Riska atruna

Admiral Markets un Admirals ir globāli atzīta preču zīme, kuras īpašnieks ir Admirals Group AS. Admiral Markets Cyprus Ltd (turpmāk - Uzņēmums) ir reģistrēts un to uzrauga Kipras Vērtspapīru un biržas komisija (turpmāk - CySEC) ar numuru 201/13, un šis dokuments ir veidots, lai atbilstu visiem CySEC noteikumiem un prasībām. Citas politikas, kurām klients piekrīt, pieņemot lēmumu saņemt Admiral Markets Cyprus Ltd sniegtos ieguldījumu un palīgpakalpojumus, ir pieejamas mūsu vietnē:

https://admiralmarkets.com/lv?regulator=cysec .

Šī dokumenta mērķis ir informēt jūs par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar cenu starpības (CFD) līgumu un ārvalsts valūtu (Forex, FX) līgumiem, kā to pieprasa Kipras Republikas Likums par Kipras ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām, un regulētiem tirgiem (N. 87(I)/2017), kas ieviests ievērojot Finanšu instrumentu tirgus direktīvu II, integrējot to Kirpas normatīvajos aktos (turpmāk - Likums). ŠĪ informatīvā dokumenta caurskatīšana neliek jums uzņemties saistības attiecībā uz ieguldīšananas sākšanu ar mums. Tajā iekļautā informācija ir paredzēta personām, kuras vēlas veikt darījumus ar Admiral Markets Cyprus Ltd. Ir atzīts fakts, kas būtu jāuzsver – šī informācija par riskiem neiekļauj pilnīgi visus riskus, kas saistīti ar CFD un Forex līgumiem, un tāpēc tā būtu jāuzskata par vadlīnijām, kas palīdz Klientam apzināties iespējamos riskus. Katram Klientam būtu jānodrošina, ka viņa lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz pieejamo informāciju, kas ir pietiekama. Ja šī informācija par Riska atrunu rada neskaidrības, lūdziet meklējiet padomu pie neatkarīga finanšu konsultanta.

LŪDZU, IZLASIET TURPMĀKO INFORMĀCIJU PIRMS VEICAT JEBKĀDU TIRDZNIECĪBU AR ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD. TIRDZNIECĪBA NAV PIEMĒROTA VISIEM. FOREX UN CFD TIRDZNIECĪBA IR SAISTĪTA AR AUGSTU RISKU UN VAR NOVEST PIE JŪSU LĪDZEKĻU PILNĪGAS ZAUDĒŠANAS

  • Pirms Forex un CFD tirdzniecības, ir jāapzinās saistītie riski. Augsta kredītpleca likme, kuru iespējams izvēlēties šāda veida investīcijās, nozīmē to, ka risku apmērs salīdzinājumā ar citiem investīciju veidiem var būt augstāks. Tirdzniecība, izmantojot kredītplecu var radīt būtiskus zaudējumus vai arī lielus ienākumus un tā ir saistīta ar augstu risku līmeni, tāpēc nav piemērota visiem investoriem. Augsta kredītpleca likme var būt gan piemērota, gan arī nepiemērota un ātrums, ar kādu var parādīties peļņa vai zaudējumi, norāda uz to, ka klientiem ir rūpīgi jāuzrauga atvērtās pozīcijas - tā ir klienta individuāla atbildība uzraudzīt atvērtos darījumus. Pirms tirdzniecības vajadzētu rūpīgi izvērtēt investīciju mērķus, personīgo pieredzes līmeni un riska apetīti.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd ir "Tikai izpildes" tirdzniecības vieta. Nekādi padomi par jūsu tirdzniecības aktivitātēm netiks sniegti!
  • Pagātnes rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē. Klients personīgi ir atbildīgs par investīciju komisiju un nodokļu nomaksu.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd neuzņemas nekādu atbildību par nodokļu atmaksu, kurus jums var nākties maksāt par gūto peļņu laikā, kamēr jums ir aktīvs konts pie mums.
  • Iespēja gūt lielu peļņu vienmēr ir saistīta ar lielu risku uzņemšanos. Jebkāda veida tirgus vai tirdziecības spekulācijas, kas var radīt neparasti lielu atdevi, vienmēr ir pakļauti augsta riska pakāpei. Riskēt vajadzētu atļauties tikai ar brīvajiem līdzekļiem, kurus var atļauties zaudēt, un ikvienam, kuram tādu nav, nevajadzētu piedalīties Forex un FCD tirdzniecībā. Dažādi instrumenti ietver dažādus riska līmeņus, tāpēc pieņemot lēmumu, kurus instrumentus tirgot, jāņem vērā sekojoši apsvērumi:

