Risikostyring for trading med Forex og CFD

Risikostyring for trading med Forex og CFD

Lær om betydningen af god risikostyring for en vellykket trade med Forex og CFD`er.

Forex og Contracts for Difference (CFD`er) trades begge ved hjælp af gearing, hvilket giver traders mulighed for at få adgang til større positioner for et mindre indskud. Mens gearing gør det muligt for traders at forstørre deres potentielle overskud, har det samme forstørrende effekt på potentielle tab og øger derfor i høj grad de risici, der er forbundet med trading.

Ud over gearing er der mange andre risici ved trading med Forex og CFD`er. Der er dog også forskellige skridt, som traders kan tage for at minimere disse risici så meget som muligt. I denne artikel vil vi guide dig gennem det grundlæggende i risikostyring i Forex og CFD trading - og vise dig ikke kun dens betydning, men også praktiske måder, hvorpå du kan implementere Forex risikostyringsstrategier i din trading.

Før du begynder at trade med Forex eller CFD`er på de reelle markeder, anbefaler vi dig følgende:

 • Læs hele denne guide for at lære mere om risikostyring af Forex og CFD`er
 • Øv dig i at trade på en risikofri demo konto
 • Udforsk Uddannelse sektionen på vores websted, for at lære så meget om trading som muligt

Hvad er risikostyring?

Generelle trading risici

Dine profitmuligheder er altid forbundet med sammenlignelige risici. Forex risikostyring kan ses som en dokumentmappe, der indeholder mange instrumenter, som du kan bruge til at hjælpe med at holde dine trading tab lavt og potentiel gevinster højt.

Derfor kan vi identificere fire vigtige faser i enhver strategi for risikostyring i forbindelse med trading:

 • Identificer risiciene;
 • Analyser disse risici;
 • Find løsninger til at minimere disse risici;
 • Forvalt og anvend disse løsninger konsekvent i din trading.

Det er afgørende at skabe og implementere en sund risikostyringsstrategi, hvis du håber at få succes på Forex markedet.

Gearings Effekten

Gearing er en af de største attraktioner ved trading med Forex og CFD`er, og det er nemt at se hvorfor. Når den anvendes ansvarligt, er gearing et utroligt nyttigt værktøj, som giver tradere mulighed for at forstørre deres potentielle profit. Men som vi bemærkede i begyndelsen, gælder denne forstørrende effekt også for potentielle tab, og derfor bør gearing altid bruges med forsigtighed.

Som et eksempel på, hvordan gearing virker, kan du sige, at hvis du har en trading konto med en gearing på 1:100, betyder det, at du kan åbne en position på 10.000 dollars med en margin på kun 100 dollars. Med andre ord, for hver 1$ på din trading konto kan du få adgang til en Forex position på 100$.

Jo højere gearing du bruger, jo mindre margin skal du have på din konto for at åbne en position, og jo hurtigere vil du få overskud eller tabe kapital. Tradere, især nybegyndere, bør tænke grundigt over, hvilket niveau af gearing de føler sig trygge ved, før de begynder at trade.

Lær trading uden at tage risici med Admirals demo konto

Lær trading uden at tage risici med Admirals demo konto

Åbn Demokonto

Unøjagtig markedsvurdering

Forex og CFD markederne er underlagt konstante prisbevægelser. Desuden starter hver ordre, som traders placerer, i negativt territorium på grund af spreadet (forskellen mellem bud og salgsprisen).

Når man tager dette i betragtning, er det ikke underligt, at din markedsvurdering ikke altid er korrekt. Du vil nogle gange miste trades og dermed kapital.

Du kan dog kontrollere, hvor meget du taber, ved altid at sætte et stop loss på dit maksimale acceptable tab for hver trade. Husk dog på, at hvis du sætter stop loss for snævert, kan det føre til, at din ordre bliver lukket på grund af minimale markedsbevægelser.

Husk, at ikke alle trades vil resultere i overskud.

