Riska atruna

Admiral Markets ir globāli atzīta preču zīme un tās īpašnieks ir Admiral Markets Group AS, zem kura Admiral Markets investīciju uzņēmumi piedāvā pakalpojumus Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskajās zonā. Visi zemāk minētie investīciju uzņēmumi tiek uzraudzīti saskaņā ar Eiropas Savienības MiFID licensēšanas kārtību, kura atrunāta "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID). Citi noteikumi, kuriem klients piekrīt, izvēloties saņemt Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS un Admiral Markets Cyprus Ltd pakalpojumus, norādīti mūsu mājas lapā:

http://www.admiral.lv.

Šā dokumenta mērķis ir informēt Jūs par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar cenu starpības (CFD) līgumu un ārvalsts valūtu (Forex, FX) līgumiem, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus direktīvas (MiFID) normas un Finanšu Ētikas Pārvaldes prasības. Šā informatīvā dokumenta izlasīšana neliek Jums uzņemties saistības, sākt ieguldīšanu pie mums. Tajā iekļautā informācija ir paredzēta personām, kuras vēlas veikt darījumus ar Admiral Markets UK Ltd. Ir atzīts fakts, kas būtu jāuzsver – šī informācija par riskiem neiekļauj pilnīgi visus riskus, kas saistīti ar CFD un Forex līgumiem, un tāpēc tā būtu jāuzskata par vadlīnijām, kas palīdz klientam apzināties iespējamos riskus. Katram klientam būtu jānodrošina, ka viņa lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz pieejamo informāciju, kas ir pietiekama. Ja šī informācija par riskiem rada neskaidrības vai ja tajā iekļautā informācija nav saprotama, lūdziet padomu neatkarīgam finanšu konsultantam.

LŪDZU, IZLASIET PIRMS DARĪJUMU ATVĒRŠANAS KOMPĀNIJĀ ADMIRAL MARKETS. FOREX UN CFD TIRDZNIECĪBA IETVER AUGSTU RISKU, KAS VAR NOVEST PIE IESKAITĪTO LĪDZEKĻU ZAUDĒJUMA, TĀPĒC TĀ NAV PIEMĒROTA IKVIENAM INVESTORAM.

  • Pirms Forex un CFD tirdzniecības, ir jāapzinās saistītie riski. Augsta kredītpleca likme, kuru iespējams izvēlēties šāda veida investīcijās, nozīmē to, ka risku apmērs salīdzinājumā ar citiem investīciju veidiem var būt augstāks. Tirdzniecība, izmantojot kredītplecu var radīt būtiskus zaudējumus vai arī lielus ienākumus un tā ir saistīta ar augstu risku līmeni, tāpēc nav piemērota visiem investoriem. Augsta kredītpleca likme var būt gan piemērota, gan arī nepiemērota un ātrums, ar kādu var parādīties peļņa vai zaudējumi, norāda uz to, ka klientiem ir rūpīgi jāuzrauga atvērtās pozīcijas - tā ir klienta individuāla atbildība uzraudzīt atvērtos darījumus. Pirms tirdzniecības vajadzētu rūpīgi izvērtēt investīciju mērķus, personīgo pieredzes līmeni un riska apetīti.
  • Admiral Markets nodrošina ātras izpildes tirdzniecības pakalpojumus, bet ne tirdzniecības signālus vai ieteikumus!
  • Pagātnes rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē. Klients personīgi ir atbildīgs par investīciju komisiju un nodokļu nomaksu.
  • Admiral Markets neuzņemas atbildību par nodokļiem, kurus var nākties maksāt par gūto peļņu laika periodā, kurā klientam piederējis tirdzniecības konts kompānijā.
  • Iespēja gūt lielu peļņu vienmēr ir saistīta ar lielu risku uzņemšanos. Jebkāda veida tirgus vai tirdziecības spekulācijas, kas var radīt neparasti lielu atdevi, vienmēr ir pakļauti augsta riska pakāpei. Riskēt vajadzētu atļauties tikai ar brīvajiem līdzekļiem, kurus var atļauties zaudēt, un ikvienam, kuram tādu nav, nevajadzētu piedalīties Forex un FCD tirdzniecībā. Dažādi instrumenti ietver dažādus riska līmeņus, tāpēc pieņemot lēmumu, kurus instrumentus tirgot, jāņem vērā sekojoši apsvērumi:

1. Vispārīga informācija par CFD

CFD (angl. Contracts for difference - cenu starpības līgumi) ir sarežģīti finanšu instrumeni, kuri parasti tiek slēgti tad, kad klients izvēlas aizvērt esošu atvērto pozīciju, un tāpēc parasti tiem nav noteikts konkrēts derīguma termiņš.

