērtību. 

Pēc vidējās tirgus kapitalizācijas svērtā indeksa piemērs:

Galvenā ASV akciju tirgus indeksa S&P 500 vērtība un tajā iekļauto uzņēmumu svars indeksā tiek aprēķināts pēc brīvā apgrozījuma tirgus kapitalizācijas metodes.

Tas nozīmē, ka uzņēmuma svars ar lielāku brīvā apgrozījuma tirgus kapitalizāciju būs lielāks, nekā uzņēmumam ar mazāku kapitalizāciju.

Brīvā apgrozījuma kapitalizācija (FFM) indeksā tiek mērīts šādi:

 • FFM = vienas akcijas cena x (kopējais akciju skaits - slēgtās akcijas);

Ņemsim par piemēru Amazon, kurš ir trešais lielākais uzņēmums S&P500 akciju tirgus indeksā pēc tirgus kapitalizācijas:

 • FMM = 3208 USD x ( 504 320 000 - 70 740 000) = 3208 USD x 433 580 000 (brīvā apgrozībā esošo akciju skaits);

No tā izriet, ka Amazon tirgus kapitalizācija ir 1 390 924 640 000 USD.

Zinot, ka S&P 500 akciju tirgus indeksā iekļauto uzņēmumu kopējā tirgus kapitalizācija ir 35 380 000 000 000 USD, Amazon svars indeksā ir:

 • 3,93 % = (1 390 924 640 000 / 380 000 000 000) x 100 

Arī Vācijas galvenā akciju tirgus indeksa DAX30 un tajā iekļauto uzņēmumu vērtība tiek aprēķināta izmantojot brīvā apgrozījuma kapitalizācijas metodi. Tomēr, DAX30 gadījumā, uzņēmuma maksimālais pieļaujamais svars indeksā ir noteikts 10% apmērā, tas nozīmē, lai cik vērtīgs būtu uzņēmums, indeksā tā svars nepārsniegs 10%.

Akciju cenas svērtā metode

Otrs izplatītākais veids, kā tiek aprēķināta indeksa vērtība, ir izmantojot akciju cenas svērto metodi - tā tiek izmantota, piemēram, Dow Jones un Nikkei 225 indeksa vērtības aprēķināšanai.

Attiecīgi, izmantojot cenas svērto metodi indeksa vērtības aprēķināšanai, katra uzņēmuma akcijas svars tiek noteikts pēc tās cenas par akciju tirgū, šajā gadījumā indeksa vērtība ir visu uzņēmumu akciju cenu vidējais rādītājs.

Cenu svērtajos indeksos, akcijām ar augstāku cenu tiek piešķirts lielāks svars indeksā, līdz ar to arī ietekme uz indeksa vērtības izmaiņām ir lielāka - kas ir pretēji tirgus kapitalizācijas svērtajai metodei, kuru apskatījām iepriekš.

Cenas svērtos indeksus var izmantot, lai izsekotu noteiktā tirgus vai nozares uzņēmumu akciju vidējo cenu.

Galavārds

Zinot kā aprēķināt tirgus kapitalizāciju uzņēmumiem, investoram ir iespēja sekot līdzi uzņēmumiem, kuri potenciāli varētu tikt iekļauti vai attiecīgi svītroti no indeksa saraksta.

Uzņēmuma iekļaušana sarakstā tiek uzskatīts par prestiža un reputācijas apliecinājumu, turklāt tas ļauj uzņēmumam piesaistīt papildu kapitālu caur dažādiem fondiem, kuri seko līdzi indeksu vērtībai. 

Ja uzņēmums ir ar lielu potenciālu, ziņas par tā iekļaušanu indeksā parasti nokļūst ziņu virsrakstos, ļaujot piesaistīt investoru uzmanību, kas visbiežāk pozitīvi atsaucas uz uzņēmuma akciju vērtības kāpumu.

