Kintamos ar fiksuotos pajamos ➤ į ką geriau investuoti?

Javier Oliván
12 min.

Pinigų investavimas ir gaunama papildoma grąža – patraukli idėja, kuri atveria naujų galimybių visatą. Tačiau prieš pradedant investuoti kyla daugybė klausimų, vienas iš jų: į ką investuoti – į kintamas ar fiksuotas pajamas? 


  
Šiame straipsnyje tai ir aptarsime: 

Kas yra kintamos ir fiksuotos pajamos?

Pajamos gali būti apibrėžiamos kaip lėšos, gaunamos už atliktą darbą, įdėtas pastangas ar kaip investicijų grąža iš įdėto kapitalo.  

Jūsų atlyginimas būtų pajamų už atliktą darbą pavyzdys, o pajamos, gautos iš jūsų investicijų, būtų pajamų iš kapitalo pavyzdys.

Investicijų pasaulyje kapitalo pajamos paprastai skirstomos į kintamas pajamas ir fiksuotas pajamas.  

Fiksuotos pajamos

Fiksuotos pajamos gali būti apibrėžiamos kaip investicija į finansinę priemonę, kai investicinės sutarties sudarymo metu yra žinomas tos finansinės priemonės pelningumas, kurį gausite po konkretaus investavimo laikotarpio.  

Tai yra, kai investuojate į fiksuotas pajamas, skolinate savo pinigus žinodami, kad po kurio laiko jas atgausite ir galbūt per šį laiką gausite tam tikrą premiją už savo depozitą.

Kintamos pajamos

Kintamos pajamos yra investicija į finansinę priemonę, kuri suteikia neapibrėžtas pajamas per neapibrėžtą laikotarpį.

Tai yra, investuodami į kintamas pajamas tapsite to aktyvo savininku ir naudositės savininko teisėmis, prisiimdami riziką dėl to aktyvo kitimo neapibrėžtumo.

Kintamų ir fiksuotų pajamų apskaita

Taikoma apskaita yra svarbus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti sprendžiant, ar investuoti į kintamas ar fiksuotas pajamas.  

Analizuojant kintamų ir fiksuotų pajamų apskaitą, investicijų apskaitos tvarka skiriasi tiek emitentui, tiek gavėjui.  

➤ Fiksuotų pajamų atveju emitentas parduoda savo balanso skolą, prisiimdamas būsimus įsipareigojimus. Skolos gali būti trumpalaikės arba ilgalaikės.

➤ Kintamų pajamų atveju emitentas parduoda dalį arba visą verslą ar turtą, pavyzdžiui, akcijas arba nekilnojamąjį turtą.

Panašiai skiriasi ir investuotojo investicijų į fiksuotas pajamas arba kintamas pajamas apskaitos tvarka.  

➤ Fiksuotų pajamų atveju investicijos priskiriamos kreditų kategorijai.  

➤ Investicijų į kintamas pajamas atveju apskaitos tvarka skirsis priklausomai nuo tikslo, kurį norite pasiekti. Tai gali būti finansiniai aktyvai, laikomi pardavimui, arba finansinis turtas, laikomas tam tikrą ilgą laikotarpį.  

Jeigu norite sužinoti daugiau apie skirtingus finansinių aktyvų tipus, dalyvaukite mūsų nemokamuose prekybos mokymuose internetu. Šie mokymai apima įvairias temas, kurios pagilins jūsų žinias ir praplės jūsų akiratį.

Registruokitės jau dabar!

Kintamų ir fiksuotų pajamų finansinės priemonės

Yra daug investicinių priemonių, kurias galima suskirstyti pagal tai, ar jos priklauso fiksuotų pajamų ar kintamų pajamų grupei:

 • Fiksuotos pajamos: valstybės skola ir privati skola
 • Kintamos pajamos: daug skirtingų priemonių, kurios bus aprašytos toliau.  
 • Be to, neseniai buvo sukurti hibridai, turintys abiejų rūšių pajamų savybių.  

Fiksuotų pajamų priemonės 

Valstybės skola

Valstybės skola yra fiksuotų pajamų rūšis, kurios emitentas yra valstybė.  

Valstybės skola paprastai klasifikuojama pagal jos terminą, išskiriant:

✴️    Iždo vekseliai:  

Tai yra fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai, išleisti trumpalaikiam periodui, paprastai 3, 6, 9, 12 ar 18 mėnesių.  

Pavyzdys

12 mėnesių iždo vekselis, kurio nominali vertė yra 1000 eurų, kaina 900 eurų.  

