Akcijas, akciju tirgus un ieguldījumi akcijās

Carolina Caro Mora
Ja reiz esi nonācis šeit, noteikti, meklē informāciju par akcijām, akciju tirgiem un ieguldījumu iespējām akcijās vai akciju tirgos. Šajā rakstā atradīsi svarīgāko informāciju par to, kas ir akcijas, kādi ir akciju veidi, kas ir akciju tirgus, kas ir tirgus galvenie dalībnieki un, kas ne mazāk svarīgi, kā piekļūt akciju tirgum un sākt ieguldīt akcijās.

Ikviens savas dzīves laikā ir dzirdējis par akciju tirgu, bet reti kuram cilvēkam ir zināšanas par akciju tirgus darbības principiem, struktūru, lielākajiem spēlētajiem un akciju tirgus lomu ekonomikā. Lai atbildētu uz šiem un daudziem citiem svarīgiem jautājumiem un sniegtu priekšstatu par akciju tirgu un ieguldījumu iespējām, šajā rakstā apskatīsim sekojošas tēmas:

Kas ir akcijas?

Iespējams, akcijas ir viszināmākie aktīvi vērtspapīru tirgū un apliecina tā īpašniekam tiesības uz daļu uzņēmuma, kas ir publisks un, kura akcijas ir emitētas un pieejamas publiskā tirgū (biržā). 

Ja jūs iegādājaties publiskā tirgū emitēta uzņēmuma akcijas, tas faktiski nozīmē, ka jūs esat iegādājies īpašuma tiesības uz uzņēmuma daļu.

Pieņemot, ka jums pieder daļas uzņēmumā, peļņas gadījumā jums kā akcijas jeb uzņēmuma daļas turētājam ir tiesības uz proporcionālu daļu no uzņēmuma peļņas, kas parasti tiek izmaksāta dividenžu veidā - turklāt, augot uzņēmuma peļņas rādītājiem un pieprasījumam pēc konkrētā uzņēmuma akcijām tirgū, jūs varat nopelnīt arī no akcijas cenas pieauguma.

Bezmaksas tirdzniecības vebināri

Piesakies mūsu tirdzniecības ekspertu tiešsaistes vebināriem

 

Akciju veidi

Akcijas var iedalīt dažādās kategorijās un dažādi akciju veidi nodrošina dažādas tiesības, piemēram:

 • tiesības uz dividenžu saņemšanu;
 • tiesības uz balsstiesībām akcionāru sapulcē.
 • tiesības uz likvidācijas kvotu saņemšanu;

Akcijas, kurām ir vienādas tiesības, sauc par vienas kategorijas akcijām. Parasti akcijas iedala šādās kategorijās:

 1. Priekšrocību akcijas (preferred stocks)
 2. Parastās akcijas (common stocks)
 3. Turklāt mūsdienās brokeri piedāvā arī Dalītās akcijas (fractional shares), kas ļauj investoram pirkt daļas no veselas akcijas.
 4. Akciju atvasinātie finanšu instrumenti (CFD, opcijas, akciju fjūčeru jeb nākotnes līgumi)

1. Priekšrocību akcijas - (preferred stocks)

 • Šīm akcijāmir tiesības uz dividenžu un likvidācijas kvotu saņemšanu;
 • Dividendes ir fiksētas (parasti % no peļņas);
 • Akcijas nedod balsstiesības akcionāru sapulcē;
 • Akciju īpašnieks var piedalīties peļņas pārdalē.

2. Parastās akcijas - (common stocks)

 • Šīs akcijas nodrošina akcionāram tiesības piedalīties uzņēmuma pārvaldē;
 • Tiesības uz dividendēm un likvidācijas kvotu;
 • Parastā akcijas ir apliecinājums akcionāra īpašumtiesībām;
 • Akcijām piemīt mantošanas, pirkšanas un pārdošanas tiesības.

