Kas ir akciju dividendes un kā aprēķināt dividenžu ienesīgumu?

Admirals

Vai esi kādreiz dzirdējis kaut ko par dividenžu ienesīgumu (dividend yield), kā tiek aprēķināts izmaksājamo dividenžu lielums un, kā praksē tiek izmaksātas dividendes akciju turētājiem? Bet varbūt tu zini kaut ko par akciju indeksu dividenžu korekciju? Ja nē, tad šajā rakstā varēsi rast atbildes uz šiem un daudziem citiem sev interesējošiem jautājumiem.

Šajā rakstā apskatīsim:

Kas ir akciju dividendes?

Investoriem iegādājoties publiski kotētu uzņēmumu akcijas, piemēram, Google (Alphabet), peļņa, visbiežāk, tiek gūta divos veidos:

 • no iegādātā uzņēmuma akciju vērtības pieauguma tirgū;
 • no uzņēmuma izmaksātajām dividendēm akciju īpašniekiem.

Ja pieņemam, ka akcijas ir vērtspapīri, kas apliecina akcionāra līdzdalību akciju sabiedrības pamatkapitālā, tad dividendes ir akciju sabiedrības tīrā peļņa daļa, ko saņem akcionārs kā atlīdzību par ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā.

Dividendes akcionāriem izmaksā proporcionāli piederošo akciju nominālvērtību summai un ir aprēķināmas un izmaksājamas par pilnībā apmaksātām akcijām. Lēmumu par dividenžu izmaksu pieņem akcionāru kopsapulcē. Parasti dividendes akciju īpašniekiem tiek izmaksātas divas reizes gadā, tomēr izmaksu biežums var atšķirties un dividendes var tikt maksātas arī reizi gadā vai netikt maksātas nemaz.

Akciju dividenžu izmaksas kārtība un dividenžu ienesīgums

Dividendes akcionāriem tiek izmaksātas ņemot vērā akcionāru kopsapulcē nolemto. Ir uzņēmumi, kas saviem akcionāriem dividendes nemaksā, bet iegulda līdzekļus uzņēmuma attīstībā. Ir uzņēmumi, kas dividendes maksā reizi gadā, reizi pusgadā, vai arī reizi ceturksnī (katru trešo mēnesi).

Lai saņemtu dividendes no iegādātajām akcijām jeb ieguldījuma uzņēmuma pamatkapitālā, akcijas ir jāiegādājas vismaz trīs dienas pirms dividenžu izmaksas datuma. Ja akcijas tiks iegādātas dienu pirms dividenžu izmaksas datuma, tad dividendes akciju īpašniekam netiks izmaksātas.

Vienlaikus svarīgi atzīmēt, ka noteikumi un nosacījumi par dividenžu izmaksas kārtību ir atrunāti katras valsts attiecīgajos likumdošanas dokumentos. Dažādas valstis var piemērot atšķirīgus noteikumus dividenžu izmaksas kārtībā. No otras puses, piemēram, Eiropas Savienībā, bloka dalībvalstis laika gaitā ir izstrādājušas vienotu regulu ar mērķi tuvināt likumisko ietvaru, harmonizējot noteikumus un kārtību kādā tiek akcionāriem izmaksāta atlīdzība par ieguldījumiem uzņēmuma pamatkapitālā caur akciju iegādi.

Piemēram, lai saņemtu dividendes no uzņēmuma, kas plāno izmaksāt dividendes akcionāriem ceturtdienā, 26. martā, Jums būtu jāiegādājas uzņēmuma akcijas pirms tirgus slēgšanas dienā, t.i. pirmdienā, 23. martā, kas arī saukta par "pēdējo tirdzniecības dienu" (last trading day).

24. marts ir "dividendes x-datums" (ex-dividend date) jeb diena, kad vairs netiek izmaksātas dividendes akcionāriem, kuri iegādājušies akcijas konkrētajā dienā. 25. marts ir "dividenžu ieraksta datums" (record date), kad uzņēmums reģistrē un fiksē informāciju par visiem akciju īpašniekiem, kam ir tiesības saņemt dividendes.

