Tirgus volatilitāte - kas tā ir un ko tā nozīmē investoram?

Admirals

Tirgus volatilitāte ir viens no visvairāk lietotajiem terminiem, ja runa ir par finanšu tirgiem, tirdzniecību un investīcijām. Bez tirgus volatilitātes nav iedomājama normāla tirgus darbība, jo savā būtībā tā reprezentē brīvā tirgus pamata fundamentu, kurā preces vai pakalpojuma cenu nosaka attiecības starp pieprasījumu un piedāvājumu - tiem, kas vēlas preci iegādāties un tiem, kas vēlas to pārdot.

Vienkāršoti, tirgus volatilitāte nozīmē tirgus svārstīgumu jeb cenas izmaiņas. Šis fenomens ir pamatā finanšu tirgum, bez kura nebūtu iedomājam tā darbība, kompensējošie mehānismi un pastāvēšana pēc būtības.

Daudziem varētu rasties jautājums, kāpēc volatilitāte ir nepieciešama, kā to aprēķināt un paredzēt, un ko tā var dot, pieņemot lēmumus par konkrētu produktu tirdzniecību, vai ieguldījumu veikšanu.

Lai atbildētu uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, šajā rakstā apskatīsim sekojošas tēmas:

Kas ir volatilitāte?

Kā tika noskaidrots jau sākumā, tirgus volatilitāte pēc savas būtības nozīmē cenas izmaiņas un norāda uz to svārstīgumu tirgū.

Bez tirgus volatilitātes nebūtu iedomājam finanšu instrumentu tirdzniecība vai tirgus pastāvēšana, jo, ja tirgū nepastāv volatilitāte, tad nenotiek nekāda cenas kustība (nav ne piedāvājuma, ne pieprasījuma) - attiecīgi, ja cena nemainās, tad pēc būtības tiek izslēgti gan ar tirgu saistītie riski, gan potenciālās iespējas.

Turklāt pieredzējušākie investori un treideri zinās, ka volatilitāte ir viens no svarīgākajiem aspektiem, pieņemot lēmumu, vai vispār veikt ieguldījumus konkrētajā tirgū vai instrumentā.

Volatilitātes esamība tirgū ir svarīga, lai gūtu peļņu no ieguldījumiem, kā arī segtu ar ieguldījumiem saistītās izmaksas - īpaši svarīgi tas ir treideriem, kuru viens no galvenajiem mērķiem ir gūt labumu no īstermiņa cenas izmaiņām tirgū.

Uz volatilitāti var raudzīties no dažādiem aspektiem, pirmkārt, vispārīgi - no tirgus funkcionalitātes viedokļa. Otrkārt, no risku un iespēju viedokļa. Treškārt, volatilitāte kā mērinstruments tirgus cenas svārstībām un izmaiņām.

Volatilitātes aprēķināšana

Tehniski runājot, tirgus volatilitāte ir aktīva cenas mērinstruments, kurš atspoguļo aktīva cenas svārstīgumu jeb izkliedi, kas aprēķināta no aktīva vidējās cenas konkrētā laika periodā - citiem vārdiem sakot, volailitāte mēra to, cik tālu aktīva cena svārstās abos virzienos no vidējās cenas.

Tie, kuri nodarbojās ar investīcijām un finanšu instrumentu tirdzniecību uzreiz atpazīs šo definīciju, jo tā principā izriet no klasiskās standarta novirzes (standard deviation) metodes, kura ir labi zināma ne tikai matemātikā, bet arī ir visplašāk izmantotā metode finanšu tirgos, aprēķinot tirgus volatilitāti jeb cenas izmaiņas noteiktā laika periodā.

Tālāk šos datus investori un treideri izmanto, lai pieņemtu lēmumus par investīcijām, kā arī veiktu aktīva risku un potenciālās atlīdzības aprēķinus.

Lai aprēķinātu tirgus volatilitāti konkrētam instrumentam, visbiežāk tiek izmantotas divas volatilitātes aprēķināšanas metodes: vēsturiskā volatilitāte un netiešā volatilitāte - apskatīsim abas!

Kas ir vēsturiskā volatilitāte un netiešā volatilitāte, kādas metodes izmantot aprēķināšanai?

Vēsturiskā volatilitāte jeb tirgus svārstīgums, kas dažkārt tiek dēvēta par statistikas vai realizēto volatilitāti, tiek aprēķināta par konkrētu laika periodu, ņemot vērā vēsturiskos datus. 