1. Vispārīga informācija par CFD

CFD (angl. Contracts for difference - cenu starpības līgumi) ir sarežģīti finanšu instrumeni, kuri parasti tiek slēgti tad, kad klients izvēlas aizvērt esošu atvērto pozīciju, un tāpēc parasti tiem nav noteikts konkrēts derīguma termiņš.

CFD var pielīdzināt nākotnes līgumiem (angl. futures), kurus var atvērt attiecībā uz konkrētiem indeksiem, dārgmetāliem, naftu, izejvielām, kriptovalūtām vai finanšu instrumentiem. Tomēr atšķirībā no citiem nākotnes līgumiem, CFD līgumiem vērtību izmaiņas tiek izteiktas tikai skaidrā naudā. Jāņem vērā, ka investīcijas CFD līgumos ietver līdzīgus riskus kā investīcijas nākotnes līgumos. Darījumiem ar CFD iespējamas arī saistības, par kuru sekām Jums vajadzētu būt informētam kā aprakstīts 3., 5., 17. un 18. punktā turpmāk. Visi CFD līgumi ir cenu starpības līgumi, kas nozīmē to, ka klientiem nepieder nedz tiesības uz tirgojamo instrumentu, nedz arī balstiesības konkrētā aktīvā, bet tikai tiesības, kuras īpaši norādītas CFD līgumu specifikācijās.

2. Investīcijas Forex un indeksu, dārgmetālu, naftas un izejvielu līgumos

Jums vajadzētu ņemt verā, ka investīcjas Forex un kriptovalūtu, indeksu, dārgmetālu, naftas un izejvielu CFD līgumos ietver līdzīgus riskus kā investīcijas nākotnes līgumos. Šādiem darījumiem, kuros tiek prasīs nodrošināt maržu, var tikt piemērotas arī saistības, par kuru sekām jums vajadzētu būt informētam kā aprakstīts 3. un 5. punktā turpmāk.

Papildus ierastām atrunām šajā risku atsaucē, Jums vajadzētu zināt, ka Forex un indeksu, dārgmetālu, naftas un izejvielu CFD tirdzniecība, izmantojot kredītplecu, ir viena no riskantākām investīciju formām, kura pieejama finanšu tirgos, un tā var nebūt piemērota visiem investoriem. Ņemot vērā iespēju zaudēt visu ieguldījumu, spekulācijas ar dārgmetālu, indeksu, naftas, izejvielu CFD vai ārvalstu valūtu tirgiem vajadzētu veikt tikai ar līdzekļiem, kuru zaudēšanas gadījumā, netiktu būtiski ietekmēta personīgā vai uzņēmuma finansiālā situācija.

3. Starptautiskie tirgi

Salīdzinājumā ar klienta vietējiem tirgiem starptautiskie tirgi ietver citādus riskus. Dažos gadījumos riski var būt krietni lielāki. Iespējamo peļņu vai zaudējumus no darījumiem starptautiskajos tirgos ietekmē valūtu kursu svārstības. Papildus vēl var būt politisko vai ekonomisko politiku maiņas riski, kuri var tikt atspoguļoti ārzemju mēdijos un tādējādi rezultēties ar būtiskām ārvalstu valūtu tirzniecības nosacījumu, noteikumu, pieejamības un cenas izmaiņām uz visiem laikiem.

4. Risku ierobežojošie orderi un stratēģijas

Orderi (piem., Stop Loss), kuru mērķis ir ierobežot zaudējumus līdz konkrētam apmēram, atsevišķos tirgu apstākļos tehnoloģisko iespēju ierobežojumu dēļ var nostrādāt tikai daļēji vai pat nenostrādāt vispār. Klientam, kurš darījumos izmanto šādus orderus vai stratēģiju, jārēķinās ar šādu risku.