3. Dalītās akcijas - (fractional shares)

 • Šīs akcijas nenodrošina akcionāram tiesības piedalīties uzņēmuma pārvaldē;
 • Ja tiek nodrošinātas dividendes, tad tās tiek izmaksātas proporcionāli daļu skaitam;
 • Akcijas nedod balsstiesības akcionāru sapulcē;
 • Visbiežāk nav netiek nodrošinātas īpašumtiesības;

4. Akciju atvasinātie finanšu instrumenti (CFD)

 • Atvasinātie finanšu instrumenti nenodrošina īpašuma tiesības uz pamatā esošo bāzes aktīvu (akcijām);
 • Tie ir līgumi, kas tiek tirgoti neregulētā tirgū, ārpus biržas (OTC);
 • Tie nenodrošina dividenžu sadali;
 • Visbiežāk paredzēti cenu spekulācijām - ļaujot atvērt īsās un garās pozīcijas, potenciāli ļaujot nopelnīt neatkarīgi no tirgus kustības virziena; 
 • Parasti piedāvā kredītplecu jeb sviras finansējumu;

Parastās akcijas un priekšrocību akcijas (atšķirības)

Parastās akcijas īpašniekam nodrošina tiesības piedalīties akciju sabiedrības pārvaldē, saņemt daļu uzņēmuma peļņas dividenžu veidā un garantē likvidācijas kvotu. Savukārt priekšrocību akciju viena no galvenajām iezīmēm ir, ka tās nodrošina akciju īpašniekam pirmtiesības attiecībā uz dividendēm un likvidācijas kvotām, kas tās padara par drošākām nekā parastās akcijas.

Atšķirībā no prastajām akcijām, priekšrocību akcijas dod priekšrocību to īpašniekam katru gadu saņemt noteiktu, nemainīgu dividenžu summu - dividenžu likme tiek aprēķināta procentos no akciju nominālvērtības. 

Būtībā priekšrocību akcijas garantē dividendes neatkarīgi no tā, vai uzņēmums strādā ar peļņu vai nē - parasto akciju gadījumā, akcionāru kopsapulce gadījumā, ja uzņēmumam ir nepieciešami līdzekļi attīstībai vai krīzes pārvarēšanai, var pieņemt lēmumu uz laiku apstādināt dividenžu izmaksu, kas nozīmē, ka parasto akciju īpašnieki var dividendes arī nesaņemt nemaz.

Tieši priekšrocību akciju īpašnieki ir prioritāri attiecībā uz uzņēmuma peļņas sadali, kas nozīmē, ka viņiem tiek izmaksātas dividendes pirms parasto akciju īpašniekiem, kas nozīmē, ka vairumā gadījumu priekšrocību akciju ienesīgums būs nedaudz augstāks nekā parasto akciju turētājiem.

Ņemot vērā fiksēto ienākumu, kuru garantē priekšrocību akcijas, kā arī to, ka dividenžu apjoms tiek aprēķināts no akciju nominālvērtības, tās bieži tiek salīdzinātas ar obligācijām jeb uzņēmuma parāda vērstpapīriem, tomēr starp šiem abiem vērtspapīriem pastāv būtiskas atšķirības.

Izvēle starp ieguldījumiem parastajās akcijās vai priekšrocību akcijās ir atkarīga no katra investora atsevišķi, kā arī viņa investīciju mērķiem un stratēģijas. Investori, kuri iegādājas priekšrocību akcijas, visbiežāk meklē stabilus un drošus ienākumus dividenžu veidā. Tomēr svarīgi atcerēties, ka priekšrocību akcijas ir daudz jutīgākas attiecībā pret inflāciju un potenciālo procentu likmju celšanu, kas priekšrocību akciju cenu un likviditāti var ietekmēt daudz lielākā mērā nekā parasto akciju gadījumā.

Kas ir akciju tirgus jeb birža?

Akciju tirgus ir būtiska brīvā tirgus ekonomikas sastāvdaļa - tā ir vieta, kurā tiek tirgoti vērtspapīri, piemēram, publisku kompāniju akcijas, valstu un korporatīvās obligācijas, biržā tirgotie fondi jeb ETF u.c. finanšu produkti. 

Kāpēc uzņēmumi izvēlās piesaistīt kapitālu caur biržu?