Netiešā volatilitāte aplūko iespējamo aktīvu cenas izmaiņu iespējamību nākotnē, kas var tikt izmantota, lai izvērtētu potenciālo cenas volatilitāti nākotnē.

Ir dažādas metodes, kā aprēķināt vēsturisko un netiešo volatilitāti - turpmākajās divās sadaļās aplūkosim visplašāk izmantotās volatilitātes mērījumu metodes industrijā.

Standarta novirze (standard deviation)

Kad runa ir par vēsturiskās volatilitātes aprēķināšanu, standarta novirzes metode ir pirmā izvēle, kuru visbiežāk izmanto analītiķi un investori. Standartnovirze mēra datu kopas izkliedi attiecībā pret tās vidējo rādītāju.

Standarta novirzi izvēlētajam instrumenta var aprēķināt dažādi, piemēram, izmantojot vēsturiskos datus par izvelēto laika periodu konkrētam instrumentam, un aprēķinot tā standarta novirzi, piemēram, importējot vēsturiskos datus Microsoft Excel izklājlapu lietojumprogrammatūrā, un veicot konkrētus aprēķinus, izmantojot excel funkciju =STDEV.P, lai iegūtu standarta novirzi no datu kopas.

Otrs variants ir veikt matemātiskās darbības manuāli, aprēķinot:

 • datu kopas vidējo rādītāju - (atskaites punkts pret kuru tiks mērīta datu izkliede)
 • atņem vidējo aritmētisko rādītāju no katras vienības datu kopā - (pirmais solis lai izmērītu izmaiņas attiecībā pret vidējo rādītāju);
 • katru no iegūtajiem rezultātiem kāpiniet kvadrātā - (kāpinot kvadrātā, visi iegūtie dati kļūst pozitīvi, tas novērsīs to, ka pozitīvie dati izslēdz negatīvos un mēs iegūstam godīgu mainīgo datu kopu);
 • aprēķini vidējo aritmētisko no iegūtās pozitīvās datu kopas;
 • no iegūtā skaitļa izvelciet kvadrātsakni, lai iegūtu standarta novirzi;

Tiem, kuriem standarta novirzes aprēķināšana izmantojot Microsoft Excel izklājlapu lietojumprogrammatūru liekas par sarežģītu, par laimi tam ir risinājums un proti - standarta novirzes indikators ir iekļauts arī MetaTrader 5 tirdzniecības programmas indikatoru piedāvājumā:

Avots: Admirals MetaTrader 5 - Standard Deviation indikators.

Kā redzams piemērā augstāk, standarta novirzi ir iespējams izmērīt jebkuram finanšu instrumentam un pievienot to kā indikatoru sevis izvēlētajam finanšu instrumenta cenas grafikam.

Avots: Admirals MetaTrader 5 - GBPJPY D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2020. gada 15. maija līdz 2020. gada 9. decembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Normālā izkliedes līknē aptuveni 99.7% no visām vērtībām attiecībā pret vidējo rādītāju tiktu ierindotas 3. standarta izkliedes diapazonā, 95% - 2. standarta izkliedes diapazonā un 68% - 1. standarta izkliedes diapazonā.

Daudzi analītiķi un investori izmanto standarta novirzi volatilitātes mērījumiem, jo lielai daļai aktīvu cenas dalījums atbilst normālai cenas izkliedei, tāpēc tā tiek uzskatīta par gana reprezentatīvu instrumentu industrijā.

Svarīgi atcerēties, ka cenu ekstrēmi notiek retāk un līknē tie ir atrodami vienā vai otrā galā (negatīvie ekstrēmi kreisajā pusē un pozitīvie labajā). Piemērā augstāk līknes astes ir īsas un vienmērīgas, bet realitātē tās var būt ievērojami garākas un resnākas.

No prakses var secināt, ka negatīvie ekstrēmi parasti notiek ievērojami straujāk, kas ir saistīts ar tirgus psiholoģiju.

Arī būtiski pieminēt - jo augstāks būs aprēķinātais standarta novirzes skaitlis, jo lielāka ir bijusi vēsturiskā tirgus nepastāvība jeb volatilitāte, tātad arī cenas ekstrēmi būs biežāki - astes garākas un biezākas.