5. Darījumi ar iespējamām saistībām

Forex un CFD paredz maržinālo darījumu veikšanu ar virkni maksajumiem, sedzot daļu no visas līguma verības, tā vietā, lai nekavējoties segtu visu līguma vērtību. Jūs varat pilnībā zaudēt maržas depozītu ar Admiral Markets Cyprus Ltd, izvietojot vai saglabājot pozīciju. Admiral Markets Cyprus Ltd katru dienu nepārtraukti izvērtē jūsu atvērtās pozīcijas, un jebkāda peļņa vai zaudējumi tiek nekavējoties atspoguļoti jūsu kontā, un zaudējumu gadījumā jums var tikt prasīts īsā laikā iemaksāt ievērojamu maržas rezervi, lai saglabātu jūsu pozīcijas atvērtas.

Admiral Markets Cyprus Ltd var arī jebkurā laikā mainīt sākotnējās maržas likmes un/vai noteiktās tirdzniecības prasības, informējot klientus pirms izmaiņām, kā rezultātā var tikt mainīta arī marža, kas jums ir jāsaglabā. Ja jūs neuzturēsiet pietiekamu maržas rezervi savā kontā un/vai nenodrošināsiet šādus papildu līdzekļus vajadzīgajā laikā, jūsu atvērtās pozīcijas var tikt slēgtas ar zaudējumiem, un jūs varat būt atbildīgs par jebkādu no tā izrietošo deficītu.

6. Kredītplecs

Lai gan riska pārvaldībai var izmantot atvasinātos instrumentus, atsevisķi ieguldījumi daudziem investoriem var nebūt piemēroti. Forex un CFD tirdzniecība ir saistīta ar augstu risku. CFD un Forex tirdzniecībā kredīplecs jeb sviras finansejums nozīmē, ka, lai sāktu tirdzniecību ar Admiral Markets Cyprus Ltd, jums nav nepieciešams ieguldīt daudz līdzekļu. Darījumi ar augstu aizņemto līdzekļu īpatsvaru var tikt pakļauti būtiskām vērtības izmaiņām.

7. Ārpusbiržas (Over the Counter-OTC) darījumi

Tirgojot CFD, jūs spekulējat uz cenas izmaiņam konkrētajām instrumenta pamatā esošajam bāzes aktīvam. Šī tirdzniecība nenotiek regulētā tirgū. Jūs tiešā veidā noslēdzat līgumu par konkrēta instrumenta vai bāzes aktīva pamatā esošā instrumenta CFD tirdzniecību ar Admiral Markets Cyprus Ltd. Visas atvērtās pozīcijas pie Admiral Markets Cyprus Ltd ir jāslēdz ar Admiral Markets Cyprus Ltd, un tās nevar slēgt neviena cita puse. Veicot ārpusbiržas finanšu tirdzniecības darījumus, jūs varat tikt pakļauts lielākam riskam nekā tirgojot regulētā tirgū. Tas skaidrojams ar to, ka šajā gadījumā nav tirgus, kurā slēgt jūsu atvērtās pozīcijas, un cenas un citus nosacījumus mēs nosakām saskaņā ar jebkādām juridiskajām/regulatīvajām prasībām. Ārpusbiržas darījumi var palielināt likviditātes risku un ieviest citus būtiskus riska faktorus: var būt neiespējami, piemēram, novērtēt pozīcijas vērtību ārpus tirgus darījuma rezultātā vai noteikt riska pakāpi. Turklāt Admiral Markets Cyprus Ltd nav jākotē piedāvājuma cenas un pieprasījuma cenas, un pat tad, ja tās ir, Admiral Markets Cyprus Ltd var būt grūti noteikt godīgu cenu, jo īpaši, ja attiecīgā bāzes instrumenta birža vai tirgus ir slēgts vai uz laiku apturēts.

Jūs esat arī pakļauts Admiral Markets Cyprus Ltd defolta riskam; lai arī tas ir maz ticams, tomēr gadījumā, ja tas notiek, mēs esam Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmas dalībnieki.