CFD var pielīdzināt nākotnes līgumiem (angl. futures), kurus var atvērt attiecībā uz konkrētiem indeksiem, dārgmetāliem, naftu, izejvielām, kriptovalūtām vai finanšu instrumentiem. Tomēr atšķirībā no citiem nākotnes līgumiem, CFD līgumiem vērtību izmaiņas tiek izteiktas tikai skaidrā naudā. Jāņem vērā, ka investīcijas CFD līgumos ietver līdzīgus riskus kā investīcijas nākotnes līgumos. Darījumiem ar CFD iespējamas arī saistības, par kuru sekām Jums vajadzētu būt informētam kā aprakstīts 3., 5., 17. un 18. punktā turpmāk. Visi CFD līgumi ir cenu starpības līgumi, kas nozīmē to, ka klientiem nepieder nedz tiesības uz tirgojamo instrumentu, nedz arī balstiesības konkrētā aktīvā, bet tikai tiesības, kuras īpaši norādītas CFD līgumu specifikācijās.

2. Investīcijas Forex un indeksu, dārgmetālu, naftas un izejvielu līgumos

Jums vajadzētu ņemt verā, ka investīcjas Forex un kriptovalūtu, indeksu, dārgmetālu, naftas un izejvielu CFD līgumos ietver līdzīgus riskus kā investīcijas nākotnes līgumos. Šādiem darījumiem, izmantojot kredītplecu, iespējamas saistības, par kuru sekām Jums vajadzētu būt informētam kā aprakstīts 3. un 4. punktā turpmāk.

Papildus ierastām atrunām šajā risku atsaucē, Jums vajadzētu zināt, ka Forex un indeksu, dārgmetālu, naftas un izejvielu CFD tirdzniecība, izmantojot kredītplecu, ir viena no riskantākām investīciju formām, kura pieejama finanšu tirgos, un tā var nebūt piemērota visiem investoriem. Ņemot vērā iespēju zaudēt visu ieguldījumu, spekulācijas ar dārgmetālu, indeksu, naftas, izejvielu CFD vai ārvalstu valūtu tirgiem vajadzētu veikt tikai ar līdzekļiem, kuru zaudēšanas gadījumā, netiktu būtiski ietekmēta personīgā vai uzņēmuma finansiālā situācija.

3. Starptautiskie tirgi

Salīdzinājumā ar klienta vietējiem tirgiem starptautiskie tirgi ietver citādus riskus. Dažos gadījumos riski var būt krietni lielāki. Iespējamo peļņu vai zaudējumus no darījumiem starptautiskajos tirgos ietekmē valūtu kursu svārstības. Papildus vēl var būt politisko vai ekonomisko politiku maiņas riski, kuri var tikt atspoguļoti ārzemju mēdijos un tādējādi rezultēties ar būtiskām ārvalstu valūtu tirzniecības nosacījumu, noteikumu, pieejamības un cenas izmaiņām uz visiem laikiem.

4. Risku ierobežojošie orderi un stratēģijas

Orderi (piem., Stop Loss), kuru mērķis ir ierobežot zaudējumus līdz konkrētam apmēram, atsevišķos tirgu apstākļos tehnoloģisko iespēju ierobežojumu dēļ var nostrādāt tikai daļēji vai pat nenostrādāt vispār. Klientam, kurš darījumos izmanto šādus orderus vai stratēģiju, jārēķinās ar šādu risku.