Kas ir akciju dividendes un kā atrast dividenžu ienesīgumu?

Dividenžu izmaksas kalendārs ir rīks, kas sniedz priekšstatu investoriem par konkrēto uzņēmumu plānotajiem dividenžu izmaksas datumiem un iespējamo dividenžu izmaksas apmēru.

Katras fondu biržas mājaslapā ir atrodama informācija par tajā kotētajiem uzņēmumiem, to finanšu pārskatiem, akciju vērtību tirgū, kā arī izmaksātajām un plānotajām dividendēm.

Lai uzzinātu par Latvijas un Baltijas valstu uzņēmumu dividenžu izmaksas datumiem, tad būs jāizmanto Nasdaq Baltija dividenžu kalendāru.

Tiesa variet izmantot arī alternatīvus informācijas avotus, lai noskaidrotu par konkrētā uzņēmuma dividenžu izmaksas datumiem. Piemēram, lai iegūtu informāciju par Vācijas galvenā akciju indeksa DAX 30 uzņēmumiem un to dividenžu izmaksas datumiem, vari izmantot Business Insider mājaslapā atrodamo dividenžu kalendāru vai izmantot Yahoo Finance, kur atradīsi detalizētu informāciju par katru uzņēmumu atsevišķi.

Vēlies piekļūt pasaules lielākajiem tirgiem, bet nezini ar ko sākt? Izmēģini demo kontu!

Mūsu demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie investori, lai pārbaudītu sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju reālos tirgus apstākļos, neriskējot ar personīgajiem līdzekļiem. Admirals klientiem piedāvā vairāk kā 8000 finanšu instrumentus tirdzniecībai!

Demo kontā Jums būs iespēja tirgot akcijas un akciju indeksu CFD un uzzināt, kā strādā tādi tirgi kā, piemēram, Forex jeb starptautiskais valūtu tirgus, kriptovalūtu tirgus, akciju un akciju indeksu, obligāciju,preču un izejvielu, metālu un daudzi citi tirgi. Atver savu demo tirdzniecības kontu pie Admirals - starptautiski uzraudzīta un licencēta brokera!

Lai bez maksas atvērtu demo tirdzniecības kontu un sāktu akciju un akciju indeksu CFD tirdzniecību, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera!

Tirgo bezriska demo kontā

Praktizē tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem

 

Vajadzīga palīdzība demo konta atvēršanai? Noskaties video vai apmeklē mūsu YouTube kanālu!

Akciju un dividenžu izmaksas veidi

Lēmumu par dividenžu izmaksas apjomu pieņem uzņēmums un akcionāru kopsapulce. Uzņēmums nosaka kādu procentuālo daļu no gūtās peļņas tas izmaksās akcionāriem un kādu novirzīs uzņēmuma attīstībai un jauniem projektiem.

Ir vairāki dividenžu izmaksas veidi:

 • dividenžu iemaksa vērtspapīru kontā - šis ir viszināmākais no veidiem, kad dividendes no ieguldījumiem akcijās tiek izmaksātas naudā un pārskaitītas automātiski uz vērtspapīru kontu;
 • papildus dividendes - tiek izmaksātas pēc uzņēmuma lēmuma, papildus jau iepriekš veiktajam dividenžu maksājumam;
 • prēmiju dividendes - visbiežāk tiek izmaksātas gadījumos, ja uzņēmumam ir izdevies realizēt kādu lielu projektu, kā rezultātā ir gūta ievērojama peļņa un daļa no tās kā atlīdzība tiek izmaksāta investoriem jeb uzņēmuma akciju īpašniekiem.
 • dividenžu izmaksa akcijās - ir veids, kad uzņēmums saviem akcionāriem kā atlīdzību par ieguldījumu izmaksā nevis naudā uz vērtspapīru kontu, bet gan uzņēmuma akcijās.

Dažkārt biržās kotētie uzņēmumi izvēlas daļu no dividendēm izmaksāt naudā un otru daļu akcijās.