8. Cenas

Admiral Markets Cyprus Ltd tirdzniecības platformās (turpmāk - Platforma) publicētās cenas/kotācijas ne vienmēr atspoguļo plašāku tirgu. Admiral Markets Cyprus Ltd izvēlēsies slēgšanas cenas, kas tiks izmantotas, lai noteiktu maržas prasības un periodiski atzīmētu pozīcijas jūsu kontā, un slēgtu šādas pozīcijas. Lai gan Admiral Markets Cyprus Ltd sagaida, ka šīs cenas būs saprātīgi saistītas ar cenām, kas pieejamas tā dēvētajā starpbanku tirgū vai jebkurā piemērotā biržā vai citā finanšu tirgū ("atsauces tirgus"), cenas, ko izmanto Admiral Markets Cyprus Ltd, var atšķirties no tām, kas pieejams bankām un citiem tirgus dalībniekiem. Līdz ar to Admiral Markets Cyprus Ltd var izmantot ievērojamu rīcības brīvību, nosakot maržas prasības un iekasējot maržas līdzekļus. Ņemot vēra, ka produkti ir daļēji saistīti ar pamatā esošo produktu, jums ir jāpārliecinās, ka esat informēts par riskiem, kas saistīti ar pamatproduktu, tostarp valūtas svārstībām, nepastāvību un volatilitati (pēkšņa cenu maiņa, ko var izraisīt daudzi faktori, tostarp, bet ne tikai, ekonomiski notikumi. , epidēmijas, tirgus paziņojumi un periodi, kad nenotiek tirdzniecība ar pamatinstrumentu).

Stop Loss orderis negarantē aizsardzību no riska zaudēt līdzekļus, jo to nav iespējams izpildīt momentāni vienmēr, tāpēc tas tikai garantē to, ka pie konkrētas cenas tiks aktivizēta darījuma aizvēršana pēc tirgū tuvākās pieejamās cenas.

9. Risks nedēļas nogalēs

Dažādas situācijas, notikumi un to attīstība var rasties nedēļas nogalēs, kad tirgi parasti tirdzniecībai ir slēgti. Pēc šādām nedēļas nogalēm tirgi var atvērties par cenu, kas būtiski atšķiras no cenas piektdienas vakarā. Nedēļas nogalēs un citos laikos, kad tirgi ir slēgti, nav iespējams izmantot tirdzniecības programmu, lai atvērtu vai mainītu orderus. Pastāv liels risks, ka Stop Loss orderi, kuri izlikti, lai aizsargātu pozīcijas uz nedēļas nogali, var tikt izpildīti pēc krietni sliktākas cenas nekā norādīts iepriekš. Atverot šādus darījumus, klients uzņemas risku un atbildību segt iespējamās saistības, kuras var rasties, atverot darījumus nedēļas nogalēs.

10. Elektroniskā tirdzniecība

Tirdzniecība ārpus regulētā tirgus, izmantojot tirdzniecības programmu, var atšķirties no tirdzniecības citās elektroniskās sistēmās un no tirdzniecības tradicionālā vai atvērtā tirgū. Šāda tirdzniecība ir pakļauta riskiem, kuri saistīti ar elektroniskām tirdzniecības sistēmām, piemēram, iekārtu un programmu kļūdas un elektronisko sistēmu darbības traucējumi vai atslēgumi, klienta elektronisko sistēmu un komunikāciju infrastruktūras darbības traucējumi, kuri nodrošina savienojumu ar programmu (internets).

11. Darījumi dienas ietvaros

Izvēle veikt tiešsaistes darījumus vienas dienas ietvaros var novest pie daudzu darījumu atvēršanas.

12. Tirdzniecības apturēšana

Zināmos apstākļos pozīciju varētu būt grūti vai pat neiespējami likvidēt. Tas var notikt, piemēram, strauju cenu svārstību brīžos, ja vienas tirdzniecības sesijas laikā bāzes aktīva cena palielinās vai samazinās tādā apmērā, ka bāzes aktīva tirdzniecība ir ierobežota vai apturēta. Tam notiekot, klients akceptē jebkādu saistīto risku un to, ka viņš uzņemas segt radušos iztrūkumu. Klientam ir arī jāapzinās, ka noteiktos gadījumos Admiral Markets Cyprus Ltd var būt jāslēdz pozīcijas saskaņā ar regulatorajām vai biržas prasībām, un attiecīgi Admiral Markets Cyprus Ltd neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties ieprikeš minētajā rezultātā.