5. Darījumi ar iespējamām saistībām

Forex un CFD darījumu izpildē tā vietā, lai nodrošinātu visas plānotās pozīcijas vērtību uzreiz, tiek izmantots kredītplecs, ar kura palīdzību iespējams atvērt lielākas pozīcijas bez līdzekļu nodrošinājuma tirdzniecības kontā pilnā mērā no planotā kopējā darījuma apjoma. Lai atvērtu šādas pozīcijas, ir jābūt pieejamai konkrētai summai jeb ķīlai, ar kuru atvērt un uzturēt atvērtās pozīcijas atbilstoši kredītpleca likmei. Atvērtās pozīcijas tiek pastāvīgi pārrēķinātas un gūtā peļņa vai zaudējumi atspoguļoti kontā. Zaudējumu situācijās, kad pozīcijas var attīstīties nelabvēlīgā virzienā, var tikt pieprasīts būtiski papildināt tirzniecības kontu īsā laika periodā, lai nodrošinātu nepieciešamo ķīlu atvērto pozīciju saglabāšanai un uzturēšanai. Pastāv varbūtība zaudēt visu ieskaitīto ķīlas līdzekļu summu konkrētajā tirdzniecības kontā.

Nepieciešamības gadījumā (brīvdienās, svētku dienās vai ārkārtējos tirgus apstākļos) Admiral Markets patur tiesības mainīt kredītpleca likmes un tirdzniecības nosacījumus jebkurā brīdī, par to iepriekš informējot, kas var rezultēties ar tirdzniecības konta līdzekļu ķīlas prasību paaugstināšanu, lai uzturētu atvērtās pozīcijas. Ja kontā nav pietiekamas līdzekļu ķīlas vai tā savlaicīgi netiek papildināta vajadzīgajā apmērā, atvērtās pozīcijas neatkarīgi no tekošās pozīciju bilances automātiski tiek slēgtas, sasniedzot konkrētus brīvās ķīlas minimumus. Tirdzniecības konta īpašnieks ir atbildīgs par automātiski aizvērtu pozīciju iespējamo iztrūkumu saistību segšanu.

6. Kredītplecs

Atvasinātos finanšu instrumentus var izmantot riska pārvaldības nolūkiem, taču ne visi investīciju veidi ir piemēroti katram investoram. Forex un CFD tirdzniecībai piemīt augsta riska pakāpe. Admiral Markets pieejamie Forex un CFD tirdzniecības mehānismi kopā ar kredītplecu nodrošina iespēju piedalīties tirdzniecībā ar mazu kapitālu, ar kuru var gūt gan lielus ienākumus, gan arī lielus zaudējumus. Darījumi ar ļoti lielu kredītplecu ir pakļauti būtiskām vērtību svārstībām, kuras var radīt salīdzinoši nelielas izmaiņas tirgojamā instrumenta cenā.

7. Ārpusbiržas (Over the Counter-OTC) darījumi

CFD tirdzniecībā tiek tirgotas konkrētā instrumenta cenas izmaiņas. Šāda tirdzniecība notiek ārpus biržu regulētiem tirgiem. Atverot CFD darījumu tiek automātiski noslēgta vienošanās ar kompāniju Admiral Markets par konkrētā finanšu instrumenta cenas izmaiņām. Visas atvērtās pozīcijas kompānijā Admiral Markets ir arī jāaizver Admiral Markets un tās nevar aizvērt ar kādas citas - trešās puses starpniecību. Darījumi ārpus regulētā tirgus var būt pakļauti lielākam riskam nekā darījumi regulētā tirgū, jo tirgus, kurā varētu slēgt atvērtās pozīcijas, ir ierobežots, turklāt instrumentu cenas un citus tidzniecības noteikumus nosaka pati kompānija, ievērojot regulatora normatīvās prasības. Darījumus ārpus regulētā tirgū var ietekmēt iespējami zemā likviditāte, kā arī citi nozīmīgi risku faktori: piem., var būt situācijas, kad ārpusbiržas darījumam nav iespējams novērtēt pozīcijas vērtību vai nav iespējams noteikt konkrētā darījuma risku. Kā arī BID un ASK cenas nekotē Admiral Markets un pat gadījumos, kad tās ir pieejamas, var būt situācijas, kurās ir grūtības noteikt precīzu darījumu vērtību laikā, kad tirdzniecība attiecīgajam instrumentam ir slēgta vai uz laiku apturēta.

