Provizija

Kazalo

 • Zero.MT4/Zero.MT5
 • Trade.MT5
 • Invest.MT5

Provizija za trgovanje z valutami in kovinami na računih Zero.MT4 in Zero.MT5

Stopnja provizije

Provizija za 1.0 lota za eno stran
Mesečni obseg, USD
Valuta računa Vse do 10,000,000 10,000,000-50,000,000 Več kot 50,000,000
USD 3.0 2.4 1.8
EUR 2.6 2.1 1.6
GBP 2.4 1.9 1.4
CHF 3.0 2.4 1.8
BGN 5.0 4.0 3.0
CZK 70.0 54.7 40.0
HRK 20.0 16.0 12.0
HUF 850.0 680.0 500.0
PLN 12.0 9.0 7.0
RON 12.0 10.0 7.5
AUD 4.0 3.4 2.5

Formula za izračun

Na računih Zero.MT4 in Zero.MT5 se zaračuna provizija za 1,0 lota vrednosti transakcije. To je provizija za samostojno ali eno smer trgovanja. Provizija za trgovino za celoten posel (odpiranje in zapiranje) se podvoji in se ob odprtju naročila v celoti zaračuna. Spodnja formula prikazuje, kako natančno se izračuna provizija:

Provizija (v valuti depozita) = velikost pogodbe * provizije v depozitu valute računa * 2

Kjer:

Velikost pogodbe = Obseg poslovanja v lotih

Za Forex valutne pare:

1 lot = 100.000 enot bazične valute. Bazična valuta je valuta, ki je navedena prva v valutnem paru (npr. 1 lot EURUSD = 100.000 EUR)

Za kovine:

1 lot = 5000 troy oz.silver (XAGUSD);

1 lot = 100 troy oz. zlato (XAUUSD).

Provizije v valuti depozita računa - provizija, ki jo določi Admirals v valuti depozit računa.

Da bi izračun bil jasen poglejmo nekaj konkretnih primerov.


Primer 1

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: EUR
 • EUR provizije: 2.6
 • Trgovalni instrument: USDCAD
 • Trgovalni volumen: 1 lot

Izračuni


 • Provizija (v valuti depozita) = velikost pogodbe * provizije v depozitu valute računa * 2
 • Provizija(v EUR) = 1 lot * 2.6 EUR * 2 = 5.2 EUR

Primer 2

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: EUR
 • CHF provizije: 3,0
 • Trgovalni instrument: EURCAD
 • Trgovalni volumen: 1 lot

Izračuni


 • Provizija (v valuti depozita) = velikost pogodbe * provizije v depozitu valute računa * 2
 • Provizija (v CHF) = 1 lot * 3,0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Primer 3

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: GBP
 • GBP provizije: 2.0
 • Trgovalni instrument: XAUUSD
 • Trgovalni volumen: 1 lot

Izračuni


 • Provizija (v valuti depozita) = velikost pogodbe * provizije v depozitu valute računa * 2
 • provizija(v GBP) = 1 Lot * 2.0 GBP * 2 = 4,0 GBP


Provizije za avstralske delniške CFD-je na Trade.MT5 računih

Primeri izračunov provizij

Provizije zaračunana za CFD-je na delnice AU (v AUD), znašajo 0,15% vrednosti transakcije, najmanjša provizija pa je 8 AUD na transakcijo.

Provizija se zaračuna v celotnem znesku (tj. Kot zbirna provizija za odpiranje in zaključek poslov) ob odprtju pozicije.

Zato se vrednost provizije za CFD-ji AU izračuna kot nominalna vrednost transakcije * 0,15% * Menjalni tečaj * 2,


ker je:

 • Navidezna vrednost transakcije se izračuna kot CFD Cena odprtja * Velikost pogodbe (v Lotih);
 • 0,15 % je multiplikator, ki predstavlja stopnjo provizije;
 • Menjalni tečaj je množitelj, ki predstavlja menjalni tečaj iz valute provizije (AUD) v valuto vašega računa;
 • 2 je dvojni množitelj, saj se provizija ob odprtju pozicije zaračunava za obe smeri trgovanja v eni transakciji.