Kādu informāciju standarta novirze var sniegt potenciālajam investoram vai treiderim?

No risku viedokļa, standarta novirze var sniegt priekštatu par:

 • tirgus nepastāvību jeb volatilitāti konkrētajam aktīvam, noteiktā laika periodā;
 • cenas ekstrēmiem un to biežumu;
 • kredītpleca izvēli un darījuma apmēru;
 • diapazonu, kurā izvietot stop loss;

No iespēju viedokļa, standarta novirze var sniegt priekštatu par:

 • kādā laika diapazonā veikt tirdzniecību (īstermiņā, vidējā termiņā, ilgtermiņā);
 • priekšstatu par kredītpleca izvēli un darījuma apmēru;
 • cenas ekstrēmiem un to biežumu;
 • priekšstatu par diapazonu, kurā izvietot take profit;

Zemā atradīsi tēmas, kas iespējams palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem par augstāk minētajiem izvērtējumiem attiecībā uz risku un līdzekļu pārvaldību, darījumu un orderu izvietošanu u.c.

Black Scholes modelis

Black Scholes ir matemātisks modelis, kas tiek izmantots, lai noteiktu opciju līgumu cenu. Tas iekļauj šādus mainīgos:

 • Bāzes aktīva esošā cena
 • Izpildes cena (strike price)
 • Laiks līdz opcijas līguma termiņa beigām;
 • Bezriska procentu likme (risk-free interest rate)
 • Bāzes aktīva volatilitāte

Kā redzams, viens no mainīgajiem, kuru izmanto opciju cenas aprēķināšanai ir volatilitāte. Kā jebkurā citā vienādojumā, ja ir zināmi visi pārējie mainīgie, šo modeli ir iespējams pielāgot, lai noteiktu opcijas līguma pamatā esošā bāzes aktīva volatilitāti.

Iegūto vērtību sauc par “netiešo volatilitāti”, jo tā tiek aprēķināta izmantojot vienādojumu un esošos tirgus mainīgos lielumus.

Tomēr šī modeļa izmantošanai ir vairāki trūkumi. Modelis pieņem, ka aktīva volatilitāte ir nemainīga, lai gan patiesībā volatilitāte mainās, mainoties piedāvājumam un pieprasījumam.

Modeļa izmantošanas iespējas volatilitātes aprēķināšanai ir ierobežotas, to izmantojot Eiropas modeļa (European-style) opcijas līgumos, jo tie ļauj izpildīt opciju līgumu tā termiņa pēdējā dienā, savukārt Amerikas stila (American-style) opciju līgumu ļauj veikt tā izpildi jebkurā laikā starp līguma sākuma un izpildes datumu.

CBOE volatilitātes indekss - CBOE Volatility Index

VIX jeb baiļu indekss ir volatilitātes indekss, kas mēra galvenā ASV akciju tirgus indeksa S&P500 (Standard & Poor's 500) volatilitāti Čikāgas opciju biržā (CBOE jeb Chicago Board Options Exchange), ko reāllaikā aprēķina no S&P 500 indeksa opciju bid un ask kotācijām.

Kāpēc tas ir būtiski? S&P500 ir galvenais ASV akciju tirgus indekss, kas pārstāv aptuveni 80% no kopējās ASV tirgus kapitalizācijas, tāpēc VIX ir tik būtisks un tiek uzskatīts par ASV akciju tirgus volatilitates indeksu.

VIX indekss tiek uzskatīts par etalonu, lai noteiktu tirgus iespējamās nākotnes svārstības jeb volatilitāti. Ņemot vēra, ka indekss ir "uz nākotni vērsts", tā vērtība tiek veidota izmantojot netiešās S&P 500 indeksa opciju (SPX) svārstības, un tas atspoguļo tirgus "prognozes" par S&P 500 indeksa vērtības svārstībām, ņemot vēra prognozes turpmākajām 30 dienām.

VIX indeksa vērtības tiek aprēķinātas, izmantojot Cboe tirgotās standarta SPX opcijas (kuru derīguma termiņš beidzas katra mēneša trešajā piektdienā) un iknedēļas SPX opcijas (kuru derīguma termiņš beidzas katras nedēļas piektdienā). 

VIX indeksa vērtība jeb volatilitāte ir izteikta procentos, un tā kotācija ir ierobežota diapazonā no 0 līdz 100.