Admiral Markets klienti ir pakļauti arī saistību izpildes nespējas riskam, taču šāda varbūtība vērtējama kā ļoti zema, jo kompānija ir vairāku finanšu pakalpojumu sniedzēju kompensāciju fondu biedrs.

8. Cenas

Cenas jeb kotācijas, kuras attēlotas Admiral Markets tirdzniecības programmā, var arī nebūt plašāka tirgus cenu atspoguļojums. Admiral Markets izvēlas slēgšanās cenas, lai noteiktu ķīlas prasības, kā arī periodiski koriģē konta pozīcijas atbilstoši tirgum un slēdz šādas pozīcijas. Lai arī Admiral Markets tiecas noteiktās cenas pielīdzināt cenām, kuras pieejamas t. s. starpbanku tirgū vai attiecīgā biržā vai citā finanšu tirgū ("Reference Market"), Admiral Markets piemērotās cenas var atšķirties no cenām, kuras pieejamaas bankām un citiem tirgus dalībniekiem iekš "Reference Market". Līdz ar to Admiral Markets praktizē plašu rīcības brīvību, nosakot ķīlas prasības un rēķinot ķīlas līdzekļus. Tā kā tirdzniecības instrumenti ir tikai daļēji saistīti ar bāzes instrumentiem, ir nepieciešams pārliecināties, ka apzināties riskus, kuri saistīti ar bāzes instrumentu, piem., valūtu kursu svārstības, volatilitāte un cenu izslīdes (pēkšņas cenu maiņas, kuras var radīt ekonomiskie notikumi, tirgos izdarītie paziņojumi, laika posmi, kuros darījumi ar bāzes instrumentiem nenotiek u.c.).

Stop Loss orderis negarantē aizsardzību no riska zaudēt līdzekļus, jo to nav iespējams izpildīt momentāni vienmēr, tāpēc tas tikai garantē to, ka pie konkrētas cenas tiks aktivizēta darījuma aizvēršana pēc tirgū tuvākās pieejamās cenas.

9. Risks nedēļas nogalēs

Dažādas situācijas, notikumi un to attīstība var rasties nedēļas nogalēs, kad tirgi parasti tirdzniecībai ir slēgti. Pēc šādām nedēļas nogalēm tirgi var atvērties par cenu, kas būtiski atšķiras no cenas piektdienas vakarā. Nedēļas nogalēs un citos laikos, kad tirgi ir slēgti, nav iespējams izmantot tirdzniecības programmu, lai atvērtu vai mainītu orderus. Pastāv liels risks, ka Stop Loss orderi, kuri izlikti, lai aizsargātu pozīcijas uz nedēļas nogali, var tikt izpildīti pēc krietni sliktākas cenas nekā norādīts iepriekš. Atverot šādus darījumus, klients uzņemas risku un atbildību segt iespējamās saistības, kuras var rasties, atverot darījumus nedēļas nogalēs.

10. Elektroniskā tirdzniecība

Tirdzniecība ārpus regulētā tirgus, izmantojot tirdzniecības programmu, var atšķirties no tirdzniecības citās elektroniskās sistēmās un no tirdzniecības tradicionālā vai atvērtā tirgū. Šāda tirdzniecība ir pakļauta riskiem, kuri saistīti ar elektroniskām tirdzniecības sistēmām, piemēram, iekārtu un programmu kļūdas un elektronisko sistēmu darbības traucējumi vai atslēgumi, klienta elektronisko sistēmu un komunikāciju infrastruktūras darbības traucējumi, kuri nodrošina savienojumu ar programmu (internets).

11. Darījumi dienas ietvaros

Izvēle veikt tiešsaistes darījumus vienas dienas ietvaros var novest pie daudzu darījumu atvēršanas.

