Kaitse volatiilsuse eest

Admirals aitab vähendada finantsturgude volatiilsusriski pakkudes klientidele võimalust kaitsta tehingukorraldusi täiendavate seadistustega.

Kauple kindlusega

Halda hindade libisemist.
Lisavõimalused orderi täitmiseks.

Ära jäta vahele kauplemisvõimalust

Kauple igal turul.
Hoia tasakaalu volatiilsetel aegadel.

Kindlusta suurem kaitse

Ole kaitstud kiirete hinnahüpete ja
kursivahede laienemise eest.

Miks on volatiilsus oluline?

Volatiilsust mõõdetakse läbi hinnaliikumise kiiruse ja amplituudi, mis võib teinekord olla nii kiire, et sellega kaasneva rahalise kahju suurus võib olla ettarvamatu. Mitmed sündmused nagu erinevate majandusandmete avaldamised või looduskatastroofid võivad olulised määral mõjutada ka parimaid kauplemisstrateegiaid.

Miks seadistada volatiilsuskaitse?

Pakume laias valikus ning ka keerukamaid võimalusi tehingukorralduste seadistamiseks*, millest on kõige rohkem kasu volatiilsetes turusituatsioonides. Lisaks võimaldab see vähendada riske kaubeldes volatiilsetel või vähemlikviidsetel turgudel.

Peamised funktsioonid

 • Piira maksimaalset hindade libisemist (slippage) turu ja stop orderitel.
 • Piira või väldi täielikult kaotusi, mis on tingitud ootel tehingukorralduste hindade libisemisest.
 • Saa suured orderid täidetud lubades osalist täitmist ning lubades orderi täitmist osade kaupa.
 • Rakenda Limit ja Take-Profit ordereid ka kiirematel hinnaliikumistel, muutes need tavalisteks turuorderiteks.
 • Väldi orderite aktiveerumist tänu kursivahede laienemisele, kui tegelikku hinnaliikumist turul ei toimunud.

Kuidas see toimib?

Volatiilsuskaitse saab seadistada Dashboardis Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5, Zero.MT5 ja Invest.MT5 kontodele (nii demo- kui ka reaalkontole).

Stop- ja turuorderite täitmine sarnaselt Limit orderitele koos eelnevalt määratud maksimaalse lubatud hindade libisemisega

Võimalus siseneda turule piiratud riskiga ning potentsiaalselt piiramatu lisatuluga.

Määra maksimaalseks lubatud hindade libisemiseks 1 kuni 1000 punkti ühe kauplemiskonto kohta kontode seadistuse rubriigis Dashboardis. Kui Stop order rakendub või sisestatakse turuorder, siis sisestatakse selle asemele Limit order hinnale, mis on eelnevalt sisestatud punktide võrra ebasoosivamas suunas.

Selline Limit order sisestatakse tingimusel, mil see rakendub koheselt ning seetõttu saab seda täita ainult positiivse või 0 hindade libisemisega - vastasel juhul see lihtsalt kustutatakse. Seetõttu on on algse Stop orderi maksimaalne lubatud negatiivne libisemine piiratud kindla arvu punktide võrra, kuid positiivsele hindade libisemisele piiranguid ei ole.

Rakendatav orderi tüüpidele: Buy Stop, Sell Stop, Buy by Market, Sell by Market.

NÄITA ROHKEM
Ootel tehingukorralduste tühistamine suurtel hinnahüpetel

Kaitseb koheste kaotuste eest, mis võiksid vastasel juhul tekkida, kui ootel tehingukorraldusel on määratud Stop-Loss ning mõlemad rakenduvad samal noteeringul.

Määra tingimus Kontode seadistuse leheküljel Dasboardis ning ootel tehingukorraldused kustutatakse automaatselt, kui samal noteeringul rakenduks Stop-Loss või Take-Profit.

Rakendatav orderi tüüpidele: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit

NOTE: this setting cannot be switched off. Its purpose is to protect clients` trades by minimising the potential risks involved.

NÄITA ROHKEM
Stop orderite tühistamine, kui rakendumishind erineb sisestamishinnast rohkem, kui on eelnevalt lubatud

Võimalus minimeerida Stop orderitega kaasnevaid riske.

Määra maksimaalseks lubatud hindade libisemiseks 1 kuni 1000 punkti ühe kauplemiskonto kohta kontode seadistuse rubriigis Dashboardis. Kui Stop order rakendub hinnal, mis ületab eelnevalt lubatud maksimaalset erinevust, siis selline stop-order kustutatakse.