VIX indeksā tiek izskatītas tikai tās SPX opcijas, kuru derīguma termiņš ir 23 un 37 dienas:

 • Ja VIX indekss ir robežās no 0 līdz 20, tad varam uzskatīt, ka investoru noskaņojums par S&P 500 akciju indeksu ir pozitīvs un visticamāk varēsim sagaidīt tā vērtības pieaugumu.
 • Ja VIX indekss ir robežās no 20 līdz 30, tas norāda uz tirgus nepastāvību un augstu volatilitāti. Atsevišķos gadījumos var signalizēt par investoru bažām un uztraukumu, bet ne obligāti nozīmē, ka S&P 500 akciju indeksa vērtība varētu krist vai strauji mainīt savu virzienu.
 • Ja VIX indekss ir robežās no 30 līdz 100, tas norāda uz ļoti augstu nepastāvību un volatilitāti tirgū. Atsevišķos gadījumos var signalizēt par iespējamu strauju S&P 500 akciju indeksa cenas kustības virziena maiņu.

Treideri un investori, kuri tirgo VIX indeksu vai izmanto to galvenā ASV akciju tirgus indeksa S&P 500 analīzei un tirdzniecībai, bieži vien VIX indeksa diapazonus interpretē atšķirīgi - ņemot vērā to subjektīvo skatījumu uz notiekošo tirgū. Piesardzīgākie investori, visbiežāk, izvēlas gradēt VIX indeksa diapazonus nogriežņos 0-15, 15-25 un 25-100. Dienas treideri un tiek, kuri meklē īstermiņa peļņas iespējas un ir gatavi uzņemties augstākus riskus, varētu izvēlēties diapazonus 0-25, 25-40 un 40-100.

VIX indeksa vērtības aprēķināšanas formula ir matemātiski sarežģīta, tomēr, ja jūs interesē VIX indeksa aprēķināšanas metodika, droši dodies uz saiti šeit.

Ar ko sākt?

Viens no labākajiem veidiem, lai sāktu finanšu instrumentu tirdzniecību, ir izmantot tās priekšrocības, kuras sniedz demo (mācību) tirdzniecības konts.

Kas ir demo konts?

Demo konts ir viens no labākajiem veidiem, lai apgūt investīciju un tiešsaistes tirdzniecības pamatus. Brokeri parasti piedāvā iespēju ātri atvērt Demo kontu, ar kura palīdzību varat trenēties pirkt un pārdot izejvielas vai citus finanšu instrumentus, kā arī pierast pie tirdzniecības programmas. Demo konta iespējas ir tādas pašas kā reālajā tirdzniecības kontā, tikai nauda nav īsta un nepastāv risks zaudēt savus privātos līdzekļus, kamēr vēl tikai mācaties.

Demo konta priekšrocības

Demo (mācību) tirdzniecības konts sniedz iespēju piekļūt finanšu tirgiem un simulēt reālo tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem. Citiem vārdiem sakot, demo kontā ir iespējams pārbaudīt sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju, atvērt tirdzniecības darījumus ar sevis izvēlētajiem finanšu instrumentiem, nepakļaujot riskam savus privātos līdzekļus.

Tirgojot ar virtuālajiem līdzekļiem demo kontā, ir iespējams apgūt ne tikai tirdzniecību ar akcijām, bet arī valsts obligācijām, valūtu pāriem, digitālajām valūtām, izejvielām (piemēram, metāliem vai WTI un Brent jēlnaftu)kā arī ETF un akciju tirgus indeksiem.

Tirdzniecība ar virtuālajiem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos un plašais finanšu instrumentu klāsts, ir viena no tām priekšrocībām, kāpēc Admirals demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji.

Ja vēlies pārliecināties kā strādā demo konts, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un sāc tiešsaistes tirdzniecību pāris minūšu laikā!

Tirgo bezriska demo kontā

Praktizē tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem

 

Nepieciešama palīdzība demo konta atvēršanai? Droši noskaties zemāk atrodamo video instrukciju, vai apmeklē mūsu YouTube kanālu, kur atradīsi ar citu noderīgu informāciju!

Kāpēc izvēlēties Admirals?