12. Tirdzniecības apturēšana

Atsevišķos apstākļos var būt grūtības vai pat neiespējami slēgt pozīcijas. Tas var notikt strauju cenu svārstību apstākļos, kad konkrētā pamatinstrumenta cena vienā tirdzniecības sesijā pieaug vai krīt tik strauji, ka pamatinstrumenta tirdzniecība tiek ierobežota vai pat apturēta. Veicot tirdzniecību, klients pieņem šādus riskus un uzņemas atbildību segt iespējamās saistības, kuras var rasties šādās situācijās. Klientam ir arī jāapzinās, ka noteiktos apstākļos Admiral Markets var tikt pieprasīts slēgt pozīcijas saskaņā ar regulatora vai biržu prasībām. Admiral Markets neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties šādu situāciju rezultātā.

13. Komisijas

Pirms tirdzniecības uzsākšanas, nepieciešams iegūt informāciju par visām komisijām un papildmaksājumiem, par kuru izpildi klients ir atbildīgs, kā norādīts Admiral Markets mājas lapā ievietotajā cenrādī. Klientam ir jānoskaidro izmaksas vai saistības, kas rodas, atverot pozīcijas, tanī skaitā: swap likmes un koorporatīvās darbības: tiesību iegādāties papildu akcijas emisijas, dividendes, akciju sadalīšana u.c.

14. Maksātnespēja

Klienta maksātnespēja vai nespēja izpildīt saistības var novest pie atvērto pozīciju piespiedu aizvēršanas bez klienta piekrišanas. Šādās situācijās klients nodod īpašumtiesības uz nepieciešamo daļu no kopējā ieskaitījuma Admiral Markets, kas nepieciešams, lai segtu iespējamās esošās vai nākotnes saistības un ķīlas prasības attiecībā pret Admiral Markets.

Admiral Markets pēc saviem ieskatiem katru dienu nosaka līdzekļu apmēru, kurš nepieciešams, lai segtu ikdienas saistības pret Admiral Markets (atkarībā no konkrētās dienas atvērtajām pozīcijām un tirdzniecības konkrētos tirgu apstākļos) un kura apmērs var būt lielāks par nepieciešamajām ķīlas prasībām. Klientam nav īpašumtiesību pār šo līdzekļu apmēru un tas netiek pakļauts segregācijai vai arī netiek ņemti vērā cita veida līdz tam spēkā esoši klientu naudas lietošanas noteikumi, jo saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem šādās situācijās Admiral Markets ir tiesības brīvi rīkoties savā vārdā, tādējādi minētais līdzekļu apjoms maksātnespējas vai nespējas pildīt saistības gadījumā nav agriežams.

15. Komunikācija

Admiral Markets neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies, ja paziņojums, kuru mēs jebkādā veidā esam nosūtījuši klientam, tiek saņemts novēloti vai netiek saņemts vispār. Turklāt klients atzīst, ka Admiral Markets neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies trešo pušu neatļautas piekļuves dēļ klienta tirdzniecības programmai, izņemot sabiedrības vai tās darbinieku rupjas nolaidības gadījumā. Klients ir atbildīgs par visu piekļuves datu drošību, un Admiral Markets stingri iesaka nepierakstīt un nesaglabāt lietotāja datus redzamā veidā.

Jebkurš klients ir informēts un piekrīt tam, ka galvenā saziņas metode starp klientu un Admiral Markets ir elektroniska - sarakste e-pastā un publicēta informācija mūsu mājas lapās.

16. Konsultācijas

Admiral Markets nesniedz konsultācijas par ieguldījumiem, bet ir tikai darījumu izpildes vieta. Kaut arī saskaņā ar mums piešķirtajām atļaujām mēs varam veikt vispārīgu tirgus novērtējumu, tomēr tas nav uzskatāms par individuālajām konsultācijām par ieguldījumiem un neņem vērā Jūsu individuālos apstākļus. Lēmumu par darījumu pieņem tikai klients.

Informācija, kuru nodrošinām mūsu analītikā, vebināros (tiešsaistes semināros), klātienes semināros, mājas lapās vai ārējos resursos kā YouTube video kanāli, ir vispārīga informācija vai autoru subjektīvi priekšstati par tirgiem. Ne pie kādiem apstākļiem šāda informācija nav paredzēta un nav uzskatāma par padomu pārdot, pirkt vai paturēt tirdzniecības instrumentus.

Analītiķi un autori var tirgot, turēt vai investēt dažādos tirdzniecības instrumentos: Forex un akciju, izejvielu, nākotnes darījumu CFD u.c.