Pastāv arī vairāki akciju veidi:

 • parastās akcijas - ar tām īpašniekam tiek nodrošinātas tiesības saņemt dividendes un piedalīties akcionāru sapulcēs;
 • priekšrocību akcijas - nodrošina akcionāram pirmtiesības uz dividendēm un likvidācijas kvotām; Priekšrocību akcijas vēl var iedalīt:
  • atsaucamajās priekšrocību akcijās
  • neatsaucamajās priekšrocību akcijās
  • konvertējamajās priekšrocību akcijās
  • nekonvertējamajās priekšrocību akcijā
 • Personāla akcijas - var iegādāties tikai uzņēmuma darbinieki un valdes locekļi.

Kas ir akciju dividenžu ienesīgums un kā to aprēķināt?

Ja pieņemam, ka dividende ir atlīdzība jeb peļņas daļa, ko uzņēmums maksā investoram par veikto ieguldījumu akcijās, tad dividenžu ienesīgums (dividend yield) ir dividenžu summa, ko uzņēmums izmaksā proporcionāli uzņēmuma akciju cenai jeb vērtībai tirgū.

Tātad, lai aprēķinātu dividenžu ienesīgumu, ir jāsaskaita visi dividenžu maksājumi par konkrēto gadu un jādala ar uzņēmuma akciju cenu tirgū, pēc tam pareizinot iegūto rezultātu ar 100.

Piemēram, ja uzņēmums BMW AG, 2020. gada 15. maijā par vienu akciju izmaksāja dividendes apmērā 2.50 EUR, tad varam pieņemt, ka dividenžu ienesīgums uz vienu akciju, tirgum slēdzoties, tās pašas piektdienas vakarā bija 5.36%.

2.50 (izmaksātā dividende par vienu akciju)/46.65 (akcijas cena biržā slēdzoties tirgum) = 0.053* 100 = 5.36%

Zemāk tabulā atradīsiet Vācijas galvenā akciju indeksa DAX30 uzņēmumus, sarindotus dilstošā secībā pēc to dividenžu ienesīguma, sākot ar lielāko un beidzot ar mazāko.

Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Akcijas cena pēdējā tirdzniecības dienā

Dividendes x-datums

Dividendes ienesīgums (%)

1

Basf

52.42

2020. gada 19. jūnijs

6.18

2

Allianz

183.86

2020. gada 7. maijs

5.14

3

Bayer

60.64

2020. gada 29. aprīlis

4.54

4

E.on

10.31

2020. gada 29. maijs

4.39

5

Muenchener Rueck

234.10

2020. gada 30. aprīlis

4.15

6

Bmw

60.24

2020. gada 15. maijs

4.09

7

Deutsche Telekom

14.89

2020. gada 22. jūnijs

3.94

8

Siemens

112.78

2020. gada 6. februāris

3.39

9

Continental

90.88

2020. gada 15. jūlijs

3.27

10

Vonovia

54.38

2020. gada 1. jūlijs

2.88

11

Rwe

32.86

2020. gada 29. jūnijs

2.37

12

Daimler

40.00

2020. gada 9. jūnijs

2.20

13

Henkel

85.56

2020. gada 18. jūnijs

2.13

14

Deutsche Boerse

167.00

2020. gada 20. maijs

1.72

15

Linde

209.20

2020. gada 2. jūnijs

1.62

16

Infineon Technologies

21.87

2020. gada 21. februāris

1.19

17

Merck

111.90

2020. gada 29. maijs

1.15

18

Heidelbergcement

51.90

2020. gada 5. jūnijs

1.14

19

Sap

136.20

2020. gada 21. maijs

1.12

20

Beiersdorf

101.30

2020. gada 30. aprīlis

0.68

21

K+S

6.16

2020. gada 11. jūnijs

0.64

22

Adidas

239.50

 

0.00

23

Commerzbank

4.59

2019. gada 23. maijs

0.00

24

Deutsche Bank

8.28

2019. gada 24. maijs

0.00

25

Deutsche Post

34.68

2019. gada 16. maijs

0.00

26

Fresenius Medical Care

76.34

2019. gada 17. maijs

0.00

27

Fresenius Se

44.40

2019. gada 20. maijs

0.00

28

Lufthansa

8.24

2019. gada 8. maijs

0.00

29

Thyssenkrupp

7.14

2019. gada 4. februāris

0.00

30

Volkswagen

150.10

2019. gada 15. maijs

0.00

Avots: Dividends.org, dati iegūti 2020. gada 24. jūlijā. Tabulu sagatavojis Admirals.