Viens no izplatītākajiem iemesliem ir biznesa attīstīšana un paplašināšana, un šeit pastāv vairāki virzieni kuros uzņēmumam strādāt:

 • bankas aizņēmums;
 • privātas investīcijas, to piesaiste;
 • uzņēmuma akciju un obligāciju emitēšana, un līdzekļu piesaiste no kapitāla tirgus.

Akciju tirgus dalībnieki

Reizē ar privātajiem ilgtermiņa investoriem un īstermiņa treideriem, akciju tirgū piedalās daudz un dažādi dalībnieki, kur katram no tiem ir īpaša loma, lai nodrošinātu to, ka akciju tirgus darbojās efektīvi.

A. Biržas brokeri ir biržas reģistrēti pārstāvji, kuri investora vārdā pērk vai pārdod vērstpapīrus. Brokeri darbojās kā starpnieki starp biržu un investoru, pērkot un pārdodot akcijas investora vārdā. Lai investors varētu iegādāties akcijas, tam ir nepieciešams vērstpapīru konts, kurš atvērts pie izvēlētā tiešsaistes brokera.

B. Ieguldījuma portfeļa pārvaldnieki ir licencēti profesionāļi, kuri veido ieguldījumu portfeļus un veic attiecīgos darījumus ar akcijām vai vērstpapīriem. Ieguldījumu portfeļa pārvaldnieki darbojās ieguldījumu fondu sabiedrībās, riska ieguldījumu fondos ("hedžfondos") un pensiju fondos, lai pieņemtu lēmumus un investīciju stratēģijas fonda kapitāla pārvaldībai.

C. Investīciju baņķieri pārstāv uzņēmumus dažādu aktivitāšu veikšanai, piemēram, privātus uzņēmumus, kuri vēlas kļūt par publiskiem un kotēt savas akcijas biržā caur akciju sākotnējo publisko piedāvājumu jeb IPO, šajā gadījumā investīciju bankas veic visus nepieciešamos priekšdarbus, lai varētu sagatavot uzņēmumu IPO procesam un rūpētos par uzņēmuma iekļaušanu biržas sarakstā, atbilstoši akciju tirgus, regulatora un biržas normatīvajām prasībām.

D. Tirgus regulatori ir valsts institūcijas, kuras nodrošina likumisko ietvaru un prasības akciju tirgus dalībniekiem un organizatoriem, kā arī uzrauga šo prasību izpildi atbilstoši likumam.

E. Fondu jeb akciju biržas ir uzņēmumi, kuriem pieder birža, to uzdevums ir organizēt biržu darbību, savedot kopā pircējus un pārdevējus, kā arī rūpēties par uzņēmumu atbilstību biržas prasībām, tās atbild par biržas sarakstu papildināšanu, uzņēmumu izņemšanu no biržas sarakstiem u.c. 

F. Turētājbankas un klīringa pakalpojuma sniedzēji iriestādes, kuras glabā klientu vērtspapīrus, lai samazinātu to zādzības vai nozaudēšanas risku, tās darbojas sinhronizēti ar biržu, lai pārskaitītu akcijas uz/no darījumu dalībnieku attiecīgajiem kontiem - būtībā tās rūpējās par vērtspapīru drošību un pārskaitījumu veikšanu starp dažādiem kontiem.

G. Tirgus veidotāji jeb "Market makers" ir lielās bankas un finanšu institūcijas, kuras nodrošina brokera-dīlera funkciju un palīdz nodrošināt nepieciešamo likviditāti tirgū, bez kuras nebūtu iedomājama vienmērīga tirgus darbība. Kā dažus no lielākajiem tirgus veidotajiem var minēt BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS u.c.

Kā sākt ieguldīt akcijās un akciju tirgū?

Lai sāktu ieguldīt akcijās jums ir jāatrod uzticams, regulēts brokeris, kas piedāvā ieguldījumu pakalpojumus. Brokeri parasti piedāvā dažādus tirdzniecības kontus, piemēram, Admirals gadījumā tie ir Trade.MT5 vai Trade.MT4, kas ir paredzēti Forex un CFD (tajā skaitā akciju un akciju indeksu CFD tirdzniecībai), kā arī ieguldījumu konti, piemēram, Invest.MT5, kas ir paredzēts reāliem ieguldījumiem akcijās un Biržā tirgotajos fondos (ETF).