Hurtige markedsbevægelser

Markedet påvirkes konstant af nyheder, meninger, tendenser og politiske beslutninger, og priserne reagerer ofte inden for millisekunder. To eksempler på potentielle markedsindflydelse er:

 • En centralbank, der annoncerer en vigtig renteafgørelse, hvilket kan forårsage huller på en prisgraf i løbet af få sekunder.
 • En professionel markedsaktør anvender store midler til bevidst at forårsage et markant skift i et bestemt marked.

Selv hvis du er aktivt opmærksom på markedet, er det ikke muligt at kende alle ændringer, før de sker. Derfor skal du, som vi nævnte i det foregående afsnit, altid indstille et stop loss til automatisk at lukke din trade for dig, når det er nødvendigt.

Husk, at et stop loss ikke vil hjælpe dig med at undgå tab helt, men det vil hjælpe dig med at minimere det.

Markeds gaps

Market gaps er betydelige ændringer i prisen, der vises på en prisgraf som huller i prisen. De opstår normalt, når markedet er lukket, men åbne markeder kan også reagere på uventede nyheder på en sådan måde, at trading ordrerne lukker langt fra den ønskede tærskel.

Hvorfor er det så vigtigt? Fordi selv automatiserede mekanismer, som f.eks. et stop loss, kun kan udføre ordrer på den næste tilgængelige kurs. Dette kan bedst illustreres med et eksempel.

Grafen over GBP/USD nedenfor viser et usædvanligt stort gap lige efter weekenden i februar 2022. Der er ingen kurser inden for dette gap, hvilket betyder, at hvis der var blevet placeret et stop loss inden for dette gap, ville det have været umuligt for det at blive udløst før den næste tilgængelige markedspris.

Markeds gaps

Kilde: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD M15 Chart. Datointerval: 24 februar 2022 - 28 februar 2022. Dato Fanget: 5 august 2022. Bemærk venligst: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

I Forex trading termer repræsenterer det illustrerede gap i denne graf negativ slippage. Men et gap af denne størrelse kan naturligvis også virke i den modsatte retning og forårsage positiv slippage, hvor du tjener mere profit, end din ønskede take profit ville have givet.

Værktøjer til risikostyring

Stop loss - at kende din grænse

At vælge det "rigtige" stop loss er et emne, som diskuteres i utallige artikler og rapporter, men sandheden er, at der ikke findes nogen gylden regel for alle traders eller alle trades. Du er nødt til at vælge et passende stop loss for dig og din trading. Her er nogle spørgsmål, du bør overveje, når du træffer denne beslutning:

 • Hvad er tradens tidsramme?
 • Hvad er målprisen, og hvornår forventer du at nå den?
 • Hvad er din kontostørrelse og nuværende saldo?
 • Har du allerede nogen åbne positioner?
 • Passer din ordrestørrelse til din kontostørrelse, kontosaldo, tidsramme og den aktuelle markedssituation?
 • Hvad er den generelle stemning på markedet (f.eks. volatil, nervøs, afventer andre nyheder)?
 • Hvor længe vil dette marked være åbent? Er det snart weekend, eller er markedet lukket natten over?

Da der ikke findes nogen generel regel for stop loss grænsen, foreslår vi, at du eksperimenterer på en gratis demokonto for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig uden at risikere nogen kapital. På en risikofri demokonto kan du øve dig i at trade og afprøve forskellige stop loss ordrer forskellige steder i forskellige scenarier.

På Forex og CFD markederne kan prisnoteringerne bevæge sig hurtigt, især når der er usikkerhed eller volatilitet på markedet. Et intelligent placeret stop loss reagerer normalt meget hurtigere, end et menneske kunne gøre det, hvilket gør det til et af dine vigtigste værktøjer til risikostyring i forbindelse med trading.

Øv dig i eksempel trades og test forskellige stopgrænser i forskellige scenarier med vores gratis demokonto. Lær at trade uden at tage risici.

Med vores Forex og CFD trading konti kan du nemt oprette et stop loss, når du åbner en ordre, samt tilføje eller redigere et stop loss for en eksisterende position med tilbagevirkende kraft. Desuden kan Admirals` kunder med den eksklusive MetaTrader Supreme Edition add-on til MetaTrader 4 og MetaTrader 5 få adgang til Mini Terminal, hvilket giver yderligere muligheder for at indstille stop losses.