Tai reiškia, kad jeigu nuspręsite investuoti 900 eurų pirkdamas šį vekselį, po 12 mėnesių gausite 1000 eurų, t. y. 100 eurų pelną, kuris atitinka 11,11 % metinę grąžą.

✴️    Obligacijos:

Tai fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai, kurių terminas yra daugiau kaip metai.

Pavyzdys

3 metų vyriausybės obligacija, nominali vertė 1000 eurų, kaina 700 eurų ir 100 eurų kuponas, mokamas kasmet.

Tai reiškia, kad jeigu nuspręsite investuoti 700 eurų pirkdamas šią obligaciją, kasmet gausite 100 eurų grąžą, o šios obligacijos termino pabaigoje gausite 1000 eurų.

Tai yra 600 eurų pelnas per 3 metus iš 700 eurų investicijos.

Privati skola

Privati skola yra fiksuotų pajamų rūšis, kurios emitentas yra privati bendrovė.

Privačios skolos skirstomos taip: 

🔸   Įmonių

Skolos vertybiniai popieriai, išleisti bendrovių, kurių pagrindinė veikla nėra finansinė, pavyzdžiui:

✴️   Paprastieji vekseliai:

Tai privačios fiksuotų pajamų priemonės, išleistos su nuolaida ir trumpesniam nei dvejų metų laikotarpiui. Panašūs į iždo vekselius.

✴️   Obligacijos:

Panašios į vyriausybės obligacijas, bet išleistas privačiai.

🔸   Bankų

Finansų įstaigų išleisti skolos vertybiniai popieriai, be kita ko:

✴️    Depozitai:  

Finansų įstaiga laiko kliento pinigus mainais į tam tikram laikotarpiui nustatytą pelningumą.

✴️    Hipotekos obligacijos:

Tai fiksuotų pajamų rūšis, užtikrinta nekilnojamuoju turtu, kurį valdo obligaciją išleidusi įmonė.

Kintamų pajamų priemonės

Šiai kategorijai priskiriamos visos investicijos, kai investuoto kapitalo susigrąžinimas ir pelningumas neužtikrinami ir nėra ribojami laiko atžvilgiu.  

Likvidumas yra greitis, kuriuo finansinį turtą galima konvertuoti į pinigus. Kintamos pajamos pagal jų likvidumą gali būti klasifikuojamos į:

Biržose prekiaujamos didelio likvidumo priemonės

✴️    Akcijos:

Tai finansinis turtas, kuris sudaro įmonės dalį, paverčiant įsigijusį pirkėją partneriu ir suteikiant jam balsavimo teises bei dalį įmonės pelno.  

✴️    Užsienio valiutų rinka:

Ji yra žinoma kaip „Forex rinka“.  Tai investicija kita valiuta nei depozitoriumo valiuta, tikintis uždirbti iš kainos pokyčių.

✴️    Indeksai:

Tai investicija į akcijų indeksus, paprastai siekiant uždirbti iš kainos pokyčių.

✴️     Žaliavos:  

Investicijos į žaliavų ateities sandorius.  

✴️    ETF:

Tai biržoje prekiaujami fondai, atkartojantys akcijų rinkos indekso ar sektoriaus judėjimą.

✴️    Kriptovaliutos:

Tai skaitmeninės valiutos, kurios naudoja šifravimo sistemas kaip saugesnę mokėjimo formą. Savo pobūdžiu šios investicijos panašios į investavimą valiutų rinkoje.

✴️    Išvestinės finansinės priemonės:

Tai investicijos, kurių pelningumas priklauso nuo kito aktyvo judėjimo. Be kita ko, į šią kategoriją įtraukti ir susitarimai dėl kainų skirtumo (CFD).

Mažos likvidumo arba nelikvidžios priemonės

✴️    Nekilnojamasis turtas: investicijos į nekilnojamąjį turtą

✴️    Rizikos kapitalas: investicijos į nebiržines bendroves.

✴️    Prabangos prekės: investicijos į netradicinį turtą ir laikomos „saugaus prieglobsčio“ turtu, pavyzdžiui, menas.  

„Admirals“ įmonėje galite pirkti akcijas „Invest.MT5“ prekybos sąskaitoje arba spekuliuoti įvairių vertybinių popierių kainomis tiek rinkai kylant aukštyn, tiek ir krentant žemyn, naudodamiesi CFD.  CFD yra sudėtingi svertiniai produktai, kurie susiję su didesne rizika ir tinka ne visiems investuotojams.

