Ochrona z tytułu Zmienności

Admirals przyczynia się do minimalizacji ryzyka zmienności oferując pakiet zaawansowanych ustawień handlu, które pomogą zapobiegać skutkom nagłych zmian na rynkach finansowych.

Handluj pewnie

Zarządzaj dopuszczalnym poślizgiem.
Zyskaj większe szanse na zrealizowanie zlecenia.

Nie przegap okazji handlowych

Poczuj swobodę handlu na rynkach.
Zachowaj spokój w zmiennych okresach.

Uzyskaj wyższy poziom ochrony

Zabezpiecz się przed lukami cenowymi.
Zabezpiecz się przed rozszerzonymi spreadami.

Dlaczego zmienność jest tak istotna?

Zmienność jest miarą szybkości i wielkości zmian cen, które mogą być tak gwałtowne, że wynik finansowy handlu staje się nieprzewidywalny. Różne wydarzenia, począwszy od publikacji danych ekonomicznych do klęsk żywiołowych, mogą niekorzystnie wpłynąć nawet na najbardziej zaawansowaną i skuteczną strategię handlu.

Czym są Ustawienia Ochrony z tytułu Zmienności?

Ustawienia te oferują przede wszystkim szerszy i bardziej zaawansowany zakres zleceń handlowych* oraz ustawień, które mogą być korzystne dla praktycznie każdej strategii i mogą pomóc naszym Klientom uzyskać znaczne korzyści podczas zmiennych warunków rynkowych. Dodatkowo, nasi Klienci uzyskują możliwość handlu na szerszym zakresie rynków, które w przeciwnym razie byłyby uznane za zbyt zmienne lub niepłynne.

Główne cechy

 • Ogranicz maksymalny poślizg cenowy dla zleceń rynkowych oraz stop.
 • Ogranicz lub całkowicie uniknij strat na zleceniach oczekujących wpadających w luki cenowe.
 • Uzyskaj realizację większych zleceń poprzez umożliwienie częściowej realizacji zleceń.
 • Realizuj zlecenia limit oraz take profit nawet podczas błyskawicznych skoków ceny poprzez przekazanie ich jako zleceń rynkowych.
 • Unikaj aktywacji zlecenia z powodu rozszerzenia się spreadu, gdy nie ma rzeczywistego ruchu na rynku.

Jak to działa?

Ustawienia Ochrony z tytułu Zmienności można włączyć w Dashboard dla rachunków Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5, Zero.MT5 oraz Invest.MT5 (zarówno rzeczywistych jak i demonstracyjnych).

Egzekucja zleceń stop i rynkowych jako zleceń limit z predefiniowanym maksymalnym poślizgiem

Możliwość wejścia na rynek z ograniczonym ryzykiem i potencjalnie nieograniczonymi dodatkowymi zyskami.

Zdefiniuj maksymalny akceptowalny poślizg cenowy od 1 do 1000 punków na rachunek w Ustawieniach Rachunku w Dashboard. Gdy zlecenie stop zostaje wyzwolone lub żądanie zlecenia rynkowego zostaje wysłane, zostanie umieszczone zlecenie limit po cenie mniej korzystnej zgodnie z wstępnie zdefiniowaną ilością punktów.

Takie zlecenie limit może zostać wykonane z pozytywnym lub zerowym poślizgiem cenowym. W innym wypadku zostanie anulowane. Zatem maksymalny poślizg pierwotnego zlecenia stop lub rynkowego jest ograniczony do zdefiniowanej wcześniej liczby punków. Jednak pozytywny poślizg może być nieograniczony.

Dotyczy Zleceń: Buy Stop, Sell Stop, Buy by Market (Kupno po cenie rynkowej), Sell by Market (Sprzedaż po cenie rynkowej).

POKAŻ WIĘCEJ
Anulowanie zleceń oczekujących w przypadku luk cenowych

Pozwala to chronić przed błyskawicznymi stratami, które mogą być możliwe, jeśli Twoje zlecenie oczekujące ma ustawiony poziom Stop Loss i oba są wyzwalane na tym samym ticku.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Dashboard w celu automatycznego anulowania zleceń oczekujących, jeśli mają wyzwalany stop loss lub take profit na tym samym ticku.

Dotyczy Zleceń: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit.

UWAGA: to ustawienie nie może zostać wyłączone. Jego celem jest ochrona transakcji klientów poprzez zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń.

POKAŻ WIĘCEJ
Anulowanie zleceń stop, gdy ceny wyzwalające przekraczają predefiniowany maksymalny poślizg

Możliwość zminimalizowania ryzyka rynkowego powiązanego ze zleceniami stop.

