Finantsturvalisus

Pakume oma klientidele finantsturvalisust ja investeeringute kaitset kõrgeimal tasemel. Allpool leiate rohkem teavet finantskindluse ja -kaitse kohta, mida pakume oma klientidele.

Klientide vahendite eraldamine

Väärtpaberituru seadusest lähtuvalt hoitakse klientide vahendeid ettevõtte omavahenditest lahus. Sellega on tagatud vahendite kättesaadavus klientidele igal ajal ning kliendivahendite sihipärane kasutamine. Nõude täitmist kontrollivad audiitorid.

Investorikaitse

Admiral Markets AS on Eestis registreeritud investeerimisühing, mis kuulub Admiral Markets Group AS-i rahvusvahelisse kontserni ning mis on Eesti Tagatisfondi liige, võimaldades klientidele täiendavat finantskaitset. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada Admiral Markets AS klientide poolt investeerimisasutuse kaudu paigutatud vahendite kaitse investeerimisasutuse maksejõuetuse korral. Investeeringud hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte suuremas kui 20 000 euro suuruses summas.
Rohkem infot Tagatisfondist tulenevast investorikaitsest leiate siit: http://www.tf.ee/eng/protection-of-investors/

Vahendite eraldamine

Kõiki klientide vahendeid hoitakse ettevõtte omavahenditest eraldi pangakontol. Sellega on tagatud vahendite kättesaadavus klientidele igal ajal ning kliendivahendite sihipärane kasutamine.

Negatiivse Kontojäägi Kaitse

Professionaalsetele klientidele kompenseeritakse negatiivne kontosaldo vastavalt meie Negatiive Kontojäägi Poliitikale kuni 50 000 euro ulatuses. Tavaklientidel on negatiivse kontosaldo tekke puhul täielik ja tingimusteta kaitse, mis tähendab, et kõikide nende kontode defitsiidid kompenseeritakse kontopõhiselt ja väljamaksete suurus ei ole limiteeritud.

Klientide võrdne kohtlemine

Admiral Markets lähtub alati oma tegevustes klientide huvidest. Oleme pühendunud Teie huvide kaitsmisele kõiges, mida teeme, alates teenuste reklaamimisest ja toodete pakkumisest kuni müügijärgse teeninduse ning kaebuste käsitlemiseni.

Proovime käia ajaga kaasa ning pidevalt muuta oma kauplemisteenuseid paremaks.