Tāpat, zinot sektoru pārstāvniecību un to svaru indeksā, notiekot tirgus izmaiņām, treideris var izmantot šo situāciju savā labā, lai attiecīgi veiktu tirdzniecības darījumus un gūtu peļņu no indeksa vērtības izmaiņām.

Lai gan tirgus kapitalizācija investoram var sniegt labu norādi par uzņēmuma profilu un potenciālu investīvijam, tas atsevišķi nekādā ziņā nevar tikt uzskatīts par indikatoru, lai veiktu investīcijas.

Pieņemot investīciju lēmumu, ir jāņem vērā daudz un dažādi faktori, piemēram, kopējā situācija akciju tirgū, inflācijas pieauguma potenciāls, situācija konkrētajā sektorā, uzņēmuma darbība un peļņas rādītāji, aktuālā informācija un ziņas par uzņēmumu, kā arī uzmanība jāpievērš akciju cenas tehniskās analīzes aspektiem.

Citiem vārdiem sakot, tirgus kapitalizācija var sniegt informāciju par uzņēmuma tirgus vērtību, kā arī norādes par tā potenciālu, bet nekādā gadījumā tas nav uzskatāms par indikatoru investīciju veikšanai.

Kā ieguldīt biržā tirgotajās akcijās un akciju indeksos?

Lai piekļūtu pasaulē lielākajām fondu biržām un iegādātos tajās tirgotos finanšu instrumentus, ir jāatver vērtspapīru jeb ieguldījumu konts pie sevis izvēlēta finanšu tiešsaistes brokera. 

Kāpēc ir nepieciešams brokeris?

Privātajam investoram bez lieliem finanšu līdzekļiem nav iespējams piekļūt finanšu tirgiem "pa tiešo", tirgus ir organizēts tā, ka lielākie biržu klienti ir investīciju bankas un citi spēlētāji, kuri cita starpā nodrošina arī pakalpojumus tiešsaistes brokeriem, kuri šajā gadījumā darbojās kā starpnieks starp privāto investoru un tirgu.

Jebkuram kurš vēlās iegādāties vērstpapīrus, ir jāatver attiecīgais vērtspapīru konts pie brokera, kurš nodrošinās iespēju iegādāties un turēt iegādātos finanšu vērstpapīrus.

Piemēram, atverot Invest.MT5 kontu pie Admirals, jums būs iespēja piekļūt Ņujorkas, Nasdaq, Londonas, Frankfurtes, Amsterdamas (Euronext), Tokijas, Austrālijas (ASX) un citām lielākajām fondu biržām. Mūsu klientiem ir iespēja veikt reālus ieguldījumus vairāk nekā 4000 uzņēmumu akcijās un biržā tirgotajos fondos (ETF), par to saņemot dividendes no ieguldītā akcijās vai fondu daļās.

Ar Invest.MT5 kontu varēsi iegādāties arī iepriekš minēto uzņēmumu, piemēram, Tesla, Microsoft, Total, Coca-Cola, Daimler, Apple, BMW, Airbus, Siemens un daudzu citu uzņēmumu akcijas, ieguldīt valstu un korporatīvajās obligācijās, visdažādāko sektoru ETF un pasaules lielākajos un nozīmīgākajos indeksos - tajā skaitā DAX 30 un S&P 500

Lai atvērtu ieguldījumu kontu pie Admirals, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un aizpildi konta atvēršanas elektronisko veidlapu.

Ieguldi pasaulē populārākajos instrumentos

Tūkstošiem akciju un ETF rokas stiepiena attālumā

 

Kāpēc izvēlēties Admirals ieguldījumiem akciju tirgū?

