Kintamos ar fiksuotos pajamos ➤ į ką geriau investuoti?

Carolina Caro Mora
11 min.

Kas yra fiksuotos pajamos ir kintamos pajamos? Fiksuotos pajamos yra paskola, kuri mainais suteikia periodinę grąžą, o kintamos pajamos apima įmonės dalies įsigijimą, tikintis, kad ši investicija ateityje padidės. 

Kas yra kintamos ir fiksuotos pajamos?

Pajamos gali būti apibrėžiamos kaip lėšos, gaunamos už atliktą darbą, įdėtas pastangas ar kaip investicijų grąža iš įdėto kapitalo. 

Jūsų atlyginimas būtų pajamų už atliktą darbą pavyzdys, o pajamos, gautos iš jūsų investicijų, būtų pajamų iš kapitalo pavyzdys.

Investicijų pasaulyje kapitalo pajamos paprastai skirstomos į kintamas pajamas ir fiksuotas pajamas.

Kas yra fiksuotos pajamos?

Fiksuotos pajamos – tai investicija į finansinę priemonę, kai investicinės sutarties sudarymo metu yra žinomas tos finansinės priemonės pelningumas, kurį gausite po konkretaus investavimo laikotarpio.

Tai yra, kai investuojate į fiksuotas pajamas, skolinate savo pinigus žinodami, kad po kurio laiko jas atgausite ir galbūt per šį laiką gausite tam tikrą premiją už savo depozitą.

Kas yra kintamos pajamos?

Kintamos pajamos yra investicija į finansinę priemonę, kuri suteikia neapibrėžtas pajamas per neapibrėžtą laikotarpį.

Tai yra, investuodami į kintamas pajamas tapsite to aktyvo savininku ir naudositės savininko teisėmis, prisiimdami riziką dėl to aktyvo kitimo neapibrėžtumo.

Kintamų ir fiksuotų pajamų finansinės priemonės

Yra daug investicinių priemonių, kurias galima suskirstyti pagal tai, ar jos priklauso fiksuotų pajamų ar kintamų pajamų grupei:

Fiksuotų pajamų priemonės 

Apskritai fiksuotas pajamas galime suskirstyti į šiuos tipus:

Valstybės skola

Valstybės skola yra fiksuotų pajamų rūšis, kuriai būdinga tai, kad emitentas yra valstybė.

 Valstybės skola paprastai klasifikuojama pagal terminą, išskiriant:

Valstybės skolos rūšys
Iždo vekseliai Tai fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai, išleidžiami trumpalaikiam periodui, paprastai 3, 6, 9, 12 ar 18 mėnesių.
Obligacijos

Tai fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai, kurių vidutinis terminas svyruoja nuo dvejų iki penkerių metų, paprastai išleidžiami 2, 3 ar 5 metams.

Daugiau apie obligacijas skaitykite kitame mūsų straipsnyje.

Prievolės Tai yra fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai, panašūs į obligacijas, bet ilgalaikiai, ilgesni nei 10 metų, paprastai 10, 15 ar 30 metų. 

Privati skola

Privati skola yra fiksuotų pajamų rūšis, kurios emitentas yra privati bendrovė.

Privačios skolos skirstomos taip: 

"box" for responsive table
Privačių skolų rūšys
Įmonių Vekseliai – tai privačios fiksuotų pajamų priemonės, išleidžiamos trumpesniam nei dvejų metų laikotarpiui. Panašūs į iždo vekselius. 
Įmonių obligacijos ir prievolės – panašios į valstybės obligacijas ir prievoles, bet išleidžiamos privačiai. 
Bankų Hipotekos liudijimai – tai fiksuotų pajamų rūšis, kurią išleidžia finansų įstaiga, kai finansų įstaiga parduoda akcijas hipotekos rinkiniu. 
Depozitas – kai finansų įstaiga saugo kliento pinigus mainais už nustatytą pelningumą tam tikrą laikotarpį. 

Kintamų pajamų priemonės

Šiai kategorijai priskiriamos visos investicijos, kai investuoto kapitalo susigrąžinimas ir pelningumas neužtikrinami ir nėra ribojami laiko atžvilgiu.