Če je dobljena vrednost provizije, izračunana po zgornji formuli, manjša od najnižje vrednosti provizije za obe strani (tj. 8 AUD * 2 strani = 16 AUD), se uporabi minimalna provizija.

Naslednji primeri prikazujejo, kako lahko izračunate provizijo za svoje provizije na # CBA.AU (CFD Commonwealth Bank of Australia) in # NAB.AU (National Australia Bank Ltd CFD).


Pomembno obvestilo:

CFD-ji (pogodbe za razliko) so izvedene pogodbe, ki trgovcem omogočajo, da izkoristijo nihanje cen osnovnega sredstva, ne da bi pridobili lastniške pravice za to sredstvo. Več o tem] o prednostih naše ponudbe CFD delnic.


Primer 1: odpiranje pozicije na # CBA.AU in plačilo provizije

Začetne vrednosti


 • Valuta depozita na računu: USD
 • Instrument: #CBA.AU
 • Lot velikost: 1 delniški CFD
 • Velikost pogodbe: 250 lotov
 • Cena odprtja #CBA.AU: 89.50
 • AUDUSD menjalni tečaj na MetaTrader 5: 0.77106

Izračun


 • Provizija (v valuti depozita na računu) = CFD cena odprtja (v AUD) * velikost pogodbe (v lotih) * stopnja provizije (v%) * devizni tečaj provizije (AUD) do valute depozita računa (USD) * 2 trgovalna stran
 • Provizija (v USD) = 89.50 AUD na delnico CFD * 250 lotov / 0.15 * 100 * 0.77106 * 2 = 51.75 USD

Ker je matematična vrednost provizije višja od najnižje provizije za obe strani trgovanja (8 AUD * 2 = 16 AUD ali 12,33 USD v valuti računa), se za to pozicijo zaračuna provizija v višini 51,75 USD.


Primer 2: odpiranje pozicije na # NAB.AU in plačilo minimalne provizije

Začetna vrednost


 • Valuta pologa na račun: USD
 • Instrument: #NAB.AU
 • Velikost lota: 1 delniški CFD
 • Pogodbena velikost: 100 lotov
 • Cena odprtja #NAB.AU: 27.20
 • AUDUSD menjalni tečaj na MetaTrader 5: 0.77106

Izračun


 • Provizija (v valuti depozita na računu) = CFD cena odprtja (v AUD) * velikost pogodbe (v lotih) * stopnja provizije (v%) * devizni tečaj provizije (AUD) do valute depozita računa (USD) * 2 trgovalna stran
 • Provizija (v USD) = 27.20 AUD na delnico CFD * 100 lotov * 0.15 / 100 * 0.77106 * 2 = 6.29 USD

Ker je matematična vrednost provizije nižja od najnižje provizije na obeh straneh (8 AUD * 2 = 16 AUD ali 12,33 USD v valuti računa), se za to uporablja minimalna provizija 16 AUD v valuti računa. položaj.Provizije za japonske delniške CFD-je za račune Trade.MT5

Smernice izračunov

Provizije, ki je zaračunana za JP delniške CFD-je je 0,15 % nominalne vrednosti transakcije, z minimalno provizijo 1250.0 JPY na transakcijo.

Provizije se zaračunajo na eno stran trgovanja (t.j. ločeno za odprtje in zaprtje transakcije). Zato vrednost zaključene transakcije za JP CFD-je izračunamo kot: vrednost transakcije * 0,15 % * Mnejalni tečaj * 2 trgovalni strani,

ker je:


 • vrednost transakcije se izračuna po cena odprtja CFD-ja * velikost pogodbe (v lotih);
 • 0,15 % je multiplikator, ki predstavlja stopnjo provizije;
 • Menjalni tečaj je množitelj, ki predstavlja menjalni tečaj iz valute provizije (JPY) v valuto vašega računa;
 • 2 je podvojitev multiplikatorja, saj je provizija zaračunana za obe strani trgovanja. Če je nastala vrednost provizije, izračunana po zgornji formuli, manjša od najnižje provizije, se uporabi najnižja provizija.

