Kintamumo apsauga

„Admirals“ mažina didelio kintamumo riziką, pasiūlydama naujus prekybos sandorių nustatymus, padėsiančius išvengti nenumatytų staigių pokyčių finansų rinkose.

Prekiaukite užtikrintai

Nustatykite galimą paslydimą.
Padidinkite įsakymo įvykdymo galimybę.

Nepraleisite prekybos galimybių

Jauskitės laisvai prekiaudami bet kurioje rinkoje.
Prekiaukite ramiai kintančios rinkos sąlygomis.

Gaukite didesnę apsaugą

Apsisaugokite nuo kainų spragų.
Išvenkite padidėjusių spredų.

Kodėl kintamumas yra toks svarbus?

Kintamumas yra terminas, kuris nusako kainų pokyčio apimtį ir greitį. Šie kartais gali būti tokie dideli, kad prekybos rezultatai tampa nenuspėjami. Įvairūs įvykiai - ekonominių rezultatų paskelbimas, stichinės nelaimės gali neigiamai paveikti net labiausiai ištobulintą prekybos strategiją.

Kas yra Kintamumo apsaugos nustatymai?

Mes suteikiame galimybę naudotis platesniais, modernesniais prekybos įsakymų nustatymais* ir parametrais, kurie gali būti naudingi prekiaujant praktiškai bet kuria strategiją bei padėti mūsų klientams gauti reikšmingų privalumų didelio kintamumo sąlygomis. Be to, tai suteikia mūsų klientams galimybę prekiauti tose finansinių instrumentų rinkose, kurios paprastai būtų laikomos pernelyg kintančiomis ar nelikvidžiomis.

Pagrindinės funkcijos

 • Ribokite maksimalų kainos praslydimą ir uždarykite sandorius.
 • Ribokite ar visiškai išvenkite atidėtų įsakymų nuostolių dėl kainų spragų.
 • Sėkmingai įvykdykite didesnės apimties sandorius įgalindami įsakymų atidarymą dalimis.
 • Rinkos kaina vykdykite atidėtus pavedimus ir pozicijų pelno fiksavimą net ir staigių rinkos pokyčių metu.
 • Išvenkite nepageidaujamo įsakymų atidarymo spredo išsiplėtimo atveju, rinkoje nevykstant prekybai.

Kaip tai veikia?

Kintamumo apsaugos nustatymai „Trade.MT4“, „Zero.MT4“, „Trade.MT5“, „Zero.MT5“ ir „Invest.MT5“ sąskaitoms (tiek demonstracinėms, tiek realioms) gali būti įgalinti „Dashboard“.

Rinkos sandorių ir atidėtų sandorių sustabdymo leistinas maksimalus praslydimas

Galimybė atidaryti sandorį su ribota rizika ir neapribotu potencialiu pelnu.

Nustatykite galimą maksimalų praslydimą nuo 1 iki 1000 punktų Sąskaitos nustatymuose savo „Dashboard“. Kai suveikia Stop įsakymas ar pateikiamas įsakymas vykdymui rinkos kaina, vietoje jų yra pateikiamas atidėtas įsakymas ties mažiau palankia (pagal nustatytą punktų skaičių) kaina.

Pagal tokias atidėto įsakymo sąlygas, jis gali būti įvykdytas tik esant teigiamam ar nuliniam praslydimui, kitaip bus tiesiog atšauktas. Todėl didžiausias praslydimas nuo norimos Stop ar atidėto įsakymo kainos bus apribotas norimu punktų skaičiumi, o teigiamas praslydimas bus neribojamas.

Galimi įsakymų tipai: Buy Stop, Sell Stop, Pirkimas rinkos kaina, Pardavimas rinkos kaina.

RODYTI DAUGIAU
Atidėtų įsakymų atšaukimas kainų spragų atveju

Apsaugo jus nuo tiesioginių nuostolių, kurie taptų įmanomi, jei jūsų atidėtas įsakymas ir įsakymo Stop-loss parametras suveiktų ties ta pačia kaina.

Įgalinkite šį parametrą Sąskaitos nustatymuose savo „Dashboard“, kad būtų automatiškai atšaukti atidėti įsakymai, turintys stop-loss ir take-profit parametrus, galinčius suveikti ties tapačia kaina, kaip ir įsakymo atidarymas.

Galimi įsakymų tipai: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit

DĖMESIO: šio parametro negalima išjungti. Jo paskirtis – apsaugoti klientų sandorius sumažinant galimas rizikass.

RODYTI DAUGIAU
Stop įsakymų atšaukimas, atidarymo kainai viršijus nustatytą maksimalų praslydimą

Tai yra galimybė sumažinti rinkos riziką, susijusią su įsakymų uždarymu.

Nustatykite galimą maksimalų praslydimą nuo 1 iki 1000 punktų Sąskaitos nustatymuose savo „Dashboard“. Kai suveikia Stop įsakymas ties kaina, viršijančia nustatytą ribą, toks Stop įsakymas yra atšaukiamas.

