Инвестиции: Какво представляват и в какво да инвестирате?

Борис Петров
16 Мин четене

Докато парите не растат по дърветата, те могат да растат, когато спестяваме и инвестираме разумно. Да знаем как да използваме парите за инвестиции днес, така че да печелим повече в бъдеще е чудесен начин да се осигури стабилно финансово бъдеще, въпреки че не е лесна задача. Просто оставянето на капитала неработещ в банковата сметка няма да помогне да спестите много в дългосрочен план. Искате да разберете повече за инвестициите? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е инвестиция?

Думата "инвестиция" има латински корен и означава "влагам". Инвестиция е влагане в актив, от който се очаква да генерира приходи или да повиши цената си във времето.

В икономически смисъл инвестиция е покупка на активи, които не се консумират днес, но се използват в бъдеще за създаване на богатство. 

Инвестицията винаги се отнася до разходите за някакъв актив днес - време, пари или усилия, с надеждата за по -голямо изплащане в бъдеще от това, което първоначално е било вложено.

Вероятно сега се питате каква е разликата межди инвестиции и спестяване. Накратко, като спестявате оставате едни пара настрани докато при инвестиране купувате активи с цел да получите доходност в бъдеще. Важно е да са отбележи, че едното не изключва другото.

Разберете повече за предимствата и недостатъците на инвестициите и спестяването в статията:

В какво да инвестирате?

Инвестиционният пейзаж може да бъде изключително динамичен и непрекъснато развиващ се. Но тези, които отделят време да разберат основните принципи и различните класове активи, може да спечелят значително в дългосрочен план. Все пак е добре да се дефинира дали търсите краткосрочни инвестиции или дългосрочни.

Инвестициите могат да бъдат класифицирани по различни критерии като например ако сте български гражданин може да са:

 1. Местни инвестиции - инвестиции във физически и юридически лица, които са в рамките на България.
 2. Чуждестранни инвестиции - вложения във физически и юридически лица, които са извън рамките на България.

В зависимост от активите, в които смятат да инвестирате, вашите инвестиции могат да бъдат:

 1. Реални - сгради, машини, оборудване, интелектуална собственост, изкуство и тн.
 2. Финансови - различни видове финансови активи като ценни книжа, онлайн инвестиции.

Като инвеститор Вие имат множество опции, в които може да инвестирате Вашите средства. Важно е да ги прецените внимателно и в следващите редове ние ще Ви помогнем затова като разгледаме различните опции за инвестиции на финансовите пазари.

Ето и различните видове инвестиции, които можете да направите на финансовите пазари, според активите и инструментите, които ще използвате:

Повече информация за всяка една от изброените инвестиции ще откриете като кликнете на съответния линк.

Тествайте възможностите за инвестиции на над 8000 финансови пазари без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу!

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Защо имаме нужда от инвестиции?

Темата инвестиции за начинаещи обикновено започва именно с този въпрос. Но да тръгнем по-отдалеч. На практика в модерният свят може да се каже, че има два законни начина да правите пари. И това са като:

 1. Работите за себе си или някой друг.
 2. Увеличите богатството си като инвестирате в различни активи.

Най-често чрез първия начин се снабдявате със средства, а чрез втория ги увеличавате. В някои случаи втория начин може да играе ролята и на първия.

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на други финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Някои инвестиции предлагат данъчни облекчения, което води до двойна полза - спестяване на данъци и увеличаване на наличния капитал.

Но ето и основните причини за търсене на възможности за инвестиции извън парите под дюшека и банковите депозити:

 1. Търсене на по-висока доходност от ниските лихви по банковите депозити.
 2. Защита от инфлация.
 3. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели.
 4. Изграждане на поток от пасивна доходност, чрез поличаване на дивиденти.
 5. Възможност за диверсификация на портфейла от активи.
 6. Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди).
 7. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни).
 8. Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admirals минималния депозит е само €1).

Разбира се могат да се намерят още много причини за инвестиране и всеки бъдещ инвеститор има свои индивидуални цели.

Инвестиции при стагфлация

Стагфлация е период, в който бавният икономически растеж и безработицата съвпадат с нарастващата инфлация. 

Някои анализатори като Даниел Лакайе прогнозират, че световната икономика се насочва именно към стагфлация ето защо е добре да знаем как може да настроим нашите инвестиции при стагфлация. 

Таблицата по-долу показва средната реална (коригирана спрямо инфлацията) обща възвръщаемост на годишна база на основните класове активи от 1973 г. Ясно е, че най-добрите и най-лошите представящи активи се варират значително във всяка фаза:

Източник: Schroders

От таблицата на Schroders се вижда, че златото е ясни победител пи класовете активи във времена на стагфлация. Суровините се нареждат веднага след ценния метал.