Mišrios priemonės

Tai yra finansinės priemonės, turinčios kintamų ir fiksuotų pajamų požymių:

✴️    Konvertuojamosios obligacijos:

Tai yra privačių įmonių, įskaitant finansų įstaigas, išleistos obligacijos, kurios tam tikromis aplinkybėmis gali būti konvertuotos į akcijas. Jos gali būti:

 • Klasikinės: tai obligacijos, kurios apima teisę konvertuoti į bendrovės akcijas tam tikrą dieną. Ši teisė gali būti įgyvendinta arba ne, atsižvelgiant į obligacijos savininko sprendimą.  
 • Priverstinai konvertuojamos: suėjus obligacijos terminui, investuotojas turi konvertuoti obligacijas į akcijas.  
 • Konvertuojamos kvotos (CoCos): tai obligacijos, panašios į klasikines, nors susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, jos automatiškai taps akcijomis.

✴️    Privilegijuotosios akcijos:

Tai akcijos suteikiančios investuotojams pirmumo teisę paskirstyti subjekto pelną. Šios akcijos neturi termino, todėl jos yra nuolatinės priemonės, kaip ir paprastosios akcijos.

Fiksuotų pajamų ir kintamų pajamų skirtumai

Yra trys pagrindiniai skirtumai tarp investavimo į fiksuotas pajamas ir kintamas pajamas – tai yra rizika, pelningumas ir laikas.

Rizika

Riziką galima apibrėžti kaip tikimybę, kad investicijų grąža bus mažesnė nei tikėtasi.  

Bet kokios investicijos yra susijusi su rizika ir apima investicijas tiek į fiksuotas pajamas, tiek į kintamas pajamas.

Kokia rizika prisiimama investuojant į fiksuotas pajamas?

⚠️    Pagrindinė rizika, kuri egzistuoja investuojant į fiksuotas pajamas, yra kredito rizika.  Ši rizika apibrėžiama kaip tikimybė, kad emitentas negalės įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų ir todėl nustos mokėti ar net grąžinti pirminę sumą.

Investuojant į valstybės skolą, ši rizika vadinama valstybės rizika.

Ši kredito rizika analizuojama, klasifikuojama ir visuotinai pripažįstama pagal trijų kredito reitingų agentūrų suteiktą reitingą: „Standard &Poor's“ (S&P), „Fitch Ratings“ ir „Moody's“.

Tačiau yra daug kitų rizikų, į kurias reikia atsižvelgti prieš investuojant į fiksuotas pajamas:  

⚠️    Infliacijos rizika – tai reiškia, kad sumažinsite savo investicijų pelningumą, nes infliacija yra didesnė nei tikėtasi, todėl jūsų investicijos laikui bėgant praras savo vertę.

⚠️    Likvidumo rizika – atsiranda dėl galimybės parduoti šį turtą antrinėje skolos rinkoje.  

⚠️    Rinkos  rizika – atsiranda, kai jūsų investicijos kaina sumažėja dėl rinkos svyravimų.  

Kokia rizika prisiimama investuojant į kintamas pajamas?

Investavimas į kintamas pajamas kelia daug didesnę riziką nei fiksuotų pajamų atveju, nes kaina svyruoja priklausomai nuo rinkos sąlygų ir gali būti susijusi su visišku pradinių investicijų praradimu.  

Šiuo aspektu investavimas į kintamas pajamas visiškai skiriasi nuo investavimo į fiksuotas pajamas, kuomet emitentas įsipareigoja grąžinti pagrindinę sumą su tam tikra grąža. Investicijų į kintamas pakamas neapibrėžtumas yra akivaizdus.  

Pelningumas

Kitas svarbus aspektas sprendžiant, ar investuoti į pastoviąsias, ar kintamąsias pajamas, yra pelningumas.

Investicijos pelningumas yra pinigų suma, kuri gaunama remiantis investuota suma. Pelningumas yra tiesiogiai susijęs su rizika.  

Todėl kuo didesnė mūsų perkamo turto rizika, tuo didesnė grąža, kuri istoriškai yra daug didesnė kintamų pajamų atveju nei fiksuotų pajamų.  

Pavyzdys  

Šaltinis: tradingeconomics.com, JAV 10 metų obligacijų rezultatai. 2021 m. gegužės 14 d. duomenys.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, SP500 2006 m. liepos 1 d. – 2021 m. gegužės 12 d., mėnesinis grafikas. 2021 m. gegužės 12 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Iš pateiktų pavyzdžių galime pastebėti, kaip per pastaruosius 25 metus JAV 10 metų obligacijų grąža sumažėjo – maksimali grąža 7 % ir minimali grąža artima 0.  