Saskaņā ar MifID prasībām mums ir pienākums novērtēt attiecīgu instrumentu piemērotību konkrētu grupu klientiem. Novērtējums nav uzskatāms nedz par atļauju atvērt kontu, nedz par personīgu investīciju ieteikumu par to, ka attiecīgs instruments ir piemērots konkrēta klienta apstākļos. Mēs sniedzam vispārīgu norādi klientam, kurš vārētu ietilpt klientu grupā ar līdzvērtīgām zināšanām un pieredzi. Lai spētu novērtēt pakalpojumu piemērotību, Admiral Markets pieprasa informāciju par iepriekšējo tirdzniecības pieredzi, informāciju par finanšu aktīviem, izglītības līmeni un citu informāciju, kuru uzskata par piemērotu un samērīgu. Mēs neveicam klientu finanšu situācijas izmaiņu uzskaiti. Tā ir klientu individuāla atbildība pārliecināties un atjaunot iesniegto informāciju Admiral Markets, kura var ietekmēt piedāvāto pakalpojumu piemērotību.

17. Uzņēmumu darbības: akciju CFD līgumi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka notikumi, kas ietekmē uzņēmuma kapitāla vai parāda vērtspapīrus, var būt Jums mazāk labvēlīgi salīdzinājumā ar gadījumu, ja Jūsu īpašumā būtu bijis bāzes instruments, jo izmaiņas, ko mēs veicam, var būt nepieciešams veikt, reaģējot uz izmaiņām, turklāt tām ir jābūt veiktām, pirms ir notikuši iepriekš minētie notikumi. Attiecīgi Jūsu lēmumu pieņemšanai varētu būt atvēlēts būtiski īsāks termiņš. Pieejamās iespējas var būt ierobežojošākas/neizdevīgākas. Turklāt iespējams, ka Jūs nevarēsit slēgt konkrēto pozīciju. Ņemot vērā, ka par minētajiem notikumiem bieži vien var tikt paziņots ļoti īsu laiku pirms tiem, Jums var nebūt iespēju vai izvēles slēgt pozīcijas, lai izvairītos no nelabvēlīgām sekām, turklāt šādu notikumu rezultātā Jums var nākties nodrošināt vairāk līdzekļu starpības segšanai ļoti īsā termiņā.

18. Īsā pozīcija attiecībā uz CFD akcijām

Īsā pozīcijā attiecībā uz CFD akcijām rada papildu riskus, kuri neapdraud garo pozīciju. Tie iekļauj, bet ne tikai – Jūsu pienākumu izmantot iegādes izdevības pretējo iespēju, piemēram, tiesības iegādāties papildu vērtspapīrus, kā rezultātā Jūsu īsā pozīcija palielinātos par, iespējams, neizdevīgām cenām, vai Jums būtu jāveic maksājums, lai atpirktu minētās tiesības, par ko var izlemt Admiral Markets UK Ltd, nekonsultējoties ar Jums, saskaņā ar Admiral Markets UK Ltd noteikumiem, vai arī Jums savs viedoklis būs jādara zināms īsākā termiņā nekā gadījumā ar bāzes aktīvu. Jums var nākties atpirkt instrumentus piespiedu kārtā, pamatojoties uz notikumiem saistībā ar uzņēmumu kapitāla un parāda vērtspapīriem, akciju aizņemšanās noteikumiem vai tiesību aktu prasībām/izmaiņām, un laikā, kamēr pozīcija ir atvērta, Jums var nākties maksāt mainīgas likmes par aizņēmumiem.

19. Pozīciju uzraudzīšana

Klientu pienākums ir nepārtraukti uzraudzīt savas atvērtās pozīcijas, un Jums vienmēr jāspēj to izdarīt. Lai gan mēs mēģināsim aizvērt pozīcijas, kad Jūsu rezerves summa būs izlietota, mēs nevaram garantēt, ka tas būs iespējams. Attiecīgi Jūs uzņematies atbildību par iespējama iztrūkuma segšanu.

Šis dokuments ir jālasa kopsakarā ar Vislabākās izpildes politiku, Darbības noteikumiem un citiem dokumentiem, kas iesniegti klientam vai ir viņam pieejami mūsu tīmekļa vietnē.

