Защита от волатилност

Admirals Ви помагаме да сведете до минимум рискът от волатилност, като предлагаме пакет от разширени търговски настройки, който да Ви помогне да избегнете подводните камъни на финансовите пазари.

Търгувайте с увереност

Управление на приемлив слипидж.
Получете повече шансове за изпълнение на ордер.

Не пропускайте възможност за търговия

Чувствайте се свободни да търгувате на всеки пазар.
Запазете спокойствие при волатилни условия.

Получавате по-висока защита

Бъдете защитени от ценовите гапове.
Бъдете защитени от разширени спредове.

Защо волатилността е толкова важна?

Волатилността е мярка за скоростта и величината на промените в цените, които могат да бъдат толкова бързи, че финансовите резултати от търговията стават непредсказуеми. Различни събития, вариращи от публикации на икономически данни до природни бедствия може да засегнат дори най-задълбочената търговска стратегия.

Какво представляват настройките за Защита при волатилност?

По същество ние предлагаме по-широк, по-усъвършенстван набор от поръчки* и настройки, които могат да бъдат от полза за почти всяка стратегия и помагаме на нашите клиенти да получат значителни предимства в условията на волатилен пазар. Освен това нашите клиенти получават възможност за търговия в по-широк кръг от пазари, които в противен случай ще се считат за волатилни или неликвидни.

Основни характеристики

 • Ограничаване на максималната цена при слипидж на пазарни и стоп ордери.
 • Ограничаване или напълно избягване на загуби от отложени поръчки, попадащи в ценови гапове.
 • Получете изпълнение на по-големи ордери като активирате възможността за частично изпълнение на Вашите поръчки.
 • Изпълнение на лимитирани поръчки и тейк профити при мигновена промяна на цената чрез предаването им като пазарни поръчки.
 • Избегнете активиране на поръчка поради разширение на среда, когато няма действително движение на пазара.

Как работи това?

Настройките за Защита от Волатилност могат да бъдат включени от Dashboard за сметки Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5, Zero.MT5 и Invest.MT5 (и за реална и за демо).

Изпълнение на стоп или пазарни поръчки като лимитирани поръчки с предварително определен максимален слипидж

Възможност за вход на пазара с ограничен риск и потенциално неограничени допълнителни печалби.

Определете предварително максималният допустим слипидж от 1 до 1000 пункта за сметка в страницата за настройки на акаунта в Кабинет на трейдъра. Когато стоп поръчките се активират или е заявена пазарна поръчка, вместо това се поставя лимитирана поръчка на цена, която е по-малко предпочитана от предварително определения брой точки.

Такава лимитирана поръчка се поставя при условия, когато е задействана веднага, така че може да бъде изпълнена с положителен или нулев слипидж или в противен случай да бъде отменена. Следователно, максималният слипидж на оригиналната стоп или пазарна поръчка е ограничен до предварително определения брой пунктове, докато положителния слипидж на получената лимитирана поръчка може да бъде без ограничение.

Приложими видове поръчкиBuy Stop, Sell Stop, Покупка по пазарна цена, Продажба по пазарна цена.

ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ
Анулиране на чакащи поръчки при ценови гапове

Защитете се от възможни внезапни загуби, ако Вашата чакаща поръчка има предварително определено ниво на стоп на загубата и те се активират на същия тик.

Активирайте настройката в страницата за настройки на сметката в Кабинет на трейдъра на автоматично анулиране на отложени поръчки, ако те имат стоп на загубата или тейк профит, задействан на същия ценови тик.

Приложими видове поръчкиBuy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit

Бележка: тази настройка не може да бъде изключена. Целта i е да защити сделките на клиентите, като минимизира потенциалните рискове.

ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ
Анулиране на стоп поръчки с ценови праг, надвишаващ предварително определения максимален слипидж

Възможност за намаляване на пазарния риск, свързан със стоп поръчките.

Предварително определете максимално приемливия слипидж от 1 до 1000 пункта на сметка в страницата за настройки на акаунта в Кабинет на трейдъра. Когато стоп поръчката е задействана на цена, превишаваща зададения лимит, този стоп ордир се анулира.