Likvidumas yra greitis, kuriuo finansinį turtą galima konvertuoti į pinigus. Kintamos pajamos pagal jų likvidumą gali būti klasifikuojamos į:

DIDELIO LIKVIDUMO PRIEMONĖS
Akcijos Tai finansinis turtas, kuris sudaro įmonės dalį. Akcijos paverčia jas įsigijusį pirkėją partneriu ir suteikia jam balsavimo teises bei dalį įmonės pelno.
Užsienio valiutų rinkos priemonės Žinoma kaip „Forex rinka“. Tai investicija kita valiuta nei depozitoriumo valiuta, tikintis uždirbti iš kainos pokyčių.
Indeksai Tai investicija į akcijų indeksus, paprastai siekiant uždirbti iš kainos pokyčių.
Žaliavos Investicijos į žaliavų ateities sandorius.
ETF Tai biržoje prekiaujami fondai, atkartojantys akcijų rinkos indekso ar sektoriaus judėjimą.
Kriptovaliutos Tai skaitmeninės valiutos, kurios naudoja šifravimo sistemas kaip saugesnę mokėjimo formą. Savo pobūdžiu šios investicijos panašios į investavimą valiutų rinkoje.
Išvestinės finansinės priemonės Tai investicijos, kurių pelningumas priklauso nuo kito aktyvo judėjimo. Be kita ko, į šią kategoriją įtraukti ir susitarimai dėl kainų skirtumo (CFD).
MAŽO LIKVIDUMO ARBA NELIKVIDŽIOS PRIEMONĖS
Nekilnojamas turtas Tai investicijos į nekilnojamąjį turtą
Rizikos kapitalas Tai investicijos į biržose nelistinguojamas bendroves.
Prabangos prekės Tai investicijos į netradicinį turtą ir laikomos „saugaus prieglobsčio“ turtu, pavyzdžiui, meno kūriniai.

Mišrios priemonės

Tai yra finansinės priemonės, turinčios kintamų ir fiksuotų pajamų požymių.

Konvertuojamosios obligacijos Klasikinės: tai obligacijos, kurios apima teisę konvertuoti į bendrovės akcijas tam tikrą dieną. Ši teisė gali būti įgyvendinta arba ne, atsižvelgiant į obligacijos savininko sprendimą.
Priverstinai konvertuojamos: suėjus obligacijos terminui, investuotojas turi konvertuoti obligacijas į akcijas.
Konvertuojamos kvotos (CoCos): tai obligacijos, panašios į klasikines, nors susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, jos automatiškai taps akcijomis.
Privilegijuotosios akcijos Tai akcijos suteikiančios investuotojams pirmumo teisę paskirstyti subjekto pelną. Šios akcijos neturi termino, todėl jos yra nuolatinės priemonės, kaip ir paprastosios akcijos.

3 pagrindiniai fiksuotų pajamų ir kintamų pajamų skirtumai

Yra trys pagrindiniai skirtumai tarp pinigų investavimo į fiksuotas pajamas ir kintamas pajamas – tai yra:

 • rizika,
 • pelningumas ir
 • laikas.

1️⃣ Rizika

Riziką galima apibrėžti kaip tikimybę, kad investicijų grąža bus mažesnė nei tikėtasi.

Bet kokios investicijos yra susijusi su rizika – tiek į fiksuotas pajamas, tiek į kintamas pajamas.

Kokia rizika prisiimama investuojant į fiksuotas pajamas?

Pagrindinė rizika, kuri egzistuoja investuojant į fiksuotas pajamas, yra kredito rizika. Ši rizika apibrėžiama kaip tikimybė, kad emitentas negalės įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų ir todėl nustos mokėti ar net grąžinti pirminę sumą.

Investuojant į valstybės skolą, ši rizika vadinama valstybės rizika.

Ši kredito rizika analizuojama, klasifikuojama ir visuotinai pripažįstama pagal trijų kredito reitingų agentūrų suteiktą reitingą: „Standard &Poor's“ (S&P), „Fitch Ratings“ ir „Moody's“.

Tačiau yra daug kitų rizikų, į kurias reikia atsižvelgti prieš investuojant į fiksuotas pajamas:

 • Infliacijos rizika – tai reiškia, kad sumažinsite savo investicijų pelningumą, nes infliacija yra didesnė nei tikėtasi, todėl jūsų investicijos laikui bėgant praras savo vertę.
 • Likvidumo rizika – atsiranda dėl galimybės parduoti šį turtą antrinėje skolos rinkoje.
 • Rinkos rizika – atsiranda, kai jūsų investicijos kaina sumažėja dėl rinkos svyravimų.

Kokia rizika prisiimama investuojant į kintamas pajamas?

Investavimas į kintamas pajamas kelia daug didesnę riziką nei fiksuotų pajamų atveju, nes kaina svyruoja priklausomai nuo rinkos sąlygų ir gali būti susijusi su visišku pradinių investicijų praradimu.

Šiuo aspektu investavimas į kintamas pajamas visiškai skiriasi nuo investavimo į fiksuotas pajamas, kuomet emitentas įsipareigoja grąžinti pagrindinę sumą su tam tikra grąža. Investicijų į kintamas pajamas neapibrėžtumas yra akivaizdus.

2️⃣ Pelningumas

Kitas svarbus aspektas sprendžiant, ar investuoti į pastoviąsias, ar kintamąsias pajamas, yra pelningumas.

Investicijos pelningumas yra pinigų suma, kuri gaunama remiantis investuota suma. Pelningumas yra tiesiogiai susijęs su rizika.