13. Komisijas

Pirms tirdzniecības uzsākšanas, nepieciešams iegūt informāciju par visām komisijām un papildmaksājumiem, par kuru izpildi klients ir atbildīgs, kā norādīts Admiral Markets Cyprus Ltd mājas lapas ievietotajā cenrādī. Klientam ir jānoskaidro izmaksas vai saistības, kas rodas atverot pozīcijas, tajā skaitā: svop likmes, koorporatīvās darbības, piemēram, tiesības iegādāties papildu akcijas, dividendes, akciju sadalīšana u.c.

14. Maksātnespēja

Klienta maksātnespēja vai nespēja izpildīt saistības var novest pie atvērto pozīciju piespiedu aizvēršanas bez klienta piekrišanas. Šādās situācijās klients nodod īpašumtiesības uz nepieciešamo daļu no kopējā ieskaitījuma Admiral Markets Cyprus Ltd, kas nepieciešams, lai segtu iespējamās esošās vai nākotnes saistības un ķīlas prasības attiecībā pret Admiral Markets Cyprus Ltd.

Admiral Markets Cyprus Ltd pēc saviem ieskatiem katru dienu nosaka līdzekļu apmēru, kurš nepieciešams, lai segtu ikdienas saistības pret Admiral Markets Cyprus Ltd (atkarībā no konkrētajā dienā atvērtajām pozīcijām un tirdzniecību konkrētos tirgu apstākļos) un kuru apmērs var būt lielāks par nepieciešamajām ķīlas prasībām. Klientam nav īpašumtiesību pār šo līdzekļu apmēru un tas netiek pakļauts segregācijai vai arī netiek ņemti vērā cita veida līdz tam spēkā esoši klientu naudas lietošanas noteikumi, jo saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, šādās situācijās Admiral Markets Cyprus Ltd ir tiesības brīvi rīkoties savā vārdā, tādējādi minētais līdzekļu apjoms saistību nepildīšanas vai defolta gadījuma var nebūt atgūstams.

15. Komunikācija

Admiral Markets Cyprus Ltd neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties novēlotas saziņas vai nesaņemtu ziņu gadījumā, ko Admiral Markets Cyprus Ltd varētu būt jums nosūtījis. Klients arī piekrīt, ka Admiral Markets Cyprus Ltd nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies trešās puses nesankcionētas piekļuves klienta tirdzniecības platformai rezultātā, izņemot gadījumus, kad Cyprus Ltd vai tā darbinieki pieļāvuši rupju nolaidību. Klients ir atbildīgs par visu pieprakstīšanās datu drošību, un Admiral Markets Cyprus Ltd stingri iesaka nepierakstīt un nesaglabāt šādus datus.

Jebkurš klients ir informēts un piekrīt tam, ka galvenā saziņas metode starp klientu un Admiral Markets ir elektroniska - sarakste e-pastā un publicēta informācija mūsu mājas lapās.

16. Konsultācijas

Admiral Markets Cyprus Ltd nesniedz ieguldījumu konsultācijas un ir tikai tirdzniecības izpildes vieta. Lai gan saskaņā ar mūsu pilnvarām mēs varam veikt vispārīgus tirgus novērtējumus, šādi novērtējumi nav individuāli ieguldījumu padomi un tajos nav ņemti vērā jūsu individuālie apstākļi. Jebkuru lēmumu par tirdzniecību pieņem Klients individuāli.

Informācija, kuru nodrošinām mūsu analītikā, vebināros (tiešsaistes semināros), klātienes semināros, mājas lapās vai ārējos resursos kā YouTube video kanāli, ir vispārīga informācija vai autoru subjektīvi priekšstati par tirgiem. Ne pie kādiem apstākļiem šāda informācija nav paredzēta un nav uzskatāma par padomu pārdot, pirkt vai paturēt tirdzniecības instrumentus.