Åbn Demokonto

Ordre størrelse

Det er vigtigt at forstå, at nogle af dine trades vil resultere i tab. Dette er helt normalt, selv verdens mest succesfulde traders har ikke overskud på hver eneste trade.

Derfor er det vigtigt, at du aldrig overeksponerer dig selv på en enkelt trade, uanset hvor sikker du tror, at du er på resultatet.

Valg af gearing

Vi har allerede diskuteret gearing og dens potentielle fordele og ulemper. Det vigtigste er, at hvis du vælger en for høj gearing, kan det øge din risiko betydeligt. Dette kan resultere i, at dine trading resultater bliver ødelagt af nogle få negative trades.

Tænk grundigt over, hvilket niveau af gearing du føler dig tryg ved, før du begynder at trade. Ligesom med stop losses er der ikke noget rigtigt svar på, hvilket niveau af gearing der er bedst, da det afhænger helt af den enkelte trader.

Sørg for at vælge det niveau af gearing, der passer til dig.

Eksterne faktorer

Husk at tage hensyn til eksterne faktorer i dine strategier for risikostyring på Forex. Der er mange eksempler på faktorer uden for din kontrol, som kan forstyrre din trading, f.eks:

 • strømafbrydelser og/eller en svigtende internetforbindelse
 • at blive distraheret af dit daglige arbejde

Prøv vores trade lommeregner for at eksperimentere med trading scenarier.

Prøv Trade Lommeregner

Tjenester med merværdi

Du ved måske allerede, at Admirals har leveret prisvindende adgang til de finansielle markeder til vores kunder i årevis, men vidste du, at vi også leverer sikkerhedsforanstaltninger og værktøjer til styring af Forex risici uden ekstra omkostninger?

Margin call

Et margin call er en automatiseret udløser, der giver dig besked, når din konto når et lavt marginniveau, hvilket kan hjælpe dig med at træffe rettidige beslutninger om, hvorvidt du skal lukke en trade.

Din kontosaldo i MetaTrader 4 eller MetaTrader 5 vil blive fremhævet med rødt, når din konto når et marginniveau på 100%.

Stop out

Et stop out er en automatiseret udløser til at lukke en trade, når du når stop out niveauet. Dette kan hjælpe dig med at beskytte dig mod større tab på åbne markeder ved at:

 • Konstant overvågning af margineniveauet og opdatering af det i realtid
 • Lukning af alle åbne positioner i din Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 eller Zero.MT5konto på et bestemt marginniveau.

Stop outs beskytter ikke mod slippage, da de ikke er øjeblikkelige og kun er udløsende faktorer for at lukke en position til den nærmeste tilgængelige pris. Derfor kan den pris, hvor stop out`et realiseres, være forskellig fra den pris, hvor stop out`et udløstes.

Når et stop out aktiveres, lukkes de åbne kontrakter (eller trades) en efter en, idet der startes med den trade, der har det største tab. Når traden er lukket, vil marginen på din konto blive genberegnet på baggrund af eventuelle resterende åbne trades. Hvis din konto rammer sit stop out niveau igen, lukkes den næste åbne trade med det største tab osv.

Risikostyring i forbindelse med ekstraordinære begivenheder

Den 15. januar 2015 frigjorde den Schweiziske Centralbank uventet den schweiziske franc fra euroen. Der opstod panikslagne trades, hvilket medførte et enormt overskud på den ene side af markedet, hvilket førte til en alvorlig mangel på likviditet, hvilket gjorde trading næsten umulig. Da der stort set ingen likviditet var i et stykke tid, oplevede stop losses store forsinkelser, der lå langt fra deres tilsigtede målværdier. Dette førte til betydelige afvisninger og tab samt negative kontosaldi for utallige traders.