Kintamų pajamų atveju, nagrinėjant SP500 grafiką, galite pamatyti, kad per 4 iš pastarųjų 5 metų grąža viršijo 7 %.  

Tiesa, 2018 m. pelningumas buvo neigiamas.  

Laikas

Laikas yra vienas iš pagrindinių skirtumų tarp fiksuotų pajamų investicijų ir investicijų į kintamas pajamas.  

➤ Investicijos į fiksuotas pajamas turi nustatytą terminą, per kurį emitentas sutinka grąžinti pagrindinę investicijos dalį.

➤ Kintamų pajamų atveju nėra nustatyto termino, tačiau, investuojant į kintamas pajamas, laiką taip pat yra vienas iš veiksnių, į kurį reikia atsižvelgti, kad būtų galima naudotis tam tikromis savininkų teisėmis.

Pavyzdys

Norint dalyvauti dividendų paskirstyme, būtina turėti bendrovės akcijų iki „ex-dividend“ datos.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad investicijų grąža ir prisiimta rizika neigiamai koreliuoja. Pagrindinis investavimo į fiksuotas pajamas privalumas yra jų mažesnė rizika, o pagrindinis privalumas, investuojant į kintamas pajamas – yra didesnė tikėtina grąža.

Investuoti į kintamas ar fiksuotas pajamas?

Investavimas į kintamas ir fiksuotas pajamas skiriasi likvidumo, saugumo ir pelningumo požiūriu. Todėl, prieš investuojant į kintamas arba fiksuotas pajamas, būtina apibrėžti savo kaip investuotojo tipą pagal laiko, pelningumo ir rizikos faktorius.  

⚠️    Bet kokia investicija yra susijusi su rizika, o jos pelningumas priklausys nuo rizikos, kurią norite prisiimti.

Kai apibrėšite, kokio tipo investuotojas esate, tada bus laikas spręsti, ar sieksite didesnės rizikos, investuodami į kintamas pajamas, ar norėsite prisiimti mažesnę riziką su fiksuotomis pajamomis.  

Jeigu jus domina kintamos pajamos, tokiu atveju yra daug aktyvų, į kuriuos galite investuoti, su skirtingais likvidumo lygiais ir skirtinga istorine grąža.  

Šiuo atveju galite investuoti į CFD priemones. Šios rūšies investicijos leidžia jums spekuliuoti rinkoje, tiek kainoms kylant, tiek ir krentant. Tačiau šie produktai tinka ne visų tipų investuotojams dėl būdingos didelės rizikos ir taikomo sverto.  

Pasirinkus investavimą į fiksuotas pajamas, svarbu nepamiršti, kad rizikos taip pat neišvengsite. Šiuo atveju perkate skirtingų įmonių ar valstybių skolą, todėl reikės išanalizuoti, kokia yra kredito rizika,būdinga šiai investicijai. 

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

 1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
 2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
 3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
 4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
 5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
 6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
 7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
 8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
JAV doleris – Japonijos jena: kaip prekiauti USD/JPY valiutų pora
Populiariausia Azijos valiuta neabejotinai yra Japonijos piniginis vienetas – Japonijos jena.Remiantis naujausia Tarptautinio mokėjimų banko ataskaita, Japonijos valiuta išlieka trečia aktyviausiai pasaulyje prekiaujama valiuta ir sudaro 17 % visų užsienio valiutų operacijų.Jeigu norite sužinoti dau...
Euras doleris: kaip investuoti į EUR USD valiutų porą 2022 metais
JAV doleris ir euras – dvi žymiausios ir žinomiausios valiutos pasaulyje. Euro ir dolerio santykis arba EUR USD valiutų pora pasižymi pačia didžiausia prekybos apimtimi, prekyba euro dolerio rinkoje yra labai aktyvi – tai labiausiai prekiaujama valiutų pora pasaulio mastu.Nors prekiauti šia priemone...
VIX indeksas – ar žinote, kaip juo prekiauti 2022 metais
Kas yra VIX indeksas? VIX – tai indeksas, rodantis rinkų nepastovumą ir veikiantis kaip investuotojų nuotaikų termometras.Jeigu esate įpratę prekiauti pagal ekonominius pranešimus arba finansinės žiniasklaidos straipsnius, turbūt jau esate girdėję apie tokį VIX indeksą, kartais dar vadinamą „baimės...
Daugiau