Todėl kuo didesnė mūsų perkamo turto rizika, tuo didesnė grąža, kuri istoriškai yra daug didesnė kintamų pajamų atveju nei fiksuotų pajamų.

3️⃣ Laikas

Laikas yra vienas iš pagrindinių skirtumų tarp fiksuotų pajamų investicijų ir investicijų į kintamas pajamas.

 • Investicijos į fiksuotas pajamas turi nustatytą terminą, per kurį emitentas sutinka grąžinti pagrindinę investicijos dalį.
 • Kintamų pajamų atveju nėra nustatyto termino, bet, investuojant į kintamas pajamas, laikas taip pat yra vienas iš veiksnių, į kurį reikia atsižvelgti, kad būtų galima naudotis tam tikromis savininkų teisėmis.

Pavyzdžiui, norint dalyvauti dividendų paskirstyme, būtina turėti bendrovės akcijų iki „ex-dividend“ datos.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad investicijų grąža ir prisiimta rizika neigiamai koreliuoja. Pagrindinis investavimo į fiksuotas pajamas privalumas yra jų mažesnė rizika, o pagrindinis privalumas, investuojant į kintamas pajamas – yra didesnė tikėtina grąža.

Investuoti į kintamas ar fiksuotas pajamas?

Investavimas į kintamas ir fiksuotas pajamas skiriasi likvidumo, saugumo ir pelningumo požiūriu. Todėl, prieš investuojant į kintamas arba fiksuotas pajamas, būtina apibrėžti savo kaip investuotojo tipą pagal laiko, pelningumo ir rizikos faktorius.

Bet kokia investicija yra susijusi su rizika, o jos pelningumas priklausys nuo rizikos, kurią norite prisiimti.

Kai apibrėšite, kokio tipo investuotojas esate, tada bus laikas spręsti, ar sieksite didesnės rizikos, investuodami į kintamas pajamas, ar norėsite prisiimti mažesnę riziką su fiksuotomis pajamomis.

Jeigu jus domina kintamos pajamos, tokiu atveju yra daug aktyvų, į kuriuos galite investuoti, su skirtingais likvidumo lygiais ir skirtinga istorine grąža.

Pasirinkus investavimą į fiksuotas pajamas, svarbu nepamiršti, kad rizikos taip pat neišvengsite. Šiuo atveju perkate skirtingų įmonių ar valstybių skolą, todėl reikės išanalizuoti, kokia yra kredito rizika, būdinga šiai investicijai. 

Investuokite į geriausias pasaulyje prekybos priemones

Ranka pasiekiama tūkstančiai akcijų ir ETF

Ko jūs dažniausiai klausiate apie kintamas ir fiksuotas pajamas

Kas geriau – investuoti į kintamas ar fiksuotas pajamas?

Kai priimsite sprendimą investuoti, nėra geresnio ar blogesnio pasirinkimo, tai priklauso nuo jūsų tikslo ir jūsų rizikos tolerancijos. Fiksuotos pajamos suteikia stabilesnę grąžą, o kintamos pajamos reiškia didesnį neapibrėžtumą ir didesnės rizikos prisiėmimą.

Kuo skiriasi fiksuotos pajamos ir kintamos pajamos?

Pagrindinis skirtumas tarp kintamų ir fiksuotų pajamų yra tas, kad pirmuoju atveju įsigyjate įmonių išleistas akcijas, o antruoju – perkate skolą iš valstybės ar įmonės.

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

 1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
 2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
 3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
 4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
 5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
 6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
 7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
 8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Kokia gali būti geriausia investicija 2024 metais?
Jeigu galvojate apie savo ilgalaikę finansinę ateitį, investavimas galėtų būti pagrindinė jūsų plano dalis. Šiame straipsnyje aptarsime kai kurias geriausias šių metų investavimo tendencijas ir kas galėtų būti geriausia investicija šiais metais. Galimų geriausių investicijų sąrašas Geriausia...
Euras doleris: kaip investuoti į EUR USD valiutų porą šiais metais
JAV doleris ir euras – dvi žymiausios ir žinomiausios valiutos pasaulyje. Euro ir dolerio santykis arba EUR USD valiutų pora pasižymi pačia didžiausia prekybos apimtimi, prekyba euro dolerio rinkoje yra labai aktyvi – tai labiausiai prekiaujama valiutų pora pasaulio mastu.Nors prekiauti šia priemone...
Svaras doleris: kaip prekiauti GBP USD valiutų pora
Ar žinojote, kad Jungtinė Karalystė yra penkta pagal dydį ekonomika pasaulyje? Tai tik viena iš priežasčių, kodėl Didžiosios Britanijos svaras sterlingų yra viena labiausiai pasaulyje prekiaujama valiuta ir kodėl svaras doleris taip mėgiamas prekiautojų. Svaro ir dolerio ryšys bei ilga istorija...
Daugiau