Ieguldi pasaulē populārākajos instrumentos

Tūkstošiem akciju un ETF rokas stiepiena attālumā

Kā iegādāties akcijas ar Admirals?

 • Atver kontu, lai piekļūtu savam Dashboard profilam;
 • Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu MetaTrader WebTrader platformu, un sāktu tirdzniecību demo vai reālajā tirdzniecības kontā;
 • Atrodi uzņēmuma simbolu savā “Tirgus apskats” logs apakšā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;
 • Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus. 

Ar ko sākt?

Viens no labākajiem veidiem, lai sāktu akciju tirdzniecību, ir izmantot demo konu.

Kas ir demo konts?

Demo konts ir viens no labākajiem veidiem, lai apgūt akciju tirdzniecības pamatus. Atšķirībā no biržām, brokeri parasti piedāvā iespēju ātri atvērt Demo kontu, ar kura palīdzību varat trenēties pirkt un pārdot akcijas, kā arī pierast pie tirdzniecības programmas. Demo konta iespējas ir tādas pašas kā reālam kontam, tikai nauda nav īsta un nepastāv risks zaudēt savus līdzekļus, kamēr tikai mācaties.

Demo konta priekšrocības

Demo (mācību) tirdzniecības konts sniedz iespēju piekļūt finanšu tirgiem un simulēt reālo tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem. Citiem vārdiem sakot, demo kontā ir iespējams pārbaudīt sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju, atvērt tirdzniecības darījumus ar sevis izvēlētajiem finanšu instrumentiem, nepakļaujot riskam savus privātos līdzekļus.

Ja vēlies pārliecināties, kā strādā demo konts, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un sāc tiešsaistes tirdzniecību pāris minūtēs!

Tirgo bezriska demo kontā

Praktizē tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem

 

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ) par akciju tirgiem

Kādi ir akciju tirgu veidi?

Ir divi galvenie akciju tirgi: primārie, kuros akcijas tiek emitētas pirmo reizi, un sekundārie, kur tiek tirgotas iepriekš emitētas akcijas vai vērtspapīri.

Kā es varu piekļūt akciju tirgum un sākt investēt?

Lai sāktu ieguldīt akcijās un piekļūtu akciju tirgum, jums ir jāatrod uzticams un regulēts brokeris ar labu reputāciju, piemēram, Admirals, kurš ir globāls uzņēmums un darbojas visā pasaulē.

Cita noderīga informācija

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna:Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

TOP RAKSTI
Viss par Alphabet un ieguldījumiem Google akcijās
Kā iegādāties Google akcijas? Ir divi veidi: pirkt reālās Google akcijas vai izvelēties spekulēt uz akciju cenas izmaiņām, izmantojot Google akciju cenas starpības līgumus jeb CFD. Tomēr pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumu veikšanu Google akcijās, ir svarīgi veikt paša uzņēmuma izvēr...
Viss par Apple un ieguldījumiem Apple akcijās?
Apple ir uzņēmums ar lielāko tirgus kapitalizāciju, 2023. gada 10. novembrī sasniedzot 2,84 triljonus USD. Ja jūs interesē ieguldījumi Apple, šeit jūs atradīsiet svarīgāko informāciju par to, kā veikt ieguldījumus, kādas ir šo ieguldījumu stiprās un vājās puses, kā arī šeit jūs atradīsiet ci...
Kā ieguldīt banku sektora akcijās -> Soli pa solim
Centrālo banku straujā likmju paaugstināšana kopumā bija labas ziņas finanšu sektoram, tomēr tam ir bijuši negatīvi blakusefekti, piemēram, Silīcija ielejas bankas bankrots, kas daudziem atsauca atmiņā 2008. gada notikumus. Vai šajā lielās nepastāvības apstākļos ir piemērots laiks ie...
Skatīt visu