Denne form for ekstremt sjældne hændelse er kendt som en Black Swan. Hos Admirals er vi dedikerede til at levere klare, åbne oplysninger, der hjælper dig med at forberede en strategi for risikostyring i forbindelse med trading. Men i tilfælde af en Black Swan - er der ingen chance for at forberede sig! I sagen med den Schweiziske Centralbank blev to ting gjort klart:

 • Uforudsigelige begivenheder kan føre til ændringer, der ændrer spillet
 • Selv centralbanker kan ændre mening

Desværre kan man ikke planlægge eller beregne Black Swan begivenheder. Så som en generel regel gælder det, at du aldrig må risikere flere penge, end du har råd til at tabe i det værst tænkelige scenarie, hvis du vil have succes med Forex og CFD trading.

Regulering

Vores forretningsaktiviteter er godkendt og reguleret af forskellige tilsynsmyndigheder.

Analyser tidligere resultater for at forstå fremtidig risiko

En måde at øge dine chancer for at undgå mange af de risici ved trading med Forex og CFD`er, som vi har diskuteret, er at lære af historiske trades. Det er fornuftigt at tage sig tid til at analysere dine afsluttede trades og føre en trading journal.

En analyse af dine tidligere Forex trades vil give dig nyttig indsigt i risici og personlige svagheder og vil hjælpe dig med at lære af dine fejltagelser. For eksempel kan du lære, at du:

 • Er dygtig til at trade omkring nyheder, eller har draget fordel af en Forex risikostyringsstrategi, som du bør undersøge nærmere
 • Har generelt negative resultater af misbrug af et bestemt instrument eller erkender mangler i forbindelse med din nuværende strategi for risikostyring på Forex.

Læringsmulighederne er uendelige, og en analyse af dine tidligere trades kan have en positiv indflydelse på dine fremtidige trades. At kende sine styrker og svagheder er afgørende for en vellykket trading.

Avancerede funktioner i MetaTrader Supreme Edition plug in, som f.eks. sektionen Trade Analysis, kan hjælpe dig med at analysere dine historiske trades med en række omfattende oplysninger.

Lær trading uden at tage risici med Admirals Demo Konto

Åbn Demokonto

Kend det store billede

Forex og CFD markederne tilbyder mange muligheder for at opnå profit ved at gå både lang og kort. Men husk, at det også kan give store tab, hvis du ikke praktiserer effektiv risikostyring af trading.

Hvis du identificerer dine svagheder og håndterer dem korrekt, kan det være med til at begrænse dine tab, for selv om du skulle få overskud 9 ud af 10 gange, skal der kun ét tab til at fjerne alle disse gevinster med det samme.

Vi ved, at de psykologiske faktorer omkring tabte trades kan være nedslående for begyndere, men det er vigtigt at forstå, at tab er en del af den samlede trading oplevelse. I stedet for at dvæle ved disse tab, bør du overveje, hvilke erfaringer du kan lære af dem. Før du foretager din første live trade, er det afgørende at forstå:

 • Tab er uundgåelige
 • Hvordan du psykologisk håndterer tab, før de overhovedet opstår

Denne artikel tjener som en oversigt over risikostyring ved at give forklaringer sammen med nyttige modforanstaltninger til generelle risici ved trading med Forex og CFD`er. Admirals yder dog ikke investeringsrådgivning eller finansiel rådgivning, derfor:

 • Brug disse grundlæggende oplysninger til at forbedre din personlige risikostyring
 • Vær opmærksom på, at disse oplysninger kun vil hjælpe dig med at begrænse dine risici - der er ingen måde at fjerne dem fuldstændigt på

Hvis du finpudser passende strategier til risikostyring af trading og konsekvent anvender dem, kan du forbedre dit overskud/tab forhold betydeligt for at få succes med trading.

Risikostyring Forex & CFD trading
Identificer Risiko

Identificer mulige risici i trading med produkter med gearing.

Vælg metode

Udvikle risikostyringsstrategier, der passer til dine trading præferencer.

Kontrolforanstaltninger

Kontroller løbende de foranstaltninger, du har truffet, og de åbne positioner.

Anvend konstant

Anvend de strategier, du løbende har udviklet i din trade forvaltning.