 • mēs nodrošinām kontu aizsardzību un finansiālās garantijas;
 • faktiskās tirgus kotācijas;
 • jūs izvēlēsities tirgot ar starptautiski atzīta un apbalvota brokeru uzņēmuma starpniecību, kas ir uzraudzīts no Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijas (ASIC), Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC), Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) un Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (EFSA);
 • piedāvājam plašāko tirdzniecības kontu klāstu, kas ideāli atbildīs izvēlētajam tirdzniecības stilam un stratēģijai;
 • pieejams kredīplecs - līdz pat 1:500 klientiem ar statusu "profesionāls klients" un 1:30 klientiem ar statusu "privāts klients;"
 • iespēja tirgot mazus apjomus, piemēram, mini-lotes, kas ir 0,01 lote;
 • Admirals klientiem ir piekļuve vairāk nekā 8000 finanšu instrumentiem, iespēja izveidot pasīvo ienākumu investīciju portfeli veicot ieguldījumus reālajās uzņēmumu akcijās, dažādos sektoros, obligācijās un lielākajos pasaules indeksos ar biržā tirgotajiem fondiem (ETF)
 • saņem dividendes no ieguldījumiem akcijās vai fondu daļās. 
 • iespēja tirgot atvasināto finanšu instrumentu, piemēram, fjūčeru, izejvielu, Forex valūtas pāru, kriptovalūtu, metālu, obligāciju, ETF, akciju un akciju indeksu cenas starpības līgumus (CFD);
 • tiek atbalstīti visi tirdzniecības stili un stratēģijas: hedžēšana, skalpēšana, padomnieki (EA) – bez tirdzniecības barjerām;
 • nodrošinām bezmaksas mācību materiālus, kā arī attālinātos tiešsaistes vebinārus mūsu klientiem;
 • saņem jaunākās tirgus ziņas mūsu "Treidera blogā" vai sociālajā platformā Facebook;
 • vari tirgot finanšu instrumentus no sev ērtas viedierīces - PC, Mac, Web, Android un iOS;
 • mums ir ofisi visā pasaulē, tāpēc esam vienmēr pieejami saviem klientiem jebkurā laikā un vietā.
 • mūsu klientiem ir pieejama Admirals karte ērtākiem pārskaitījumiem, maksājumiem un līdzekļu izņemšanai no tirdzniecības konta.
 • vari izmantot Copry Trading sniegtās priekšrocības, kopējot veiksmīgo treideru darījumus, vai pašam piedāvājot savas stratēģijas, par to saņemot komisijas.

Ja esi jau atvēris demo vai reālo tirdzniecības kontu, droši noklikšķini uz banera zemāk, lai lejupielādētu jaunāko MetaTrader 5 tirdzniecības programmu.

Pasaulē vadošā vairāku aktīvu platforma


 

Cita noderīga informācija

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk nekā 8000 finanšu instrumentiem, izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

 1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
 2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
 3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
 4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
 5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
 6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
 7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
 8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!

TOP RAKSTI
Tirgus kapitalizācija un tās nozīme tirdzniecībā un investīcijās
Ja esat viens no tiem, kurš seko līdzi ekonomikai, finanšu jaunumiem un akciju tirgum, tad pavisam noteikti esi saskāries ar jēdzienu “tirgus kapitalizācija.” Lielākajai daļa no jums ar šī jēdziena lietošanu nevajadzētu būt problēmām, bet visiem tiem, kuri pavisam nesen ir sākuši interesēties par fi...
Viss par ASV Nodarbinātības datiem (NFP) Forex tirdzniecībā
Amerikas Savienoto Valstu darba tirgus datu (NFP) izziņošanas diena ir viena no nozīmīgākajām Forex un akciju tirgus ikmēneša tirdzniecības sesijām, kas sniedz priekšstatu par stāvokli ASV darba tirgū un ekonomikā kopumā. Bet, kas ir NFP dati un kā tos interpretēt? Uz šiem un daudziem citiem...
Kas ir inflācija, kur tā rodas un kā no tās pasargāt sevi un savas investīcijas 2024. gadā?
Inflācija ir jēdziens, kuru ir dzirdējis teju ikviens. 2022. gada augustā gada inflācija Eirozonā sasniedza jau 9.1%, inflācijai kļūstot par vienu no galvenajiem tematiem finanšu tirgos šajā gadā. Tomēr ne visiem šis jēdziens ir līdz galam skaidrs, raugoties kontekstā ar personīgajām finansē...
Skatīt visu