Nodokļu aprēķins par ieņēmumiem no akciju dividendēm un kapitāla pieauguma

Nodokļu aprēķināšanas kārtību un noteikumus par ieņēmumiem no dividendēm nosaka katra valsts atsevišķi.

Latvijas gadījumā, no dividendēm, kas saņemtas no ārzemēs reģistrēta uzņēmuma, ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Nodoklis nav jāmaksā, ja ārvalstī ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai tam pielīdzināms nodoklis. To nosaka likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Latvijas nodokļu rezidentam ir jādeklarē ienākumi no visiem ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Kāda informācija nepieciešama, lai apliecinātu ienākumus un to, vai no šiem ienākumiem konkrētā valstī ieturēts nodoklis, noskaidrosiet Valsts ieņēmumu dienestā ( VID).

Gadījumā, ja par gūtajiem ienākumiem ārvalstīs nav maksāts nodoklis, tad Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 20 %

Latvijā ar 20% nodokli tiek aplikti šādi ienākumi no kapitāla pieauguma:

 • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
 • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
 • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
 • ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā;
 • u.c.

Kā tiek aprēķināta dividenžu korekcija akcijām un akciju indeksiem?

Svarīgi atzīmēt, ka dividenžu izmaksa no uzņēmumiem, kas iekļauti konkrētā akciju indeksā, atsevišķos gadījumos var ietekmēt akciju indeksa vērtību tirgū, veidojot tā saucamo indeksa dividenžu korekciju. Tas neattiecās uz visiem akciju indeksiem, tomēr atsevišķiem indeksiem, piemēram, Spānijas IBEX 35, dividenžu izmaksas korekcija indeksā būs jāņem vērā.

Kā tas strādā?

Piemēram, ja uzņēmums plāno izmaksāt dividendes akcionāriem ceturtdien, 26. martā, tad pēc pēdējās tirdzniecības dienas, kas ir pirmdiena, 23. marts, dividendes x-datumā no uzņēmuma akcijas vērtības tiks atņemta dividendēs izmaksājamā summa. Piemēram, uzņēmumam kura akcijas cena tirgū ir 25 EUR par vienu akciju, izmaksājot dividendi par vienu akciju 1 EUR, akcijas kotācija dividendes x-datumā būs 24 EUR.

Kā jau tika minēts iepriekš, ne visos akciju indeksos ir iekļauta dividenžu korekcija. Ir akciju indeksi, kuru vērtības aprēķina pamatā ir citi parametri, piemēram, tirgus kapitalizācija u.c.

SVARĪGI: Investoriem un treideriem, kas iegulda akciju indeksos ir jāņem vērā, vai konkrētais akciju indekss ir pakļauts korekcijai no uzņēmuma izmaksātajām dividendēm. Īpaši svarīgi tas varētu būt īstermiņa treideriem, kuru tirdzniecību negatīvi var ietekmēt dividenžu izmaksa un negatīva īstermiņa korekcija indeksa vērtībā.

IBEX 35 un Eurostoxx-50 akciju indeksi var tikt pakļauti dividenžu korekcijai, dividenžu izmaksas gadījumā. Atsaucoties uz Madrides biržas (Bolsas y Mercados Españoles) datiem, Spānijas akciju indeksa IBEX 35 vērtība, kopš 1992. gada ir augusi 3.5 reizes, ienesīgumam sasniedzot 5.2% gadā.