Zdefiniuj maksymalny akceptowalny poślizg cenowy od 1 do 1000 punktów na rachunek w Ustawieniach Rachunku w Dashboard. Gdy zlecenie stop zostaje wyzwolone po cenie przekraczającej zdefiniowany limit, takie zlecenie stop zostaje anulowane.

Uwaga: W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że zewnętrzny dostawca płynności, z którym współpracuje Admirals, może zastosować dodatkowy poślizg po potwierdzeniu zlecenia. W tym przypadku, początkowe warunki maksymalnego poślizgu mogą nie zostać spełnione.

Dotyczy Zleceń: Buy Stop, Sell Stop.

POKAŻ WIĘCEJ
Rynkowa egzekucja zleceń limit

Pomaga uniknąć scenariuszy, gdy zlecenie limit (na przykład zlecenie Take Profit) zostało osiągnięte na skoku ceny i nie zostało zrealizowane z powodu braku płynności poza tym poziomem.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Dashboard w celu realizacji zleceń limit jako zleceń rynkowych, co oznacza, że gdy Twoje zlecenie limit jest wyzwalane, w zamian wystawiane jest zlecenie rynkowe.

Uwaga: W tym przypadku zlecenie rynkowe, które jest wystawiane zamiast zlecenia limit może być wykonane z poślizgiem w dowolnym kierunku, w przeciwieństwie do pierwotnego zlecenia limit.

Dotyczy Zleceń: Buy Limit, Sell Limit, Take Profit.

POKAŻ WIĘCEJ
Aktywacja zleceń stop przy użyciu odwróconych kwotowań

Pomaga uniknąć aktywacji zleceń stop z powodu rozszerzonych spreadów podczas publikowania danych ekonomicznych oraz innych nienormalnych warunków rynkowych, które mogą nie prowadzić do faktycznej zmiany poziomu ceny.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Dashboard, aby aktywować zlecenia stop w następujący sposób:
 • Buy Stop - gdy cena Bid osiągnie cenę zlecenia;
 • Sell Stop - gdy cena Ask osiągnie cenę zlecenia;
 • Stop Loss - w zależności od kierunku pozycji.

Dotyczy Zleceń: Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss.

POKAŻ WIĘCEJ
Częściowa egzekucja zleceń limit

Umożliwia handel zleceniami limit na większą skalę, zwłaszcza na mniej płynnych rynkach.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Dashboard, aby umożliwić częściową realizację zleceń limit.

Zlecenia limit są traktowane jako zlecenia GTC (Good-Till-Cancelled) i w pełni realizowane jeśli wolumen rynkowy jest wystarczający. W przeciwnym razie są one realizowane częściowo, a niezrealizowane części pozostają na rynku do czasu zrealizowania lub anulowania.

Dotyczy Zleceń: Buy Limit, Sell Limit, Take Profit.

POKAŻ WIĘCEJ
Zapis wielkości poślizgu w polu komentarza do zlecenia

Uzyskaj informacje w każdym przypadku kiedy zlecenie jest realizowane z pozytywnym lub negatywnym poślizgiem.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku wDashboard w celu zarejestrowania wielkości poślizgu w polu komentarz do zrealizowanych zleceń. Dla zleceń rynkowych, zarejestrowana wielkość stanowi różnicę pomiędzy ceną na serwerze transakcyjnym w momencie otrzymania żądania a ceną zrealizowanego zlecenia. Dla zleceń oczekujących, zarejestrowana wartość stanowi różnicę pomiędzy ceną, po jakiej zostało umieszczone zlecenie a ceną zrealizowanego zlecenia.

Uwaga: Jeśli używany przez Ciebie expert advisor (EA) wykorzystuje w swoim działaniu pole komentarza, prosimy rozważyć pozostawienie tego ustawienia jako wyłączone.

Dotyczy Zleceń: Buy by Market (Kupno po cenie rynkowej), Sell by Market (Sprzedaż po cenie rynkowej), Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss, Take Profit.

POKAŻ WIĘCEJ
Powered by
Należy pamiętać, że Ochrona z tytułu Zmienności zapewnia jedynie warunkowe opcje złożenia zlecenia i działa ze standardowymi typami zleceń, które podlegają naszej Polityce Najlepszej Realizacji Zleceń.

Dlaczego warto wybrać Admirals?

 • Regulowany przez CySEC
 • Polityka Ochrony przed Ujemnym Saldem na Rachunku
 • Dźwignia finansowa do 1:500 (Klienci Detaliczni - 1:30)
 • Minimalny depozyt 100 EUR
 • Spready od 0 pipsów
 • Bezpłatne informacje i analizy od Dow Jones
 • Brak ograniczeń co do stylów i strategii inwestycyjnych
 • Duża płynność dzięki najlepszym dostawcom
 • 90% zleceń realizowanych w ciągu 150 milisekund
 • MetaTrader 4 i MetaTrader 5