Analītiķi un autori var tirgot, turēt vai investēt dažādos tirdzniecības instrumentos: Forex un akciju, izejvielu, nākotnes darījumu CFD u.c.

Saskaņā ar likumu, mums ir jānovērtē šāda veida produkta piemērotību konkrētai personai, kas sniedz līdzīgu informāciju kā jūs. Tas nenozīmē, ka, ļaujot jums atvērt kontu, mēs sniedzam individuālu ieguldījumu izvērtējumu par to, ka šis produkts patiešām ir jums piemērots, izvērtējot jūsu individuālos apstākļus – drīzāk mēs norādām, ka tas varētu būt piemērots kādam, kas ietilpst tajā pašā vispārējā kategorijā -izvērtējot zināšanas un pieredzi. Izvērtējot pakalpojuma atbilstību jums, mēs apkopojam arī informāciju par jūsu iepriekšējo tirdzniecības pieredzi, informāciju par finanšu aktīviem, izglītības līmeni un citu informāciju, kas uzskatāma par nepieciešamu un samērīgu. Mēs neuzraugām to, lai jūsu finansiālais stāvoklis būtu nemainīgs. Klienti ir pilnībā atbildīgi par to, lai mēs tiktu informēti ar jebkādu būtisku informāciju, kas var ietekmēt piedāvāto pakalpojumu atbilstību.

17. Uzņēmumu darbības: akciju CFD līgumi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka attieksme, ko saņemat korporatīvās darbības laikā, var būt mazāk labvēlīga nekā tad, ja jums piederētu pamatā esošais instruments, jo mūsu veiktās izmaiņas, iespējams, būs jāpadara reakcionāras un jāievieš pirms korporatīvās darbības prasībām. Tāpēc lēmumu pieņemšanai nepieciešamais laiks varētu būt ievērojami mazāks; pieejamās iespējas var būt ierobežojošākas/mazāk izdevīgas un var būt tādas, ka jums nav iespējas aizvērt pozīciju. Ņemot vērā, ka korporatīvos pasākumus bieži var paziņot ļoti īsā laikā, jums var nebūt iespējas vai izvēles slēgt pozīcijas, lai izvairītos no šādām sekām, un šādas darbības var prasīt, lai jūs nodrošinātu vairāk līdzekļu, lai segtu maržas prasības ļoti īsā laikā.

18. Īsā pozīcija attiecībā uz CFD akcijām

CFD akciju īsās pozīcijas atvēršana ir sasitīta ar papildu risku, kas neattiecas uz garo pozīciju atvēršanu. Tas ietver, bet ne tikai, to, ka jums būs jāizmanto pirkuma iespējas otra puse, piemēram, tiesību emisija, kuras rezultātā jūs tērējat vēl vairāk par neizdevīgām cenām vai maksājat summu, lai atpirktu tiesības, kuru izvēli var izlemt Admiral Markets Cyprus Ltd bez jūsu ieguldījuma, saskaņā ar nosacījumiem, ko nosaka Admiral Markets Cyprus Ltd, to pieprasot īsākā laikā, nekā tas būtu pamatā esošajai akcijai; jūs varat piedzīvot piespiedu atpirkšanu korporatīvo darbību, akciju aizņemšanās nosacījumu vai normatīvo prasību/izmaiņu dēļ, un jums var rasties mainīgas aizņēmuma maksas, kamēr pozīcija ir atvērta.

19. Pozīciju uzraudzīšana

Klientu pienākums ir vienmēr uzraudzīt atvērtās pozīcijas, un jums vienmēr jābūt spējīgam to darīt. Lai gan mēs mēģināsim aizvērt pozīcijas tiklīdz jūsu maržas nodrošinājums būs iztērēts, tomēr mēs nevaram garantēt, ka tas būs iespējams, un tāpēc jūs joprojām nesat atbildību par jebkādu no tās izrietošo iztrūkumu.

Šis dokuments ir jālasa kopskatā ar Noteikumiem un nosacījumiem, Orderu izpildes politiku un citiem dokumentiem, kas klientam tiek nodrošināti vai citādi pieejami mūsu tīmekļa vietnē.