Tas pats akciju indekss bez dividenžu diskonta, iepriekš minētajā laika periodā ir spējis augt divas reizes straujāk, nekā indekss kurā diskonts, jeb dividenžu korekcija ir bijusi iekļauta. IBEX 35 indekss bez dividenžu korekcijas iepriekš minētajā pārskata periodā ir audzis par 9 reizēm, sasniedzot pieaugumu par 9.3 % viena gada laikā. Tas ir pieaugums par 4.1 procenta punktu vairāk kā indekss, kurā tiek ņemta vērā dividenžu korekcija. Šī atšķirība ir skaidrojama ar augsto dividenžu ienesīgumu no uzņēmumiem, kas veido IBEX 35 akciju indeksu.

Avots: BME (Bolsas y Mercados Españoles), dati par IBEX akciju indeksu no 2018. gada 31. decembra līdz 2019. gada 31. decembrim.

2019. gada beigās IBEX akciju indeksa ienesīgums kopā ar dividendēm bija 16.57%, kas ir par 4.75 procenta punktiem vairāk kā IBEX 35 indeksam, kura ienesīgums bija 11.8%.

Dividenžu aprēķins DAX 30 akciju indeksā

Pretēji IBEX 35 akciju indeksam, Vācijas galvenais akciju indekss DAX30 atspoguļo indeksa "kopējo atdevi" un tiek aprēķināts, ņemot vērā indeksā iekļauto uzņēmumu kopējo tirgus kapitalizāciju Frankfurtes fondu biržā

Kopš DAX 30 akciju indeksa izveides, pirms vairāk nekā 30 gadiem, tā vērtība ir augusi vairāk nekā desmit reizes. Ja investors būtu ieguldījis indeksā 1988. gadā, tad atdeve no ieguldījuma indeksā ik gadu nestu peļņu 7.5% apmērā.

Ir vairāki veidi, kā iespējams tirgot DAX 30 akciju indeksu. Viens no veidiem ir iegādāties DAX 30 indeksa biržā tirgotā fonda (ETF) daļas. Otrs veids, tirgot DAX 30 indeksa atvasinātos finanšu instrumentus, piemēram, CFD, fjūčeru līgumus vai opcijas.

Izvēloties tirgot DAX 30 akciju indeksa CFD, Jums tiks dota iespēja tirgot indeksu ar kredītplecu. Izvēloties šo risinājumu, Jums nebūs jāiegādājas visu indeksā iekļauto uzņēmumu akcijas - pietiks ar to, ka Jūs samaksāsiet maržu jeb ķīlu.

Admirals piedāvā vienus no pašiem konkurētspējīgākajiem noteikumiem un nosacījumiem DAX 30 akciju indeksa CFD tirdzniecībai. Ar visu, vairāk kā 8000 finanšu instrumentu tirdzniecības nosacījumiem vari iepazīties apmeklējot mūsu mājaslapas sadaļu " Līgumu specifikācijas."

Gadījumā ja meklē ilgtermiņa investīciju iespējas akcijās vai biržā tirgotajos fondos, tad zini, ka Admirals Invest.MT5 konta īpašniekiem ir iespēja piekļūt 15 pasaulē lielākajām biržām un vairāk kā 4000 uzņēmumu akcijām un biržā tirgotajiem fondiem ( ETF) ar iespēju saņemt dividendes no ieguldītā akcijās vai fondu daļās.

Ja vēlies piekļūt Ņujorkas, Nasdaq, Euronext, Xetra un citām biržām - vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un aizpildi elektronisko pieteikuma veidlapu, lai atvērtu Invest.MT5 kontu jau šodien.

Ar Invest.MT5 kontu varēsi ieguldīt arī tādos uzņēmumos kā Coca-Cola, Siemens, BMW, Total, Daimler, Golman Sachs, Microsoft, Airbus vai arī pasaules nozīmīgākajos un lielākajos akciju indeksos.

Ieguldi pasaulē populārākajos instrumentos

Tūkstošiem akciju un ETF rokas stiepiena attālumā

 

Kā atvērt pirkšanas darījumu ar akcijām un akciju indeksiem (ETF), lai saņemtu dividendes no ieguldītā?

