Инвестиции за начинаещи: Пълно ръководство

Ноември 23, 2021 11:45 Europe/Sofia
Време за четене: 16 минути

Да знаем как да използваме парите за инвестиции днес, така че да печелим повече в бъдеще, може да бъде трудна задача за начинаещ, но това е чудесен начин да се осигури стабилно финансово бъдеще. Просто оставянето на капитала неработещ в банковата сметка няма да помогне да спестите много в дългосрочен план. Искате да разберете какви са другите възможности? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е инвестиция?

Думата "инвестиция" има латински корен и означава "влагам". Инвестиция е влагане в актив, от който се очаква да генерира приходи или да повиши цената си във времето.

В икономически смисъл инвестиция е покупка на активи, които не се консумират днес, но се използват в бъдеще за създаване на богатство. 

Инвестицията винаги се отнася до разходите за някакъв актив днес - време, пари или усилия, с надеждата за по -голямо изплащане в бъдеще от това, което първоначално е било вложено.

Видове инвестиции

Инвестиционният пейзаж може да бъде изключително динамичен и непрекъснато развиващ се. Но тези, които отделят време да разберат основните принципи и различните класове активи, може да спечелят значително в дългосрочен план.

Инвестициите могат да бъдат класифицирани по различни критерии като например ако сте български гражданин може да са:

 1. Инвестиции в България - инвестиции във физически и юридически лица, които са в рамките на България
 2. Чуждестранни инвестиции - вложения във физически и юридически лица, които са извън рамките на България

В зависимост от активите, в които смятат да инвестирате, вашите инвестиции могат да бъдат:

 1. Реални - сгради, машини, оборудване, интелектуална собственост, изкуство и тн.
 2. Финансови - различни видове финансови активи като ценни книжа

Като инвеститор Вие имат множество опции, в които може да инвестирате Вашите средства. Важно е да ги прецените внимателно и в следващите редове ние ще Ви помогнем затова като разгледаме различните опции за инвестиции на финансовите пазари.

Ето и различните видове инвестиции, които можете да направите на финансовите пазари, според инструментите, които ще използвате:

Повече информация за всяка една от изброените инвестиции ще откриете като кликнете на съответния линк.

Тествайте възможностите за инвестиции на финансовите пазари без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу!

Защо имаме нужда от инвестиции?

Темата инвестиции за начинаещи обикновено започва именно с този въпрос. Но да тръгнем по-отдалеч. На практика в модерният свят може да се каже, че има два законни начина да правите пари. И това са като:

 1. Работите за себе си или някой друг
 2. Увеличите богатството си като инвестирате в различни активи

Най-често чрез първия начин се снабдявате със средства, а чрез втория ги увеличавате. В някои случаи втория начин може да играе ролята и на първия.

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на други финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Някои инвестиции предлагат данъчни облекчения, което води до двойна полза - спестяване на данъци и увеличаване на наличния капитал.

Но ето и основните причини за търсене на възможности за инвестиции извън парите под дюшека и банковите депозити:

 1. Търсене на по-висока доходност от почти нулевите лихви по банковите депозити
 2. Защита от инфлация
 3. Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск
 4. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
 5. Изграждане на поток от пасивна доходност, чрез поличаване на дивиденти
 6. Възможност за диверсификация на портфейла от активи
 7. Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
 8. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
 9. Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admiral Markets минималния депозит е само €1)

Разбира се могат да се намерят още много причини за инвестиране и всеки бъдещ инвеститор има свои индивидуални цели.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Колко капитал да отделите за инвестиция в акции?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

 1. Лични възможности
 2. Персонални финансови цели
 3. Лична толерантност към риск
 4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Започнете инвестиции в над 4000 акции и 200 ETF-и с минимален депозит от само €1. Инвестирайте сега с Admirals като кликнете следващия банер:

Рискове при инвестиции

Всяка една инвестиция, освен своите преимущества, носи и своите рискове. Инвестициите в различните активи, които изброихме носят различни нива на риск, съответно имат и различен потенциал за доходност.

Важно е да запомните, че по-високата потенциална доходност идва с поемането на по-високи рискове, а по-ниските рискове водят със себе си по-нисък потенциал за доходност.

Но нека да обобщим рисковете, които ще поемете при повечето си инвестиции:

 • Пазарен риск - риск от спад в пазарната цена на актива, в който сте инвестирали. Това е и основния риск, от който се притесняват повечето инвеститори.
 • Инфлационен риск - той се появява, когато инфлацията е по-висока от доходността от Вашите активи. В момента пример затова са банковите депозити.
 • Риск с ликвидността - риск да не успеете да продадете Вашата инвестиция в момента, в който искате. Този риск основно присъства при реалните активи, на финансовите пазари е доста по-малък.
 • Риск от концентрация - това е риск, който произтича от задържането на прекалено голяма експозиция в един актив.
 • Валутен риск - този е риск е свързан с инвестициите в чуждестранни активи (валути, ценни книжа, недвижими имоти и др). Една евентуална негативна за Вас промяна в курса на чуждестранната валута спрямо местната може да има негативен ефект върху Вашата доходност.

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на акции на компании, диверсификация и правилното управление на риска.

Как да направите своите инвестиции?

Ако сте спестили достатъчно средства, които да Ви стигнат за три до шест месеца, вероятно в момента е най-подходящото време да помислите за инвестиции. Те могат да Ви позволят да използвате по-ефективно парите си.

