Zaštita od volatilnosti

Admirals Vam pomaže smanjiti rizik od volatilnosti omogućujući trgovanje uz set postavki koje će Vam pomoći izbjeći nepoželjne situacije na tržištu.

Trgujte s povjerenjem

Upravljajte prihvatljivim slippageom.
Iskoristite više prilika za izvršenje naloga.

Ne propustite dobre prilike

Slobodno trgujete na svim tržištima.
Budite mirni za vrijeme volatilnih kretanja.

Trgujte uz zaštitu

Ne morate brinuti o naglim pomacima.
Zaštitite se od rasta spreada.

Zašto je volatilnost bitna?

Volatilnost je mjera brzine i veličine pomaka cijene, a pomaci znaju biti toliko nagli da investitor ne može na vrijeme reagirati te rezultat transakcije postane neizvjestan. Različiti događaji kao što su objave važnih ekonomskih vijesti mogu utjecati čak i na najsigurnije strategije trgovanja.

Kako funkcioniraju postavke zaštite od volatilnosti?

Ovdje se zapravo radi o širem rasponu sofisticiranih tržišnih naloga i postavki, koje mogu biti korisne pri korištenju gotovo svake strategije i pomoći našim klijenti u stjecanju značajnih prednosti u volatilnim situacijama. Dodatno, naši klijenti dobivaju mogućost trgovanja na tržištima koja bi se inače smatrala volatilnim ili nelikvidnim.

Glavne značajke

 • Ograničite maksimalni slippage na tržišnim i stop nalozima.
 • Ograničite ili u potpunosti spriječite gubitke za vrijeme gapova na nalozima na čekanju.
 • Izršite veće naloge omogućujući djelomočno otvaranje i izvršenje Vašeg naloga dio po dio.
 • Izvršite Limit i Take Profit naloge čak i pri naglim pomacima na način da se izvrše poput tržištih naloga.
 • Izbjegnite aktiviranje naloga zbog proširenja spreada, kada zapravo nema pravog pomaka na tržištu.

Kako funkcionira?

Postavke zaštite od volatilnosti mogu biti omogućene na Dashboard-u za Trade.MT4, Zero.MT4, TradeMT5, Zero.MT5 i Invest.MT5 račune (live ili demo).

Izvršenje Stop i Market naloga kao Limit naloga s unaprijed određenim maksimalnim slippageom

Mogućnost otvaranja tržišnih naloga s ograničenim rizikom i potencijalno neograničenim dobitkom.

Unaprijed odredite maksimalni prihvatljivi slippage od 1 do 1000 bodova po računu na stranici za postavke računa u Dashboard-u. Kada je Stop nalog aktiviran i zadan tržišni nalog, postavlja se Limit nalog na razinu koja je manje poželjna za određeni iznos bodova.

Takav Limit nalog može biti izvršen isključivo uz pozitivan slippage ili bez slippagea, jer se u protivnom otkazuje. Zbog toga, maksimalni slippage orginalnog Stop ili tržišnog naloga je limitiran na određeni iznos bodova, dok pozitivni slippage može biti neograničen.

Mogući tipovi naloga: Buy Stop, Sell Stop, Buy by Market, Sell by Market.

POKAŽI VIŠE
Otkazivanje naloga na čekanju za vrijeme gapova

Štiti Vas od trenutnog gubitka koji su mogući ako nalog na čekanju ima unaprijed postavljen Stop Loss i oba se naloga aktiviraju na istoj razini.

U postavkama računa koje možete pronaći na Dashboard-u omogućite ovu opciju da biste automatski poništavali naloge na čekanju ako imaju Stop Loss ili Take Profit naloge aktivirane na istoj razini.

Mogući tipovi naloga: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit

NAPOMENA: ova postavka ne može biti isključena. Svrha joj je zaštititi klijente minimiziranjem prisutnih rizika.

POKAŽI VIŠE
Otkazivanje Stop naloga s okidačem koji premašuje unaprijed određeni maksimalni slippage

Mogućnost minimiziranja tržišnog rizika povezanih sa Stop nalozima.

Unaprijed odredite maksimalni prihvatljivi slippage od 1 do 1000 bodova po računu na stranici za postavke računa u Dashboard-u. Kada je Stop nalog aktiviran na cijeni koja premašuje unaprijed postavljenu razinu, takav Stop nalog se otkazuje.

