Запиши PDF Печат

Оферта Без Комисионни за Акции & ДЗР на Акции

УСЛОВИЯ & ПРАВИЛА

Валидни от 13 юли 2021

1. Общи условия

1.1. Офертата Без Комисионна се урежда от следните юридически лица: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admirals AU Pty Ltd(оттук нататък и Admirals) за клиенти (наричани по-долу „Участници“) съгласно Условия & Правила, посочени тук. В зависимост от оперативната компания, клиентът ще предприеме тази оферта със съответната правна документация като Условия за Бизнес / Условия & Правила на всяко юридическо лице на Admirals.

1.2. Участниците в офертата имат възможност да търгуват ДЗР на акции на своите сметки Trade.MT4 и Trade.MT5 без комисионни за транзакция; или да инвестират в акции без комисионна за транзакции на сметка Invest.MT5 (наричана по-долу „Оферта“) на дневна база. Условията за търговия без комисионни са създадени за всички реални сметки Trade.MT4, Trade.MT5 и Invest.MT5 и са валидни от датата на началото на Офертата. Всички нови и съществуващи клиенти ще участват автоматично в Офертата, не се изисква допълнителна регистрация.

1.3. Денят за търговия започва в 00:00:00 и приключва в 23:59:59 в часовата зона на платформата MetaTrader, която е източноевропейско време (EET).

2. Условия за вид сметки Trade.MT4

2.1. Офертата ще бъде приложена към първите 3 (три) сделки. Сделки са отваряне и затваряне на същата позиция. Стандартната комисионна ще се прилага за всички следващи сделки. Може да се прилагат други такси съгласно Технически Спецификации

2.2. Тази оферта е достъпна за всички ДЗР на акции на пазарите в САЩ и Европа

2.3. Всяко частично затваряне на позицията се счита за отделна сделка и намалява дневния лимит за сделки без комисионни.

2.4. Всяка ДЗР позиция, отворена преди началото на Офертата, ще има комисионна (тъй като е била таксувана за 2 страни по времето, когато позицията е била отворена). Тази комисионна няма да бъде компенсирана, ако позицията е затворена по време на Офертата.

2.5. Ако позицията е отворена в рамките на периода на офертата, комисионната за нейното затваряне ще бъде 0 (нула) дори след края на офертата.

3. Условия за вид сметки Trade.MT5

3.1. Офертата ще бъде приложена към първите 6 (шест) едностранни сделки. Едностранната сделка е отваряне или затваряне на която и да е позиция. Стандартната комисионна ще се прилага за всички следващи сделки. Може да се прилагат други такси съгласно Технически Спецификации.

3.2. Офертата е валидна за ДЗР на акции от пазарите в САЩ, Великобритания и ЕС. ДЗР на ETF-и и ДЗР на акции от японски и австралийски борси не са включени в офертата.

3.3. Всяко частично затваряне на позицията се счита за отделна сделка и намалява дневния лимит за сделки без комисионни.

3.4. Само сделки, изпълнени по време на Офертата, не подлежат на комисионни. Затварянето на позиции, отворени в рамките на периода на Офертата, ще бъде предмет на редовните комисионни на Admirals след края на Офертата.

4. Условия за вид сметки Invest.MT5

4.1. Офертата ще бъде приложена към първата 1 едностранна сделка. Едностранната сделка е отваряне или затваряне, на която и да е позиция. Стандартната комисионна ще се прилага за всички следващи сделки. Може да се прилагат други такси съгласно Технически Спецификации.

4.2. Офертата е валидна за акции от пазарите в САЩ, Великобритания и ЕС. ETF-и и акции от японски и австралийски борси не са включени в офертата.

4.3. Всяко частично затваряне на позицията се счита за отделна сделка и намалява дневния лимит за сделки без комисионни.

4.4. Само сделки, изпълнени по време на Офертата, не подлежат на комисионни. Затварянето на позиции, отворени в рамките на периода на Офертата, ще бъде предмет на редовните комисионни на Admirals след края на Офертата.

5. Заключителни Разпоредби

5.1. Admirals си запазва правото да отмени или измени Офертата и настоящите Условия & Правила без предварително уведомление. За всички промени в Офертата Участниците ще бъдат уведомени възможно най-скоро. При никакви обстоятелства Admirals не носи отговорност за каквито и да било последици от изменение, промяна, спиране, анулиране или прекратяване на Офертата.

5.2. Admirals си запазва правото да променя лимитите на сделки без комисионни или списък с инструменти, за които се отнася тази Оферта, както и всички други условия на настоящите Условия & Правила.

5.3. С участието си в Офертата всеки Участник декларира и се съгласява с обработването на неговите лични данни, събрани и обработени от Admirals чрез автоматизирани и / или неавтоматизирани средства.

5.4. Admirals не може да поеме никаква отговорност за каквито и да е щети, загуби, наранявания или разочарования, претърпени от който и да е участник, който участва в Офертата.

5.5. В случай на оспорване или погрешно тълкуване на приложимите Условия & Правила, посочени по-горе, такъв спор или погрешно тълкуване ще бъдат разрешени, както Admirals сметне за подходящо. Решението на Admirals е окончателно и обвързващо.

5.6. С участието си в Офертата всеки Участник потвърждава, че е прочел, разбрал и се съгласил с настоящите Условия & Правила, както и с клиентското споразумение и всички други Условия & Правила на Admirals и се съгласява с тях.

5.7. Офертата не е и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет. В допълнение, нищо, съдържащо се в Офертата, не представлява искане, препоръка, одобрение или предложение от Admirals или трета страна за закупуване или продажба на финансови инструменти.

5.8. Независимо от преведения език на настоящите Условия & Правила, английският текст е задължителен в случай на несъответствие между двата езика.


Предупреждение за риск: Търговията с ценни книжа или ДЗР (договори за разлика) на маржин, носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестирате или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Преди да използвате услугите на Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd и Admirals AU Pty Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.