В началото е добре да определите инвестиционната си стратегия.

Вашата стратегия за инвестиране ще определи какъв процент от средствата си да насочите към инвестиции с висока доходност като акции, суровини и ДЗР. Както и делът, който ще е изложен на много малък пазарен риск или на доверителен фонд. Тези опции може да представляват Вашето инвестиционно портфолио.

Освен това трябва да изберете дали да се насочите към краткосрочни инвестиции или дългосрочни такива. Трябва да знаете какво количество енергия бихте отделили за инвестиции .

 • Ако инвестирате, за да печелите допълнителен доход, докато същевременно имате постоянна работа, може би ще предпочетете по-дългосрочни стратегии.
 • Ако инвестирате, за да увеличите наличните в момента средства, може би ще трябва да изберете по-краткосрочен подоход.

Вашата толерантност към риск ще бъде повлияна от оставащото време за реализиране на финансовите Ви цели. А

 • Ако имате години, преди да имате нужда от средствата, бихте могли да заложите на инвестиции с висока доходност и по-голям риск. Младите поколения, могат да си позволят да поемат повече рискове, тъй като дори да не успеят имат достатъчно време да възстановят средствата си.
 • Ако Ви остават няколко години или дори месеци до пенсия може да заложите на инвестиция с по-нисък риск и по-нисък потенциал за доходност. По-старите поколение не са склонни да поемат прекалено много рискове, тъй като по-скоро ще имат нужда от инвестираните средства.

Една високорискова инвестиционна стратегия с висока възвращаемост ще включва портфолио от повече акции или дори търговия с доходоносни ДЗР върху криптовалути. Докато една нискорискова инвестиционна стратегия може да включва повече дефанзивни акции и дори облигации.

Докато остарявате, стратегията Ви може да придобие по-нискорисков профил, с по-ниска възвращаемост.

Не трябва да забравяте, че за инвестиции няма точна формула. Всичко зависи от Вашите финанси, финансовите Ви цели, толерантността към риск и инвестиционния хоризонт.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Как да изберете инвестиционен посредник?

Изборът на инвестиционен посредник играе ключова роля за вашите инвестиции. Ето няколко съвета при избор на посредник:

 • Винаги избирайте регулиран брокер. Британският регулатор Financial Conduct Authority (FCA) е сред най-строгите на пазара
 • Убедете се, че вашият брокер предлага множество инструменти и активи за търговия и инвестиции
 • Проверете на какво ниво е обслужването на клиенти на брокера, тъй като може да се нуждаете от помощ, особено ако сте начинаещ
 • Разгледайте дали уебсайта на брокера има различни видове обучителни материали като статии, уроци, видеа, семинари и уебинари
 • Проверете комисионните и спредовете на брокера, както и разходите при депозити и тегления на средства. Това че някои брокер е обявил, че има нисък спред това не означава, че винаги ще е така
 • Изберете брокер с бързо изпълнение и нисък слипидж на поръчките, който няма ограничения за различните стилове на търговия и предлага различни видове търговски сметки
 • Проверете политиките за финансова сигурност. Изберете брокер, който следва сегрегация на клиентските средства (съхранява вашите средства отделни от собствените) и предлага защита от негативен баланс.

Започнете Вашата инвестиционна кариера на финансовите пазари с регулиран и награждаван брокер като Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Как да изберете платформа за инвестиции?

Когато инвеститор или трейдър реши да направи своите първи стъпки на Форекс или фондовия пазар, той трябва да избере своята платформа за онлайн инвестиции и своя брокер, с който иска да инвестира или спекулира.

Изборът на платформа за онлайн инвестиции винаги е важна стъпка за всеки инвеститор или трейдър. Той ще трябва да прекарва часове използвайки го често, в някои случай дори ежедневно.

Въпреки това, има доста различни видове платформи за онлайн инвестиции и това може да затрудни избора, особено на начинаещите пазарни участници.

Преди да вземете решение, каква платформа ще изберете ще трябва да проверите дали избраната платформа за търговия е безплатна или платена, отговаря ли на Вашите нужди, дава ли възможност да анализирате графиките и позволява ли да изпълнявате поръчките си бързо и безпроблемно.

Начинаещите инвеститори трябва внимателно да направят своя избор на платформа. Платформата за търговия трябва да предлага:

 • Лесен за работа интерфейс
 • Гъвкавост с бърза реакция и скорост
 • Достъп до много финансови пазари по света
 • Поддържа автоматична търговия и експертни системи
 • Разширени възможности на графиките
 • Мобилна търговия
 • Сравнителни ниски изисквания.

Платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5 са сред най-популярните сред трейдърите и инвеститорите на финансовите пазари.

Започнете търговия и инвестиции на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Как да започнете инвестиции?

Вече сме в края на този наръчник по инвестиране и последната тема, която ще разгледаме, но не последно място е как да започнете инвестиции.

След като вече знаете какво е инвестиция, какви са различните видове инвестиции, защо да инвестирате, познавате рисковете и можете да изберете Вашия посредник и платформа, тогава може би е дошло време да пременете към по-интересната практическа част, а именно да направите първите си инвестиции на финансовите пазари.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиции.
 2. Изтеглете вашата платформа за инвестиции.
 3. Изберете актив, отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за инвестиции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.