Pastaba: menkai tikėtina, bet visgi išoriniai likvidumo teikėjai, pvz. bankai ar kitos „Admirals“ prekybos vietos gali taikyti papildomus praslydimus. Tokiu mažai tikėtinu atveju, pradinio maksimalaus praslydimo sąlygos gali būti neįvykdytos.

Galimi įsakymų tipai: Buy Stop, Sell Stop

RODYTI DAUGIAU
Atidėtų pavedimų vykdymas rinkos kaina

Padeda išvengti situacijų, kai atidėtas pavedimas (pvz. take-profit parametras) yra pasiektas dėl kainų šuolio ir nevykdomas dėl nepakankamo likvidumo tame kainos lygyje.

Įgalinkite šį parametrą Sąskaitos nustatymuose savo „Dashboard“, kad atidėti įsakymai būtų vykdomi kaip įsakymai rinkos kaina. Kainai pasiekus Atidėto įsakymo lygi, jis bus vykdomas kaip įsakymas rinkos kaina.

Pastaba: šiuo atveju, rinkos įsakymas, pateiktas vietoje atidėto įsakymo, bus įvykdomas su praslydimu bet kuria kryptimi, priešingai negu atidėtas įsakymas.

Galimi įsakymų tipai: Buy Limit, Sell Limit, Take_Profit

RODYTI DAUGIAU
Stop įsakymų aktyvavimas naudojant atvirkštines kotiruotes

Padeda išvengti Stop įsakymų aktyvavimo ekonominių naujienų skelbimo metu ar kitomis padidėjusio kintamumo sąlygomis, kuomet padidėja spredas, neatspinditis realaus kainos pokyčio.

Įgalinkite šį parametrą Sąskaitos nustatymuose savo „Dashboard“, kad Stop įsakymai būtų aktyvuoti sekančiai:
 • Buy Stop - Bid kainai pasiekus įsakyme nurodyta kainą;
 • Sell Stop - Ask kainai pasiekus įsakyme nurodyta kainą;
 • Stop-Loss - priklausomai nuo pozicijos krypties (Buy ar Sell).

Galimi įsakymų tipai: Buy Stop, Sell Stop, Stop-Loss

RODYTI DAUGIAU
Atidėtų pavedimų dalinis vykdymas

Leidžia prekiauti didesnės apimties atidėtais įsakymais mažesnio likvidumo sąlygomis.

Įgalinkite šį parametrą Sąskaitos nustatymuose savo „Dashboard“, kad leisti atidėtus įsakymus įvykdyti dalimis.

Atidėti įsakymai traktuojami kaip GTC (Good-Till-Cancelled) įsakymai ir įvykdomi visa apimtimi, jei rinkos apimtis yra tam pakankama. Priešingu atveju, jie vykdomi dalinai, o neįvykdyta dalis lieka laukime, kol bus įvykdyta ar atšaukta.

Galimi įsakymų tipai: Buy Limit, Sell Limit, Take_Profit

RODYTI DAUGIAU
Įrašykite praslydimo reikšmę sandorio komentaro laukelyje

Gaukite informaciją, kai įsakymas yra įvykdytas su teigiamu arba neigiamu praslydimu.

Įgalinkite šį parametrą Sąskaitos nustatymuose savo „Dashboard“, kad galėtumėte įrašyti praslydimo reikšmę į jau įvykdyto įsakymo komentaro laukelį. Įsakymams rinkos kana, įrašyta reikšmė sudaro skirtumą tarp kainos prekybos serveryje užklausos gavimo metu ir įsakymo įvykdymo metu. Atidėtiems įsakymams ši reikšmė yra pradinės įsakymo kainos kainos ir įvykdytos kainos skirtumas.

Pastaba: Jei naudojate Ekspertus patarėjus (Expert Advisor - EA), kurie daro įrašus komentaro laukelyje - patariama palikti šį nustatymą išjungtą.

Galimi įsakymų tipai: Pirkimas rinkos kaina, Pardavimas rinkos kaina, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop-Loss, Take-Profit

RODYTI DAUGIAU
Sukurta
Atkreipkite dėmesį, kad Kintamumo apsauga suteikia tik papildomas sąlygas įsakymų pateikimui naudojant įprastus įsakymų tipus, kuriems galioja Pavedimų vykdymo taisyklės.

Kodėl verta rinktis „Admirals“?

 • CySEC priežiūra
 • Apsaugos nuo neigiamo balanso politika
 • Svertas iki 1:500 (mažm. – 1:30)
 • Minimalus depozitas 100 EUR
 • Spredas nuo 0 punktų
 • „Dow Jones“ nemokamai teikiamos rinkos naujienos ir analizė
 • Jokių apribojimų prekybos stiliams ar strategijoms
 • Didelis likvidumas iš svarbiausių likvidumo teikėjų
 • 90 % įsakymų įvykdomi per 150 milisekundžių
 • MetaTrader 4 ir MetaTrader 5