20. Dividenžu korekcijas CFD pozīcijām

20.1 Dividenžu korekcijas indeksu CFD

Ja kādai no pamatinstrumenta akcijām, kas ir indeksa CFD sastāvdaļa, tiek izmaksātas dividendes, arī indeksa CFD līgumam tiek veikta dividenžu izmaksu korekcija. Proporcionāla dividenžu korekcijas summa tiek iemaksāta tirdzniecības kontā, ja atvērta BUY pozīcija, bet atskaitīta, ja atvērta SELL pozīcija.

20.2 Dividenžu korekcijas akciju CFD

Ja akcijas CFD pamatinstrumentam tiek izmaksātas dividendes, tad arī akcijas CFD līgumam tiek veikta dividenžu izmaksu korekcija. Proporcionāla dividenžu korekcijas summa tiek iemaksāta tirdzniecības kontā, ja atvērta BUY pozīcija, bet atskaitīta, ja atvērta SELL pozīcija.

20.3 Nodokļu ieturēšana par dividenžu korekcijām

Dividenžu maksājumi tiks ieskaitīti klienta kontā, atskaitot visus piemērojamos standarta ieturamos nodokļus. Admiral Markets Cyprus Ltd pašlaik neatbalsta un nepiedāvā preferenciālas ieturējuma nodokļa likmes, kas var būt pieejamas dzīvesvietas vai juridiskā statusa dēļ.

21. Hedžētās pozīcijas

Hedžetās pozīcijas - lūdzu, ņemiet vērā, ka pretējās pozīcijas (vienlaicīga ilgtermiņa un īstermiņa pozīcijas noteiktā finanšu instrumentā), iespējams pilnībā nestabilizēs jūsu maržas līmeni, tādēļ Stop Out jūsu kontā var rasties pat tad, ja šādi hedžētas pozīcijas ir atvērtas. Tas var notikt šādos gadījumos:

  1. Peļņa/zaudējumi no pārdošanas pozīcijas tiek aprēķinātas pēc Ask cenas, savukārt peļņu/zaudējumus pirkšanas pozīcijai tiek aprēķināta pēc Bid cenas. Ekstrēmos tirdzniecības apstākļos spreda palielināšanās var radīt zaudējumus jūsu kontā, kas ir augstāki kā normālos tirgus apstākļos, un tāpēc jūsu pozīcijas, ķīlas nepietiekamības dēļ tiek aizvērtas.
  2. Peļņa/zaudējumi no pozīcijas tiek aprēķināti tirgotā instrumenta bāzes valūtā un tad pārrēķināti konta valūtā pēc platforma kursa. Ja hedžētās pozīcijas tiek atvērtas citā laikā / cenā, tad peļņa/zaudējumi kontā var būt pakļauta valūtu svārstības riskam, kas rada zaudējumus, un ir lielāka par ķīlu, līdz ar to jūsu pozīcijas, tiek aizvērtas.

22.Atruna par tulkojumiem

Admiral Markets Cyprus Ltd vietne izmanto dažādus tulkošanas rīkus, lai tulkotu šīs vietnes lapas lietošanai citās valstīs. Tulkošanas rīki ļaus jums saprast oriģinālā satura vispārējo nolūku, bet ne vienmēr nodrošinās pareizu tulkojumu. Oficiālais teksts ir pieejams Admiral Markets Cyprus Ltd vietnes angļu valodas versijā šeit https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec. Visas tulkojumā radītās neatbilstības vai atšķirības nav saistošas, un tām nav juridiska spēka atbilstības vai izpildes nolūkos. Ja rodas jautājumi par vietnes tulkotajā versijā sniegtās informācijas precizitāti, lūdzu, skatiet vietnes oficiālo angļu valodas versiju. Admiral Markets Cyprus Ltd neuzņemas atbildību par precizitāti. Valodas sarežģītības un dažādu vārdu un frāžu dažādu tulkojumu un interpretāciju iespējamības dēļ, tulkojumiem ir raksturīgi ierobežojumi. Tāpēc Admiral Markets Cyprus Ltd iesaka pārliecināties un pārbaudīt tulkojumu, kas iegūts, izmantojot šo pakalpojumu, un neuzņemas atbildību par tā pareizību.