Naslednji primeri prikazujejo, kako lahko izračunate ravni provizije za odpiranje dolgih in kratkih pozicij na # 7203.JP (Toyota Motor Corp CFD) in # 9984.JP (SoftBank Group Corp CFD).

Pomembna opomba:

CFD (Contract for Difference) je izvedena pogodba, ki omogoča izkoristiti nihanja cene podrejenega instrumenta brez pridobitve lastništva nad tem instrumentom.Več info o prednostih trgovanje CFD-jev.


Primer 1: Odpiranje #7203.JP pozicije in plačilo provizije

Začetna vrednost


 • Valuta pologa na račun: USD
 • Instrument: #7203.JP
 • Valuta ponudbe instrumenta: JPY
 • Velikost lota: 1 CFD
 • Pogodbena velikost: 500 lotov
 • Cena odprtja #7203.JP: 8125.00
 • JPYUSD vrednost: 0.0091

Izračun


 • Provizija (v valuti depozita na računu) = CFD cena odprtja (v JPY) * velikost pogodbe (v sklopih) * provizijski tečaj (v%) * tečaj provizijske valute (JPY) do valute vloga računa (USD) * 2 trgovinski strani
 • Provizija (v USD) = 8125.00 JPY na delniške CFD-je * 500 lotov * 0.15 / 100 * 0.0091 * 2 = 110.90 USD

Ker je matematična vrednost provizije višja od najnižje provizije za obe strani trgovanja (1250,0 JPY * 2 = 2500,0 JPY ali 22,82 USD v valuti računa), se za to pozicijo zaračuna provizija v višini 110,90 USD.


Primer 2: Odpiranje kratke pozicije na # 9984.JP in plačilo minimalne provizije

Začetna vrednost


 • Valuta pologa na račun: USD
 • Instrument: #9984.JP
 • Valuta ponudbe instrumenta: JPY
 • Velikost lota: 1 CFD
 • Pogodbena velikost: 50 lotov
 • Cena odprtja #9984.JP: 9885.00
 • JPYUSD vrednost: 0.0091

Izračun


 • Provizija (v valuti depozita na računu) = CFD cena odprtja (v JPY) * velikost pogodbe (v lotih) * provizijski tečaj (v%) * tečaj provizijske valute (JPY) do valute vloga računa (USD) * 2 trgovalna stran
 • Provizija (v USD) = 9885.00 JPY na delniške CFD-je * 50 lotov * 0.15 / 100 * 0.0091 * 2 = 13.49 USD

Ker je matematična vrednost provizije nižja od najnižje provizije na obeh straneh (1250.0 JPY * 2 = 2500.0 JPY ali 22,82 USD v valuti računa), se za to uporablja minimalna provizija 2500.0 AUD v valuti računa za posemezno pozicijo.Provizija pri trgovanju z ZDA delnicami na Invest.MT5 računih

Formula

0,02 USD (ali protivrednosti v drugi valuti) na delnico na stran (t.j. ločeno za odpiranje in zapiranje pozicij) provizije se zaračunajo na Invest.MT5 računih. Za delinice iz ZDA, 1 lot je enak 1 delnici. Zato je provizija za 100 lotov enaka USD 0,02 * 100 delnic = 2 USD. Minimalne provizija je 1 USD. Da bi bil ta izračun bolj jasen, si pogejmo več primerov.


1. Primer: Nakup ZDA delnice

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: USD
 • Instrument: AAPL
 • Valuta ponudbe instrumenta: USD
 • Trgovalni volumen: 150 lotov
 • Vrsta naročila: Nakup (Buy)
 • Cena ob odprtju AAPL: 156.92

Izračuni


 • Provizija ( v valuti pologa) = Velikost pogodbe * provizija za 1 delnico * Razmerje USD do valute pologa na račun (USD)
 • Provizija (v USD) = (150 Lotov * 1 Apple delnic) * 0.02 USD * 1 = 3.00 USD

2. Primer: Nakup ZDA delnice

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: USD
 • Instrument: AAPL
 • Valuta ponudbe instrumenta: USD
 • Trgovalni volumen: 25 lotov
 • Vrsta naročila: Prodaja
 • Cena ob odprtju AAPL: 165.45

Izračun


 • Provizija ( v valuti pologa) = Velikost pogodbe * provizija za 1 delnico * razmerje USD do valute pologa na račun (USD)
 • Provizija (v USD) = (25 Lotov * 1 Apple delnica) * 0.02 USD * 1 = 0.50 USD

Ker je matematična vrednost provizije nižja od najnižje provizije na eno stran trgovanja (tj. 1 USD), se za to transakcijo uporabi minimalna provizija v višini 1 USD.