 • mēs nodrošinām kontu aizsardzību un finansiālās garantijas;
 • faktiskās tirgus kotācijas;
 • jūs izvēlēsities tirgot ar starptautiski atzīta un apbalvota brokeru uzņēmuma starpniecību, kas ir uzraudzīts no Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijas (ASIC), Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC), Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) un Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (EFSA);
 • piedāvājam plašāko tirdzniecības kontu klāstu, kas ideāli atbildīs izvēlētajam tirdzniecības stilam un stratēģijai;
 • pieejams kredīplecs - līdz pat 1:500 klientiem ar statusu "profesionāls klients" un 1:30 klientiem ar statusu "privāts klients;"
 • iespēja tirgot mazus apjomus, piemēram, mini-lotes, kas ir 0,01 lote;
 • Admirals klientiem ir piekļuve vairāk nekā 8000 finanšu instrumentiem, iespēja izveidot pasīvo ienākumu investīciju portfeli veicot ieguldījumus reālajās uzņēmumu akcijās, dažādos sektoros, obligācijās un lielākajos pasaules indeksos ar biržā tirgotajiem fondiem (ETF)
 • saņem dividendes no ieguldījumiem akcijās vai fondu daļās. 
 • iespēja tirgot atvasināto finanšu instrumentu, piemēram, fjūčeru, izejvielu, Forex valūtas pāru, kriptovalūtu, metālu, obligāciju, ETF, akciju un akciju indeksu cenas starpības līgumus (CFD);
 • tiek atbalstīti visi tirdzniecības stili un stratēģijas: hedžēšana, skalpēšana, padomnieki (EA) – bez tirdzniecības barjerām;
 • nodrošinām bezmaksas mācību materiālus, kā arī attālinātos tiešsaistes vebinārus mūsu klientiem;
 • saņem jaunākās tirgus ziņas mūsu "Treidera blogā" vai sociālajā platformā Facebook;
 • vari tirgot finanšu instrumentus no sev ērtas viedierīces - PC, Mac, Web, Android un iOS;
 • mums ir ofisi visā pasaulē, tāpēc esam vienmēr pieejami saviem klientiem jebkurā laikā un vietā.
 • mūsu klientiem ir pieejama Admirals karte ērtākiem pārskaitījumiem, maksājumiem un līdzekļu izņemšanai no tirdzniecības konta.
 • vari izmantot Copry Trading sniegtās priekšrocības, kopējot veiksmīgo treideru darījumus, vai pašam piedāvājot savas stratēģijas, par to saņemot komisijas.

Ja esi jau atvēris demo vai reālo tirdzniecības kontu, droši noklikšķini uz banera zemāk, lai lejupielādētu jaunāko MetaTrader 5 tirdzniecības programmu.

Pasaulē vadošā vairāku aktīvu platforma


 

Cita noderīga informācija

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk nekā 8000 finanšu instrumentiem, izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

 1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
 2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
 3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
 4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
 5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
 6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
 7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
 8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!

TOP RAKSTI
Tirgus volatilitāte - kas tā ir un ko tā nozīmē investoram?
Tirgus volatilitāte ir viens no visvairāk lietotajiem terminiem, ja runa ir par finanšu tirgiem, tirdzniecību un investīcijām. Bez tirgus volatilitātes nav iedomājama normāla tirgus darbība, jo savā būtībā tā reprezentē brīvā tirgus pamata fundamentu, kurā preces vai pakalpojuma cenu nosaka attiecīb...
Viss par ASV Nodarbinātības datiem (NFP) Forex tirdzniecībā
Amerikas Savienoto Valstu darba tirgus datu (NFP) izziņošanas diena ir viena no nozīmīgākajām Forex un akciju tirgus ikmēneša tirdzniecības sesijām, kas sniedz priekšstatu par stāvokli ASV darba tirgū un ekonomikā kopumā. Bet, kas ir NFP dati un kā tos interpretēt? Uz šiem un daudziem citiem...
Kas ir inflācija, kur tā rodas un kā no tās pasargāt sevi un savas investīcijas 2024. gadā?
Inflācija ir jēdziens, kuru ir dzirdējis teju ikviens. 2022. gada augustā gada inflācija Eirozonā sasniedza jau 9.1%, inflācijai kļūstot par vienu no galvenajiem tematiem finanšu tirgos šajā gadā. Tomēr ne visiem šis jēdziens ir līdz galam skaidrs, raugoties kontekstā ar personīgajām finansē...
Skatīt visu