Lai sāktu ieguldīt akcijās un akciju indeksos ir svarīgi atrast uzticamu un drošu tiešsaistes brokeri, piemēram, Admirals UK Ltd, kas piedāvā akciju un akciju indeksu cenas starpības līgumus (CFD), reālās uzņēmuma akcijas un biržā tirgotos fondus saviem klientiem. Nākamais solis ir atvērt tirdzniecības kontu un lejupielādēt tirdzniecības programmu, piemēram, MetaTrader 5 (MT5). Pēc tam savā tirdzniecības programmā atrast akciju vai akciju indeksu kurā investēt, pievienot to savam tirgojamo instrumentu sarakstam un atvērt tirdzniecības darījumu.

Lai to paveiktu, vienkārši sekojiet līdzi šiem soļiem.

 1. atveriet savu MetaTrader 5 tirdzniecības programmu un veiciet autorizāciju;
 2. dodieties uz sadaļu "Skatīt" galvenajā izvēlnē lapas augšā un noklikšķiniet uz "Tirgus apskats" vai izmantojiet taustiņu kombināciju Ctrl + M;
 3. "Tirgus apskats" logā noklikšķiniet uz jebkura Simbola ar peles labo pogu, un izvēlēties simboli. Variet arī izmantot taustiņu kombināciju Ctrl + U;
 4. "Simboli" loga meklēšanas sadaļā ierakstiet, piemēram, Siemens AG vai tā akciju simbolu #SIE;
 5. uzklikšķiniet uz atrastā Simbola un dodieties uz sadaļu "Rādīt Simbolu";
 6. kad tas tiks izdarīts, Siemens AG akcijas tiks pievienotas Jūsu "Tirgus apskats" sarakstam;
 7. ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Siemens AG vai akciju simbola #SIE "Tirgus apskats" logā un izvēlieties "Jauns rīkojums";
 8. šajā logā Jūs variet izvēlēties darījuma apjomu jeb akciju skaitu ko vēlēsities iegādāties;
 9. kad visi obligātie parametri tiks aizpildīti, noklikšķiniet uz pirkt, lai atvērtu Siemens AG akciju iegādes darījumu un sāktu ieguldīt uzņēmuma kapitālā.

Ar Invest.MT5 konta palīdzību, Jūs varēsiet iegādāties vairāk kā 4000 uzņēmumu akcijas un ETF no 15 pasaules lielākajām biržām, izveidot savu ieguldījumu portfeli un saņemt dividendes no ieguldītā uzņēmumu kapitālā vai fonda daļās.

Akciju dividendes un DAX 30 indeksa CFD tirdzniecība

Atšķirībā no ETF, kura daļas iegādājoties ir iespējams saņemt dividendes, tirgojot CFD jeb cenas starpības līgumus, dividendes netiek maksātas. No otras puses CFD tirdzniecībai ir vairākas priekšrocības, piemēram, augsta likviditāte, iespēja atvērt gan garās (pirkšanas), gan īsās (pārdošanas) pozīcijas. Tirgojot CFD, brokeris Jums piedāvās tirgot ar kredīplecu. Admirals klientiem ar statusu "privāts klients" DAX 30 tirdzniecībai piedāvā kredītplecu līdz 1:20 un klientiem ar statusu "profesionāls klients" līdz 1:500.

Lūk piemērs. Iedomāsimies, ka mēs vēlamies atvērt DAX 30 CFD pirkšanas darījumu apjomā viena lote, pie DAX 30 akciju indeksa tirgus vērtības 12000 punkti. Lai atvērtu pozīciju ir jāņem vērā, ka:

 • pozīcijas vērtība valūtā būs 12000 EUR;
 • kredītplecs 1:20;
 • tātad mārža būs 12000/20= 600 EUR.

Marža ir tas naudas apjoms valūtā, kas būs nepieciešamas, lai atvērtu tirdzniecības darījumu ar izvēlēto finanšu instrumentu. Šis kapitāls var arī tikt izmantots atvērtās pozīcijas zaudējumu segšanai. Ievērojot visus drošas tirdzniecības priekšrakstus, neaizmirstiet par stop loss izmantošanu.