20. Dividenžu korekcijas CFD pozīcijām

20.1 Dividenžu korekcijas indeksu CFD

Ja kādai no pamatinstrumenta akcijām, kas ir indeksa CFD sastāvdaļa, tiek izmaksātas dividendes, arī indeksa CFD līgumam tiek veikta dividenžu izmaksu korekcija. Proporcionāla dividenžu korekcijas summa tiek iemaksāta tirdzniecības kontā, ja atvērta BUY pozīcija, bet atskaitīta, ja atvērta SELL pozīcija.

20.2 Dividenžu korekcijas akciju CFD

Ja akcijas CFD pamatinstrumentam tiek izmaksātas dividendes, tad arī akcijas CFD līgumam tiek veikta dividenžu izmaksu korekcija. Proporcionāla dividenžu korekcijas summa tiek iemaksāta tirdzniecības kontā, ja atvērta BUY pozīcija, bet atskaitīta, ja atvērta SELL pozīcija.

20.3 Nodokļu ieturēšana par dividenžu korekcijām

Klientu kontos ieskaitītās dividenžu korekciju izmaksas veiktas bez nodokļu ieturējumiem. Admiral Markets pagaidām nenodrošina nodokļu ieturējumus, atkarībā no rezidējošās valsts vai juridiskā statusa.

21. Hedžētās pozīcijas

Hedžetās pozīcijas - lūdzu, ņemiet vērā, ka pretējās pozīcijas (vienlaicīga ilgtermiņa un īstermiņa pozīcijas noteiktā finanšu instrumentā), iespējams pilnībā nestabilizēs jūsu maržas līmeni, tādēļ Stop Out jūsu kontā var rasties pat tad, ja šādi hedžētas pozīcijas ir atvērtas. Tas var notikt šādos gadījumos:

  1. Peļņa/zaudējumi no pārdošanas pozīcijas tiek aprēķinātas pēc Ask cenas, savukārt peļņu/zaudējumus pirkšanas pozīcijai tiek aprēķināta pēc Bid cenas. Ekstrēmos tirdzniecības apstākļos spreda palielināšanās var radīt zaudējumus jūsu kontā, kas ir augstāki kā normālos tirgus apstākļos, un tāpēc jūsu pozīcijas, ķīlas nepietiekamības dēļ tiek aizvērtas.
  2. Peļņa/zaudējumi no pozīcijas tiek aprēķināti tirgotā instrumenta bāzes valūtā un tad pārrēķināti konta valūtā pēc platforma kursa. Ja hedžētās pozīcijas tiek atvērtas citā laikā / cenā, tad peļņa/zaudējumi kontā var būt pakļauta valūtu svārstības riskam, kas rada zaudējumus, un ir lielāka par ķīlu, līdz ar to jūsu pozīcijas, tiek aizvērtas.

22.Atruna par tulkojumiem

Admiral Markets mājas lapā izmanto dažādas tulkošanas rīkus, lai tulkotu lapas saturu citās valodās. Tulkošanas rīki palīdz jums apgūt lapas saturu, bet ne vienmēr saturs sakrīt ar oficiālo tekstu. Oficiālais teksts ir pieejams Admiral Markets mājas lapas angļu valodas versijā https://admiralmarkets.com. Jebkādas neatbilstības vai atšķirības, kuras radušās tulkojuma laikā, nav saistošas un tām nav juridiskas sekas attiecībā uz atbilstību vai atbildību. Jautājumu gadījumā par informācijas precizitāti mājas lapas tulkotā versijā, lūdzu, skatiet oficiālajā mājas lapā angļu valodas versiju. Admiral Markets neuzņemas nekādu atbildību par precizitāti. Sakarā ar valodas komplicētību un virkni dažādu tulkojumu iespējām un interpretācijām par konkrētiem vārdiem un frāzēm, iespējami raksturīgi ierobežojumi tulkojumos. Admiral Markets iesaka izskatīt un pārbaudīt tulkojumu, kas izriet no šī pakalpojuma izmantošanas, un neuzņemas nekādu atbildību par to precizitāti.