Finantsturvalisus

Admiralsi vahendusel kaubeldes on Teil juurdepääs meie tugevatele finantsturvalisuse lepingutele ning klienditeeninduspoliitikale.

Klientide vahendite eraldamine

Vastavalt CySECi reeglitele hoitakse kogu kliendi raha EL-i reguleeritud krediidiasutuses täielikult lahus meie enda varadest. See tagab, et klientide rahalised vahendid on neile alati kättesaadavad ja et me ei saa neid mingil juhul kasutada. Neid kokkuleppeid kontrollivad ja tõendavad meie audiitorid.

Investori Kompensatsioonifond (ICF)

ICF-i eesmärk on kindlustada kaetud klientide nõuded ICF-i liikmete vastu hüvitise maksmise kaudu, kui vajalikud eeltingimused on täidetud. Investorite Kompensatsioonifond (ICF) maksab kaetud kliendile hüvitist kuni 20,000.00 eurot. Lugege palun täielikku Investorite Kompensatsioonipoliitikat.

Negatiivse Kontojäägi Kaitse

Professionaalsetele klientidele kompenseeritakse negatiivne kontosaldo vastavalt meie Negatiivse Kontojäägi Poliitikale kuni 50 000 euro ulatuses. Tavaklientidel on negatiivse kontosaldo tekke puhul täielik ja tingimusteta kaitse, mis tähendab, et kõikide nende kontode defitsiidid kompenseeritakse kontopõhiselt ja väljamaksete suurus ei ole limiteeritud.

Klientide võrdne kohtlemine

Admiralsis on teie huvid alati esikohal. Me vastame täielikult CySECi nõuetele ja tegutseme investeerimis- ja lisateenuste osutamisel ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ning vastavalt klientide parimatele huvidele.

Samuti tagame, et meie meeskond oleks alati kursis mis tahes uute arengutega, mis võivad mõjutada teile pakutavate teenuste kvaliteeti.

Küprose kindlustuskaitse kuni 100 000 EUR ulatuses

1. märtsil 2021 jõustus Admiral Markets Cyprus Ltd klientidele rahakindlustuse poliitika *.Nüüdsest rakendub teie rahale oluliselt kõrgem kaitse ning see ulatub kuni 100 000 euroni!

Kindlustushüvitised laienevad Admiral Markets Cyprus Ltd klientidele automaatselt. Lisatasusid ja kulusid ei rakendata.

See uus kindlustus on osa meie täiendatud pakkumisest koos segregeeritud kontodega (kliendivarade eraldi hoidmine) maailma suurimates pankades (Küprose pankasid nende hulgas ei ole). Lisaks kuulub meie pakkumisse kogu ELis kehtiv Negatiivse Kontojäägi Poliitika Tavaklientidele (järgides ELi CFD-de määruseid) ja meie täiendav Negatiivse Kontojäägi Kaitse Poliitika Professionaalsete klientide CFD-dega seotud kauplemiskontodele.

Mis on kindlustatud:

 • Maksejõuetuse korral kõlbulikud väärtpaberid ning rahalised vahendid Admiral Markets Cyprus Ltd klientidele.

Mis ei ole kindlustatud:

 • Investeerimis/kauplemistulemused EI OLE kindlustatud. Võimendatud tooted on väga spekulatiivsed ja nendega kaasneb kiire kahjumi teenimise risk. Kaubelge vastutustundlikult!

Lisasime siia kindlustussertifikaadi.

See on veel üks viis tagamaks Admiral Markets Cyprus Ltd klientidele rahaliste vahendite täiendav kaitse. Tavapärane ICF (Investori Kompensatsioonifond) on igale kliendile piiratud kuni 20 000 euro ulatuses. Teie turvalisus on meie prioriteet ning tahame teile pakkuda parimat võimalikku kaitset.

* Rohkem kui 99% meie klientidest on kindlustuspoliisiga kaetud. See ei hõlma aga teatud kliente, juhul kui tegemist on:

 • Äriühinguga, välja arvatud väikeettevõttega (selles kontekstis loetakse väikeettevõtteks seltsingut, juriidilist isikut, juriidilise isiku õigusteta ühingut või vastastikust ühendust, mille aastane käive on alla 1 miljoni USD).
 • Seltsinguga (välja arvatud eespool kirjeldatud).
 • Vastastikuse ühendusega (välja arvatud eespool kirjeldatud).
 • Välismaise finantsteenuste asutusega.
 • Ühisinvesteerimisskeemiga või sellise skeemi haldaja või halduriga.
 • Pensionifondiga.
 • Riikidevahelise institutsiooniga, valitsuse või keskse haldusorganiga.
 • Provintsi, piirkondliku või kohaliku omavalitsusega.
 • Isikuga, kes kindlustusandjate arvates vastutab või aitas kaasa Admiral Markets Cyprus Ltd maksejõuetuse tekkimisele.
 • Isikuga, kelle nõue tuleneb tehingutest, millega seoses on ta süüdi mõistetud rahapesu toimepanemises.