Lūk divi piemēri priekšstatam par to, kā tiek aprēķināta peļņa un zaudējumi tirgojot CFD produktus. Iedomāsimies, ka mēs tirgojam DAX 30 akciju indeksu.

 • 1. scenārijs: esam izvēlējušies pirkt DAX 30 akciju indeksa CFD pie tirgus vērtības 12000 punkti. Mūsu tirgus tehniskā un fundamentālā analīze ir bijusi precīza un indeksa vērtība aug. Esam izlēmuši atvērto pirkšanas darījumu slēgt pie indeksa vērtības 12050 punkti, kas nozīmē, ka esam nopelnījuši 50 EUR.
 • 2. scenārijs: tā pati tirgus situācija, tikai šoreiz esam atvēruši pārdošanas darījumu ar DAX 30 akciju indeksu pie tirgus vērtības 12000 punkti. Šoreiz cena tirgū virzās pretēji mūsu izvēlētajai, kā rezultātā pie indeksa vērtības 12050 punkti mums ir radušies zaudējumi - 50 EUR apmērā.

Izvēloties tirgot DAX 30 akciju indeksa CFD ar Admirals, Jums būs salīdzinoši viegli aprēķināt potenciālo peļņu vai zaudējumus punktos. Tie var būt 1,2 vai 50 EUR par vienu punktu - viss atkarīgs no izvēlētā darījuma lieluma.

Tirgojot citus DAX 30 finanšu instrumentus, piemēram, fjūčeru līgumus, potenciālās peļņas un zaudējumu aprēķins par vienu punktu būs nedaudz sarežģītāks. Piemēram, atverot DAX 30 fjūčeru līguma darījumu, viena punkta vērtība būs vismaz 25 EUR. Tieši tāpēc, pirms sākt tirdzniecību ar jebkuru finanšu instrumentu ir svarīgi pārliecināties, kādi ir nosacījumi tā tirdzniecībai. Tāpat svarīgi ir izvērtēt, kādas būs potenciālās tirdzniecības izmaksas izvēloties tirgot pie konkrētā brokera. Izmaksas īpaši svarīgas būs tiem treideriem, kas izvēlējušies tirgot CFD instrumentus īstermiņā. Tāpēc sprediem, komisijām, kā arī svopiem (svaps) var būt liela nozīme.

Akciju dividendes un CFD darījumu atvēršana MetaTrader tirdzniecības programmās

Tirgojot CFD jeb cenas starpības līgumus Jums nebūs iespējas saņemt dividendes no ieguldītā, tomēr Jūs varēsiet atvērt gan īsos pārdošanas, gan garos pirkšanas CFD darījumus ar izvēlēto finanšu instrumentu. Turklāt, tirgojot CFD Jums būs iespēja saņemt kredīplecu vajadzīgajā apmērā.

Lai atvērtu CFD tirdzniecības darījumu, iesākumā Jums būs jālejupielādē kāda no Admirals piedāvātajām MetaTrader tirdzniecības programmām.

Kad tas tiks paveikts:

 1. atveriet savu MetaTrader 5 tirdzniecības programmu un veiciet autorizāciju;
 2. dodieties uz sadaļu "Skatīt" galvenajā izvēlnē lapas augšā un noklikšķiniet uz "Tirgus apskats" vai izmantojiet taustiņu kombināciju Ctrl + M;
 3. "Tirgus apskats" logā noklikšķiniet uz jebkura Simbola ar peles labo pogu, un izvēlēties simboli. Variet arī izmantot taustiņu kombināciju Ctrl + U;
 4. "Simboli" loga meklēšanas sadaļā ierakstiet, piemēram, S&P 500 vai tā abreviatūru #SP500;
 5. uzklikšķiniet uz atrastā Simbola un dodieties uz sadaļu "Rādīt Simbolu";
 6. kad tas tiks izdarīts, S&P 500 akciju indekss tiks pievienotas Jūsu "Tirgus apskats" sarakstam;
 7. ar peles labo pogu noklikšķiniet uz S&P 500 simbola "Tirgus apskats" logā un izvēlieties "Jauns rīkojums";
 8. šajā logā Jūs variet izvēlēties darījuma apjomu, stop loss un take profit līmeņus, izvietot atliktos darījumus un veikt citas darbības;
 9. kad visi obligātie parametri tiks aizpildīti, noklikšķiniet uz pirkt vai pārdot, lai atvērtu S&P 500 tirdzniecības darījumu.