Napomena: Neuobičajeno ali i dalje moguće da vanjski pružatelj likvidnosti, kao što su banke s kojima Admirals ima sklopljen ugovor, primjenjuju dodatan slippage pri potvrdi naloga. U ovakvim rijetkim situacijama, početni makismalni slippage neće biti ispunjen.

Mogući nalozi: Buy Stop, Sell Stop

POKAŽI VIŠE
Tržišno izvršenje Limit naloga

Pomaže izbjeći scenarije u kojima je Limit nalog (npr. Take profit nalog) dosegnut za vrijeme spikea i nije izvršen radi nedovoljne likvidnosti nakon postavljene razine.

Ovu postavku aktivirati možete u postavkama računa u Dashboard-u i nakon toga Limit nalozi izvršavat će se kao tržišni nalozi, što znači da nakon što je Limit nalog aktiviran, umjesto njega se zadaje tržišni nalog.

Napomena: U ovom slučaju, tržišni nalog koji je zadan umjestoLimit naloga može biti izvršen uz slippage u bilo kojem smjeru, suprotno orginalnom Limit nalogu.

Mogući tipovi naloga: Buy Limit, Sell Limit, Take-Profit

POKAŽI VIŠE
Aktivacija Stop naloga koristeći obrnute naloge

Pomaže izbjeći aktivaciju Stop naloga na temelju većeg spreada za vrijeme objava važnih ekonomskih vijesti i sličnih situacija, koje ne moraju nužno dovesti do veće promjene cijene.

Omogućite ovu postavku u izborniku "Postavke računa" naDashboard-u da biste aktivirali Stop naloge poput:
 • Buy Stop - kada Bid cijena dosegne postavljenu cijenu;
 • Sell Stop - kada Ask cijena dosegne postavljenu cijenu;
 • Stop-Loss - ovisi o smjeru pozicije.

Mogući tipovi naloga: Buy Stop, Sell Stop, Stop-Loss

POKAŽI VIŠE
Djelomično izvršenje Limit naloga

Omogućuje trgovanje pomoću većih Limit naloga, pogotovo na manje likvidnim tržištima.

Omogućite ovu opciju u postavkama računa na e Dashboard-u da biste omogućili djelomično izvršenje Limit naloga.

Limit nalozi se smatraju GTC (Good-Till-Cancelled) nalozima i u potpunosti se izvršavaju ako je volumen na tržištu dovoljan. U suprotom, izvršavaju se djelomično, a neizvršeni dio ostaje čekati red na izvršenje.

Mogući tipovi naloga: Buy Limit, Sell Limit, Take-Profit

POKAŽI VIŠE
Snimanje visine slippagea u polje za komentar kod naloga

Mogućnost praćenja informacija o tome je li nalog izvršen uz pozitivan ili negativan slippage.

Ovu opciju možete aktivirati u postavkama računa u e Dashboard-u ako želite zabilježiti iznos slippagea u polje za komentare naloga. Za tržišne naloge, zabilježena vrijednost reprezentira razliku između cijene u trenutku kada je zahtjev zaprimljen i cijene po kojoj je nalog izvršen. Za naloge na čekanju, zabilježena vrijednost predstavlja razliku između postavljene cijene i cijene po kojoj je nalog izvršen.

Napomena: Ako koristite Expert Advisor dodatke koji bilježe podatke u polja za komentare, preporučujemo da isključite tu opciju.

Mogući tipovi naloga: Buy by Market, Sell by Market, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop-Loss, Take-Profit

POKAŽI VIŠE
Omogućuje
Imajte na umu da zaštita od volatilnosti isključivo pruža mogućnost zadavanja uvjetnih naloga i funkcionira na temelju strandardnih tipova naoga koji su u skladu s našom Order Execution Policy.

Zašto odabrati Admirals?

 • CySEC regulativa
 • Zaštita od negativnog stanja na računu
 • Poluga do 1:500 (mali klijenti 1:30)
 • Minimalna uplata 100 EUR
 • Spread od 0 pipova
 • Dow Jones besplatne analize i vijesti s tržišta
 • Bez ograničenja na korištenje strategija trgovanja
 • Kotacije vodećih pružatelja likvidnosti
 • 90% naloga izvršava se unutar 150 millisekundi
 • MetaTrader 4 i MetaTrader 5