Märkus: See ei ole küll tavaline, aga erandkorras võib siiski tekkida ka olukord, kus väline Admiralsi likviidsuse partner lisab tehingu kinnitamisel hinnale täiendava libisemise ning sellises olukorras maksimaalse hindade libisemise seadistus ei kaitse.

Rakendatav orderi tüüpidele: Buy Stop, Sell Stop

NÄITA ROHKEM
Limit orderite turupõhine täitmine

Aitab vältida olukordi, kus hinnaliikumine jõuab Limit orderiga (näiteks Take-Profit) määratud tasemeni, kuid tehingukorraldust ei täideta, kuna soovitud tasemel ei ole piisavalt likviidsust.

Määra tingimus Kontode seadistuse leheküljel Dashboardis ning Limit orderid täidetakse nagu Turu orderid, mis tähendab, et kui Limit order rakendub, siis sisestatakse selle asemel Turu order.

Märkus: Sellisel juhul Limit orderi asemele sisestatud Turu orderi täitmine saab toimuda mõlemasuunalise hindade libisemisega, erinevalt algsest Limit orderist.

Rakendatav orderi tüüpidele: Buy Limit, Sell Limit, Take-Profit

NÄITA ROHKEM
Stop orderite aktiveerimine kasutades vastupidiseid noteeringuid

Aitab vältida Stop orderite aktiveerumist tänu laienenud kursivahedele, mis võivad tekkida majandusandmete avaldamisel või muudel volatiilsetel aegadel, kus hind ise ei muutu.

Määra tingimus Kontode seadistuse leheküljel Dashboardis, et aktiveerida Stop orderid järgnevalt:
 • Buy Stop - kui Bid hind jõuab orderis sisestatud hinnani;
 • Sell Stop - kui Ask hind jõuab orderis sisestatud hinnani;
 • Stop-Loss - sõltub positsiooni suunast.

Rakendatav orderi tüüpidele: Buy Stop, Sell Stop, Stop-Loss

NÄITA ROHKEM
Limit orderite osaline täitmine

Võimaldab kasutada Limit ordereid laiemas valikus, eelkõige vajalik vähemlikviidsetel turgudel.

Määra tingimus Kontode seadistuse leheküljel Dashboardis, et lubada Limit orderite osalist täitmist.

Limit orderid on oma loomult GTC (Good-Till-Cancelled) tüüpi orderid, mis täidetakse täielikult ainult siis, kui on turul piisavalt likviidsust. Vastasel juhul täidetakse need osaliselt ning täitmata osa jääb turule ootele kuni seegi saab täidetud või kustutatakse.

Rakendatav orderi tüüpidele: Buy Limit, Sell Limit, Take-Profit

NÄITA ROHKEM
Salvesta hindade libisemise ulatus orderi kommentaari väljale

Analüüsi informatsiooni tehingukorralduse positiivse või negatiivse hindade libisemisega täitmise kohta.

Määra tingimus Kontode seadistuse leheküljel Dashboardis, et salvestada hindade libisemise informatsioon orderi kommentaari väljale. Turuorderite kommentaari väljal kajastuv väärtus näitab tegeliku tehinguhinna ning serverisse korralduse saatmise hetkel oleva hinna vahelist erinevust. Ootel tehingukorralduste kommentaari väljal kajastuv väärtus näitab orderi sisestamishinna ning tegeliku tehinguhinna vahet.

Märkus: kui kasutate Ekspertnõustajat, mis kasutab enda töös orderi kommentaari välja, siis soovitame antud seadistust mitte kasutada.

Rakendatav orderi tüüpidele: Buy by Market, Sell by Market, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop-Loss, Take-Profit

NÄITA ROHKEM
Vahendavad
Please note that Volatility Protection only provides conditional order placement and operates with standard order types which are subject to our Order Execution Policy.

Miks valida Admirals?

 • Reguleeritud CySECi poolt
 • Negatiivse kontojäägi poliitika
 • Võimendus kuni 1:500 (Tavaklientidel - 1:30)
 • Minimaalne sissemakse 100 EUR
 • Kursivahed al 0-st punktist
 • Tasuta turu uudised ja analüüsid Dow Jonesi vahendusel
 • Puuduvad piirangud kauplemisstiilile või -strateegiale
 • Täiendav likviidsus turuliidritelt
 • 90% tehingutest teostatakse 150 millisekundi jooksul
 • MetaTrader 4 ja MetaTrader 5