Jūties gatavs sākt akciju vai akciju indeksu tirdzniecību reālajā kontā? Tad noklikšķini uz zemāk redzamā banera un atver reālo tirdzniecības kontu!

Atver reālo kontu

Veic reālo tirdzniecību un abonē treideru stratēģijas ar Copy Trading

 

Akciju dividenžu izmaksa un DAX 30 akciju indeksa tirdzniecība MetaTrader Supreme Edition tirdzniecības programmā.

Admirals uzlabotā MetaTrader Supreme Edition tirdzniecības programma ir radīta, lai uzlabotu Jūsu tirdzniecības pieredzi. Uzlabotajā MetaTrader tirdzniecības programmā ir pieejami analītikas un darījumu pārvaldības rīki, kas ļaus optimizēt Jūsu tirdzniecības procesus.

MetaTrader Supreme Edition Mini Terminālis, ļaus ērti atvērt un pārraudzīt tirdzniecības darījumus un optimizēt darījumu atvēršanas procesus, piemēram, veikt aprēķinus par tirdzniecības izmaksām, ērti izveitot atliktos darījumus, redzēt spredus un to izmaiņas reāllaikā, tieši izvēlētā instrumenta grafikā un daudz ko citu.

Avots: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition,DAX 30, W1 sveču cenas grafiks, datu diapazons no 2016. gada 27. marta līdz 2020. gada 27. jūlijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Ar Admirals piedāvātajām MetaTrader 4 Supreme Edition un MetaTrader 5 Supreme Edition tirdzniecības programmām, Jūs ērti varēsiet veikt visu mūsu piedāvāto finanšu instrumentu analīzi un pārvaldīt darījumu izpildi. Arī DAX 30 akciju indeksa tirdzniecībai Supreme Edition būs labākais risinājums.

Lai bez maksas lejupielādētu MetaTrader Supreme Edition tirdzniecības programmu un sāktu finanšu instrumentu tirdzniecību demo vai reālajā tirdzniecības kontā, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.

Ekskluzīvais MetaTrader Supreme Edition

Lejupielādē šo spraudni, kas būs teicams papildinājums tavai iecienītākajai tirdzniecības platformai!

 

Cita noderīga informācija

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

 1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
 2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
 3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
 4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
 5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
 6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
 7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
 8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!

TOP RAKSTI
Kā iegādāties un ieguldīt Coca-Cola akcijās 2024. gadā?
Vai ir vērts apsvērt Coca Cola akciju iegādi un investīcijas uzņēmumā 2024. gadā? Līdz šim pasaulē vadošais bezalkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmums ne tikai gūst ievērojamus ienākumus, bet arī vairākus gadu desmitus izmaksā gana pievilcīgas dividendes, tās katru gadu palielinot. Noskaidro...
Viss par ieguldījumiem Amazon akcijās
Amazon akciju cena pēdējo gadu laikā ir pieaugusi par vairāk nekā 1500%. Šajā rakstā mēs veiksim uzņēmuma un akciju cenas analīzi, lai noskaidrotu, kā ieguldīt Amazon akcijās pēc akciju dalīšanas 2024. gadā? ✺ 2023. gada pirmajā ceturksnī Amazon izdevās pārspēt gūto ienākumu prognozi;...
Kā ieguldīt banku sektora akcijās -> Soli pa solim
Centrālo banku straujā likmju paaugstināšana kopumā bija labas ziņas finanšu sektoram, tomēr tam ir bijuši negatīvi blakusefekti, piemēram, Silīcija ielejas bankas bankrots, kas daudziem atsauca atmiņā 2008. gada notikumus. Kādas perspektīvas sagaidāmas 2024. gadā? Kā atrast labākās banku se...
Skatīt visu