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света с Admirals! Кликнете на банера отдолу и започнете още днес:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

Колко капитал да отделите за инвестиции?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

 1. Лични възможности. Те са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете. Все пак добре е да не инвестирате средства, които не може да си позволите да загубите, но не е добре да гледате на инвестираните средства като на пари за губене.
 2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции, за да може да изберете точните активи за постигане на Вашите цел. Добре е целите да са реалистични и лесно измерими.
 3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
 4. Инвестиционният хоризонт. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 
 5. Активи в портфейла. Добре е да се направи оценка на притежаваните активи преди да се започнат инвестиции, за да се балансира инвестиционния портфейл. Най-често активи притежаваните активи са пари в брой и/или недвижим имот.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Научете повече във видеото:

Рискове при инвестиции

Всяка една инвестиция, освен своите преимущества, носи и своите рискове. Инвестициите в различните активи, които изброихме носят различни нива на риск, съответно имат и различен потенциал за доходност.

Важно е да запомните, че по-високата потенциална най-често доходност идва с поемането на по-високи рискове, а по-ниските рискове водят със себе си по-нисък потенциал за доходност.

Но нека да обобщим рисковете, които ще поемете при повечето си инвестиции:

 • Пазарен риск - риск от спад в пазарната цена на актива, в който сте инвестирали. Това е и основния риск, от който се притесняват повечето инвеститори.
 • Инфлационен риск - той се появява, когато инфлацията е по-висока от доходността от Вашите активи. В момента пример затова са банковите депозити.
 • Риск с ликвидността - риск да не успеете да продадете Вашата инвестиция в момента, в който искате. Този риск основно присъства при реалните активи, на финансовите пазари е доста по-малък.
 • Риск от концентрация - това е риск, който произтича от задържането на прекалено голяма експозиция в един актив.
 • Валутен риск - този е риск е свързан с инвестициите в чуждестранни активи (валути, ценни книжа, недвижими имоти и др). Една евентуална негативна за Вас промяна в курса на чуждестранната валута спрямо местната може да има негативен ефект върху Вашата доходност.

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на акции на компании, диверсификация и правилното управление на риска.

Как да направите своите инвестиции?

Ако сте спестили достатъчно средства, които да Ви стигнат за поне 6 месеца, вероятно в момента е най-подходящото време да помислите за инвестиции. Те могат да Ви позволят да използвате по-ефективно парите си като началото е добре да определите инвестиционната си стратегия.

Вашата стратегия за инвестиране ще определи какъв процент от средствата си да насочите към инвестиции с висока доходност като акции, суровини и ДЗР. Както и делът, който ще е изложен на много малък пазарен риск или на доверителен фонд. Тези възможности може да представляват Вашето инвестиционно портфолио.

Освен това трябва да изберете дали да се насочите към краткосрочни инвестиции или дългосрочни такива. Трябва да знаете какво количество енергия бихте отделили за инвестиции .

 • Ако инвестирате, за да печелите допълнителен доход, докато същевременно имате постоянна работа, може би ще предпочетете по-дългосрочни стратегии.
 • Ако инвестирате, за да увеличите наличните в момента средства, вероятно ще обмислите и по-краткосрочен подход.

Вашата толерантност към риск ще бъде повлияна от оставащото време за реализиране на финансовите Ви цели. 

 • Ако имате години, преди да имате нужда от средствата, бихте могли да заложите на инвестиции с висока доходност и по-голям риск. Младите поколения, могат да си позволят да поемат повече рискове, тъй като дори да допуснат грешки имат достатъчно време да възстановят средствата си.
 • Ако Ви остават няколко години или дори месеци до пенсия може да заложите на инвестиция с по-нисък риск и по-нисък потенциал за доходност. По-старите поколение не са склонни да поемат прекалено много рискове, тъй като по-скоро ще имат нужда от инвестираните средства.

Една стратегия за инвестиции с висока доходност, съответно и висок риск може да включва портфолио от повече акции или дори търговия с доходоносни ДЗР върху криптовалути. Докато една нискорискова инвестиционна стратегия може да включва повече дефанзивни акции и дори облигации.

Докато остарявате, стратегията Ви може да придобие по-нискорисков профил, с по-ниска възвращаемост. Но не трябва да забравяте, че за инвестициите няма точна формула. Всичко зависи от Вашите ресурси, финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт.

Все пак, след като определите горните критерии, то, за да направите своите инвестиции ще имате нужда от:

 1. Инвестиционен посредник
 2. Платформа за инвестиции

Започнете Вашата инвестиционна кариера на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от регулиран брокер като Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да започнете инвестиции?

След като вече знаете какво е инвестиция, какви са различните видове инвестиции, защо да инвестирате, познавате рисковете и можете да изберете Вашия посредник и платформа, тогава може би е дошло време да пременете към по-интересната практическа част, а именно да направите първите си инвестиции на финансовите пазари.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиции.
 2. Изтеглете вашата платформа за инвестиции.
 3. Изберете актив, отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка!

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате
Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разбер...
Форекс търговия за начинаещи: Пълно ръководство
Повечето от Вас са обменяли пари и знаят, че в даден момент може да спечелите от промените във валутния курс, а в друг път може промените да са във Ваш ущърб. Всички тези движения в курсовете се определят на международния валутен пазар наречен Форекс, който е най-големия финансов пазар в света. Иска...
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Виж Всички