3. Primer: Nakup ZDA delnice

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: EUR
 • Instrument: GOOG
 • Valuta ponudbe instrumenta: USD
 • Trgovalni volumen: 500 lotov
 • Vrsta naročila: Buy
 • Cena odprtja #GOOG: 1580.60
 • Trenutno razmerje EURUSD v MetaTraderju 5: 1.18235

Izračuni


 • Provizija ( v valuti pologa) = Velikost pogodbe * provizija za 1 delnico * Razmerje USD do valute pologa na račun (EUR)
 • Provizija (v EUR) = (500 lotov * 1 Google delnica) * 0.02 USD * (1/1.18235) = 8.46 EUR

Provizija pri trgovanju z EU delnicami na Invest.MT5 računih


Izračun smernic

Komisija zaračuna za EU delnice (mpr. Francija in Nemčija ) je 0,10 % nominalno vrednostjo posla na eno stran (t.j. ločeno za nakup in prodaja). Minimalna provizija za EU delnice je 1 EUR.

Zato je provizijska vrednost za EU delnice izračunana, kot vrednost transakcije (Število delnic* Cena delnice) * 0,10 % * Vrednost tečaja,


Ker:

 • Vrednost transakcije se izračuna po cena odprtja Cfd-ja * velikost pogodbe (v lotih);
 • 0,10 % je multiplikator, ki predstavlja stopnjo provizije;
 • Menjalni tečaj je multiplikator, ki predstavljajo menjalni tečaj provizijske vrednosti valute (EUR) v valuto vašega računa;

Če je izračunana provizija po zgornji formuli manjša od najmanjše provizije v vrednosti(1 EUR ), nato velja minimalna provizija.


1. Primer: Nakup EU delnice

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: EUR
 • Instrument: FP
 • Valuta ponudbe instrumenta: EUR
 • Trgovalni volumen: 50 lotov
 • Vrsta naročila: Buy - Nakup
 • Cena odprtja FP: 36.300

Izračuni


 • Provizija (v valuti računa depozit) = Cena ob odprtju (v EUR) * pogodba velikost (v veliko) * Stopnja provizije (v %)
 • Provizije (v EUR) = 36.300 EUR * (50 lotov * 1 Total SE delnica) * 0,10 % = 1.82 EUR

2. Primer: Prodaja EU delnice

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: EUR
 • Instrument: FP
 • Valuta ponudbe instrumenta: EUR
 • Trgovalni volumen: 25 lotov
 • Vrsta naročila: Prodaja/Sell
 • Cena odprtja FP: 39.230

Izračuni


 • Provizija (v valuti računa depozit) = Cena ob odprtju (v EUR) * pogodba velikost (v veliko) * Stopnja provizije (v %)
 • Provizije (v EUR) = 39.230 EUR * (25 lotov * 1 Total SE delnica) * 0,10 % = 0.98 EUR

3. Primer: Nakup EU delnice

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: USD
 • Instrument: BMW
 • Valuta ponudbe instrumenta: EUR
 • Trgovalni volumen: 100 lotov
 • Vrsta naročila: Buy
 • Cena odprtja #BMW: 57.480
 • Trenutno razmerje EURUSD v MetaTraderju 5: 1.18235

Izračuni


 • Provizija (v valuti računa depozita) = Cena odprtja (v EUR) * Pogodbena velikost (v lotih) * Stopnja provizije (v %) * Stopnja provizije valute (EUR) za račun depozita v valuti (USD)
 • Provizije (v USD) = 57.480 EUR * (100 lotov * 1 BMW delnic) * 0,10 % * 1.18235 = 6.80 USD