យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក

of our UK clients would recommend Admiral Markets to their friends

Start Trading Now

This is what our clients tell us

You resolve issues in reasonable times. You respond quickly most often very quickly. You have good support and friendly too.

Joanna , 58, Portadown


I was actually looking for a MT4 platform working on Mac. Found you!

Hugues , 36, London


I really like it that you can use MT4 on a Mac. This gave you a clear advantage over your competitors.

Neil , 47, London


Generally I am glad from all provided services.

Paul , 38, Dublin


This is why our clients work with us

At Admiral Markets you are provided with the best trading conditions, lightning-fast speed of execution and flexible accounts to match your needs.

Leading trading conditions

 • Spreads from 0 pips
 • Leverage up to 1:500
 • Over 100 trading instruments
 • Lightning-fast execution
 • No dealing desk
 • Orders from 0.01 lots

Personalised treatment

 • Personal account manager
 • Top class education
 • 24/5 live support
 • Loyalty and promotion campaigns

Secure funds

 • Admiral Markets UK Ltd is regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom
 • Our Negative Balance Protection Policy protects against negative account balance

Provided information is based on Admiral Markets Global Client Survey conducted in May 2015.

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។