Забележка: Рядко, но все пак е вероятно за външен доставчик на ликвидност, като банка или друго място за изпълнение, който има договор с Admirals, да прилага допълнителен слипидж при потвърждение на поръчката. В този рядък случай, първоначалното условие за максимален слипидж може да не бъде изпълнено.

Приложими видове поръчкиBuy Stop, Sell Stop

ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ
Пазарно изпълнение на лимитирани поръчки

Помага да се избегнат сценарии, когато лимитирана поръчка (например, тейк профит ордер) е достигната при рязка промяна на цената и не е изпълнена поради липса на ликвидност отвъд това ниво.

Активирайте тази опция в страницата за настройки на сметката в Кабинет на трейдъра, за да изпълните лимит ордери като пазарни ордери, което означава,че веднъж, след като лимитираната поръчка е активирана на нейно място се издава пазарна поръчка.

Забележка: В този случай, пазарната поръчка, която се издава вместо лимитираната поръчка може да бъде изпълнена със слипидж във всяка посока, противно на първоначалната лимитирана поръчка.

Приложими видове поръчки: Buy Limit, Sell Limit, Take-Profit

ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ
Активиране на стоп поръчки, използвайки предходни котировки

Помага да се избегне активирането на стоп поръчки поради разширен спред по време на икономически новини и други условия на волатилност, които не могат да доведат до реална промяна в равнището на цените.

Стартирайте опцията в страницата за настройки на сметката в Кабинет на трейдъра, за да активирате Вашите стоп поръчки, както следва:
 • Buy Stop - когато Bid цената достигне цената на поръчката;
 • Sell Stop - когато Ask цената достигне цената на поръчката;
 • Stop-Loss - в зависимост от посоката на позицията.

Приложими видове поръчки: Buy Stop, Sell Stop, Stop-Loss

ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ
Частично изпълнение на лимитирани поръчки

Позволява да се търгуват голям обем лимитирани поръчки; особено в по-слабо ликвидни пазари.

Включете опцията от страницата за настройки на сметката в Кабинет на трейдъра, за да позволите частично изпълнение на Вашите лимитирани поръчки.

Лимитираните ордери са считани за GTC (Валидни до отмяна) поръчки и се изпълняват напълно, ако пазарния обем е достатъчен. В противен случай се изпълняват частично, с неизпълнените части, оставащи на пазара, докато се изпълнят или анулират.

Приложими видове поръчки: Buy Limit, Sell Limit, Take-Profit

ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ
Запишете размерът на слипиджа в полето за коментар на поръчката

Получете информация, когато поръчката е изпълнена с положителен или отрицателен слипидж.

Включете опцията от страницата за настройки на сметката в Кабинет на трейдъра, за да запишете размера на слипиджа в полето за коментари на Вашите изпълнени поръчки. За пазарните поръчки, записаната стойност представлява разликата между цената на търговския сървър в момента на получаване на искането и цената на изпълнената поръчка. За отложени поръчки, записаната стойност представлява разликата между първоначално публикуванaта цена на поръчката и цената на изпълнената поръчка.

Забележка: Ако използвате експертен съветник, който прави записи в полето за коментари, е препоръчително да държите тази настройка изключена.

Приложими видове поръчкиПокупка на пазарна цена, Продажба на пазарна цена, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop-Loss, Take-Profit

ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ
Осъществено от
Please note that Volatility Protection only provides conditional order placement and operates with standard order types which are subject to our Order Execution Policy.

Защо да изберете Admirals?

 • Регулиран от CySEC
 • Политика за Защита от Негативен Баланс
 • Ливъридж до 1:500 (Непрофесионални 1:30)
 • Минимален депозит 100 EUR
 • Спред от 0 пипса
 • Безплатни новини и анализи от Dow Jones
 • Няма ограничения на стилове или стратегии за търговия
 • Дълбока ликвидност от топ доставчици
 • 90% от поръчките се изпълняват в рамките на 150 милисекунди
 • MetaTrader 4 и MetaTrader 5